Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 162
Fisk - Fjer

 

Femerling (f. 19. okt. 1912) og Ib Femerling (f. 12. febr. 1919) som medindehavere; i 1947 udtrådte Emil V. Femerling af firmaet og dets navn ændredes til det nuværende.

Forretningen omfatter såvel en gros som en detail handel.

Adresse: GI. Kongevej 156, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fiskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen A/S, kgl. hofleverandør.

Grundl. i april 1870 af Kjøben­havns Fiskehandels Selskab ved P. Nørregaard.

Den 16. april 1873 overtog Oscar Fredericksen (f. 1848, d. 1915) forretningen og fortsatte denne under firmanavnet Fiskehuset Nr. 1.

I 1907 forandredes firmanavnet til Fiskehuset Nr. 1, Oscar Fredericksen.

Senere er firmaet omdannet til aktieselskab; i maj 1949 fik det prædikat af kongelig hofleverandør.

Den nuværende bestyrelse består af gods­ejer Carl de Neergaard (f. 1873), Gyldenholm, revisor N. B. Fabricius (f. 1914), landsretssag­fører K. Søndergaard (f. 1902), civilingeniør Niels Jensen (f. 1905) og direktør H. E. Mik­kelsen (f. 1893).

Adresse: Gammel Strand 34, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fiskehuset Nr. 3 Chr. P. Nielsen.

Grundl. i 1798 af Duus & Lind og i 1855 overtaget af Niels P. Nielsen, efter hvis død i 1871 den overgik til hans enke, som året ef­ter overdrog den til sin søn, H. P. Petersen (f. 1847, d. 1907).

Efter hans død fortsattes for­retningen af sønnen, H. K. Lou (f. 1880), der udtrådte i 1938, og svi­gersønnen, N. A. Søder­berg (f. 1879, d. 1948).

I 1948 overtoges firmaet af Chr. P. Nielsen (f. 1890), der har været knyttet til forretningen siden 1926.

 

Chr. P. Nielsen

 

 

Fra 1906-48 havde firmaet prædikat af kgl. hofleverandør.

Adresse: Classensgade 25, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fiskenetfabriken "Danmark", J. C. Tvede A/S.

Grundl. d. 24. aug. 1892 af J. C. Tvede (f. 1850, d. 1909). Aktieselskab fra 1911. Nuvæ­rende direktion: grosserer Harald Thune Waa­gepetersen (f. 1883) og civilingeniør, fru Hil­ma Louise Waagepetersen (f. 1887).

Adresse: Grønnehavevej 34, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fisker & Bom. mæglerfirma.

Grundl. d. 21. okt. 1835 af Mathias Busch (f. 1803, d. 1881).

I 1924 overtaget af Jørgen L. Fisker (f. 1885), der i 1929 optog S. Aa. Bom (f. 1902) som medindehaver.

Adresse: Hjørnet af Blegstræde og Havnevej, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fisker & Nielsen A/S, maskinfabrik.

Grundl. i 1906 af P. A. Fisker (f. 1875), der kort efter optog H. M. Nielsen som kompagnon; denne udtrådte af firmaet allerede i 1910, hvorefter

Fisker var eneindehaver indtil overgangen til aktieselskab i 1920. Grundlæggeren, P. A. Fisker er stadig direktør for virksomheden.

Adresse: Peter Bangs Vej 30, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marius Fjeldsted, herreekviperings-, manufak­tur-, trikotage- og skotøjsmagasin. Grundl. d. 12. marts 1869 af Kresten Fjeldsteds enke, fru Ane Marie Fjeldsted, f. Bømler (f. 15. april 1831, d. 26. marts 1914) og d. 1. jan. 1892 over­taget af Marius Fjeldsted (f. 30. dec. 1860, d. 3. dec. 1935), hvis søn, den nuværende indehaver, Ferd. Fjeldsted (f. 23. febr. 1895), overtog for­retningen d. 1. jan. 1919.

Adresse: Store Torv 6-8, Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

FERD. FJELDSØE´s BOGTRYKKERI

Er grundlagt 1857 af H. W. Ferd. Fjeldsøe (d.1884); kort efter Oprettelsen indtrådte Boghandler Th. Gandrup i Firmaet og Trykkeriet dreves i Forbindelse med dennes Boghandel. Efter Gandrups Død i 1874 fortsatte Fjeldsøe Virksomheden alene, indtil han 1880 optog sin Søn, Oscar Fjeldsøe i Forretningen; denne blev ved Faderens Død 1884 Eneindehaver, og da han døde 1896, gik Trykkeriet over til hans Enke, Louise Fjeldsøe, der endnu er Indehaver af Forretningen.

Adresse: Hestemøllestræde 6, københavn

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ferd. Fjeldsøe's Duplikerings Anstalt.

Grundl. i 1857 af H. W. Ferd. Fjeldsøe (d. 1884) som bogtrykkeri. Nuværende indehaver: Ferd. Fjeldsøe's Bogtrykkeris Legat.

Adresse: Store Kongensgade 63, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fjerde Søforsikringsselskab, Limiteret.

Grundl. d. 29. april 1863. Selskabets første ledelse: etatsråd J. F. Carøe, grosserer Moses Melchior, grosserer Harald Hansen, etatsråd Edvard Thune og capt. lieutn. C. Obelitz. Adm. di­rektør (siden 1929): Just Abildgaard (f. 1888).

Adresse: Fredericiagade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fjerrenseriet Landemærket 3-5 A/S, senge­udstyr og fjerrenseri.

Grundl. d. 19. marts 1895 af Martin Cohn (f. 1870, d. 1921). Omdannet til aktieselskab i 1940. Nuværende direktør: O. A. Cederberg (f. 1887).

Adresse: Landemærket 3-5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fjerritslev Apotek (Vester Han Herreds Apo­tek).

Grundl. d. 18. aug. 1824 i Kjettrup. Den første indehaver var Lars Chr. Dahlerup (L 1799); han efterfulgtes i 1841 af Wilh. Ed. Ben­dixen, som i 1844 bortforpagtede apoteket til Fred. Holm. I 1851 overtoges det af Chr. A. Jørgensen, i 1861 af Anders Herskind (f. 1834, d. 1903), i 1874 af Axel Kjær (f. 1845, d. 1930), i 1882 af Christoffer Fr. Holten (f. 1849, d. 1902) under hvem apoteket i 1898 flyttedes til Fjerritslev. I 1902 blev apoteket overtaget af Jørgen A. Lassen (f. 1875, d. 1945) og i 1917 af Aage Jerslev (f. 1884, d. 1943).

Efter dennes død videreførtes det af Aage Jerslevs dødsbo med Hakon R. Jalk (f. 1905) som bestyrer. Den 19. dec. 1949 fik Erik Jerslev (f. 1925) bevillingen og overtager drif­ten senest d. 1. jan. 1952.

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fjerritslev Bank A/S.

Stiftet d. 4. marts 1898. Direktionen består af: sagfører L. C. Rønn (f. 1872) (tiltrådt 1898) og K. P. Kristensen (f. 1899) (tiltrådt 1934).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fjerritslev Gæstgivergaard.

Grundl. ca. 1860. Indehaver (siden 1931): Nicolaj Munksgaard (f. 1899).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage