Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 115
Damp - Damp
 

i oversøiske og dels i de nærmere farvande og ved den tyske okkupation af Danmark d. 9. april 1940 blev forbindelsen afbrudt med s.s. "Manø", s.s. "AarØ", s.s. "Samsø" og s.s. "Kalø", hvoraf de tre første blev rekvireret af den engelske regering, det sidste af den Sydafrikanske Unions regering. Alle disse fire skibe gik tabt i løbet af krigen, ligesom to af de hjemmeværende skibe, nemlig s.s. "Poul Carl" (tidligere s.s. "Sejrø", der var blevet omdøbt efter ikrafttrædelsen af bek. nr. 409 ang. registrering af danske rederiers skor­stensmærke og kontorflag) og s.s. "Axel Carl".

Da selskabet således kun havde sit ældste og mindste skib s.s. "Martin Carl" i behold ved krigens slutning, påbegyndtes snarest et nybygningsprogram, som omfattede fire skibe på 34/3500 tons d.w.

I efteråret 1946 solgtes så s.s. "Martin Carl", og i maj 1947 modtoges den første nybygning fra Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri; dette skib fik navnet "Axel Carl". I juni 1947 af1everedes s.s. "Martin Carl" og i november 1947 S.s. "Poul Carl" fra S. P. Austin & Son Ltd., Sunderland og i november 1948 s.s. "Hans P. Carl" fra Hel­singør Skibsværft og Maskinbyggeri. Alle fire skibe er omtrent samme størrelse, mellem 3400 og 3500 tons d.w. og har en servicefart af ca. 12 knob. De er alle udstyret med det nyeste i retning af nautiske hjælpemidler.

Med denne nyopbyggede flåde har selskabet genoptaget og udvidet sin virksomhed på de oversøiske markeder.

Adresse: Stockholmsgade 55, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

 

Dampskibsselskabet Jyden A/S.

Grundl. d. 25. juli 1910 af fh. handelsminister, konsul J. Vil­lemoes (f. 1880). Omdannet til aktieselskab i 1924 med grundlæggeren som formand for bestyrelsen og forretningsfører.

I 1946 tiltrådte sønnen, konsul Kn. Villemoes (f. 1920), som forretningsfører og formand for bestyrelsen.

Aktiekapitalen er på ½  mill. kr.

Adresse: Havnegade 10, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibs-Aktieselskabet "Myren".

Grundl. d. 31. marts 1891 af firmaet "Holm & Won­sild" (se dette), som indtrådte som selskabets korresponderende redere.

Selskabets direktion har gennem tiden været indehavere af dette firma, nu skibsreder H. A. Hansen (f. 1874), edsvoren skibsmægler V. Th. Sass (f. 1892), edsvoren skibsmægler Axel Brandrup (f. 1895) og statsautoriseret skibsmægler K. Bülow Jensen (f. 1901).

Adresse: Amaliegade 36, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet Norden A/S.

Grundl. d. 11. febr. 1871 af skibsreder Mads Chr. Ho1m. Den 21. nov. 1892 blev Peter de Nully Brown (f. 1857, d. 1936) korresponderende reder for selskabet. Siden okt. 1917 er firmaet P. Brown jun. & Co. (se dette) selskabets korresponde­rende reder.

Adresse: Amaliegade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 A/S.

Stiftet d. 14. febr. 1866. Virksomhedens første bestyrelse bestod af konsul Ad. Raseh, prokurator H. P. Lund, gårdejer, bankdirektør Chr. Lohmann, gårdejer H. K. Jespersen og agent, købmand J. J. Thorsen.

Af disse var Raseh formand 1866-69, Thorsen 1869-82, Lohmann 1882-92 og Lund en del af 1892. Senere har følgende været formænd: agent M. Christiansen 1892-1900, konsul Th. Rübner­Wissing 1900-07, etatsråd, konsul B. Lyng­berg 1907~14, rektor M. C. Koefoed 1914 -39, direktør J. B. Bidstrup 1939-48 og pro­prietær. C. F. Johnson (f. 1882) fra 1948.

Indtil 1904 udførtes de administrative forret­ninger af formanden i forening med regnskabsføreren, først prokurator H. P. Lund (1866-92), derefter sagførere, sparekassedi­rektør T. H. Lund, hvorefter disse overgik til sidstnævnte som selskabets direktør. Aktieka­pitalen, der oprindelig var 60.000 rdl., forhøje­des i 1872 med 120.000 kr., i 1880 med 42.000, i 1885 med 38.000, i 1904 med 160.000, i 1908­09 med 160.000 og i 1913 atter med 160.000 kr. og i 1937 til 1.250.000 kr. og endelig i 1947 til 1.875.000 kr.

Selskabet ejer nu fem skibe, nemlig M/S "Frem", bygget i 1924, det første dieselmotor­skib i indenrigs fart. M/S .. Hammershus". bygget 1936, M/S "Rotna",

 

M/S Rotna

 

 

bygget 1940, det i 1899 byggede S/S "Østersøen" og M/S "Ella" købt i 1942 (bygget 1917). Foruden ruten Kø­benhavn-Rønne opretholder selskabet som­merturistruter mellem Ystad og Rønne, Allinge og Simrishamn og Karlshamn-Rønne samt mellem Bornholm og Christiansø.

Bestyrelsen består nu af proprietær C. F.

Johnson, Store Kannikegaard, Bodilsker (f. 1882), der er formand, direktør J. Nørregaard (f. 1887), der er næstformand, sagfører Thor­kil Lund (f. 1895), der er selskabets direktør, samt af civilingeniør C. B. Bidstrup og pro­prietær N. A. Koefoed, Eskildsgaard, Peder­sker.

Adresse: Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage