Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 525
Sank - Scha
 
 

Sankt Pauls Apotek i Århus.

Oprettet d. 23. juni 1899.

Apotekets første indehaver: Søren Holger Skouboe (f. 1851, d. 1925).

Fra 1925-33 var Karl Dahlmann Møller (f. 1864, d. 1933) indehaver, fra 1933-34 Aug. Alex. Nic. Harth-Olsen (f. 1870, d. 1934) og fra 1934-46 S. Rasmussen (f. 1871). Siden 1. jan. 1947 har Sven A. Poulsen (f. 1897) været indehaver.

Adresse: Jægergårdsgade 76, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sankt Pauls Apotek i København.

Oprettet d. 15. febr. 1876.

Apotekets første indehaver: Ludvig Thorvald Theodor Schjødte (f. 1834, d. 1887). Indehaver siden 1937: Marius Nielsen Lind (f. 1883).

Adresse: Fredericiagade 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sankt Stefans Apotek i København.

Oprettet d. 15. marts 1881 og åbnet d. 1. juli 1882.

Apotekets første indehaver: Jens Chr. Lauritzen (f. 1831, d. 1916).

Indehaver siden 1929: Viggo Madsen (f. 1880).

Adresse: Nørrebrogade 142, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

J. Sardemanns Eftf., rådgivende ingeniørfirma.
Grundl. 1. maj 1905 af civilingeniør J. Sardemann (f. 1878).

I årene 1912-1933 var firmanavnet: Eriksen & Sardemann med ingeniør Karl Eriksen (f. 1882) som medindehaver til sin død i 1918, hvorefter civilingeniør Chr. Juul (f. 1888) blev medindehaver til sin død i 1933.

I årene 1926-1933 var civilingeniør Axel Bauer (f. 1890) yderligere optaget som
medindehaver. Fra 1. jan. 1934 var J. Sardemann igen eneindehaver, indtil han 1. jan.
1949 overdrog firmaet til sine medarbejdere: ingeniør Børge Jensen (f. 1905) og civilingeniør Birkemose Møller (f. 1912), der fører forretningen videre under firmanavnet: J. Sardemarnns Eftf.

Adresse: Marselis Boulevard 73, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

E. W. Sarotti's Eftf. ved C. B. Bøsche, konfekturefabrik.

Grundl. i okt. 1892 at E. W. Sarotti (f. 1862, d. 1946).

Indehaver siden 1946: C. B. Bøsche (f. 1884).

Adresse: Frederiksberggade 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Sangsted Dampsnedkeri, Høvleri & Savværk A/S.

Grundl. d. 10. juni 1896 af Fr. Larsen (f. 1857) og A. Nielsen (f. 1862, d. 1934).

I 1908 omdannet til aktieselskab.

Direktør siden 1934: A. Nielsen (f. 1896).

Adresse: Assensvej 47, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

LAURENTIUS SAUL´s EFTERFØLGER

Pengeskabsfabrik, er grundlagt 1858 af Laur. Saul, efter hvis Død i 1890 den overtoges af N. P. Emil Poulsen (f. 1857).

Adresse: Nørre Voldgade 21, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Savoy Hotel.

Grundl. i 1907 af hotelejer Løvenborg.

Indehaver (siden 1949): Marie Hansen (f. 1902) og Willy Hansen (f. 1903).

Adresse: Vesterbrogade 34, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

K. P. Savstrup's Eftf., urmagerforretning.
Grundl. i 1890 af K. P. Savstrup (d. 1934).

I 1934 overtaget af V. Westergaard (f. 1901).

Adresse: Mejlgade 17, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

P. Saxberg, skibsprovianteringsforretning.
Grundl. i 1909 i Frederikshavn af Peter Saxberg (f. 1886, d. 1945); i 1918 flyttedes forretningen til Skagen.

I 1938 ansattes sønnen, Paul Saxberg (f. 6. juni 1911), som prokurist i forretningen, og d. 1. juli 1944 overtog han den som eneindehaver.

Adresse: Havneplads 18, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Saxildhus. Konditori ved Bertram Knudsen & Søn.

Grundl. d. 3. nov. 1905 af Bertram Knudsen (f. 1881), der stadig er indehaver af

forretningen.

Adresse: Banegårdspladsen, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

A. Saxtorph-Beck,bog- og papirhandel.

Grundl. d. 18. aug. 1897 af A. Saxtorph-Beck (f. 1868, d. 1900).

Indehaver (siden 1920): Carl Frølund (f. 1885).

Adresse: Nørrebrogade 7, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Scandia, Randers, se Vognfabrikken Scandia A/S.

 

A. C. SCHAAP

T. M. SCHAAP

Røgeriforretning, er grundlagt 1820 af Claus Carl Frederik Schaap (f. ca. 1780, d. ca. 1856), efter hvis Død den fortsattes af hans Datter, Fru Hansine Bolette Johansen (f. 1816, d. 1885), senere overtoges Forretningen af hendes Brødre, Carl Frederick Schaap (f. 1821, d. 1881) og Hans Christian Schaap, der hver for sig drev selvstændig Forretning. Efter C. F. Schaap´s Død fortsatte hans Søn, Adolph Christian Schaap (f. 1856) Virksomheden under eget Navn. Den anden Forretning fortsattes efter H. C. Schaap´s Død af hans Søn, Emil Schaap (f. 1855, d. 1894), hvis Enke, Fru T. M. Schaap (f. 1864) er den nuværende Indehaver.

Adresse: A. C. Schaap, Larsbjørnstr. 19, København

              T. M. Schaap, Klareboderne 8, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. Schack & Co;blikkenslagerforretning.
Grundl. d. 15. okt. 1858 af Th. Dohm (f. 1832, d. 1913).

Nuværende indehavere: H. N. Schack (f. 1876) (siden 1906) og Sv. Aa. Nielsen (f.
1906) (siden 1946).

Adresse: Sankt Jørgens Gade 7, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

LOUIS SCHAD´s LINIERERETABLISSEMENT

Er grundlagt 1. Sept. 1859 af Louis Schad (f. 1830, d. 1904), der i 1896 optog sin Søn, A. V. Erh. Schad (f. 1873) i Firmaet. Efter Faderens Død er sidstnævnte Eneindehaver.

Adresse: Amagertorv 10 A, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Louis Schad's Liniereretablissement.

Grundl. d. 31. okt. 1859 af Louis Schad (f. 1830, d. 1904).
Nuværende indehaver: Ancher Louis Schad (f. 1903).

Adresse: Frederiksberggade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schade's Papirindustri og Vestjyllands Papirposefabrik A/S.

Grundl. i 1874 af W. Moltke Langhoff, Omdannet til aktieselskab i 1915
Direktion: Johs. Schwartz (f. 1874).

Adresse: Frederiksdal Alle 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

C. F. Schalburg A/S, vinhandlerfirma.

Grundl. d. 7. juni 1817 af Johan Heinrich Schalburg (f. 1768, d. 1832).

Overgået til aktieselskab i 1905.
I 1927 tilsluttedes selskabet Odense Vin Kompagni, og dets bestyrelse består af dette firmas indehavere (se Odense Vin Kompagni) samt af overlæge Kjeld Andersen (f. 1906).

Den daglige ledelse forestås af direktør Harry Nielsen (f. 1894).

Adresse: Adelgade 5, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

JOH. FR. SCHALBURG

Vinhandlerfirma. Johan Heinrich Schalburg (f. 1768, d. 1832) nedsatte sig 1817 som Vinhandler i Nyborg. Forretningen gik ved hans Død over til Sønnen, Johan Friederich Schalburg (f. 1801, d. 1862). Dennes Søn, Jean Heinrich Schalburg (f. 1838, d. 1905) fortsatte den under sin Faders Firmanavn og flyttede i 1870 med Størstedelen af Lageret til Kbhvn; efter hans Død gik Firmaet over til hans Enke, Bertha A. Schalburg, der optog J. L. Bøge (f. 1870) som Kompagnon. En Del af Lageret og Kunderne på Fyen overdroges i 1870 til Broderen Christian Frederik Schalburg (f. 1841, d. 1908), som dermed oprettede en Vinhandel under Navn af Joh. Fr. Schalburg junr., der senere forandredes til C. F. Schalburg & Søn, og som i 1902 blev omdannet til et A/S.

Adresse: Stormgade, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Joh. Fr. Schalburg, vinfirma, kgl. hofleverandør.

Grundl. d. 7. juni 1817 i Nyborg af Johan Heinrich Schalburg (f. 1768, d. 1832).
Flyttet til København i 1870.

Indehaver siden 1938: Evald Bach (f. 1898).

Adresse: Stormgade 8, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. Schandorff's Trælasthandel A/S.

Grundl. i 1854 af Hendrik Schandorff.

I 1906 omdannet til aktieselskab.

Selskabets nuværende direktør, C. Poulsen (f. 1874), tiltrådte i 1937.

Adresse: Strandvejen 36, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Schannong's Atelier for Gravmonumenter.
Grundl. i 1885 af J. A. E. Schannong (f. 1841, d. 1912).

I 1912 overtaget af sønnen, Peter Schannong (f. 1869, d. 1950) og i 1950 af dennes enke, fru Henriette Schannong (f. 1880).

Adresse: Øster Farimagsgade 42, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage