Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 75
Bryggeriet Stjernen
 

 

A/S BRYGGERIET STJERNEN

Den 10. marts 1902 stiftede de københavn­ske arbejderorganisationer Bryggeriet S t j e r ­n en. Aktiekapitalen, af hvilken Arbejdernes Fællesbageri tilskød de to tredjedele, var på 150.000 kroner.

I 1944 udvidedes den til ½ million og ved en ny­tegning i 1948 til 1 million kroner.

 

Interiør fra bryghuset

 

Bryggeriet S t j e r­ n e n begyndte virk­somheden i et min­dre bryggeri, som man i de første år havde forpagtet. Selv om al begyndelse er svær, vandt Stjer­nens produkter, på grund af høj kvali­tet, dog så stort ind­pas på markedet, at man i 1907 kunne købe bryggeriet. Indtil 1911 fremstilledes der kun ølsorter, men herefter optog man fabrikationen af mineral­vande. Stjernens salgsmæssige gennembrud skete i 1920erne, og idag er det vort lands tredjestørste bryggeri virksomhed.

Fra 1924 og til dato er der sket stadige

 

Bryggeriet Stjernen

 

 

moderniseringsforanstaltninger og stadige køb af nabo grunde, således at bryggeriet i dag står som et mønster på en bryggerivirksom­hed, og spænder over et areal på ca. 6 tdr. land.

På utallige områder yder bryggeriet Økonomisk støtte til kulturelle og arbejdermæs­sige formål. Blandt andet er der henlagt 550.000 kroner til oprettelsen af en bygning som centrum for oplysningsarbejdets og ung­domsbevægelsens virksomhed. Det sidste skud

på denne stamme er

Bryggeriet Stjernens Studiefond, hvoraf bryggeriet hvert år vil uddele en sum i form af rentefrie lån som støtte til unge kvinder og mænd, der søger videre ud­dannelse både af fag­lig og akademisk ka­rakter.

Bryggeriets første bestyrer var Sigvald Olsen (f. 1854, d. 1919), han efterfulg­tes af G. Chr. Olsen

(f. 1857, d. 1923), og denne efterfulgtes af Em. Svendsen (f. 1864), der sad i bryggeriets ledelse til 1944. Siden 1945 består direktionen af Peder Nørgaard (f. 1895), administrerende direktør (indtrådt i le­delsen som underdirektør i 1933) og Viggo Christensen (f. 1889).

Selskabets bestyrelse består af: formand for 1;)e samvirkende Fagforbund Eiler Jensen (f. 1894), der er formand, direktør, landsretssag­fører Fr. Dalgaard (f. 1893) og direktør H. Holm (f. 1876).

Adresse: Dronning Olgas Vej 61, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage