Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

Sabroe Jørgen se A. P. Hansens Stavfabr........................................................216

Sachs Alb. se Jydsk Kjole-Klædehus Kbhvns A/S..............................................300

Sadolin Dan se Sadolin & Holmblad A/S..........................................................521

Sagild J. O. se Forsikrings- akts. Nye Danske...................................................446

Sahl Agnus se Viborg Stiftstidende................................................................627

Sahlertz Gunnar se Aage Hass' Eftf................................................................229

Saksø A. se Hagen & Sørensen Odense litogr. Anst...........................................211

Salling Søren se H. P. Salling & Sønner...........................................................522

Salløv E. se A. Vollmond & Co.......................................................................638

Salomon Eskild (f. 1854)……………………......................................................……….50

Salomon Georg Valdemar se C. W. Salomon.....................................................522

--- H. se J. H. Klamer's Eftf...........................................................................318

--- Holger se Dagbladet Nord­sjælland Helsingørs Avis.......................................444

Salomonsen Alf. Mouritz se Holger Fridericia's Eftf............................................183

--- E. se Vejle Konfekture-fabr.......................................................................621

--- Ulf se M. & V, Salomonsen.......................................................................522

Samild S. O. se J. B. Sehilder........................................................................526

Sams Frode se Sams & Søn...........................................................................523

Sand Poul se Dansk Selefabr.........................................................................127

--- Randi, frøken, se Teknisk Material- og Medicinalhdl......................................593

Sandal Axel se C. A. Reitzel..........................................................................506

Sandau Leo se M. Hansen & Co......................................................................223

Sander Carl E. se Brinch & Spehr......................................................................69

--- C. E. se Nyebroe & Nissen A/S..................................................................447

--- H. se Aalborg Aktie- Bryggerier....................................................................2

--- S. se J. S. Sander....................................................................................523

Sandersen C. A. se Svendsen & Sandersen's Baadebyggeri.................................582

Sandgaard Anker Chr. se Sandgaard Manufaktur...............................................524

Sandholt P. se Kreditforen. af Ejere af mindre Ejen­domme paa Landet i Østift.....333

Sandø G. se Danske Mejeriers Fællesindkøb....................................................133

Sass V. Th. se Holm & Wonsild.....................................................................253

Saugman Chr. D. T. W. T.Schmidt..................................................................531

Saxberg Paul se P. Saxberg...........................................................................525

Schachner O. se Vejle Trælast- og Kulkomp.....................................................623

Schack H. N. se H. Schack & Co.....................................................................525

--- Jensen Emil se A. H. Herlin & Co...............................................................241

Schacke Paul se Camillus Ny­rop's Etabl. Nyrop og Maag A/S...............................448

Schad Ancher Louis se Louis Schad's Liniereretabl.............................................525

Schaeffer W. Hj. se Nordiske Møbelpakhuse A/S...............................................444

Schaltz Ebba, frue, se Roskilde Kaffe & Thehdl................................................514

Schannong Henriette, frue, se Schannong's Atelier for Gravmonumenter..............525

Schaumann Chr. se Haderslev Klædefabr.........................................................210

Schaumann Kai se Haderslev Klædefabr..........................................................210

--- jun. Max se Haderslev Klædefabr..............................................................210

Scheel Paul se Hørsholm Apotek....................................................................267

Scheel-Bech Povl se Scheel-Beeh...................................................................526

Scheele-Jensen E. se E. Jensen.....................................................................280

Scheelke Otto se H. H. Seheelke...................................................................526

Scheffmann N. se Hotel Phønix i Svendborg.....................................................486

Scheibel Einar se O. Foss' Fabriker A/S...........................................................176

--- Erik se Roulunds Fabr. A/S.......................................................................516

Schelhase Eigil W. se Eigil W. Sehelhase A/S..................................................526

Scheller C. A. se Scheller, Hougaard & Petersen...............................................526

Scherling Vilh. se Bern. Mid­delboe's Reproduktions-anst...................................401

Schermeister Johanna, frue, se Joakim Schermeister & Co.................................526

Scherning Carl se Hotel Post­gaarden i Kalundborg ...........................................489

Schiang Asger se Schiang.............................................................................526

Schilder J. B. se J. B. Schilder.......................................................................526

Schiwe Kai se Lemvig Avis...........................................................................367

Schiøler Axel se Brødr. Jensen's Eft...............................................................278

Schiøttz-Christensen Alf. se Aalborg Stiftsbogtrykke­ri og Aalborg Stiftstidende A/S..5

Schiøtz E. se Andersen & Cordes  A/S..............................................................23

Schjerning H. A. se C. J. F. Rach's Eftf............................................................498

Schjønnemann H. B. se Th. Klokker & Co. A/S..................................................320

Schjøth Aage Chr. se A.Schjøth.....................................................................528

Schledermann Chr. Laur. se C. J. Schledermann & Sønner..................................528

--- Joh. Fr. se C. J. Schledermann & Sønner.....................................................528

Schlegel Otto se Bikuben...............................................................................53

Schleicher Pouel se Laur. O. Petersen.............................................................481

Schleisner Axel Emil Bruun se C. Schleisner.....................................................528

--- Kn. Bruun se C. Sehleisner.......................................................................528

Schliehtkrull Elisab. frue, se H. J. Krøyer's Enke...............................................339

Schlüter Carl Fr. se C. F. Schlüter...................................................................528

Schmidt Andr. C. M. se Lauritzens Eftf............................................................364

--- Anna se Johannes Moldt's Bog- og Papirhdl................................................405

--- Arne se H. V. Schmidt & Søn....................................................................530

--- Arthur se Hinricll Scmidt..........................................................................530

--- A. S. se Uldum Apotek.............................................................................612

--- Axel se Severin Schmidt A/S.....................................................................531

--- Bent Emil Faurschouw se Aarhus Svaneapotek..............................................12

--- C. A. se Brørup Sparek..............................................................................78

--- Chr. Chs. se Hotel Færgegaarden..............................................................194

--- Chr. Fr. Th. Schmidt se Schmidt................................................................529

--- Clara se Holger Schmidt...........................................................................530

--- E. se Chr. Trebbien's Eftf..........................................................................606

--- Ejnar se Badehotellet Udsigten.................................................................611

--- Elimar Martin se Elimar Schmidt A/S..........................................................529

--- Erik se Aarhuus Stiftstidende.....................................................................12

--- H. se Anthon Rasmussen's Eftf.................................................................499

--- H. se J. N. Schmidt.................................................................................530

--- Heinr. A. se J. A. Schmidt........................................................................530

--- Henry se Th. Schmidt..............................................................................531

--- Holger se Rørkærs Magasin A/S................................................................519

--- H. P. se W. P. Schmidt............................................................................531

--- Ingeb. frue, se Emil Schmidt....................................................................529

--- Ingrid Elimar, frue, se Elimar Schmidt A/S..................................................529

--- Jacob se Waldemar Schmidt's Søn.............................................................531

--- J. P. se Odense Vatfabr...........................................................................454

--- J. T. se Pedersen & Schmidt.....................................................................466

--- Karl V. se Fr. Jørgensen & Søn..................................................................304

--- L. O. se Schmidt's Boghdl........................................................................529

--- L. P. se Chr. Schmidt...............................................................................529

--- M. A. se De Danske Sæbefabr...................................................................136

--- Marie, frue, se C. P. Schmidt.....................................................................529

--- Martin S. se Martis Schmidt & Søn.............................................................531

--- N. H. se A. H. Geisler & Co........................................................................196

--- O. V. se Disconto- og Laaneb. for Køge og Omegn......................................140

Schmidt Oskar (f. 1856)……………...................................................…………………..71

--- Ove A. H. P. se Rørbeek & Co...................................................................519

--- P. se Nyborg foren. Trælastforretn.............................................................446

--- Paul se Andreas Henningsen & Co.............................................................239

--- P. J. se Schmidt's Boghdl..........................................................................529

--- Rudolph se Bang & Pingel..........................................................................42

--- S. A. Kaarsberg se Levring & Larsen A/S...................................................369

--- V. C. A. se V. Schmiclt A/S........................................................................531

Schmidt V. K. A. se Chr. Sørensen's Enke & Co...............................................589

Schmitt Gunnar se Axel Schmitt & Co. A/S......................................................531

Schmolke Herm. se Herm. Schmolke, Brødrehusets Bageri...............................531

Schnabel Otto se Oskar Schnabel...................................................................531

Schnack Hugo Detlev Fre­derik se D. F. Schnack..............................................531

--- Mich. se J. D. Flügger................................................................................163

Schnackenburg H., frue, se Fr. Mottlau A/S......................................................408

--- Otto se Holeby Dieselmotor Fabr.................................................................252

--- V. E. se Specialforretn. Sana.....................................................................566

Schneevoigt Frantz se R. Schneevoigt.............................................................532

--- Karen, frue, se R. Schneevoigt...................................................................532

Schnegelsberg Else, frue, se S. Buurgaard-Jensen A/S........................................81

Schneider Aug. se Hansen & Schneider............................................................215

Schneider F. W………………........................................................................………….54

--- Jens Joh. se J. Schneider & Søn.................................................................532

Schottländer Bent se M. Levinsky & Co............................................................368

--- Erik se M. Levinsky & Co...........................................................................368

Schou A. se Kreditforeningen for industrielle Ejendomme..................................334

--- Anna Margr. frue, se Lemvig Trælasthdl......................................................367

--- Axel Joh. se Sankt Clemens Apotek............................................................524

--- Breinholt Emma, frue, se Schou's Hotel......................................................532

--- E. E. se Lolland-Falsters lndustri- og Landbrugs-bank..................................372

--- E. K. se J. Frederiksen & Co......................................................................180

--- Else se Frdbg. Charcuterie........................................................................178

--- Erna, frue, se Schou's Bog- & Papirhdl........................................................532

--- Fanny, frue, se P. Schou...........................................................................532

--- Holger H. se C. Schous Fabr......................................................................533

--- Johs. se Anton Andersen, C. Rønnow's Eftf...................................................24

--- Kaj se Ekstrabladet..................................................................................146

--- Lilly Rita de Padua se I. M. Pohl's Eftf.........................................................489

--- Marius se C. Schous Fabr...........................................................................533

--- Ole se Egmont H. Petersens Fond...............................................................477

--- Olga se Hjalmar Schou..............................................................................532

--- Oluf se C. Schous Fabriker A/S...................................................................533

--- Oluf Brønnum se Oluf Brønnum & Co............................................................77

--- P. se Schou & Stjernholm..........................................................................532

--- P. se Skive Folkeblad................................................................................502

--- Peder se Lemvig Trælast-hdl.....................................................................367

--- Poul se De Forenede Papirfabrikker A/S.......................................................173

--- Poul Ejnar se N. Brørup's Eftf......................................................................78

Schou-Christensen Paul se Carl Salomon.........................................................522

Schouboe Helge S. J. Berg & Th. Marstrand's Eftf. A/S........................................52

Schovgaard Arva, frøken, se. N. Schovgaard & Søn............................................535

Schrader V. se Korsør Margarinefabr................................................................331

Schram P. A. se Alfred Kirketerp & Schram.......................................................315

Schramm E. se Slagelse Dampmølle................................................................555

--- Thycho se De Forenede Pakkassefabrikker...................................................172

Schrøder A. W. se Paul Schrøder & Søn............................................................535

--- C. E. se Carl Schrøder & Co.......................................................................535

--- Chr. Joh. Bernstorff se Chr. Schrøder..........................................................535

--- Einar W. se Johs. W. Schrøder...................................................................535

--- Hedvig, frue, se Gera ved  H. & O. Schrøder................................................196

--- Johs. se Emanuel Jensen & H. Schumacher, Murer- og Entreprenørforretning.....280

--- Ole se Gera ved H. & O. Schrøder..............................................................196

--- R. se Simon Veit.....................................................................................620

Schrøder-Hansen Axel se Ny­borg Cykle- og Sportsforr.......................................446

Schultz Joh. C. C. se A. Ehlers Eftf. Schultz' Varehus........................................145

--- Louis se Sophus Schultz..........................................................................536

--- M. frue, se P. Schultz..............................................................................536

--- Marinus se Marinus M. Schultz..................................................................536

--- P. A. se P. Schultz..................................................................................536

--- Ph. se Aubertin & Co. A/S..........................................................................37

--- Simon se H. P. Kreiberg...........................................................................334

Schultz-Pedersen Marius se Schultz-Pedersen & Søn.........................................636

Schulze Alfr. se Wald. Schulze.......................................................................537

--- Kaj se Wald. Schulze...............................................................................537

--- Kaja Anna, frue, se Carl Hvalsøe's Eftf.......................................................264

Schur Fritz se F. Schur & Co. Horsens A/S........................................................537

--- J. A. se F. Schur & Co. Horsens A/S............................................................537

Schurmann J. H. se Danmarks Ægeksp............................................................119

Schwanenflügel Paul se Axel Petersen & Fritsche A/S........................................474

Schwaner A. M. se A. M. Schwaner & Sønner....................................................537

--- Gerh. se A. M. Schwaner & Sønner.............................................................537

--- Henry se A. M. Schwaner & Sønner.............................................................537

Schwartz Aa. E. se Carl Norstrand A/S.............................................................445

--- Ebbe se C. F. Riedel & Lindegaard.............................................................508

--- Johs. se Schade's Papir­industr. og Vestjyllands Papirposefabr.......................525

Schwartz-Sørensen Mogens se Joh. Keller & Co................................................313

Schwencke Willy se Laur. Th. Schwencke.........................................................539

Schübeler Jørgen se H. Schübeler's Sønner.......................................................539

Schydt Kr. se Søndergades Apotek..................................................................587

Schütt Else Nielsen, frue, se Karl I. Schütt......................................................539

--- Nis se Expres-Trykkeriet...........................................................................155

Schytte Axel se Thyholm Apotek....................................................................603

Schütten F. B. se H. Haastrup & C. Andersen....................................................209

    og I. R. Schütten......................................................................................539

--- Joh. Rud. se H. Haastrup  &. C. Andersen....................................................209

--- Rud. se I. R. Schütten..............................................................................539

Schytter A. C. F. se Gade & Co.......................................................................194

Schütze Theo se P. Chr. Peter­sen's Eftf. Chokoladefabr.Elvirasminde...................483

--- Wilh. SeHaderslev Damp-vaskeri A/S.........................................................209

Schæbel Andr. se Andreas Schæbel A/S, Aalborg Værktøjsmag............................539

--- Henning Ferd. se Oluf og Ferd. Schæbel......................................................539

Schæffer Aa. se Kultorvets Apotek..................................................................339

Schøller Kai se D. Voigt & Co.........................................................................637

Schønecker Sv. se Carl Martens......................................................................390

Schøning Rosenvinge se En­gelsk Beklædnings Mag. i Hobro...............................150

Schønsted Niels se Vilh. Zeltner.....................................................................643

Scott-Christensen A. se Hans Pedersen & Co. A/S.............................................467

Sebbelov Henning se Carl Flensburg & Sebbelov...............................................163

Secher Carl Mørch se V. Westermann's Bogtrykkeri 

     (Svendborg Akcidens-Trykkeri)..................................................................626

--- Einar se Asea Elektricitets Aktieselskabet....................................................35

--- Erik Momme se C. J. Momme & Secher's Eftf................................................405

--- Kn. se Fyens Stiftstidende........................................................................192

--- Otto Momme se Otto Secher.....................................................................540

Sedwall John se Hotel Kong Frederik...............................................................328

Seedorff Johanne Marie, frue, se Dampvaskeriet Thor........................................117

--- S. F. Paludan se Dansk Sportsmag. Oscar Henriques' Eftf..............................129

Seeger H. R. se Ferdinand Seeger...................................................................540

Seehusen Kai se Axel Seehusen.....................................................................540

--- Sv. se Axel Seehusen...............................................................................540

Seerup A. se P. F. Spliid's Eftf........................................................................567

Seest J. se Aarhus Galvaniserings-Anst..............................................................8

Seidelin P. jun. se Faaborg Pottemageri..........................................................156

Seidenberg A. se G. Seidenberg & Søn............................................................541

--- G. se G. Seidenberg & Søn........................................................................541

Seidenfaden Anna frue se Vald. Seidenfaden....................................................541

--- Emmy frue se Magasin du Nord ved Emmy Sei­denfaden og Arthur Christensen..386

--- K. V. se Viggo Seidenfaden & Søn.............................................................541

--- Olaf se Vald. Seidenfaden........................................................................541

--- V. se Lagerman junr. A/S.........................................................................350

--- Viggo se Viggo Seidenfaden & Søn.............................................................541

Seierøe Andersen A. se Østifternes Land Hypotekforen.....................................650

Seifert Hugh se Carl Seifert...........................................................................541

Selig P. se Axel Schou A/S............................................................................532

Seligmann Olaf se Vejle Saalelæderfabr..........................................................621

Sell Kai se Hotel Postgaarden i Ringsted.........................................................489

Selmer Hans Peter se Jensen & Selmer...........................................................276

--- Ths. Math. se B. Selmer...........................................................................541

Selsing J. O. se Budde, Schou & Co. Kbhvn.s Patentbur......................................79

Semler Axel se Semler & Matthiassen..............................................................541

--- Johs. se Semler & Matthiassen..................................................................541

Semler-Jørgensen A. se C. Wiibroe's Bryggeri...................................................629

Senn Bjarne se Dansk Hatte-fabr...................................................................124

Serritslev Oluf Andr. se Chr.M. Serritslev.........................................................542

Serup Poul se Nordisk Brandfors....................................................................438

Servais Carl L. se Niels Vang's Eftf.................................................................615

Sie Holger A. se C. H. Sie's Eftf.....................................................................542

Siebuhr O. se Missionstrykkeriet....................................................................404

Sieling H. J. A. se C. A. Mortensen.................................................................406

Sieverts Børge se Carl Lange & Co.................................................................354

Siggaard-Jensen Orla se Tøj­huset, J. Jensen & Søn...........................................610

Siiger H. C. se Dansk Handelskomp................................................................124

--- Marie, frue, se H. W.Siiger........................................................................543

Sillemann J. V. se Jens Toft...........................................................................604

Sillesen Alfr. se Sillesen & Knudsen................................................................544

Silving Kai Harry se Dansk Kommissionsforretn.................................................126

Silving-Petersen Arne se Dansk Kommissionsforretn..........................................126

Simmelhag Andr. Wilian se Simmelhag & Holm.................................................545

Simonsen A. frue, se Fritz Paulsen's Eftf..........................................................466

--- Arne se Kai Simonsen...............................................................................548

--- Børge se Diatomée silicium........................................................................138

--- Børge se Merkantiltrykkeriet.......................................................................397

--- Carl se Simonsen & Nielsen A/S..................................................................546

--- Chr. se Chr. Kjærgaard..............................................................................317

--- E. se C. Simonsen....................................................................................546

--- Else, frue, se La France.............................................................................350

--- H. se H. C. Jaster A/S...............................................................................276

--- Henning se J. S. Hahn's Enke.....................................................................212

--- H. Møller se Lolland-Fal­sters Andels SvineSlagteri.........................................372

--- J. L. se H. J. Simonsen & Co......................................................................548

--- J. S. se Simonsen & Wendt........................................................................546

--- J. T. se Møens Tømmerhdl.........................................................................419

--- K. se Creditkassen for Landejend. i Østifterne.............................................108

--- Kai se Løgstør Bys og Omegns Sparek....................................................... 379

--- K. K. L. se Monies & Andersen's Eftf...........................................................405

--- N. P. se Egehøj.......................................................................................145

--- Otto se Carl Grønvold A/S........................................................................205

--- P. se Aakirkeby Materialhandel.....................................................................2

--- P. J. se Egehøj........................................................................................145

--- Poul se Bing & Grøndahl's Porcellænsfabr......................................................55

--- Sv. se Simonsen & Wendt.........................................................................546

--- Sv. se Simonsen & Nielsen........................................................................546

--- Søren Therkel se S. Simonsen & Co.............................................................548

Simonsgaard Holger Thor­bjørn se Wilhelm Meilstrup..........................................394

--- R. H., frue, se Brødr. Simonsgaard..............................................................548

Sindberg Emil se Hans Sind­berg's Tømmerhdl. A/S.............................................549

Sinding Mich. se Meyer & Schou......................................................................398

Siversleth Arne se Chr. P. Siversleth................................................................549

Sivertsen Carl se Næstved Mineralvandsfabr. "Fortuna".......................................449

--- V. se L. Kristensen...................................................................................334

Sjodt H. se Frederiksborg Amtstidende............................................................179

Sjøberg P. se Otto Petersen & Søn..................................................................483

Sjøstrøm A. se Siemens.................................................................................542

Skaarup E. se W. Kihl's kem. Fabr...................................................................314

--- H. se F. L. Bie A/S.....................................................................................54

--- Kjeld se Andreas Skaarup..........................................................................549

Skade Leon R. se Bjerringbro Apotek.................................................................57

Skadhauge Marie, frue, se L. P. Skadhauge & Søn..............................................549

--- Povl se L. P. Skadhauge & Søn...................................................................549

Skak N. Windfeld se Bram­minge Teglværk.........................................................67

Skakke E. se Badehotellet "Solvang"...............................................................559

Skat-Rørdam K. se Carlsberg Bryggerierne.........................................................85

Skeel E. se Sparekassen for Ebeltoft By og Omegn............................................562

Skensved Johs. H. N. se Øst­vendsyssel Andelssvineslagteri................................650

Skifter Ernst E. se F. Bull's Eftf........................................................................79

Skjold B. se Aarhus Oliefabrik A/S......................................................................9

Skjoldholm Kaj E. se Kbhvn.s Sadelmageri & Læderindustri.................................346

Skjoldjensen Elna A. V. frue, se Vilh. Skjoldjensen............................................553

Skjærbæk O. J. se Morsø Teglværker A/S..........................................................406

Skjødt Chr. se Magasin Skjødt & Mouritsen.......................................................386

Skjøldberg Alb. se Th. Gjerulff's Eftf................................................................198

Skogstad L. se Soland N. F.Skogstad...............................................................553

Skottfelt J. N. se L. C. Glad & Co. A/S..............................................................198

Skou H. P. se Hads Herreds Spare- og Laanek...................................................210

--- J. se Agersted & Skou................................................................................18

--- Martin se Crome & Gold- schmidt A/S..........................................................108

--- Sigfred se Sct. Nicolaus-kilde Brøndanstalt..................................................524

Skov Aage se Fælles-Tømmerlageret A/S.........................................................194

--- Cathrine, frue, se Peter Larsen, Viborg Kaffe- & Thehdl. A/S..........................362

--- Ejnar N. se Kastoffs Boghdl.......................................................................312

--- H. se Jul. Michelsen's 2. Eftf.....................................................................400

Skovdal Rasmussen se Jydsk Trikotagefabr......................................................301

Skovgaard Frode se Sengefabr. Odin...............................................................542

--- Hugo se Banken for Holbæk og Omegn.........................................................43

Skovgaard-Petersen Ib se Skovgaard-Petersen jun............................................554

Skrubbeltrang Vald. se Johannes Nors.............................................................445

Skræm Magda se J. Skræm, James Vilh. Rode's Eftf...........................................554

--- Øllegaard se J. Skræm, James Vilh. Rode's Eftf............................................554

Skyum Anna Sophie se C. Skyum....................................................................554

--- Poul se Marinus Madsen Eftf.....................................................................383

Skøtt Jep Petersen se Haderslev Slotsvandmølle A/S........................................210

Slebsager Erik se J. H. Schultz A/S.................................................................536

Sletten Petra, frøken, se Norsk Farsforretn......................................................445

Sloth S. Kr. se Handelsbanken i Odense, Filial af Kbhvn.s Handelsbank...............215

Smed C. se Thisted Ægexport A/S..................................................................597

Smedegaard E. se E. Smede­gaard, L. N. Strandes Eftf. (Hansen & Smedegaard)....556

--- T. se Avanti.............................................................................................38

Smidth Fr. se Aalborg Portland-Cement-Fabr.......................................................7

Smith E. se J. Petersen's Beslagfabr. Nibe A/S.................................................479

--- H. de Coninck se Dansk Galoche- og Gummifabrik A/S-Codan........................125

--- V. C. se Frederik Smith's Sønner................................................................558

--- Wilh. se Brandassurance-foren. af 1848.......................................................67

--- Wilh. se Wilh. Smith A/S..........................................................................559

Smitt A. Wagner se Hilligsøe, Køedt & Co........................................................245

--- S. Wagner se Hiliigsøe, Køedt & Co............................................................245

Sode H. O. G. se Gammel Kongevejs Materialhdl..............................................195

--- P. Winther se Neksø Bryggeri og Mineralvandsfabrik.....................................421

Sodemann G. V. se Lyngby Svane Apotek........................................................378

Soldath K. J. A. se Møller & Melgaard A/S........................................................413

Sommer A. se F. Edv. Sommer & Søn..............................................................559

--- B. se  Christianslunds Tegl- & Kalkværk samt Cementvarefabr.......................101

--- Chr. se Hans Larsen A/S ..........................................................................358

--- Sv. H. se Fred. Sommer............................................................................559

Sommerset R. V. se Styhr & Kjær A/S.............................................................573

Sondrup J. se Dagbladet Himmerland..............................................................245

Sonne Alfr. se Nykøbing M. Svaneapotek.........................................................447

SOPHUS BERNDSEN, A/S…………………..................................................…….50

Spalk Rich. Jensen se Hans Jensen's Eftf.........................................................282

Spangenberg C. F. se Kbhvn.s Mørtelværker A/S...............................................345

    og Akts. Ny Kalkbrænderi..........................................................................445

Spangsberg Kaj Lykke se Aug. Hertzum's Eftf...................................................243

Specht Wilh. J. Thorup se Ernst Specht............................................................566

Spejlborg Helge se Spejlborgs Planteskole.......................................................567

Spellerberg M. frue, se Chr. C. Soldath's Eftf....................................................559

Spendrup E. V. se Banken for Præstø og Omegn A/S...........................................44

Sperling-Iversen K. se Dansk Møbelfabr...........................................................127

Spetzler Fanny, frue, se Hotel Fredericia..........................................................177

Spindler Johs. se Spindler's Glasindustri...........................................................567

Spliid A. se Banken for Nør­resundby og Omegn A/S.............................................44

Sprechler H. W. se Det Foren. Danske Livsforsikrings-Akts. Hafnia.......................211

Sprehn C. V. se C. Sprehn & Søn.....................................................................567

--- V. se C. Sprehn & Søn..............................................................................567

Springborg A. E. se H. P. Springborgs Trævarefabrik A/S.....................................567

--- Kaj se Th. Springborg...............................................................................567

Springer J. C. se F. M. Springer.......................................................................567

Staalby Oline, frue, se R. J. Staalby................................................................568

Stade Jens Gustav se Grøn­ning's Metalvarefabr. A/S.........................................205

Stagsted P. se De Danske Bomuldsspinderier A/S.............................................130

Stahl A. se Sorø Apotek................................................................................560

Stangebye Th. se Baltic Company....................................................................42

Starck-Sørensen C. se De Danske Cicboriefabriker A/S.......................................129

Starup Axel I. se I. Starup & Søn....................................................................568

Starup-Jensen A. se J. F. Lasson....................................................................363

--- A. H. se Vestjysk Cafferisteri....................................................................626

Stau Sigfred Chr. se Engelsk-­Dansk Bisquits Fabrik A/S......................................150

Staun Vilh. se Nibe Tømmer-hdl.....................................................................423

Stautz J. se Middelfart Bank..........................................................................401

Steen Alfr. Niels Chr. se Krone-Apoteket.........................................................336

Steen-Christensen V. se De Forenede Kulimportører..........................................171

Steensballe Harald….......................................................................................35

Steensballe Rasmus (d. 1883)….....................................................................35

Steenbeck L. A. se J. Chr. Petersen's Papirhdl. A/S............................................479

Steenberg Aage se E. Steen­berg's Bog- og Papirhdl...........................................570

--- Anny, frue, se E. Steen­berg´s Bog- og Papirhdl............................................570

--- Axel østergaard se A. M. Steenberg............................................................570

--- Niels se De Forenede Bryggerier A/S...........................................................167

     og Tuborgs Bryggerier..............................................................................609

--- O. F. se Køge Cement- støberi..................................................................348

--- S. se Th. Steenberg's Fabr........................................................................570

--- Viggo se A. Steenberg's Bog- & Papirhdl.....................................................570

--- Steenbjerge Aa. se Anders Nielsen & Co.....................................................423

--- C. N. se Anders Nielsen & Co....................................................................423

Steenfeldt A. se C. V. Olsen A/S....................................................................459

Steengaard Rich. se Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik i Slagelse A/S................131

Steenhof O. se Holger Willumsens Eftf...........................................................632

Steensen Axel se Jul. Voll­mond.....................................................................638

--- Einar se Skælskør Jernstøberi og Maskinfabr................................................555

Steenstrup E. B. se E. B. Steenstrups Boghdl...................................................570

--- Joh. se O. F. Steenstrup...........................................................................570

--- Peer se fh. P. M. Berg's Eftf........................................................................51

--- Soph. se fh. C. V. Steenstrup....................................................................570

Steffensen G. M. se N. P. Thomsen A/S...........................................................598

--- J. se Johs. Steffensen's Frøhdl. og Handelsgartneri.......................................570

--- John se Harald O. Rist A/S........................................................................511

--- Jørgen Th. se Hans Jensen & Co.'s Eftf.......................................................282

--- Kn. Th. se Hans Jensen & Co.'s Eftf...........................................................282

--- L. M. frue, se Hans Jensen & Co.'s Eftf.......................................................282 

--- Poul se Poul Steffensen's Dental Depot......................................................570

Steglich-Petersen K. se Det Foren. Danske Livsfor­sikrings-Akts. Hafnia................211

Stegmann-Laursen Aa. se S. Sørensen's Skotøjsfabr..........................................591

Stein O. F. G. se M. J. Stein & Søn..................................................................571

Steiner Børge se Poul Holm...........................................................................254

--- Sigrid, frue, se Conrad Nielsen's Eftf..........................................................652

Steinø Niels se Alfred Benzon..........................................................................50

Steland Emmy se C. J. Steland.......................................................................572

Stelling Olaf se A. Stelling.............................................................................572

Stemann J. D. v. se Hærens Krudtværk............................................................266

Sten Johs. se Johs. Sten's Læderhdl................................................................572

Stenbjørn E. se Dansk Akku­mulator & Elektro-Motor-Fabrik A/S...........................119

Stenbæk Holger se Bornholms Tidende.............................................................66

--- Regner se Svendborg Avis.........................................................................579

Stender A. L. se B. Moses..............................................................................408

--- Curt se Carl Stenders Kunstforlag A/S.........................................................572

--- I. G. se Slotsbageriet i Graasten................................................................556

--- J. se C. F. Stender & Søn...........................................................................572

Stenderup H. C. se Frøcontoret i Kolding..........................................................188

Stendevad-Nielsen Chr. se C. K. Hornsleth & Nissen..........................................258

Stenov E. K. se Arbejder­ Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn..................33

Stensager Alfr. se P. J. Hansen-Stensager & Søn...............................................573

Stensgaard Aa. se Th. Stensgaard..................................................................573

--- G. se Th. Steensgaard..............................................................................573

Stenum Hans Chr. se Struer Apotek................................................................576

Stephensen Hakon se Dagbladet Politikken......................................................489

Sterm Poul se F. W. Andersen & Søn................................................................27

Sternow Aage se Julius Schierbeck's Eftf..........................................................526

Stevelt G. se A. W. Kirkebye A/S....................................................................315

Stevenius-Nielsen H. se Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik A/S...............129

Stig Erh. se Holbæk Maskin-fabr.....................................................................251

Stilling Kai se V. Stilling & Søn.......................................................................573

Stilling-Andersen V. se The Danish Butter Export Union Ltd................................118

Stjernquist C. G. se Bertram Rasmussen & Co..................................................499

Stokholm Aa. se Ringe Lervarefabr..................................................................509

Stokkebye Erik se A. Jen­sen's Tobaks og Cigarfabr.............................................277

--- P. se Berg & Friis.......................................................................................51

Stokport Olga, frue, se J. S. Stokport...............................................................574

Stoltz Elisab. frue, se C. Stau & Co.................................................................568

Storch-Nielsen T. se H. P. Sundorph A/S...........................................................578

Storm Einer se S. Storm.................................................................................575

--- Johs. se S. Storm.....................................................................................575

--- Ove se Gerson Melchior & Co.'s Eftf............................................................395

    og Ditz Schweitzer....................................................................................538

--- P. se Carl Thomasen's Eftf.........................................................................597

--- Sv. se P. J. Storm....................................................................................575

Stormlund G. A. se Mohn's Bogtrykkeri.............................................................405

Stotz Carl se Stotz & Mouritsen......................................................................575

Stougaard A. se Fyens Sækkekomp.................................................................193

Strand Immanuel se Kbhvn.s Kul og Koks Komp. A/S (K.K.K.K.)..........................344

Strand Victor B. se Valdemar Tørsleff & Co.......................................................611

Strandberg Fl. se Julius Strandberg.................................................................575

--- Kaj se Hørsholm Hotel..............................................................................268

--- Kn. se W. Bähncke & Co.'s Fabr...................................................................82

--- Olaf se Julius Strandberg...........................................................................575

Strandbygaard J. se Skern Bogtrykkeri..............................................................552

Strange Axel se M. Wilhelmsen.......................................................................630

--- Erik se M. Wilhelmsen...............................................................................630

Stricker Sigfr. se Det hist. Brødremenighedens Hotel "hos Stricker"........................76

Stridsland Otto se Engelhardt & Lohse.............................................................149

Strube Sten se Dagbladet Nordsjælland- Helsingørs Avis....................................444

Strøyberg Jens se Assens Apotek......................................................................36

--- Kn. se N. K. Strøyberg & Co........................................................................576

--- Niels se Lange & Unmack A/S.....................................................................354

--- S. C. se Aalborg Svane Apotek.......................................................................6

Styrbæk Karl se Karl Styrbæks Bogtrykkeri........................................................577

Stürup-Johansen se Banken for Næstved og Omegn A/S (Industri banken)..............14

Stæhr B. frue, se Herluf Stæhr........................................................................577

Stærmose Henrik se Simon Karsten's Eftf.........................................................312

Støtt Erik Thomsen se M. Thomsen Støtt & Søn.................................................578

--- Marius Thomsen se M. Thomsen Støtt & Søn.................................................578

Suenson Bent se Det store Nordiske Telegraf-Selskab A/S..................................574

Suhr-Henriksen P. se Frede­riksbroen's Kalkværk A/S..........................................179

Sumborg Chr. Ankjær se Sumborg...................................................................578

Svanholm Sigrid Adler, frue, se Svanholm.........................................................579

Svarre Ejner se Østsjællands Folkeblad............................................................650

--- Kai se Østsjællands Folkeblad....................................................................650

--- Marie, frue, se Østsjællands Folkeblad........................................................650

Sveigaard O. se Chr. Jørgensen & Co...............................................................304

Svellov Arne se Martin Bille-schou....................................................................55

Svendsen A. se Peter Buch's Vinhdl..................................................................78

--- A. se Carl Drøhse.....................................................................................142

--- A. E. se Axel Svendsen.............................................................................583

--- A. K. frue, se Maskinfabr. Phønix................................................................391

--- Andr. se Spare- og Laanek. for Skærbæk og Omegn.......................................566

--- Arnold se H. J. Bie's Bryggerier....................................................................55

--- Axel se C. W. Petersen's Eftf.....................................................................476

--- Chr. se Social-Demokraten........................................................................559

--- F. Kronholm se Trauls Erichsen's Eftf. Aarhus kem. Tøjrensnings Etabl.............151

--- Hans se Svendsen & Sandersen's Baadebyggeri............................................582

--- Holger se Bernh. S. Svendsen....................................................................583

--- H. Skouboe se N. S. Svendsen & Søn...........................................................583

--- Jørgen Rasbech se Sakskøbing Apotek.........................................................522

--- K. Fr. se H. Rasmussen's Eftf.....................................................................501

--- K. Kronholm se Trauls Erichsen's Eftf. Aarhus kem. Tøjrensnings Etabl.............151

--- Kr. F. se Korkvarefabr. Dana......................................................................330

--- Ludvig se Sparekassen for Ringsted og Omegn.............................................565

--- P. se J. G. Døllner's Eftf............................................................................144

--- Poul se C. W. Petersen's Eftf.....................................................................476

--- Sonja, frue, se H. J. Svendsen's Bogbinderi..................................................583

--- Sv. se E. Svendsen...................................................................................583

--- T. E. se Holger Keyger's Eftf......................................................................338

--- V. Kronholm se Trauls Erichsen's Eftf. Aarhus kem. Tøjrensnings Etabl.............151

Svenning A. se Svenning's Maskinfabr. og Jernstøberi.........................................583

Svenningsen Chr. F. se Vejle- Amts Folkeblad...................................................620

Svensson Axel se Oskar Da­vidsen & Co............................................................137

--- Bjørn se Dannevirke..................................................................................119

--- Erik se Holstebro Avis...............................................................................257

Sylvest Johs. H. se Langelands Frøavlskomp.....................................................355

Sylvester-Hvid Sven se Syl­vester Hvids Reklamebureau......................................264

Synkesen J. se H. M. Synkesen & Søn..............................................................585

Synnestvedt Ida J. se Nykø­bing F. Bryghus A/S.................................................447

Søborg Willy se Turisthotellet Kronprinsen.......................................................652

Søchting Axel se Dannevirke..........................................................................119

Søderberg Justa, frue, se D. R. Simonsen's Vaskeri............................................546

Søe Chr. se M. Gottschalks Eftf.......................................................................201

Søe-Jensen A. C. se Søe-Jensen & Co. Kbhvn.s Dør­greb- & Metalvarefabrik............586

Søfelde-Hansen Vagn se H. Hansens Søn.........................................................219

Søgaard O. se Hotel Postgaarden i Mariager.....................................................489

--- Poul se Landbosparekassen i Aalborg.........................................................351

Søgaard-Hansen A. se Brygge­riet "Sydfyn" Faaborg A/S.......................................74

Søholm A. K. G. se Holger I. Nielsen...............................................................429

--- Kristine, frue, se I. C. Søholm...................................................................586

Søholt Viggo H. se Hillerød Andelsslagt..........................................................244

Søjberg K. frue, se Køsters Bitterfabr.............................................................350

Sølbeck Amanda, frue, se V. Sølbeek..............................................................586

--- V. P. se V. Sølbeek..................................................................................586

Sølling Finn se P. B. Holst.............................................................................257

--- Otto, se H. A. Sølling..............................................................................586

Søltoft Mogens se Dansk Gibsindustri-Compagni A/S........................................124

Søltoft-Jensen Jens se Natio­naltidende...........................................................421

Sølver Carl V. se Iver C. Weilbaeh & Co. Sølver & Svarrer A/S.............................619

Sølvsteen F. H. se Banken for Nørresundby og Omegn........................................44

--- O. se Aarhus Galvaniserings-Anst.................................................................8

Sømod Sv. se Jordbærkælderen......................................................................297

Sønder Tage se Dige's Trælasthdl...................................................................138

Sønderby Kn. se H. Sønderby & Co..................................................................587

     og K. Attermann & Søn's Eftf......................................................................37

--- Sv. se H. Sønderby & Co...........................................................................587

    og K. Attermann & Søn's Eftf.......................................................................37

Sondergaard Chr. se Hjørring Amt og Kær Herredsgens. Brandfors.......................247

--- E. se F. L. Knakkergaard's Eftf...................................................................320

--- Henry se Niels Søndergaard.......................................................................587

--- Kn. se Aalborg litogr. Anst...........................................................................4

--- Raehel, frue, se Poul Søndergaards Bogtrykkeri............................................587

Sønderlund Axel M. se Randers Æg-Eksp..........................................................498

Sønnichsen Martha Sophie, frue, se Nis Sønnichsen...........................................588

Sørensen A. se Hansen & Sørensen, Kaj Neertoft's Eftf......................................215

--- A. se F. Hestbech & Co. A/S......................................................................244

--- Aa. se Ernst Hviid's Vinstue.......................................................................265

--- Aa. L. se Brøbeek's Eftf..............................................................................76

--- Andr. se Jydske Tidende, Kolding Avis.........................................................301

--- Ane, frue, se Møller & Sørensen..................................................................413

Sørensen Anna, frue, se L. A. Jørgensen's Bogtrykkeri........................................306

--- Anna E. se Knud Harder's Eftf....................................................................227

--- Arnold se fh. Sødring & Co.'s Eftf................................................................586

--- A. V. H. se A. V. H. Sørensen's Vinhdl.........................................................588

--- Axel se Axel's Bageri.................................................................................38

--- Axel se Bureau Veritas.............................................................................624

--- Bjarne se J. Almind...................................................................................21

--- Børge Heede se fh. Otto Jørgensen & Søn's Eftf...........................................307

--- Carl se Joh. Chr. Petersen & Søn A/S..........................................................480

--- Carl J. se Carl Sørensen............................................................................588

--- Carl Joh. se Carl Sørensen........................................................................588

--- Chs. se Handels og Land­brugsb. i Silkeborg.................................................215

--- Chr. se Chr. Nielsen & Sønner's Eftf............................................................427

--- Chr. Hauerslev se I. C. Sørensen................................................................590

--- C. Jul. se Angar Missions hotel....................................................................33

--- Diderik Ingv. se Viborg Svaneapotek...........................................................628

--- E. se Sparekassen for Aars og Omegn..........................................................561

--- Edv. se Kreditforen. af Kommuner i Danmark................................................334

--- Eggert se G. Ellermann's Eftf......................................................................147

--- Ejner se Hadsund Isenkramforretn...............................................................210

--- Ellen, frue, se Kalkværket i Kalundborg........................................................309

    og Kalundborg Cement-varefab...................................................................310

    og V. Sørensen & N. Th.Christiansen............................................................591

    & N. Th. Christiansen.................................................................................591

--- Else, frue, se J. Andersen............................................................................27

--- Emil se Spare- og Laanek. for Kerteminde og Omegn.....................................563

--- Erik se S. C. Sørensen A/S Randers..............................................................591

--- Ewald se Sørensen & Olsen........................................................................588

--- Fredlev se Møller & Sø­rensen......................................................................413

--- Georg se Skotøjsmessen............................................................................554

--- Georg se Brødr. Sørensen's Eftf...................................................................588

--- Gerh. se Tyberg's Gartneri..........................................................................610

--- Hans se Handelsbanken i Esbjerg................................................................214

--- Hans se Chr. Sørensen &  Co......................................................................588

--- Hans se Valby Messe................................................................................614

--- Hans Mich. se I. C. Teilmann & Co.'s Eftf.....................................................593

--- H. E. se C. M. Sørensen.............................................................................589

--- Henrik se Kalkværket i Kalundborg, V. Sørensen & N. Th. Christiansen.............309

    og Kalundborg Cement­varefabrik.................................................................310

    og V. Sørensen & N. Th. Christiansen...........................................................591

--- Herluf se W. Kaiser A/S.............................................................................309

--- Herm. se Uhrlageret Argus A/S....................................................................612

--- Hj. se Holstebro Svineslagt........................................................................257

--- H. M. se Hans D. Lottrup's Eftf....................................................................374

--- Holger se H. Offenhäuser's Sønner A/S.........................................................455

--- Hother se S. C. Sørensen  A/S, Randers.......................................................591

--- I. E. se J. M. Rødgaard's Importforretn. A/S..................................................518

--- J. se Dansk Normal-Tid.............................................................................127

--- Jens Aa. Lundholm se N. Chr. Sørensen & Søn..............................................590

Sørensen Jens Carl Chr. se Søren Sørensen.......................................................591

--- Jes H. se Niels Beck & Co.'s Eftf..................................................................46

--- J. H. frue, se Georg Sørensen....................................................................589

--- Johs. se Johs. Sørensen & Søn...................................................................590

--- K. se L. Jørgensen Eftf.............................................................................306

--- K. A. se Sofus Jørgensen..........................................................................308

--- K. Aarslev se Ludvig Kock.........................................................................325

--- Kai se Silkeborg Avis, Silkeborg Bogtrykkeri.................................................543

--- K. Brandstrup se F. C. Alstrøm....................................................................21

--- Kjeld E. se Continental Vin-Imp.................................................................107

--- Kn. se Dansk Beklædning ved Marius Sørensen............................................121

--- Kn. Groth se Marius Sørensen....................................................................590

--- Kr. se Randers Protokol-fabr......................................................................498

--- Kr. Edv. se Edv. Sørensen.........................................................................589

--- K. T. se A. Blom & Søn...............................................................................60

--- K. W. se Sørensen & Westergaard.............................................................588

--- K. Werner se H. A. Grubert's Sønner A/S.....................................................204

--- L. se Det Blaa Hjørne................................................................................58

--- Laura se Damkiers Hotel..........................................................................112

--- Louis se Johs. Sørensen & Søn..................................................................590

--- M. se M. Johansen's Eftf...........................................................................296

--- M. se F. Klaube's Eftf...............................................................................318

--- M. frue, se P. M. Sørensen........................................................................591

--- M. Wissing se Wissing & Jensen A/S..........................................................635

--- Marie, frue, se Anton Sørensen..................................................................588

--- Marius se Dansk Beklædning......................................................................121

--- M. I. M. se Frederikshavns Bank.................................................................180

--- N. E. se S. Sørensen & Søn's Eftf................................................................591

--- Niels Chr. se K. Sørensen..........................................................................590

--- N. P. se Flinch's Hotel...............................................................................163

--- O. se William Sørensen.............................................................................592

--- P. se Hads Herreds Spare- og Laanek..........................................................210

--- Paul se Damp-Korkvare- fabr. Danmark........................................................112

--- Paul se Palle Sørensen's Eftf......................................................................590

--- Peter se Bellevue Strandhotel......................................................................48

--- Peter se J. H. Quedens..............................................................................493

--- P. Grupe se Morsø Bank.............................................................................406

--- Phillip se De Forenede Vagtselskaber A/S.....................................................175

--- S. se Cementvarefabr. Alfa..........................................................................88

--- S. Chr. se Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder.............................165

--- S. J. se Storehedinge Bank........................................................................574

--- S. M. se Venstrebladet..............................................................................624

--- S. P. se Cementvarefabr. Selvig..................................................................541

--- S. P. A. se Hotel Kongen af Danmark...........................................................329

--- Sv. se Rosenborg Brøndanst.......................................................................513

--- Sv. se Silkeborg Avis, Silkeborg Bogtrykkeri..................................................543

--- Sv. se K. Skaarups Bog hdl.........................................................................549

--- Sv. se Johs. S. Sørensen............................................................................590

--- Sv. Møller se Mælkeriet Enigheden...............................................................412

--- Søren se Nordisk Import- Forretn.................................................................441

--- Søren se Viborg Kafferisteri........................................................................627

--- Tage se Andels-Anstalten Tryg....................................................................608

Sørensen Ths. se Dampvaskeriet Thor...............................................................117

--- Thora, frue, se Hotel Danmark.....................................................................119

--- Torkild se Kreditforen. f. industrielle Ejend....................................................334

--- W. se W. Sørensen's  Bogtrykkeri.................................................................591

--- Valdemar se Morsø Avis..............................................................................406

--- V. Hjorth se Ekspress- Trykkeriet i Aalborg, N.A. Hansen & Co..........................146

--- Villy se E. Sørensen's Bogbinderi..................................................................589

--- Sørvin Erik se Brehm & Sørvin........................................................................69

--- Otto se Forsikrings-Akts. Alka.......................................................................20

 


      A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

Tilbage