Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ

 
PERSON REGISTER


Dette Personregister er ikke fuldstĉndig,

og Jeg arbejder pċ at fċ lavet en ny.

A
 
Aaskov H. se Andelssvineslagteriet i Bogense …………………………..............………...……..22
Aaskov-Hansen K. B. se J. L. Christensen & Co….............………….....………………...………93

Aasted Heinrich Emil se Emil Aasted & Sĝn……………….............…....……………………...…..15
Aasted Mogens se Emil Aasted & Sĝn ……................…….....…………………....…………....…15

Aastrup Ingrid, frue, se S. Salomon & Co……….............………………..…......…….....……..522

Abel Albert se A. Abel A/S…….....................…………………………………....……………...………..15
--- Jĝrgen Leonard se Lonard Abel………......................…………………....…………...………...15
--- Knud se Hotel Prinsen i Fredensborg………….............…………......…....……...………….491

Abildgaard J. L. L. v. se Nykĝbing F. Lĝveapotek…………..........………….............……….447
--- J. M. P. se Aalestrup Landbobank A/S ………..............……………………....…….......……….6

--- Just . Fjerde Sĝforsikringsselskab ……………….............…......…………...…....…………..162

     og Jĝrgen Hoppe & Co………………………....................………………………………...…......…258
Albertsen C. se Expres-Trykkeriet i Odense………...........……………..………..…….......….155
--- C. H. se Svendborg Lervarefabrik…………..............…………….....…………………………….581
--- Erikka, frĝken, se Camilla Albertsen's Eftf……...........…….......…………..……………..…19
--- K. P. se Robert Fisch A/S………………………..................……….…………......…………..… 161
--- Kristian se Albert E. Boye & Co…………...............…......…..………………….…….…..…….66
--- Palle se Vilhelm Albertsen & Co. A/S…………….............…………….…....…….….…..……20
Albrechtsen C. C. L. se Spare- og Laanekassen for Silkeborg og Omegn ….....……..565
--- Cecilie, frue, se Hans Albrechtsen ………………..............…..……......….………...….……20
--- Hans se Hans Albrechtsen ……………………………………………….....................…...….……20
ALFRED BENZON…………......................................................................………..50
--- Sv. se F. W. Doberck & Sĝn's Eftf., C. Amundin ………........………….........………...…140
Andersen A. se Andersen & Ferdinandsen's Skibs- og Baadebyggeri ……....…….......…23
--- A. se Brdr. Andersen ……………………....................……………………………...……….......….25
--- A. se Molter & Andersen………….................…………………………………………...……....... 405
--- A. se Skive Sparekasse……………..................………………………...…………...……………….553
Andersen A. se Vulkan ved A. Andersen ……….............................………………………….642
--- Aa. E. se Maypole Dairy Co. A/S ………….........................…...………………..…....……394
--- Aage se H. S. Andersen………............................…...………….......………………...……..27
--- Aasta O. se Richard Andersen ………………................................…………………....…..30
--- A. C., frue, se Hans P. Andersen A/S…...............................………………………...…..27
--- Andreas se Aalestrup Landbobank A/S ….......................………………………....…....….6
--- Anna, frue, se Bĝrnenes Bazar………...........................…….......………………….….…..84

--- Anna Kjĉr se J. C. Andersen………..................................……………………………..…..28

--- A. N. S. se Ebeltoft Apotek……...................................………………………….....….…144

--- A. Nĝrgaard se Jens Andersen ………..........................……......…………………….….….28
--- A. P. se La France ………............................………..……………………………….....……....350
--- A. P. se R. Chr. Petersen's Eftf……........................….…………………………...........…484

--- A. R. se Bogense Trĉlasthandel A/S …………….....................….......……………..….…62

--- Arne se A. P. Svendsen' s Eftf., A. Andersen ……......................……………………….582

--- Astrid se Astrid Andersen's Boghandel……………...................………….........………….24

--- Axel se R. Andersen & Sĝnner Ingeniĝr og Maskinforretning "Grand"….............…30
--- C. F. se Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse……………....................…………179
--- Charles B. se C. Andersen……….......................………………........………………...……… 25

--- Chr. se Chr. Andersen & Co……................………………………........…….…....………………26
--- Chr. se Glarmestrenes Glasforsikring A/S …...............………….……………......……….198

--- Chr. D. A. se Aarhuus Privatbank A/S ……..................…….…………...........…….…….10

--- Christian se C. Andersen jun. …………………….............................…………...….……….26

--- Chr. R. se Dronninglund Tagpap Tjĉrefabrik…….......................………….....……….142
--- Dagmar se H. Chr. Andersen ……......................………………....…………….....……………27
--- D. F. se Michael Andersen & Sĝn. Bornholms keramiske Fabrikker A/S…..........… 29

Andersen E. se Roskilde Maskinfabrik……....................……......……………………………….514

--- Edm. se colbergs Boghandel……….....................…….…........……………………...………105

--- Eg se Banken for Aarup og Omegn A/S ……..................…......…………....………………43
--- Eilif se V. Kristoffersens Boghandel A/S….................………………............………….336

--- Einar se Faarup & Sĝnderby A/S………...........................………………….....…………..156

--- Eis se P. H. Achen's Eftf……........................………….……........………….....………….…16
--- Elius A. se F. Pio's Vinhandel………....................….………………………...........……….487

     og Spansk Portugisk Vin Depot ……..................…….…………......…………………………561
--- Elly se C. F. Hansen's Eftf……….....................……………….......…………………………….652
--- H. se Breums Eftf. ved H. Andersen ……….............….……....………………….....………..69
--- H. se Dampskibsselskabet Phĝnix A/S ………..............…........…………..………………116

--- Hans se Andr. Andersen A/S………...........……………………..………….........…………….……24

--- Hans Marius se Ringsted Vindmĝlle…………..............…..……….........…...…………….511

--- H. B. Chr. se L. Chr. Andersen …….................………..........……………….....…………..29

--- H. C. se Anthon Berg´s Chokolade- Konfekt- og Marcipanfabrik A/S…….......……. 51

--- H. C. se Dansk Assuranceforretning…………...............…........……………….……….……121
--- H. C. se Indbrudstyveriforsikrings Aktieselskabet "Danmark"………...…......……….269
--- H. C. se E. N. I Knippel……………………….......……………….……………….………....…..………320

--- H. C. se J. Saabye & O. Lerche A/S………….............……………...........…………….…..519
Andersen Hans (f. 1824, d. 1891).....................................................................….27
--- Helge se Bundgaard Andersen's Eftf……….............………………….….....………...........80

--- Helvig, frĝken, se Rosa Andersen ………….............…………..……......……………………...30
--- Henrik se Lauritz Andersen & Co………….........................……...….....……………………29

--- Herm. se Nordisk Farvefabrik, N. Willandsen's Eftf. .........….….............………….441

--- Herman se Julius Zahle…………………...................………………….......……………………..643

--- H. Gregers se Budtz-Müller's Eftf. A/S …….............………………..…....…………..........79
--- H. J. se J. H. Hansen's Eftf…………............…………………….………………...........………. 222

--- H. J. Simonsen, frue, se Flora Danica ………............………….…..….....…………………..163

--- H. M. se Spare- og Laanekassen for Kronborg vestre Birk……...….….......……………563

--- Holger M. se L. M. Andersen ……...................……........………......…………………………29
--- Holger P. se P. Andersen ………………...................…………...…….....…………………………30
--- H. R. se Richard Andersen ………..................………………………..............…………….… 30
Andersen H. Schou se M. S. Jĝrgensen ……............……………….…………...….........……..307

--- Hugo se Telefon Fabrik Automatic A/S …............……………………........………………..593
--- H. W. se Lauritz Andersen……...................………….........……….....….…………………….29
--- I. L. se Lauritz Andersen ……...................………………….........….....….……………………29
--- Ingeborg se Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S……...….....……......…….207

--- Ingeborg, frue, se Hotel Skandinavien i Stege…….......……………........………………..550
--- Inger Gjellerup, frue, se Jul. Gjellerup……...........……………………….....…….....……..198

--- J., frĝken, se Aarhus Vejviser………….................……….......……….....…….……………….14

--- J. se Carl Chr. Andersen …………….............................……………....……….……….………26

--- J. C. se Bornholms Andels-Svineslagteri………............……….........……….....…….……65
--- J. E. Schou se P. Hestebek Jensen……….............……………………..............….……….288
--- J. H. se Handelsbanken i Horsens ……………..............…………………....……........…….215

--- J. Kr. se N. Martin Andersen & Sĝn ………..............……...…….....…………….………………29
--- Johs. se Odder Blikkenslagerforretning ………...........……………………………........…….452
--- Johs. A. se R. Andersen & Sĝnner Ingeniĝr- og Maskinforretning "Grand"….........30
--- J. Smedegaard se Jydsk Hypothekforening……..........…………………………...............300
--- Juline se Jens Andersen………........................………………........……………..….....……..28

--- Jĝrgen se Viggo Andersen & Sĝn ………....................……........………..….....……………31
--- Jĝrgen Bruhn se Magasin du Nord ved Brĝdrene Andersen …….…......…………...…..386

--- Jĝrgen Schalz se AmtsBladet Holstebro …………...........……............……………………..22

--- K. A. se N. Andersen …………….....................……………….........….....………………………29

--- Kai se J. C. Filtenborg A/S ………….............……........……………...…....…………………….161
--- Knud se Enevoldsen & Andersen …………......................………..………………….....……148
--- Knud M. se Aarhus Trĉdrejeri og Skibsratfabrik….......…………...….....…….………......12

--- Knud V. se Martin Sander's Eftf……...............………………………..……..........……………524
--- L. se H. Jĝrgensen's Eftf………………..................……………..……………………......…………305

--- Lars se L. Andersen's Vogn- og Karosserivĉrksted ……………........….....…………………28

--- Lauritz se Brĝdrene Andersen …………...............………….........………….....……………….25

--- Leif se Unica A/S ……………....................…………………………........……………………………613

--- L. J. se Odense Eddikebryggeri ved Brĝdrene Andersen ….……………........…………..453

Andersen L. M. se Spare- og Laanek. i Marstal …...................……………..………………..564
--- L. Sperling se A/S Hjĝrring Diskontobank……................………………….…...........….247
--- Nels O. se Odense Vin Kompagni …….................……………………………..............…454
--- Niels se Andersen's Jĉrnstĝberi og Maskinfabrik………..........…............………………22

--- Niels se Cykle- og Ringfabrikken Jyden A/S…………....................……………….……..108

--- Niels se Uldvarelageret …………....................…………………….......………………………..612

--- Niels Borring se Chr. Borring Andersen ……...............……….........……………………….26

--- Niels Just se C. M. Filtenborg's Eftf. A/S ……….....................…….....………………..160

--- Niels V. se D. E. C. Dansk Elektricitets Compagni A/S……....……….........……………139
--- N. K. Schack se Haderslev Bank A/S …………...............…….…………………….......……209

--- Offer se Offer Andersen A/S…………......………………………..........………………………….... 30
--- O. K. se Lorents F. Andersen & Sĝn……...............………….…….........…....…………….29
--- Olaf se Herskind & Wulff's Eftf……..................………………………………….........…….243

--- Osvald se J. Saabye & O. Lerche A/S…………..............…………….......………………….519
--- Otto Julius se Rĝnne Skĉreri & Trĉlasthandel…….........…….............………………518
--- O. V. se M. J. Grĝnbech & Sĝnner A/S…...................………………….....………....……205

--- P. se Lorents F. Andersen & Sĝn………………...............................……………………….29

--- P. se Berlingske Tidende.......................................................................... 52
    og Mineralvandsfabrikel' "Cito"..................................................................356
--- Svend Aage se La France …................……………………………………………........…………350

--- Sv. Kr. se Kristian Andersen……................………………….........….....…………………….28

--- Sĝren se Sĝren Andersen A/S ………........…………………….........……...……………………..31

--- Th. se Odense Eddikebryggeri …….............…………………………………............…….. 453
--- Th. se Odense Vin Kompagni………...............……………………........…....……………….454

--- Thorvald se Brĝdrene Andersen …….............…………..........….....………………………..25

--- T. Mĝller se Hotel Skĉlskĝr ……..............………………........………………………………...555

--- V. se Andersen & Holm………..................……………………………........……………………….23

--- V. se Svend Andersen's Mĝbeletablissement……........…............…………………………31
--- Torben se Waagepetersen's Eftf. A/S………..........…..........………………………………..613
Antonsen C. J. se C. Antonsen ……................…………….……........……………………………..33
Anthony Niels Hakon se M. Anthony ved H. Anthony …….................………………………33
Arbo-Bähr Henry se Gerson Melchior & Co.'s Eft…...........…..……….....………………..….395
     og Ditz Schweitzer ……............................………………….……………........……………..538
--- Niels Jĝrgen se Gerson Melchior & Co.'s Eft………...........………................………. 395
     og Ditz Schweitzer …………….....................…………………….…………........………………538

Arendorff Anker Andreas se Andreas Andersen & Olsen …….............……………………..24
--- Poul Willy se Andreas Andersen & Olsen …………............………..............….….……24
Arentzen Robert A. B. se Kjĝbenhavns Skiltefabrik ….......…….………………..........…..346

Arffmann Poul se E. Arffmann's Sennepsfabrik …….......................……….……….……..35

Arildskov M. se Aarhus Dampdrejeri ….................……………...…………………............……8

Arn-Hansen M. se K. ArnHansen ……................……….......….……………....……….………..35
Arnbak Martin se Arnbak's Kunsthandel ….................….............……….....……………..35

        A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ 
Tilbage