Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 462
Olse - Oste
 

P. Olsen, urmager- og guldsmedeforretning samt cykleudsalg.

Grundl. i maj 1884 af P. Ol­sen (f. 1862, d. 1941).

I 1941 overtaget af Her­man Olsen (f. 1903).

Adresse: Østergade 24, Frederikssund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. C. OLSEN

Oliemølle og Sæbfabrik, er grundlagt 1847 af P. C. Olsen (f. 1808, d. 1872), efter hvis Død Forretningen Fortsattes af Enken indtil 1878, da den gik over til Sønnen, Alfred Olsen (f. 1843, d. 1900), og efter ham til hans enke, Thora M. Olsen, født Seehusen, der nu er Eneindehaver.

Adresse: Torvegade 51, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

RASMUS OLSEN

Børstenbinderfirma, er grundlagt 1857 af Rasmus Olsen (f. 1826, d. 1881) og overtaget 1880 af Carl Ludvig Frederiksen (f. 1851).

Adresse: Nørre Voldgade 96, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Siegfr. Olsen's Eftf.'s Boghandel I/S.

Grundl. d. 12. aug. 1861 af Siegfried Olsen (f. 1835, d. 1905).

Nuværende indehavere: frøken Louise Margrethe Rasmussen og Erik Bahner (f. 1911).

Adresse: Algade 21, Store Heddinge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

S. M. Olsens Bogtrykkeri.

Grundl. i 1886 af Chr. Carlsen (f. 1852, d. 1894).

Indehaver (si­den 1894): Søren Morten Olsen (f. 1871).

Adresse: Bysøstræde 3, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Sophus Olsen, kulimportforretning.

Grundl. d. 1. april 1905 af Sophus Olsen (f. 1884), der stadig er indehaver af firmaet. Forretningen begyndtes i Læderstræde som hørkram- og brændselsforretning, men i 1909 flyttedes den til den nuværende adresse og specialiseredes samtidig i brændselshandel. Siden 1946 har firmaet drevet selvstændig kulimport.

Adresse: Vesterbrogade 90, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

T. Olsen, bagerforretning.

Grundl. i 1843 af N. Nielsen (d. 1880).

Indehaver (siden 1933): Thorkild Olsen (f. 1898).

Adresse: Blågårdsgade 33, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

VALD. OLSEN

Bagerfirma, er grundlagt 1789 af Bagermester Cl. Dan. Møller, senere (i 1820’erne) overtaget af I. Finck, derefter 1841 af F. A. Durchholtz, og købtes 1848 af H. C. Olsen (f. 1803, d. 1863). Efter dennes Død fortsattes Forretningen af hans Enke (f. 1802, d. 1876) under Ledelse af Sønnen, Valdemar Olsen (f. 1839), der 1849 overtog den for egen Regning. 1906 optog sidstnævnte sin Søn, Henrik Valdemar Olsen (f. 1876), i Firmaet.

I 1910 fik Firmaet Prædikat af kgl Hof-Leverandør.

Adresse: Store Kongensgade 34, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Vald. Olsen, bagerforretning, kgl. hof-bager.

Grundl. i 1689 af Peter Korch.

Indehaver siden 1912: Hendrik Valdemar Olsen (f. 1876).

Adresse: Store Kongensgade 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Olsen, skibsprovianteringsforretning.

Grundl. i 1804 af Ole Nicolaj Seidelin.

I 1813 overtaget af Peder Tellevsen, i 1826 af N. Deichmann, ca. 1836 af købmand Skaarup, i 1848 af Herman Schor, efter denne af køb­mand Klein, i 1888 af N. A. C. Kongsbak (f. 1846, d. 1919), i 1916 af N. Chr. M. Kongs­bak (f. 1889) og i 1921 af N. A. C. Kongsbaks svigersøn, den nuværende indehaver, Vald. Olsen (f. 1892).

Adresse: Algade 46, Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Valdemar Olsen, W. S. Wagner's Eftf., meka­nikerfirma.

Grundl. d. 2. juli 1863 af Wilhelm S. Wagner (f. 1835 i Kbhvn., d. 1899) og i 1897 overtaget af Valdemar Olsen (f. 1872).

Adresse: Pilestræde 66, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Viggo W. Olsen's Eftf., Th. Olsen, papir en gros.

Grundl. d. 1. juli 1897 af Viggo W. Ol­sen (f. 1866, d. 1937).

Indehaver siden 1937: grundlæggeren s broder, Th. Olsen (f. 1878).

Adresse: Vester gade 28, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

OLUF OLUFSEN

Bogtrykkerfirma, er grundlagt 1857 af O. Olufsen (f. 1828, d. 1896) og drives nu af Enken, Anna A. L. Olufsen med Sønnen som Bestyrer.

Adresse: Ålborg.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

O. Chr. Omøe, manufakturforretning.

Grundl. i 1861 af Chr. E. Poulsen (d. 1875).

I 1916 overtaget af O. Chr. Omøe (f. 1883, d. 1948).

I 1948 overtaget af dennes enke, fru Lise Omøe (f. 1888).

Adresse: Blågårdsgade, hjørnet af Korsgade 21, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ordrup Apotek.

Oprettet d. 1. maj 1894.

Apo­tekets første indehaver var Emil Alfred Bauer­-Petersen (f. 1848, d. 1918). Indehaver (siden 1946): Magnus E. Meyer (f. 1885).

Adresse: Lindegårdsvej 51, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ordrup Skotøjs - Magasin ved Frits Olsen.

Grundl. d. 26. april 1900 af R. Olsen (f. 1872).

I 1934 overtaget af sønnen, Frits Olsen (f. 1903).

Adresse: Lindegårdsvej 2, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ordrup-Charlottenlund Bank A/S.

Grundl. d. 1. dec. 1905 på initiativ af overretssagfører J. Dam-Nielsen (f. 1867, d. 1944) og med en be­styrelse bestående af denne sammen med di­rektør J. Hassing-Jørgensen (f. 1872) og bank­bestyrer Gustav Andersen (f. 1865, d. 1937).

Bankens nuværende bestyrelse består af læge L. Andresen (f. 1866),

prokurist L. Pedersen (f. 1896) og

tømrermester Hans Olsen (f. 1890).

Direktion: H. Buchard (f. 1902).

Hoved­kontoret ligger i Charlottenlund, og banken har filialer i Gentofte, Ordrup, Skovshoved og Vangede.

Aktiekapitalen var ved stiftelsen på kr. 50.000,00, den er nu på kr. 750.000,00 og reser­verne ca. kr. 1.385.000,00.

Balancen andrager ca. kr. 30 mill.

Adresse: Jægersborg Alle 31, Charlottenlund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

V. ORLANDI´s EFTERFØLGER

Gibser og Kalipastafabrik, er grundlagt 1854 af Venacio Orlandi (f. 1814 i Lucca, d. 1878). Han Enke fortsatte Forretningen til 1887, da den overtoges af Jens Christiansen; i 1899 indtrådte endvidere Julius August Lund, der atter udtrådte i 1903.

Adresse: Store Kongensgade 27, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Chr. Ormstrup, glarmesterforretning.

Grundl. i 1888 af I. C. Ormstrup (f. 1852, d. 1909).

I 1909 overtaget af Nielsen Green og i 1921 af Christian Ormstrup (f. 1893).

Adresse: 0stergade l, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. ORTH´s ENKES EFTERFØLGER

Viktualieforretning, er grundlagt 1844 af J. H. Orth, efter hvis Død 1852 hans Enke fortsatte Virksomheden, indtil den ved hendes Død 1877 overgik til Datteren, Adelaide Bergmann, f. Orth; fra 1903 er Fru B. K. Gildsig, f. Nielsen, Indehaver.

Adresse: Nygade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

L. C. Ortvang, møbelfabrik.

Grundl. d. 1. dec. 1902 af L. C. Ortvang (f. 1877), der stadig er indehaver af fabrikken.

Adresse: Falkoner Alle 11, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ortveds Hotel.

Grundl. i 1838.

Nuværende in­dehaver: direktør N. Pedersen, Brabrand.

Ho­telforpagter: Sv. Aa. Knudsen (f. 1912).

Adresse: Østergade 1, Hammel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ostecentralen ved Kaj Jensen.

Grundl. d. 1. april 1896 af Lauritz Jensen (f. 1865, d. 1929).

Indehaver (siden 1924): Kaj Jensen (f. 1896).

Adresse: Griffenfeldsgade 1, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

                                                                    

Osteklokken ved B. Olsen.

Grundl. d. 17. okt. 1898 af C. A. Olsen (f. 1869, d. 1929).

Forret­ningen blev i 1931 overtaget af sønnen, Børge Olsen (f. 1911).

I 1935 oprettedes en en gros afdeling.

Den 10. aug. 1949 overtaget af Hem­ming Rasmussen (f. 3. marts 1890).

Adresse: Købmagergade 61, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Oste- og Konservesforretningen Thy.

Grundl. i 1900 af Alfred E. Petersen.

Indehaver (siden 1949): P. Larsen (f. 1904).

Adresse: Gammel Kongevej 85, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. A. Ostermann, maskin- og ingeniørfor­retning.

Grundl. i 1896 af Ferd. A. Ostermann. (f. 1870), der fremdeles er indehaver af fir­maet; fra 1941 s. m. P. O. E. Hansen (f. 1902).

Adresse: Nørre Vold gade 46, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage