Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

R. W. BRØNDUM´S EFTERFØLGER……………………....................................……………..77

Raackmann Kai se N. Raackmann A/S..............................................................493

--- N. se N. Raackmann A/S.............................................................................493

Raaschou Hans se Magasin du Nord..................................................................384

Raaschou-Nielsen A. frue, se Frederiksværk Isenkramforretn.............................182

Raby Mogens se Herrernes Magasin..................................................................242

Raetzel Estrid, frue, se V. Wilh. Raetzel.............................................................493

Raff R. V. se M. B. Cohn A/S............................................................................104

Raffel Alfr. se Alfred Raffel A/S.........................................................................494

Rafn Haakon se Skovfrøkontoret......................................................................554

Rager E. se Louis Poulsen & Co. A/S.................................................................490

Ragne Jacob se Sydsjællands Social Demokrat................................................. 585

Rahbek Hans Chr. se N. Rahbek & Sønner........................................................494

--- J. se C. A. Skærbæk & Co...........................................................................555

--- Niels Chr. se N. Rahbek & Sønner................................................................494

--- Ove se N. Rahbek & Sønner........................................................................494

--- Sv. se N. Rahbek & Sønner.........................................................................494

Rambøl Kai Aa. se Grand Hotel.........................................................................202

Rame K. A. H. se Store Nor­diske Videnskabsboghdl...........................................574

Ramhøj Rich. se H. de H. Ebbesen & Søn A/S....................................................144

Ramsby Erik se F. L. Smith & Co. A/S...............................................................557

Ramsing-Lorenz Ejnar Fabri­cius se Vestslesvigs Tidende....................................626

Randa Ingeborg, frøken, se Martin Poulsen's Eftf...............................................490

Randa-Boldt O. se Magnus Jensen's Eftf............................................................286

Randow P. N. se P. & S. Plum A/S.....................................................................488

Randrup Jens se Randers Amtsavis, J. M. Elmen­hoff & Søn's bogtrykkeri.............495

Raphael Alfred (f. 1835): D. B. ADLER & Co…....................................................…17

Rasch Fritz se Faaborg Andels-Svineslagteri......................................................156

--- H. B. se J. S.Rasch.....................................................................................498

--- Ove se A/S M. J. Ballins Sønners og Hertz Garve­rier og Skotøjsfabr.................41

--- Sv. Age se Hans Chr. Rasch........................................................................498

--- Thora, frue, se Hans Chr. Rasch..................................................................498

Rasmusen Carl Emil se Th. Rasmusens Sønner..................................................499

--- Kaj se Th. Rasmusens Sønner.....................................................................499

--- Thorvald se Sparekassen for Korsør og Omegn.............................................563

Rasmussen A. se Grønnehave-Mølle.................................................................205

--- Aa. se Wilh. Chr. Bech..................................................................................46

--- Aa. se Eriksen & Christensen A/S................................................................152

--- Aa. se Krøger & Rasmussen........................................................................338

--- Aa. se Rud. Rasmussen's Snedkerier...........................................................504

--- A. K. Greve se P. A. Buchtrup.......................................................................78

--- Alb. se Otto Curdts' Eftf..............................................................................108

--- Alb. se J. P. Lindhard & Co. A/S...................................................................370

--- Alb. se Plovfabr. "Sanderum"......................................................................488

--- Alfr. L. se H. Jessen A/S.............................................................................292

Rasmussen A.M. se P.A.Kruuse, Odense Materialhandel.....................................338

--- Anna, frøken, se Th. Agersborg's Eftf............................................................18

--- Anton F. Petitgas Eftf.................................................................................185

--- Anton Theodor se A. F. Bodecker..................................................................61

--- A. Nørregaard se Vilhelm Larsen's Eftf. Bog- og Papirhdl...............................362

--- A. P. se Frdbg. Metalvarefabr......................................................................178

--- Arnold se Jens Rasmussen & Søn................................................................502

--- Asger se Niels Rasmussen..........................................................................503

--- Asta, frue, se Lauritz Find Rasmussen.........................................................502

--- Axel se Carl Meding A/S.............................................................................394

--- Axel se J. Moresco A/S...............................................................................405

Rasmussen Alex: JØRGEN BECH & SØNNER……..........................................……….46

--- Bendt se L. Rasmussen..............................................................................502

--- Bernh. se Sydsjællands Jernforretning A/S..................................................584

--- Bertram se Bertram Rasmussen & Co..........................................................499

--- B. Juul se D. L. Clément's Eftf. ...................................................................103

--- Carl se Hadsund Bogtryk­keri.......................................................................210

--- Carl se P. Rasmussen & Sønner..................................................................503

--- Carl se Ravnkilde & Co...............................................................................505

--- Carl Broe se Chr. Filtenborg........................................................................160

--- Carl H. se H. O. Rasmussen........................................................................501

--- Carl Th. se Chr. Steffensen.........................................................................570

--- C. G. E. se N. J. Nielsen & Co.'s Eftf.............................................................433

--- Chr. se V. Crone & Møller A/S.....................................................................108

--- Chr. se P. A. Freilev...................................................................................182

--- Chr. se Grand Hotel i Odense......................................................................202

     og Hotel d' Angleterre..................................................................................32

--- Chr. se Chr. Rasrnussen's  Møbeletabl.........................................................500

--- Chr. se P. Rasmussen & Sønner..................................................................503

--- C. J. se Helsingør Ramme­listefabrik & Maskinsnedkeri...................................238

--- Daniel V. se Jens A. Rasmussen..................................................................502

--- E. se Frberg. Modelfabr...............................................................................178

--- E. frue, se S. P. Hansen..............................................................................225

--- E. A. se Middelfart Bank..............................................................................401

---·E. Fogemann se Engelsk Beklædnings Magasin.............................................150

--- E. Glavind se A/S Holbæk Jernstøberi..........................................................251

--- Einar Rob. se Robert Rasmussen.................................................................504

--- E. J. se Sakskøbing Dampmølle...................................................................522

--- Ejler se Ravnkilde & Co...............................................................................505

--- E. J. Penter se Helsingørs Brændsels- & Trælasthdl.A/S.................................238

--- Ellen. frue, se C. M. Rasmussen'.s Eftf..........................................................500

--- Elna, frue, se A. M. Bjørn's tredie Eftf............................................................58

--- Erik se Odder Dagblad................................................................................452

--- Erik Rud. se Rud. Ras­mussen's Snedkerier...................................................504

--- Erik Stolt se Ove Schou's Eftf......................................................................532

--- Fr. se Spare- og Laane­kassen for Kronborg vestre Birk.................................563

--- Franck se A. G. Bischoff, Dansk Kobbervarefabr..............................................56

--- G. se Spare- og Laanek. for Bogense og Omegn............................................561

--- Georg se Th. A. Thorsen & Co......................................................................600

--- Gerda se J. J. Ebbesens Boghdl....................................................................144

Rasmussen Gertrud, frue, se J. H, Weidemann & Sønner....................................618

--- Gustav E. C. se Aalborg Løveapotek................................................................4

--- H. A. se Hellerup & Glø­defri Tændstikfabrik A/S............................................235

--- H. Aa. R. se Carl Erichsen 's Eftf..................................................................151

--- Halfdan se Casper Andrea's Eftf....................................................................31

--- Hans se Fyens Cykle-Depot........................................................................189

--- Harald se L. J. Rasmussen & Søn................................................................503

--- H. B. se Confectionær A/S..........................................................................107

--- H. Chr. se Tommerup Teglværk..................................................................605

--- Helge se Paradishuset................................................................................466

--- Hemming se Osteklokken...........................................................................462

--- Henry se William Rasmussen......................................................................504

--- Henry Th. se Chr. Stein­bach's Bog- og Papirhdl............................................571

--- Herm. Otto se Chr. Steffensen....................................................................570

--- H. Højby se Axel Janniche & Co..................................................................275

--- H. K. se H. Rasmussen...............................................................................501

--- H. L. se Clr. Andersen's Eftf.........................................................................26

--- H. Laur. se Lauritz Rasmussen....................................................................502

--- H. M. C. se Otto Linde's Eftf........................................................................370

--- Holger K. se Vejle Trikotagefabr..................................................................623

--- H. P. se Holm-Rasmussen & Søn.................................................................254

--- H. P. A. se Empera Skotøjsfabr...................................................................148

--- H. T. se V. Løwener...................................................................................380

--- I. J. se Jernbanehotellet i Aakirkeby............................................................290

--- Inger O. se Blomsterforr."Chrysantha" .........................................................60

--- Ingv. se S. M. Jensen & Co. A/S..................................................................288

--- Irma, frue, se C. G. Paulsen's Eftf...............................................................466

--- J. E. se Danish Motor Comp. A/S.................................................................119

--- J. E. Raaen se Stærmoses Eftf....................................................................577

--- Johs. E. se Otto Jakobsen...........................................................................275

--- J. P. se Bramminge Apotek...........................................................................67

--- Jul. se De Danske Malt-fabr........................................................................102

--- J. V. se Fyns Kommunale Telefonselsk.........................................................191

--- Jørgen se L. J. Rasmussen & Søn................................................................503

--- Jørgen se Rødby Material & Farvehdl...........................................................517

--- K. Aa. se C. T, Beckman's Eftf......................................................................48

--- Kai Aa. se Haandværker-Sparek. i Assens...................................................209

--- Karen, frue, se Jørgen Rasmussen's Enke...................................................502

--- Karen I. se Blomsterforr, "Chrysanta"...........................................................60

--- Karl M. M. se Galten Apotek.......................................................................195

--- Kirstine, frue, se Hadsund Bogtrykkeri........................................................210

--- Kn. se Jørgen Jørgensen's Eftf....................................................................306

--- Kr. se Einar Jensen....................................................................................280

--- L. se J. G. Døllner's Eftf..............................................................................144

--- L. se fh. Th. Wendelboe's Eftf.....................................................................623

--- L. Aa. se Johs. Johansen's Trælasthdl.........................................................295

--- Lars Kr. se Vamdrup Apotek......................................................................614

--- Laur. Vilh. se Apoteket Godthaab...............................................................199

Rasmussen L. Chr. se Jydsk Trikotagefabr........................................................301

--- L. J. se L. I. Rasmussen jun. A/S................................................................502

--- Louis se A. Rasmussen..............................................................................499

--- Louise Margrethe, frøken ,se Siegfr. Olsen's Eftf's Boghdl.............................462

--- M. se Ejby Rebslaaeri...............................................................................146

--- Marie, frue, se Erik Rasmussen's Sønner......................................................501

--- Marie, frue, se I. Rasmussen.....................................................................501

--- Marius se Bogense Mate­rialhdl....................................................................62

--- M. P. se Empera Skotøjsfabr......................................................................148

--- M. P. se Hans Rusmusen & Søn..................................................................501

--- M. Proctus se Tømmerup's Eftf...................................................................610

--- M. R. frue, se Carl Rassen.........................................................................499

--- N. J. Farsø se W. Møller & Co....................................................................418

--- N. T. se Rasmussen & Schiøtz...................................................................499

--- O. se Varde Bank....................................................................................615

--- O. se Wonsild & Søn................................................................................638

--- O. L. se Lollands-Posten...........................................................................373

--- Oluf Jens Peter se N. D. August's Eftf...........................................................37

--- O. Sundby se Jørgen Jørgensen's Eftf..........................................................306

--- Otto B. se Vejle Trikotagefabr...................................................................623

--- P. se Sydfyns Sparekasse...........................................................................584

--- P. D. se Otto Britzke's Eftf..........................................................................70

--- P. Graae se Høve, Flakebjærg og Gimlinge Sognes og Omegns

     Spare- og  Laanek...................................................................................268

--- P. J. se Nordiske Kabel og Traadfabr...........................................................443

--- P. M. se L. Matthiesen's Eftf......................................................................392

--- Poul se H. Bohn's Eftf................................................................................62

--- Poul Laur. se Lauritz Rasmussen................................................................502

--- Poul W. se A. M. Bjørn's tredie Eftf..............................................................58

--- P. V. se J. Chr. Møller & Co. A/S.................................................................416

--- R. A. se Herning Trælasthdl A/S.................................................................242

--- Rasmus. Jørgen se Fremad Express ved I. Rasmussen & Søn..........................182

--- R. Bjerregaard se østergaards Frøavl...........................................................646

--- R. E. se Frederikshavns og Omegn's Sparekasse...........................................180

--- R. E. se Østbirk Apotek.............................................................................645

--- S. se Horsens Social-Demokrat..................................................................260

--- Sigvald se Køge Kulforretning A/S..............................................................348

--- S. Terp se Rasmussen & Damkier...............................................................499

--- Sv. se Hvalsø Hotel..................................................................................264

--- Sv. Otto se H. C. Rasmussen.....................................................................501

--- Tage se Hans Jensen A/S..........................................................................282

--- U. G. se M. G. Rasmussen.........................................................................503

--- Wald. se P. Søht & Co...............................................................................586

--- Walter se Juhl & Friis...............................................................................297

--- W. F. E. se Vilhelm Christiansen................................................................100

--- V. Holm se Dichmann's Eftf.......................................................................138

--- Victor se Rud. Rasmussen's Snedkerier.......................................................504

--- Viggo se Adolph Rasmussen......................................................................499

--- Zenia se Blomsterforr. "Chrysantha".............................................................60

Rastorp Anton se Larsen & Rastorp.................................................................357

Rather Aase, frue, se Vald. Foersom...............................................................164

Rathien A. S. se Cornelius Petersen & Co.........................................................476

Rathje M. frøken, se M. Rathje.......................................................................504

--- Otto se Chr. Christensen's Eftf....................................................................91

--- V. Bruun se Hotel Klubben........................................................................320

Rathsach Sophie, frue, se otto Grøn's Eftf........................................................205

Rauer Aa. se Rauer's Maskinfabr.....................................................................504

Raun-Byberg Y. se Raun-Byberg's Skibsbyggeri A/S...........................................504

Raupach Jul. se Raupach's Bryggeri.................................................................504

Ravn Aage se M. Seest Maskinfabr..................................................................540

--- Erling se G. R. Øllgaard............................................................................644

--- H. se Internat. Patent-Bureau....................................................................270

--- J. se Frederik Wartho's Vinhdl....................................................................617

--- Martin se Horsens Folkeblad......................................................................260

--- Peter se Cand. pharm. P. Spang's Materialhdl...............................................561

Ravnemose Vilh. se Vejle Amts Avis................................................................620

Rechendorff Oscar se Dansk Forsikrings Akts. "Constantia".................................122

Rechnagel Leo se Haslev Or­gel-Harmoniums Fabrik...........................................229

Rechnager Carl Chr. se Brørup Apotek...............................................................78

Reddersen Aa. se Aage Reddersen A/S............................................................505

Ree Knud se Vestkysten................................................................................626

Reeh Hans Chr. Thorv. se C. Reeh...................................................................505

--- Joh. Peter Conrad se C. Reeh.....................................................................505

Refer Aa. se Skive Kafferisteri........................................................................552

Reffs Gunnar se Magasin du Nord i Aarhus A/S..................................................385

Reffskier Søren Nielsen se Holger Christensens Eftf............................................92

Rehné Aa. se Danske Olie­møller og Sæbefabr...................................................134

Reimers Martin Niels se Aarhus Løveapotek...................................................... 11

Reimers Vilh. se Fr. Reimers..........................................................................506

Reinemer C. M. se Johann Jürgen Jensen.........................................................284

Reinert B. M. se L. C. Reinert & Søn................................................................506

--- L. C. se L. C. Reinert & Søn.......................................................................506

Reinhard C. W. R. se Vilhelm Christiansen.......................................................100

--- Erik se Otto Mønsted................................................................................419

--- WiIly se Juhl & Friis.................................................................................297

--- K. se F. Fogh & Søn..................................................................................164

Reinholdt L. se N. Reinholdt............................................................................506

Reinicke H. se Skandinavisk Kartonfabr............................................................551

Reinsholm H. G. se H. G. Reinsholm Horsens Kontoretabl..................................506

Rendtorff Yelva, frue, se Odense Værktøjsmag.................................................454

Repsdorph A. se Viggo O. P. Hammer & Søn A/S...............................................213

--- Axel se H. L. Adler.......................................................................................17

    og Den Ankerske Marmor-forretning A/S.......................................................32

--- M. se Viggo O. P. Hammer & Søn A/S..........................................................213

Resendahl Ch. G. se Carl R. Andersen...............................................................26

Resting Vagn se Resting..................................................................................506

Reusch G. se Maribo Svineslagt........................................................................389

Reynolds Charles H…………………..................................…………………………………………..80

Ribe-Christensen Laura, frue, se Ribe-Christensen & Co.....................................507

Riber J. P. Baagøe se Baagøe & Riber.................................................................38

Rich Henrik se H. Rich.....................................................................................507

Richardsen H. se Harald Simonsen's Eftf...........................................................547

Richter A.: H. CHR. BAKKE´s BOGHANDEL….......................................................41

Richter C. E. se Chr. Richter............................................................................507

--- G. se Chr. Richter.......................................................................................507

--- Georg se Sparekassen for Storeheddinge og Omegn.....................................566

--- S. B. se R. Larsen.......................................................................................362

--- Werner se Bloch & Behrens A/S....................................................................60

Rickfelt M. O. se Skandina­visk Musikforlag A/S..................................................551

Riemann G. E. se Nordisk Livsfor. Akts..............................................................442

    og Nordisk Ulykkesfors.Akts.........................................................................442

Riess M. W. se Carl Flensburg & Sebbelov.........................................................163

Riggeisen Henning se M. Riggelsen...................................................................508

--- Peter Fr. se P. Riggelsen.............................................................................508

Righolt Chr. se H. O. Birksted A/S......................................................................56

Riis F. R. se Kbhvns Kul og Koks Kompagni A/S (K.K.K.K.)..................................344

--- Halvor Anker se Alfred Riis & Co.................................................................508 

--- J. J. se Østerbye's Eftf.............................................................................646

--- Antonsen A. frue. se M. Riis-Antonsen's Møbelfabrik.....................................508

Riisberg C. se Give Apotek.............................................................................197

--- Carla, frue, se C. Riermann.......................................................................505

Riise R. C. se Aalborg Patent Damp- Kaffebrænderi..............................................5

Rindom Jørgen Harboe se A. Rindom...............................................................509

Ring Paula, frue, se C. J.  Ring's Møbelmag......................................................509

---Andersen Johs. se I. Ring-Andersens Skibsværft............................................509

Ringsby M. V. se C. Paulsen A/S.....................................................................466

Ringsted Vibeke, frue, se Vi­be-Hastrup's kem. Fabr...........................................627

Rishøj Hans se Silkeborg Social-Demokrat.......................................................544

Risom J. G. se N. Pallesen's Læderhdl.............................................................465

--- Ove F. se Risom & Nielsen........................................................................511

Ritscher A. se Graasten Bogtrykkeri................................................................201

Ritzau L. se Ritzaus Bureau...........................................................................511

Rix Kaj se Harald Rix....................................................................................511

Rixen H. se Dampskibsselsk. Ærø...................................................................116

--- Hans se Aug. Rixen & Søn.........................................................................511

Rizzo Clara, frue. se Vibe-Hastrup's kem. Fabr..................................................627

Rode Chr. se C. C. Rode................................................................................512

--- E. se Frederikssund Isen­kram- og Udstyrsmag..............................................181

--- H. se Even Nielsen...................................................................................428

--- Orla se Dagbl. Politiken............................................................................489

Rodian N. F. se Engelsk Be­klædningsmag. i Nykøbing S.....................................150

Roed Eug., enkefrue, se J. Roed & Co..............................................................512

--- Poul se Lolland-Falsters Andels Foderstofforen.............................................372

Roelshøj K. E. se K. E. Roelshøj & J. Cbr. Nielsen.............................................512

Rogen N. E. frue, se L. Rogen........................................................................512

á Rogvi Dagmar, frue, se George Ogilvie's Eftf..................................................455

Rohde Andr. Peter se Bryg­geriet "Vendila" A/S....................................................74

Rohde Edith Bjørn, frue, se A. Bjørn..................................................................56

Rohde J. G. (f. 1818, d.1891): BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER….......................38

Rohde Jul. G. (f. 1849): BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER….................................38

Rohde S. J. (d. 1855): BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER…................................….38

Rohde-Jensen S. Aa. se F. A. Hansens Eftf. A/S................................................219

Rohwedder J. M. se F. Zachariae.....................................................................642

Rokkjær E. se J. Junget.................................................................................297

Rolff Aage se H. C. Jensen & Søn....................................................................282

Roloff M. frøken, se Jobs. Svinth......................................................................583

Roltved H. K. se Kristian Kirks Telefonfabr.......................................................315

Rolver P.M. se Kaalund's Sæfabriker A/S..........................................................309

Roost Ingv. se H. C. Roost............................................................................512

Rosberg P. H. H. se P. O. Rosberg..................................................................512

Rosdahl O. se Fyens Sukker varefabr...............................................................193

Rose Rob. G. se Grand Hotel..........................................................................201

Rose-Jensen P. se Jydsk Hypothekforin............................................................300

Rosenberg D. se N. C. Rom A/S......................................................................512

Rosenberg Oscar se E. Jensen & Søn...............................................................280

---Sørensen O. se P. Rasmussen's Eftf.............................................................503

Rosendahl Aa. se Brødr. Ro­sendahl.................................................................513

--- Erik se Brødr. Rosendahl...........................................................................513

--- H. H. se A. Vald. Rosendahl senior.............................................................513

--- K. se K. Rosendahls Bogtrykkeri A/S...........................................................513

Rosengaard Einar se P. Rosengaard................................................................513

Rosenløv Jensen se Martin Jensen's Eftf. A/S....................................................286

Rosenquist J. P. G. se Carl Weinreich's Eftf......................................................620

Rosentoft Aa. M. se L. I. Rasmussen jun. A/S...................................................502

Rosenvinge H. N. se Grenaa Dampvæveri A/S...................................................203

Rosenvold C. se C. F. Rosenvold.....................................................................513

--- Th. se Union Korn- og Foderstofimp............................................................613

Ross Anna, frue, se Egede Schultz..................................................................537

Rost H. se Struer Bank..................................................................................576

Rostrup Anna, frue, se N. P. Rostrup...............................................................515

Rothe Gustaf Ad. se Tønder Bogtrykkeri...........................................................610

Rothejsen Johs. se Helsingør Dagblad.............................................................238

Rothenborg. Aa. se Husqvarna Fabr.s Generaldep..............................................263

Rubardt Gerda, frøken, se V. T. Rubart............................................................516

--- Ketty, frøken, se V. T. Rubardt..................................................................516

Rud L. J. se Spare- og Laane­kassen for Ejby og Omegn.....................................562

Rudkjøbing H. E. se Banken for Mariager og Omegn A/S.......................................44

Ruff Sven-Erik se Petersen & Andersen............................................................472

Ruge Arnold se Maribo Apotek........................................................................389

--- E. se J. P. Jensen.....................................................................................285

--- E. J. H. se A. W. Galle A/S........................................................................195

--- Emil se J. P. Jensen & Co..........................................................................285

Ruus Rud. se Kbhvns Læste-fabr....................................................................345

Rydén Ragnar se Emil Dederding....................................................................137

Rye Axel se C. J. Rye's Bogtrykkeri.................................................................517

--- Otto se C. J. Rye's Bogtrykkeri..................................................................517

Rygaard Agda M. frue, se Machold's Filt...........................................................381

Rygaard Paul se Dansk Andels Cementfabrik....................................................119

Rühne G. Bjørn se H. O. K. I. A/S...................................................................249

Ryhøj Carlo se L. F. Mørck & Co......................................................................420

Ryt-Hansen Wm. se Sundby Maskinsnedkeri A/S...............................................578

Rützebeck Jørgen se Chr. Simoni....................................................................545

--- P. E. se Chr. Simoni.................................................................................545

Rødtjer V. C. F. Rødtjer.................................................................................518

Røest-Hansen Ejnar se Roskilde Bank..............................................................513

Røjgaard Ove se Odder Møbelfabr...................................................................452

Rømeling H. A. se Løvens kem. Fabr...............................................................381

Rømer J. Chr…………………………………..............................................……………………..57

Rømer Karen Johanne se Christianfeld Apotek..................................................100

--- Ove se Christian F. Rømer.........................................................................518

Rømer S. N. (f. 1835, d. 1906)……...............................................……………………..57

Rømsgaard P. se Vindø Teglværk....................................................................633

Rønberg Per se Oluf Rønberg A/S....................................................................518

Rønje N. A. se Nørrebro's Maskinfabr...............................................................450

--- P. H. se Nørrebro's Maskinfabr...................................................................450

--- Rønn L. C. se Fjerritslev Bank....................................................................162

Rønne-Lotz A. se Jørgen M. Børresen & T. Broe..................................................84

Rønneberg Henning se The Dania Shoe Machinery Works Ltd.

     (A/S Maskin- kompagniet).........................................................................117

Rønning-Jensen Erik se Alfred Nielsen & Co......................................................423

Rønnow Aksel Oberg Keller se J. P. Nielsen A/S................................................430

--- H. se Rønnow & Johannesen A/S................................................................519

Røntved Chr. se Marius Røntved.....................................................................519

Rørdam-Holm C. frue, se Augusta Hansen's Eftf................................................217

Rørkær-Christensen H. P. se Rørkærs Magasin A/S.............................................519

Røssel Aa. se J. Røssel.................................................................................519

--- Poul se J. Røssell.....................................................................................519


       A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Tilbage