Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse
Tilbage til Artikler og Nyheder
 

 

Vore Soldaters Forplejning i

Krig og Fred

 

 

Artikel i Tiden

Ugeblad for Politik og folkelig oplysning.

 

Nr. 3 Fredag den 15. April 1910

Af L. C. F. Lütken

 

 

Venstres Styre, som har sat så mange dybe Spor i vort Samfundsliv, har med særlig Forkærlighed taget sig af den menige Soldats Behandling.

 

Uden væsentlig forøgede Udgifter, navnlig ved en praktisk Anvendelse af Pengemidlerne, er man nået til at levere Soldaterne en mønsterværdig Forplejning.

 

Nu, da Hærens Garnisonering kan endelig fastslås, vil man kunne få de 5 Fodfolkeregimenter med, hvor Fuldkostforplejning hidtil ikke har kunnet gennemføres, og hele Hæren bliver da bespist af Staten.

 

Man har herved taget en stor Byrde fra Forældrene, som i Reglen måtte spæde alvorligt til, når Sønnen var i Tjeneste, fordi Lønnen ikke slog til, og man har sikret sig, at de unge Mænd får en solid og rigelig Kost, vel tilberedt og velsmagende. Det viser sig da også, at Soldaterne gennemgående tager til i Vægt i Tjenesten og desuden får et sundt og tiltalende Udseende.

 

Man sørgede tidligere kun for, at Soldaterne fik Brød, og i Kasernerne og ved Udrykningerne havde man Marketentere, hos hvilke Soldaterne for deres Løn og for egne og Forældres Sparepenge kunne få en for dyr og for ringe Forplejning.

 

Nu er der i Kasernerne Husholdninger, hvor Staten giver alt.

 

Mandskabet har selv Del i Ledelsen af Husholdningen, så at dets Smag kan føjes, og dets Tillidsmænd gennemser selv Regnskaberne og modtager Varerne.

 

Forplejningen bestod således ved Fodfolksregiment i 1908 – 09 af:

 

A)     Morgenmåltid: 2 Pægle Kaffe, Franskbrød, Rugbrød, 5 Kvint Margarine, samt så meget Fedt og Ost enhver kunne spise.

B)     Frokost: Rugbrød, 6 Kvt. Margarine, Fedt og Ost efter Behag og Pålæg til 2 Rundtenomer (Spege-, Rulle-, eller Servelatpølse, røget Filet, Leverpostej, Frikadeller, røget Sild, daglig 4 Slags) endvidere ca. 2 Pægle Øl.

C)     Middagsmåltid: Nærende og afvekslende Kost, hver Dag en Kød-, Flæske-, eller Fiskeret, undtagen Lørdagen, da Pandekager med Kompot gaves. Desuden som Formad vekslende Retter. Enhver kunne spise, til han var mæt.

D)     Aftensmåltid: Rug- og Franskbrød, 11 Kvint Margarine, Kødpålæg som til Frokost, Ost og Fedt, 2 Pægle Te.

 

Maden er så god, at man i Middelstands-familier gennemgående ikke får den bedre. Spiseseddel (4. Uge i Februar)eksempelvis:

 

Sød Suppe – Flæskesteg,

Risgrød – Stegt Flæsk,

Mælk og Tvebakker – Frikadeller,

 

Gule Ærter – Flæsk,

Sagovælling – Oksesteg,

Kernemælkssuppe – Fersk Fisk,

Øllebrød – Pandekager.

 

Ved festlige Lejligheder er der givet et helt fint Traktement (Gåsesteg med Rødkål, kogt Skinke med Grønlangkål o.a.)

 

At se Køkkenerne, der skinner af Properhed, og hvor Madlavningen forstås af dygtige Kogekoner, er en hel Fornøjelse.

 

Forældrene kan glæde sig ved at vide, at Lønningen ikke går til Drik eller Dobbel på Middagsmadens Bekostning, hvad tidligere ofte skete, men at deres Sønner får en legemlig Udvikling, båret af en nærende Kost og af en nu til Dags efter sunde Grundsætninger ledet, jævnt fremadskridende Grundsætninger ledet, jævnt fremadskridende Øvelsesmetode, noget, der kommer deres Helbred til gode hele Resten af deres Liv.

 

Det her udviklede glæder særlig Livet på Garnisonsfod, men også for Forplejningen under Efterårsmanøvrerne og under Feltforhold er der draget Omsorg.

 

Man er her omtrent til Ende med Forsøgene.

En udmærket Forplejningsvogn, bestemt til at følge Afdelingerne, er bygget, således at man bliver i Stand til at levere Mandskabet en rigelig og afvekslende Kost.

Hidtil leveredes der under  disse Forhold Mandskabet foruden Brød en Middagsportion, den velkendte ferske og salte Portion, som ved sin Ensformighed til sidst næsten dræbte Madlysten. De Penge, der udbetaltes Mandskabet, forslog ikke til at skaffe god og rigelig Tørkost.

Disse Forhold trak stærkt på Mandskabets Spareskillinger og på Kvarterværternes Punge, hvad der jo ikke er Nogen Mening i, og det forkastelige Marketenderuvæsen stod som Følge heraf i fuld Blomst.

 

For 1910 har Ministeriet befalet, at Fuldkostforplejning skal finde sted ved alle Hærens Afdelinger under Kantonnements- og Lejrforhold, og at civile Afdelingsmarketendere ikke må benyttes, en Bestemmelse, der har vakt den største Tilfredshed. Der vil ingen Tårer falde på Marketenderinstitutionens Grav, det skulle da være fra de Kasernemarketendere, der tidligere tjente sig Formuer ved at sælge Spiritus og dyr og dårlig Mad.

 

Men hvad man særligt må lægge Mærke til er, at under den nu afskaffede Hærlov var Forplejningskorpset således ordnet, at det måtte og skulle svigte i Krigstid. Ved største Delen af Hærens Afdelinger lagdes nemlig Forplejningstjenesten i Krigstid i Hånden på Mænd, som kun var uddannede 4 måneder i en Rekrutskole og 40 Dage under en Indkaldelse og alene oplærte til Regnskabsføring.

 

Nu  oplæres hvert År 8 Reserveintendanter med en første Uddannelse på 8 Måneder foruden 2 Indkaldelser a 50 Dage.

Og denne Uddannelse er efter Foranledning af Venstres Ministre gjort langt mere praktisk end før, således at der opnås Varekendskab og Indsigt i den egentlige Forplejningstjeneste, medens Regnskabsvæsenet er gjort meget simplere og lettere fatteligt, så at Afdelingsintendanterne får Tid til at give sig af med at sørge for deres egentlige Opgave, Forplejningen. Til Medhjælpere på Hærens Kogeskole og i Husholdningerne er oplært til at forstå sig på Forplejningsvæsenets praktiske Side.

 

Når dette nye System har virket i nogle År, så at det fornødne Personale er uddannet og Afdelinger og højere Myndigheder øvede i at anvende det efter dets Bestemmelse, vil Ordningen også for Krigsforhold være mønsterværdig, og den sunde praktiske Sans vil have vundet en stor Sejr over gammel Fordom.

 

Venstre kan også på dette Område være sit Arbejde bekendt.

L. C. F. Lütken.

 

Tilbage