Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 446
Nybo - Nye
 

Nyboders Bageri ved Holger Nielsen.

Grundl. ca. 1705. Nuværende indehaver: Holger Nielsen.

Adresse: Borgergade 134, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Arnold Nyborg, isenkramforretning.

Grundl. d. 12. maj 1881 af H. M. Schubert (d. 1912).

I 1912 overtaget af H. M. Pedersen (d. 1923) og i 1923 af Arnold Nyborg (f. 1888).

Adresse: Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Nyborg, isenkram-, våben og bøssema­gerforretning.

Grundl. i nov. 1839 af G. Sillo.

Den 19. marts 1904 overtaget af Harald Ny­borg (f. 1880, d. 1944); derefter videreført af enken.

Adresse: Vestergade 65, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Avis.

Grundl. d. 1. sept. 1851 af bog­trykker N. C. Schmidt med C. Langberg som redaktør. Overgik i 1900 til aktieselskabet Ny­borg Avis, der samtidig købte Nyborg Dag­blad, grundlagt 1885 af N. G. Calberg. Sidst­nævnte blads redaktør siden 1896, Niels Ege­bjerg (f. 1871) fortsatte som redaktør af begge aviser, som han i 1908 købte af aktieselskabet.

I tilknytning til Nyborg Avis driver redaktør Egebjerg Nyborg Bogtrykkeri. (Egebjergs.)

Adresse: Nørre Voldgade 33, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Cichorietørreri, se Nyborg Kulimport og Nyborg Cichorietørreri A/S.

 

Nyborg Cykle- og Sportsforretning, Gottorp & Schrøder-Hansen.

Grundl. 1892 af Ferd. Got­torp (f. 1855, d. 1940).

Indehaver siden 1939:

Axel Schrøder-Hansen (f. 1911).

Adresse: Baggersgade 2, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Dampvaskeri.

Grundl. i 1896 af J. Chr. Jensen (f. 1874).

I 1918 overtoges virksomhe­den af grundlæggeren s broder, Martin Vilhelm Jensen (f. 1872).

I 1950 overtoges den af sidst­nævntes søn, Olaf Jensen (f. 1910).

I 1936 udvidedes virksomheden med et kemisk tøjren­seri, der ledes af Martin Vilhelm Jensens an­den søn, Jørgen Colding Jensen (f. 1912).

Adresse: Øster Voldgade 85, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Eddikebryggeri & Konservesfabrik A/S.

Grundl. i 1883 af A/S C. F. Schalburg.

Den nuværende bestyrelse består af grosse­rer Jacob Dahl (f. 27. aug. 1892), fru H. N. Dahl (f. 29. okt. 1895) og grosserer Th. Wagns-beck (f. 1895).

Aktiekapitalen er på 51.000 kr.

Adresse: Fredensgade 7-9, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg forenede Trælastforretninger, P. Schmidt & Co. A/S.

Grundl. d. 29. sept. 1817 af købmand Hans Kruse (f. 1789, d. 1857).

Omdannet til aktieselskab i 1943.

Nuværende direktør: P. Schmidt (f. 1884).

Adresse: Strandvej 1, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Honningfabrik ved C. E. Landsperg.

Grundl. i 1865 af C. L. A. Landsperg (f. 1822, d. 1899), der i 1893 overdrog fabrikken til søn­nen, Chr. Erik Christoffer Landsperg (f. 1854, d. 1913).

I 1916 overtog dennes søn, fabrikant, branddirektør E. Landsperg (f. 1892, d. 1949) virksomheden; efter dennes død i 1949 over­toges virksomheden af fru Edel Landsperg.

Adresse: Knudshovedvej 39, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Kulimport og Nyborg Cichorietørreri A/S.

Grundl. i 1884 af Chr. Petersen (f. 1855, d. 1934).

I 1928 overtaget af sønnen, Aage Pe­tersen (f. 1890, d. 1937) og i okt. 1937 omdan­net til aktieselskab.

Nuværende direktør: Aage Mogensen (f. 1905).

Adresse: Havnegade 6-12, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Løve Apotek.

Oprettet d. 18. aug. 1631.

Apotekets første indehaver: Knud Johansen Wulff.

Indehaver siden 1926: Svend Aa. Gel­ting-Hansen (f. 1895).

Adresse: Kongegade, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Materialhandel ved C, Pommerencke.

Grundl. ca. 1869 af cand. pharm. Henningsen, efter hvem den videreførtes af cand. pharm. Bøving indtil 1930, af E. Nielsen til 1935 og af Hilda Ellekjær til 1937. Indehaver siden d. 1. febr. 1937: C. Pommerencke (f. 1898).

Adresse: Kongegade 9, Nyborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nyborg Skibsværft ved Carl Emil Koch Jensen.

Grundl. i 1870 af bådebygger Jensen (f. 1836, d. 1915), og i 1908 overtaget af sønnen, skibs­bygger C. E. Jensen (f. 1872, d. 1936).

I 1918 omdannet til et aktieselskab med C. E. Jensen som direktør.

Aktieselskabet ophævedes i 1929, og virksomheden videreførte s af et interessent­skab, bestående af fru Laura Jensen og Carl Emil Koch Jensen (f. 1901).

Sidstnævnte er nu eneindehaver af værftet.

Adresse: Havnen, Nyborg. Ø

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Nyborg-Lassen's Eftf.'s Succ. Papirhandel en gros.

Grundl. d. 21. april 1887 af Chr. Ny­borg-Lassen (f. 1855, d. 1930).

Nuværende in­dehaver: O. H. Hansen (f. 1886).

Adresse: Nørre Voldgade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. V. Nybroe's Eftf. ved Chr. Haase, urma­gerforretning.

Grundl. i 1884 af Ferd. V. Ny­broe (f. 1859, d. 1926).

Indehaver (siden 1944): Chr. Haase (f. 1915).

Adresse: Gammel Kongevej 162 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forsikringsaktieselskabet Nye Danske af 1864,

Stiftet d. 19. april 1864 på initiativ af davæ­rende grosserer, konsul Luis Bramsen (f. 1819, d. 1886), som var selskabets første direktør. Han efterfulgtes i 1886 af sønnen, geheime­etatsråd Ludvig Bramsen (f. 1847, d. 1914), som i 1914 efterfulgtes af brodersønnen, cand. jur. Eigil Bramsen (f. 1877).

Eigil Bramsen fratrådte i- 1946, og direktionen har siden da bestået af E. Th. Kjølbye (f. 1884), J. O. Sagild (f. 1899) og cand. act. Kaj Christensen (f. 1902).

Adresse: Stormgade 2-6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage