Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

PERSON REGISTER


 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

M. J. BALLIN´s SØNNER, A/S…………..............................................…………41

M. BENDIX…………….............................................................................……..49

Maage Paul H. se N. P. J. Ørholm...................................................................645

Maanssen Børge V. se Malermester Manssen....................................................381

Månsson H. frue, se Malermester Maanssen.....................................................381

--- J. A. G. se N. Herdahl's Bogtrykkeri's Eftf....................................................241

Maare Orla se P. H. Achen's Eftf.......................................................................16

--- Sv. Aa. se Fyens Konservesfabr..................................................................191

--- Thork. se Privatbanken i Kbhvn..................................................................492

Maasbøl Vilfrida, frue, se Chr. Krøll's Eftf.........................................................339

Madsen A. se Odense Flytteforretn.................................................................453

--- A. Aabye se A/S Ejby Savværk...................................................................146

--- Aa. Sigaard se Fanø Apotek.......................................................................652

--- A. Chr. se Chr. Guntel's Eftf. A. Chr. Madsen & Søn.......................................207

--- A. E. se L. Ellingsen's Eftf.........................................................................147

--- Agnes Kamilla, frøken, se K. P. Madsen.......................................................383

--- Alfr. se Carstensen's Klædefabr...................................................................87

--- Alfr. Vald. se Rønne Skæreri & Trælasthdl...................................................518

--- Alma Cathrine. frøken, se K. P. Madsen.......................................................383

--- A. N. F. se N. Madsen...............................................................................383

--- Anker se Søren Madsen.............................................................................384

--- Axel Marcilius se Marcilius-Madsen.............................................................383

--- B. Daugaard se Hjorte Materialhdl..............................................................246

--- Bernth se Carl Schiøtz's Eftf......................................................................528

--- Carlo se Hans Chr. Berg & Flvge I/S.............................................................51

--- C. F. Holm se Holm Madsen.......................................................................382

--- Chr. se Hellerup Skolæstefabr....................................................................236

--- Chr. Gam se N. J. Madsen & Sønner............................................................383

--- C. J. se A/S Frederiks­havns Savværk og Tømmerhdl. P. Madsen.......................181

--- C. P. se Johs. Møller A/S...........................................................................416

--- E. se Ph. Hansen & Co..............................................................................224

--- E. se Landbosparek. i Aalborg...................................................................351 

--- E. se M. Madsen A/S.................................................................................383

Madsen Einer se Rud. Madsen........................................................................384

--- Ejnar se G. Noack....................................................................................437

--- Ella, frue. se Grand Prix............................................................................202

--- Emil se K. Madsen's Trikotagefabr. og K. Mad­sen's

    Garn- og Trikotageforretn.3.........................................................................83

--- Erik Sloth se K. Mad­sen's Trikotagefabr. og K. Madsen's Garn- og Trilko-

    tageforretn..............................................................................................383

--- Evald se Hotel Dania................................................................................117

--- Ferd. se J. A. Madsen...............................................................................382

--- Georg se J. A. Madsen..............................................................................382

--- Gerh. se Egtved Apotek............................................................................145

--- Gudrun, frue, se Budtz Müller & Co...............................................................79

--- H. se Landmændenes An­dels - Eksport - Slagteri i Nakskov............................353

--- H. Dahl se Manufaktur- huset....................................................................388

--- Hans Chr. se Højskole Hotellet..................................................................267

--- Hansine, frøken. se M. Madsen A/S.............................................................383

--- H. E. se De Forenede Granitbrud, Sandstensbrud & Stenhuggerier

     paa  Bornholm A/S ..................................................................................169

--- Heine se Sparekassen for Næstved og Omegn..............................................565

--- Heinr. Bøttger se Heinrich Madsen..............................................................382

--- Holger se Bryggeriet Godthaab....................................................................72

--- Holg. se Lysbro Fabriker............................................................................379

--- I. C. se Fyens Andels- Foderstofforretn........................................................189

--- Ingeborg se Dina Schuldt & Co...................................................................535

--- I. P. se Madsen & Petersen........................................................................381

--- J. C. se Balslev & Goos A/S.........................................................................42

--- Jens se Svendborg Avis.............................................................................579

--- J. Malund se Tørring Isen kramforretn..........................................................611

--- Johs. se Fredericia Centraltrykkeri...............................................................177

--- Kaj se Hammershus Hotel..........................................................................214

--- Kaj se Simon Madsen................................................................................384

--- Kaj Thingstrup se M. S. Madsen..................................................................383

--- Kirsten Schiellerup, frue, se Mikkelsen & Hansen...........................................401

    og Wright & Svendsen................................................................................640

--- Kn. Otto se K. Madsen's Trikotagefabr. og K. Mad­sen's

    Garn- og Trikotageforretn..........................................................................383

--- Laur. se Brønderslev An­delsslagteri..............................................................76

--- Mads Joh. se Vester Skerninge Apotek........................................................626

--- Marie, frøken, se Anton Madsen's Bogh.......................................................382

--- Marinus se Marinus Madsen A/S.................................................................383

--- M. J. se Grejsdal Valsemølle......................................................................203

--- M. Meincke se Møens Spare- og Laanek.......................................................419

--- M. P. se E. Eriksen & Co............................................................................152

--- M. P. se J. Sidenius & Søn.........................................................................542

--- Niels Erik se Kristoffer Madsen & Søn A/S....................................................383

--- Niemann se Sæby Trælasthdl.....................................................................585

--- Nikolaj se Kolding Dampmølle...................................................................326

--- N. M. se Aabenraa Svane Apotek.................................................................1 

--- P. se Røde Lygte.....................................................................................518

--- Peder Nygaard se Nygaards kern. Tøjrensning..............................................447

--- Peter Chs. se Georg Hvidt's Eftf.................................................................265

Madsen P. L. se Ringsted Læderhdl.................................................................510

--- Poul se Kalundborg Andels-Svineslagteri.....................................................310

--- R. se Holstebro Materialhdl.......................................................................257

--- Richardt J. se Chr. Guntel's Eftt.................................................................207

--- Rye se Chr. Sørensen's Eftf.......................................................................589

--- S. D., frue, se H. C. Madsen's Enke............................................................382

--- Sigrid Bech, frue. se Tranebjerg Bryggeri.....................................................606

--- Stig se Viggo Madsen...............................................................................384

--- Søren se Nordisk Glødelampe Industri A/S...................................................441

--- Sørine, frue, se M. S. Madsen....................................................................383

--- Th.se K.Madsen's Trikotagefabr.og K.Madsen's

     Garn og Trikotageforretn..........................................................................383

--- Thorv. se Fr. Madsen................................................................................382

--- Vald. se M. I. Madsens  Uretabl.................................................................383

--- Vald. Blanck se Grand Prix.........................................................................202

--- Viggo se Sankt Stefans Apotek..................................................................525

--- V. J. se Sørensen, Madsen & Co.................................................................588

--- V. K. se Brønderslev Mate­rialhdl..................................................................77

--- V. M. se N. J. Madsen & Sønner..................................................................383

Madsen-Lind Aly, frue. se J. P. Madsen-Lind.....................................................384

Maglekilde-Petersen Nina, frue, se Landvaskeriet  "Fredelighed"..........................353

Magnussen Børge Falk se J. Henriksens Eftf.....................................................240

--- Sv. Aa. se Missionshotellet Ansgar i Odense................................................403

Mahler Louise, frue, se Jacob Mahler...............................................................387

Mai Wiggo se Esbjerg Materialhdl...................................................................154

Maibom A. se Pallesen & Maibom A/S..............................................................465

--- Oluf se Maibom & Holm............................................................................387

Maibøll H. se P. F. Nielsen's Eftf.....................................................................435

--- H. C. se Thulesen & Co.'s Eftf....................................................................602

Malling Aksel se Aug. Borgen...........................................................................65

Malmquist P. se Villiam Jør­gensen's Farvehdl. A/S.............................................309

Malmstrøm Johs. se Hellesen & Malmstrøm......................................................236

--- Mammen Bertha, frue. se  Mammens Æskefabrik..........................................388

--- Ingeborg, frue, se A/S Nor­disk Tapet Industri, Tapetfabrikken Aladdin.............442

--- Knud se Mammens Æskefabr.....................................................................388

Mandemark Richard se Dansk Legetøjsfabr.......................................................126

Mandrup-Poulsen H. se N. A. Dahl's Eftf...........................................................111

Manford F. M. se Frøcontoret i Kolding.............................................................188

Manley A. frue, se ,Vm.Manley.......................................................................388

Mansted Sv. se A/S Atlas................................................................................37

Marboe Johs. se Emil Andersen........................................................................27

Marcher Bernt se Fabrikken St. Helena.............................................................157

--- Johs. se Hamlet, Kbhvn.s Cyklefabr. A/S......................................................213

Marcker S. M. Dam se Horsens Løve Apotek......................................................260

Marck Kristine…………………............................................................................…….60

Marck V. (f. 1846, d. 1899)…………….......................................................……………60

Marck-Jensen D. se I. S. Monies......................................................................405

Marcus Holger se Møller &  Jochumsen.............................................................413

Marcus-Møller Arne se S. V. Broges Eftf.............................................................70

Marcussen Ellen W. frøken, se Jens Marcussen..................................................389

--- Hans se Maskinfabr. Meteor........................................................................391

--- Johs. Rye se Messen, Johs. Rye Marcussen..................................................397

--- K. E. M. se C. W. Obel................................................................................451

--- Kn. se Chr. Marcussen & Søn.....................................................................389

--- Otto se Maskinfabrikken Meteor.................................................................391

--- S. A. se Aarhus Dampvæveri A/S...................................................................8

Marhauer C.-J. se Danske Oliemøller og Sæbefabr.............................................134

Markussen H. P. se Brødr. Taul A/S..................................................................593

Markvorsen Karen, frue, se  Markvorsen's Hotel................................................390

Marstrand-Svendsen J. A. se Albani Bryggerierne A/S..........................................19

Martens Ole se Carl Martens............................................................................390

--- Paul se Aage Martens ................................................................................390

Martensen Harke se Martensen's Fabr..............................................................390

Marthinsen Gunnar se Viborg Boligmontering....................................................627

Martin Jakob se Aarhus Amtstidende...................................................................6

--- Rud. H. se Fr. Martin...................................................................................391

Marx-Nielsen C. C. se M. P. Allerup's Eftf. A/S......................................................20

Mathiasen A. Vilh. se Sønderjydsk Tæppefabr....................................................587

--- Ernst se P. Mathiasen A/S...........................................................................392

--- Georg E. se Georg E. Mathiasen A/S.............................................................392

--- Holger se Løgstør Klæde-fabr.......................................................................380

--- H. T. se Brødr. Mathiasen's Eftf....................................................................392

--- Jac. se Theodor Petersen's Eftf....................................................................484

--- M. se Maskinfabr. Godthaab.........................................................................391

--- Ole se G. Mathiasen....................................................................................392

--- Vilh. se Løgstør Klædefabr..........................................................................380

Mathiessen F. C. E. P………........................................................................………..19

Mathiassen K. se Importkom­pagniet. Kallundborg A/S........................................269

Mathiesen Andr. se P. C. Rasmussen.................................................................503

--- A. V. se Mathiesens Plantesk.......................................................................392

--- Axel se fh. Alvild Dahl.................................................................................110

--- Georg se Lauritz Mathiesen.........................................................................392

--- G. H. se Mathiesens Plantesk.......................................................................392

--- H. R. Se H. C. Lunge &. Søn's Eftf................................................................377

--- Inge, frøken. se Simon Unna &. Co.'s Eftf....................................................613

--- Ingeborg. frue. se. Simon Unna &. Co.'s Eftf................................................613

--- Johs. se Lauritz Mathiesen........................................................................392

--- Otto se Lauritz Mathiesen.........................................................................392

--- Poul se. M. Johansen's Eftf........................................................................296

--- R. de Fine se Frdbg. Legetøjmag................................................................178

Mathisen Wilh. se Hotel Randers....................................................................496

Matthesen J. S. Se Toft-Nielsen & Matthesen A/S..............................................604

Matthiasen Heinr. se Forlaget Danmark...........................................................174

Matthiesen C. H. se H. C. Matthiesen..............................................................392

--- Chr. L. se H. C. Matthiesen.......................................................................392

--- H. se Chr. Matthiesen...............................................................................392

Matthiessen, (født Ekvall) Mathilda Charlotte: A. A. ASPEGRÈN´s EFTERFØLGERE..36

Matthissen Axel se Emil Matthissen Søn .........................................................393 Matzen G., frue, se R. P. Matzen....................................................................393

Mauritzen Ole se Brødr. Trier..........................................................................606

--- T. se A. Buntzen's Eftf...............................................................................80

Mayland Erik C. se C. Mayland A/S..................................................................394

Mazanti Emil se Joh. Mazanti & Søn................................................................394

--- Esther, frøken, se Fyens Stifts Kreaturforsikringsforen...................................191

Mazanti-Andersen C. se Dampskibsselsk.Torm..................................................116

Meedom C. se C. & E. Meedom ......................................................................394

--- Chr. se P. A. E. Müller A/S.........................................................................411

--- E. se C. & E. Meedom...............................................................................394

Meelsen N. C. P. se Anders Meelsen...............................................................394 

Mehlsen .J. se Slagelse Andels- Svineslagteri...................................................555

Mehr H. C. se Trævarefabr. Holmsminde..........................................................607

Meier Chr. I se Jens Dyne­sen's Eftf. Christian Rils A/S.......................................143

--- Orla se A. Stefani's Enke's Eftf..................................................................570

Meilvang F. se Randers Andels-Svineslagteri....................................................495

Meincke V. J. se Johannes Fog & Co................................................................164

Meisen Paul se Akts. Holger Petersen..............................................................478

Melander P. se J. Melander............................................................................395

Melby Børge se A. Melby................................................................................395

Melbye H. W. se William Melbye.....................................................................395

Melchior Carl se Einar E. Gothens Eftf..............................................................200

--- Har. R. se Moses &. Søn G. Melchior...........................................................396

--- Kn. se Carl Melchiors 2. Eftf......................................................................395

--- Mogens se Ludvig Melchior........................................................................396

Meldal Karen Marie se Chr. Meldal..................................................................396

Meldahl K. G………………………...............................................................……………….80

Melgaard Ejnar se Søren Melgaard's Eftf..........................................................396

Mellentin A. se Oscar Pes­chardt & Co..............................................................471

Mellerup M. (f. 1838, d. 1902): O. F. ASP…........................................................36

Melskens Chr. Monrad se Herm. L. Melskens.....................................................397

Mendrup Olaf se Brædstrup Apotel....................................................................76

Mengel Aa. se Brandt's Klædefabr....................................................................68

--- Kn. se Brandt's Klædefabr..........................................................................68

Merling Georg se Henriques & Løvengreen's Trikotagefabr..................................241

Merrild Erik se P. Samson's Eftf.....................................................................523

Mertz K. C. G. se William Bagger's Eftf. A/S.......................................................41

Messerschmidt Fanny. frue, se C. W. Messprschmint.........................................397

--- H. H. se C. W. Messerschmidt...................................................................397

--- P. se C. W. Messerschmidt.......................................................................397

Metz Kay Se. Davin Metz...............................................................................398

--- M. se. Moses Metz Og Co..........................................................................398

Metzsch W. frue. se De For­enede Isoleringsforretn............................................169

Mayer Adolf se A. & H. Meyer.........................................................................398

--- Allan se Bloch & Andresen. Nordisk Tekstil Akts.............................................60

--- Arnold se N. C. Meyer...............................................................................399

--- Chr. Nic. se Brødr. Fr. &. C. Meyer..............................................................398

--- Einar Se Isidor  Meyer..............................................................................398

--- Emmerik se Emil Meyer & Co. A/S...............................................................398

--- E. Otto se Otto Meyer..............................................................................399

--- Erik se H. Meyer's Bogtrykkeri....................................................................398

--- Fr. Soph. se Brødr. Fr. & C. Meyer...............................................................398

--- Gunnar se S. N. Meyer & Co......................................................................399

Meyer Jørgen se Glasmagasinet......................................................................198

--- Kn. se Beckett & Meyer..............................................................................48

--- Kn. se Kbhvn.s Hesteskofabr.....................................................................343

--- Magnus E. se Ordrup Apotek......................................................................462

--- Niels Chr. se Roslev Bryghus og Mineralvandsfabr.........................................515

Meyer Saul: D. B. ADLER & Co........................................................................….17

--- Sv. Oscar se Oscar Meyer..........................................................................399

--- Torben se Fritz Meyer...............................................................................398

Meyeren L. v. frue, se S. von  Meyeren & Søn...................................................399

Miang Jac. Heinr. se Hoffgaard A/S..................................................................248

Michaelsen Har Brus se Joh. Michaelsen & Søn..................................................399

Micheelsen Aa. se Otto H. Micheelsen.............................................................400

Michelsen Knud se Brock & Michelsen................................................................70

--- J. C. R. se C Michelsen's Enke....................................................................400

--- Jørgen se A. Michelsen.............................................................................400

--- Poul se A. Michelsen................................................................................400

--- S. se Alfred Raffel A/S..............................................................................494

Michelsen M. se Centraltrykkeriet i Slagelse.......................................................89

Middelboe C. (f. 1875)……..................................................................………………52

Middelboe Ein. se Bernh. Middelboe's Reproduktionsanst....................................401

--- J. se Chr. Jacobsen & Co...........................................................................273

--- Steen se Bernh. Middelboe's Reproduktionanst.............................................401

Mikkelsen Aa. se M. H. Fengers Eftf................................................................159

--- Aa. se Vald. Mikkelsen.............................................................................402

--- Anders se A. Mikkelsen, Hadsten Maskinsnedkeri..........................................401

--- Axel se P. O. Poulsen A/S.........................................................................490

--- E. Richter se J. Sørensen's Eftf...................................................................590

--- F. Kibsgaard se A. Kibsgaard Mikkelsen.......................................................401

--- G. Th. se Aug. Freuchen &. Co. T. G. Krøyer A/S...........................................183

--- H. se Chr. Mikkelsen's Trikotagefabr..........................................................402 

--- H. se M. Mikkelsen...................................................................................402

--- J. se Chr. Mikkelsen's Trikotagefabr............................................................402

--- Johs. se Bendix Hotel.................................................................................48

--- Kay A. Blegaard se Th. Mikkelsen A/S.........................................................402

--- M. Vorgaard se Otto Heerfordt A/S.............................................................234

--- Ove se Aarhus Discontobank A/S..................................................................8

--- P. Chr. se I. Chr. Mikkelsen A/S..................................................................402

--- P. E. se Axel Schou A/S.............................................................................532

--- Rud. se Handels- & Bankekompagn............................................................215

--- Th. se Banken for Løgstør og Omegn A/S......................................................43

Millech Bruno Aloysius se August Millech..........................................................402

Millgaard Harry se Millgaard's Skræderi............................................................403

Milling A. P. se Mariebo  Dampmølle A/S..........................................................389

Minden W. F. se Marius Jensens Vinhdl. A/S.....................................................286

Mjelde Axel se Antoni Biørn's  Eftf....................................................................56

Moe Agnes. frue, se I. Chr. Moe & Søn.............................................................404

Moesgaard B. se Oluf Lausen.........................................................................365

--- K. frue, se Kbhvn.s Tilskærer Akademi........................................................346

Mogensen Aa. se Nyborg Kul­imp. og Nyborg Cichorietørreri A/S...........................446

--- A. Saro se Saro Mogensen.........................................................................404

--- Carl H. se Carl H. Mogensen......................................................................404

--- E. se Korsør Møbel-Fabrik og Maskinsnedkeri................................................331

--- E. se Kay Schmidt's Eftf...........................................................................530

Morgensen Erik se Th. Ras­mussen's Trælastforretn...........................................499 

--- Hans se Skovlfabr. Viborg.........................................................................554

--- M. R. se Sparek. for Vraa og Omegn...........................................................566

--- Poul se Carl H. Mogensen..........................................................................404

--- S. V. se S. V. Mogensens Vognfabr.............................................................405

Mohrdieck Hans se William  Boje's Eftf..............................................................62

    de Molade J. se J. Villemoes Kulforretn........................................................631

Molbeeh Elly, frue, se Land­vaskeriet "Fredelighed" .......................................... 353

Molich P. se Hundested Baadebyggeri..............................................................262

Molin Egon se Gustav Molin & Søn..................................................................405

Moltesen Marie, frøken, se Brørup Sparek..........................................................78

Moltke-Leth Mogens se Nivaagaards Teglværk..................................................437

Momme Kn. Mogens Bjerre se Arbo-Bähr & Co. A/S.............................................34

--- L.se Jernbanehotellet i Silkeborg................................................................290

--- O. P. se Johan Duelund's Eftf.....................................................................142

Monies Kaj se I. S. Monies.............................................................................405

Monrad Jac. se Carl Monrad & Søn...................................................................405

Monterossi Anny, frue, se Monterossis Bureau A/S.............................................405

Moosdorf C. G. se J. L. Moosdorf.....................................................................405

Mordhorst C. se Bajersk- og Hvidtølsbryggeriet "Odin".........................................41

Moresco Joh. se J. Moresco A/S.......................................................................405

Mors Anders Henrik se A. Mors.......................................................................406

Morsing A. se Missionshotellet i Løngangsstræde..............................................403

Mortensen A. se Carl Berg & Søn......................................................................51

--- A. se Alfred Raffel A/S..............................................................................494

--- Anna, frue, se H. Mortensen & Søn.............................................................407

--- Arne se Rødby Avis Bogtrykkeri..................................................................517

--- Birger se V. Mortensen.............................................................................408

--- Chr. Aa. se A. W. Milling...........................................................................403

--- C. S. E. J. se V. E. Mortensen & Søn...........................................................408

--- C. V. se M. J. Mortensen...........................................................................408

--- E. se Carl Berg & Søn.................................................................................51

--- Einar se Brønderslev Bank...........................................................................76

--- E. K., frøken, se M. J. Mortensen................................................................408

--- Elix se Erik Møllers Eftf.............................................................................415

--- Erik se V. Mortensen................................................................................408

--- Fr. se Mortensens Handelsgartneri..............................................................406

--- H. se Dansk Andels Ægexp........................................................................120

--- Hans se H. Mortensen & Søn.....................................................................407

--- Har. O. se Kbhvn.s Stukfabr......................................................................346

--- H. G. se M. J. Mortensen...........................................................................408

--- Hj. se. Blomsterforretn. "Julie"....................................................................60

--- H. S. M. se L. Beck's Eftf............................................................................46

--- Johs. se Hobro og Omegns Andelsslagteri...................................................248

--- Karen, frue, se P. Mortensen A/S................................................................408

--- Karl Christian se M. P. Mortensen's Eftf.......................................................408

--- Karl M. se Mortensens Handelsgartneri.......................................................406

--- Kay Rønnest se Chas. Mortensen...............................................................406

--- Kr. se Th. A. Thorsen & Co........................................................................600

--- M., frue, se Hjørring Bogtrykkeri.................................................................247

--- Math. se Ceres Korn- og  Foderstofforretn.....................................................89

Mortensen M. O. se Sankt Olufs Kilde..............................................................524

--- O. se Bertram Rasmussen & Co.................................................................499

--- O. Riisgaard se Nordjyllands Bogtrykkeri, Carl Schølin's Eftf...........................444

--- Peder se A. Jakobsen, Fraugde A/S.............................................................275

--- P. Rønnest se Brødr. Mortensen's Eftf.........................................................406

--- Sv. Kirkedal se P. Jessen & Co...................................................................292

--- V. se Hotel Hafnia...................................................................................211

--- V. E. se P. Mortensen A/S.........................................................................408

--- Willy Casper se P. A. Sørensen & Co...........................................................590

Morthensen N. se Amstrup's Maskinfabrik's Eftf..................................................21

Morvad Lilli, frue, se Buchtrup's Klichefabr.........................................................78

Mosbæk A. C. se A. Mosbæk's Farveri..............................................................408

Moselund Alfr. J. se Turist­hotellet Kronprinsen..................................................336

Moses Ellen Margr., frue, se B. Moses..............................................................408

--- P. G. se Petersen & Hansen.......................................................................472

Moth-Lund Victor se Asia A/S...........................................................................36

Mottlau Jørgen se Emil C. Mottlau...................................................................408

Mouritsen A. W. se Stotz & Mouritsen..............................................................575

--- Ingemann se M. J. Mouritsen.....................................................................408

--- Marinus se Magasin Skjødt & Mouritsen.......................................................386

Mouritzen K. se Landboernes Møbelmag...........................................................351

--- T. S. se Hotel Skandina­vien (Slots Kroen) i Skanderborg...............................550

Mouvielle Paul Fortuné se F. Mouvielle.............................................................409

Mowitz Alice E., frøken, se F. Mowitz................................................................409

Muchard Carl se Slotsgaarden (tidl. Josty's Pavillon)..........................................556

Muchitsch A. se Odder Landbobank..................................................................452

Muhle F. S. (f. 1830, d. 1884)……………..........................................………………………54

Mulvad Marius se Marius Mulvad A/S, Mekanisk Etabl........................................409

Mulvard J.se Siemens.....................................................................................542

Munch Hans se Hans V. Munch........................................................................409

--- Johs. se Johs. Munch A/S...........................................................................409

--- O. V. se Frydenlund Dampmølle..................................................................186

Munch-Andersen C. se C. Andersen jun..............................................................26

Munck Niels se Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri...............................80

--- Sv. Aa. se Bornholms Spare- og Laanek........................................................65

--- Vagn se Vagn Munck &  Elix Voss...............................................................409

Mundbjerg Jens Ejner se Hobro Korn- og Foderstofforr.......................................248

Mungsfeldt C. H. se A. Rindom & Restorff A/S..................................................509

Munk E, se Aarhus Dampdrejeri.........................................................................8

--- Hans se Svend Jensen's  Boghdl.................................................................288

--- Hans se N. S. Munk..................................................................................409

--- Mathilde, frue, se N. S. Munk.....................................................................409

Munk-Andersen A. M. se Johannes Hauerslev....................................................230

Munk-Jensen Edv. se N.  Munk-Jensen.............................................................409

Munkebo M. Hansen, frøken, se Rudolf Lunau...................................................375

Munkgaard L. se J. P. Madsen's 2 Eftf..............................................................382

Munksgaard Ingemann se L. Dæhnfeldt A/S......................................................144

Munksgaard Nic. se Fjerritslev Gæstgivergaard.................................................162

Munksgaard-Nielsen W. se Munksgaard-Nielsen's  Maskinfabrik & Skibssmedie......410

Munthe-Østerbye H. se fh. Vald. Jørgensen's Eftf..............................................308

--- Margje se fh. Vald. Jørgensen's Eftf............................................................308

Musaeus C. D. se Importkom­pagniet, Kallundborg A/S.......................................269

Muus Hans Arendrup se Elias B. Muus..............................................................411

--- Harald Arendrup se Elias B. Muus...............................................................411

--- Thorbj. E. G. se Elias B. Muus....................................................................411

    og Elias B. Muus A/S.................................................................................411

Muusfeldt A. se Kemp & Lauritzen..................................................................313

Myhre W. se Auto-Materiel A/S.........................................................................37

Müller Aksel se Otto Piper ............................................................................487

--- C. se Vejle Tekstilfabr..............................................................................623

--- Ernst se Det Danske Petroleums-Akts.........................................................134

--- Ernst se Richard Müller A/S........................................................................411

--- Ernst se Møller & Mammen........................................................................413

--- Henrik se Aage Müller...............................................................................411

--- H. J. Schou se Sankt Matthæus Apotel........................................................524

--- Ingrid, frue, se Frdbg. Vindues-Pudsekomp..................................................178

--- M. se Johannes Fog & Co..........................................................................164

--- N. A. se Fodtøjsmag. City.........................................................................164

--- Ove se Kong Salomons Apotel...................................................................328

--- P. O. se Max Müller..................................................................................411

--- Poul se Vejle Tekstilfabr...........................................................................623

--- Povl se Carl Jensen A/S............................................................................279

--- Sigurd se P. Weile & Søn...........................................................................619

--- Sv. se Sanct Clara Mølle...........................................................................524

--- Vald. se William Müller.............................................................................411

Müller-Kristiansen Hans se Folkebanken for Als og Sundeved..............................164

Müllertz H. se Vilh. Jørgensen's Eftf................................................................308

--- Max se E. L. Demuth A/S...........................................................................138

Mylting Bent se Fr. Mylting & Søn...................................................................412

--- Fr. se Fr. Mylting & Søn.............................................................................412

Münchenberg K. F. se H. Th. Neergaard, Byens Stem­pelfabr................................421

Münchow Gyda von ,frue, se Ludwig von Münchow.............................................412

--- H. se Oluf Lentz's Eftf..............................................................................367

--- Th. se L. Thomsens Eftf.............................................................................598

Münter A. se Knud Andersen............................................................................28

Myrdal E. se Bagermestrenes Rugbrødsfabr. Aalborg A/S......................................40

Myrung Edith Ingeborg se Hadsten Apotek.......................................................210

Mærsk-Møller N. se Østifternes Land Hypotekforen............................................650

--- Oluf se C. E. Cornelius..............................................................................107

Møgelvang C. O. se Chr. Møgelvang................................................................412

--- Hagbart se Chr. Møgelvang........................................................................412

Mølgaard J. P. se Holstebro Bank....................................................................257

Møllegaard Jul. M. P. se N. F. Larsen & Sønner A/S............................................362

Møller A. se Banken for Slagelse og Omegn.......................................................44

--- A. se Landbosparek. for Mariager og Omegn................................................351

--- Aage se C. W. Jensen's  Eftf......................................................................279

--- A. F. se Svendsen & Christensen................................................................582

--- Agnes Elisabeth se Snertinge Apotek..........................................................559

Møller Alfr. se Det Danske Kulkomp.................................................................131

--- Alfr. Ph. se Møller's Boghdl........................................................................414

--- A. Mærsk Mc.Kinney se A. P. Møller.............................................................414

--- Anna Margr., frue, se Viggo Møller..............................................................418

--- A. P. se H. Chr. Møller..............................................................................416

--- Arne Johan se Centralhotellet......................................................................89

--- Arne Oscar se Oscar Møller........................................................................417

--- Asta, frue, se Oscar Møller........................................................................417

--- A. T. se Cyklefabr. Fyen............................................................................108

--- Axel R. se Hornung & Møller......................................................................259

--- Birkemose se J. Sardemanns Eftf................................................................525

--- C. se H. Chr. Møller..................................................................................416

--- C. A. se Burmeister & Wain's Maskin- og Skibs­byggeri A/S...............................80

--- Carl se August Møller & Søn......................................................................414

--- Carl se Carl Møller's Ma­skinsnedkeri & Listefabr...........................................414

--- C. A. Milert se Soph. Warburg & Søn...........................................................615

--- Carl H. se Rothe & Rosenstand..................................................................515

    og Chr. E. Rothe & Co...............................................................................515

--- Carl L. se Møller & Pedersen......................................................................413

--- Carl Otto se Aug. S. Wolff & Co.'s Reklamebureau A/S...................................637

--- C. F. S. se Sparek. for Præstø, By og Omegn...............................................565

--- C. G. se Frit Folk......................................................................................185

--- Charles se C. Møller.................................................................................414

--- Chr. se H. P. Møller..................................................................................416

--- Chr. Joh. se Kbhvns. Klichefabrik................................................................344

--- C. P. N. se Nicolai Outzen A/S...................................................................463

--- E. se H. Mortensen's Eftf...........................................................................407

--- E. Hellstrøm se Jernkontoret......................................................................291

--- E. Kaj, frue, se Webers  Hotel...................................................................617

--- E. se Kbhvns Klichéfabr............................................................................344

--- Erik Bülow se Simonsen & Møller................................................................545

--- Ernst se fh. Carl Engholm..........................................................................150

--- Ernst se Th. Møller...................................................................................418

--- F. se F. Møller's Konditori..........................................................................415

--- Felix se Svejseriet Derby...........................................................................579

--- Fr. se Hobro Eksprestrykkeri......................................................................248

--- G. J. se Viggo Møller................................................................................418

--- Hans se Badeanstalten  København A/S .......................................................39

--- Har. Sloth se Brødr. Jensen's Eftf...............................................................278

--- Hauch  se F. Møller's  Konditori..................................................................415

--- H. C. se Frijsenborg ­Faurskov Birks Spare- og Laanek....................................184

--- H. D. se P. Spøhr's Eftf........................................................................... 567

--- H. E. se Fr. Christensen's Eftf......................................................................91

--- Henning se S. L. Møllers  Bogtrykkeri..........................................................418

--- Henry se Henry Olsens Sønner A/S.............................................................460

--- Herm. se Herman Bechs Boghandel..............................................................46

--- Hj. se C. L. Møller's Enke..........................................................................415

--- Holger se Freys Hotel...............................................................................183

--- Holger se S. P. Møller...............................................................................418

--- Hugo se C. Møller & Søn...........................................................................414

--- Ingrid R. se Aug. Steen Flemming's Eftf......................................................163

--- J. se Kreditforen. af Grundejere paa Landet i Jylland.....................................333

Møller J., frue, se Kristian F. Møller.................................................................416

--- J. se Thor Møllers Bogtrykkeri....................................................................418

--- Jacob se Løgstør Tømmerhdl......................................................................380

--- J. C. se Møller & Co..................................................................................412

--- Joh. Fr. se F. A. Lang's Eftf.......................................................................353

--- Johs. se Brønderslev Apotek........................................................................76

--- Johs. P. se Steffen P. Møller & Søn.............................................................418

--- J. P. se Kristian F. Møller..........................................................................416

--- Jørgen se Webers Hotel............................................................................617

--- Kaj se Carl Møller's Maskinsnedkeri & Listefabr............................................414

--- Kjeld se R. B. Rasmussen  jun.'s Eftf......................................................... 503

--- Knud se Axel E. Møller's Damp-Krølhaarsspinderi A/S....................................414

--- Knud se Dansk-Hollandsk Kaffe-Komp.........................................................124

--- Knud se Hornung & Møller A/S...................................................................259

--- Lars se Lars Møller A/S.............................................................................417

--- Laur. se Løgstør Kulkomp..........................................................................380

--- L. E. se Janus la Cour's Eftf.......................................................................108

--- L. P. L. se Frederiks­havns og Omegns Sparek...............................................180

--- M. se Andels-Kreatur­-Eksportforen. Randers Kvægtorv og Slagtehus..................22

--- M. se Mammen & Dre­scher A/S...................................................................387

--- Max se Johannes Bruun's Boghdl..................................................................72

--- Max se S. L. Møllers Bogtrykkeri.................................................................418

--- N. C. Th. se Th. Møller..............................................................................418

--- Nic. Johs. se N. J. Møller & Søn..................................................................417

--- Niels Chr. Thorkil se fh. Carl Engholm.........................................................150

--- Oscar se Dansk Forsølv­nings Anstalt A/S Alfenide.........................................122

--- Osvald se Carl M. Cohr's Sølvvarefabr.........................................................105

--- Otto E. se Gregers Winkel A/S...................................................................634

--- Paula, frue, se S. Jensen...........................................................................288

--- P. J. se Køng Mølle...................................................................................348

--- Poul Martin se Martin Møller......................................................................417

--- R. se S. Hemme & Co...............................................................................238

--- Sonja se Martin Møller..............................................................................417

--- Steffen Prætorius se Steffen P. Møller & Søn................................................418

--- Stig se Emilius Møller...............................................................................415

--- S. V. se De Forenede Vatfabr.....................................................................174

--- Svend se Fabr. Hermes.............................................................................157

--- Søren se C. S. Møller...............................................................................415 

--- Tage Gustav se Slagelse Svaneapotek........................................................556

--- Ths. J. se Slagelse Jernbaneapotek............................................................556

--- Ths. Kingo se Sophus E. Johnsen & Co........................................................297

--- Thorv. Rasmus se M. Møller.......................................................................417

--- Traugott se Møller & Co............................................................................412

--- T. V. se H. Chr. Møller..............................................................................416

--- V. frue, se Fabr. Hermes...........................................................................157

--- W. se W. Møller & Co...............................................................................418

Møller V. P…...........................................................................................……..35

--- Viggo se Maskinsnedkeriet Thor.................................................................392

--- Viggo se Carl Møller's Maskinsnedkeri & Liste fabr........................................414

Møller-Olsen H. se Andels-Svineslagt. i Kolding..................................................22

Møllmann Chr. Fr. se C. Møllmann & Co...........................................................419

--- Hans Otto se C. Møllmann & Co.................................................................419

Mølvig Johanne, frue, se M, Chr. Mølvig...........................................................419

--- Lilly, frøken, se M. Chr. Mølvig...................................................................419

--- Ove se Mølvig.........................................................................................419

Mørch Hans G. W. se Jensen & Langebek-Petersen's kem. tekn. Fabr...................276

--- Lars se Hypotekforeningen for Laan mod sekun­dærPrioritet i faste

     Ejendomme i Aalborg...............................................................................266

--- L. C. se M. Mørch. & Søn...........................................................................420

Mørck Emil se H. O. Mørck..............................................................................420

--- P. E. se J. Frederiksen & Co.......................................................................180

Mørk H. C. se Nordisk Trikotagefabrik..............................................................442

Mørup Hans se Jensen & Mørup......................................................................276

Mørup-Petersen Marie, frue. se Arnisan Co. ved Mø­rup-Petersen & Sonne Hansen....35

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Tilbage