Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 155
Esma - Expr
 

E. F. Esmann A/S, smøreksportforretning samt fabrikation og eksport af forædlede land­brugsprodukter.

Grundl. d. 1. jan. 1864 i Oden­se af Eduard Ferdinand Esmann (f. 1835 i Nyborg, d. 1899).

I 1892 indtrådte sønnen, Christian Ferdinand Esmann (f. 1866, d. 1904) i firmaet, i 1897 H. P. Hjerl Hansen (f. 1870, d. 1946) og i 1906 Otto E. Andersen (f. 1872, d. 1939).

Den 1. okt. 1900 blev hovedforret­ningen flyttet fra Odense til København.

Den 1. jan. 1904 udskiltes den russisk-sibi­riske forretning og overgik til A/S Det Sibiri­ske Kompagni (se dette).

I 1936 omdannedes firmaet til et aktiesel­skab, med en aktiekapital på 1 ¼ milL kr., se­nere udvidet til 2,6 milL kr., og med H. P. Hjerl Hansen som bestyrelsens formand til sin død i 1946 og Otto E. Andersen som adm. di­rektør til sin død i 1939; derefter tiltrådte H. P. Hjerl-Hansen som adm. direktør og var enedirektør til 1943, da cand. jur. Finn Hjerl Hansen (f. 1910) indtrådte i direktionen som underdirektør, denne er siden faderens død adm. direktør.

Bestyrelsen består af Finn Hjerl-Hansen, der er formand, højesteretssagfører Jakob E. Gel­ting, direktør Poul Lenzberg, direktør Poul Randow, landsretssagfører Tage H. Carsten­sen, landsretssagfører Joh. Herholdt og kunst­handler Mogens Hjerl-Hansen.

Adresse: Sankt Annæ Plads 28, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Esmarch's Eftf., ost en gros og eksport.

Grundl. i 1876 af Johs. Esmarch. Indehaver (siden 1949): N. J. Flindt (f. 1913).

Adresse: Brolæggerstræde 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

F. ESZLINGER, A/S

Sæbefabrik, er grundlagt 1814 af Jacob Frederik Eszlinger (f. i Stuttgart 1733, d. 1841), efter hvis Død den fortsattes af Enken, Mariane Eszlinger (f. 1795, d. 1874), dernæst af hendes Søn, Jacob Eszlinger (f. 1830, d. 1892) efter sidstnævntes Død overtog en Nevø, Frederik Jacob Eszlinger (f. 1858) Firmaet, som 1908 omdannedes til et A/S.

Adresse: Westend 8. København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Einar Esmer, grossererforretning.

Grundl. d. 14. aug. 1906 af Einar Esmer (f. 1878), der sta­dig er indehaver af forretningen.

Adresse: Østergade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Torvald Ethelberg, bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. okt. 1900 af Torvald Ethelberg (f. 1876, d. 1949).

Efter dennes død overtaget af enken, fru Mathilde Ethelberg (f. 1880).

Adresse: Storegade 10, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan Ewald's Eftf., Aage Jørgensen, maler­forretning.

Grundl. d. 24. juli 1856 af F. C. C. Ewald.

I 1900 overtaget af sønnen, Johan Ewald (f. 1869), og i 1924 af Aage Jørgensen (f. 1901).

Adresse: Sankt Ol ai Gade 9, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Søren P. Ewald, isenkramforretning.

Grundl. i 1889 af Severin Ravn.

Den 1. april 1896 overt­aget af S. P. Ewald (f. 1870, d. 1939) og d. 1. okt. 1930 af sønnen, Chr. E. Ewald (f. 1898).

Adresse: Ramsherred 35, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Evers & Co. A/S, en gros forretning i tagpap og bygningsartikler.

Grundl. i 1877 af William Evers (f. 1843, d. 1923). Omdannet til aktie­selskab i 1949. Direktion: generalkonsul Hugo Evers (f. 1878) og Poul Hahn Evers.

General konsul Hugo Evers var indehaver af virksom­heden  fra 1923 til dens omdannelse til aktieselskab.

Adresse: Ramsherred 35, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Ewers A/S, korn-, foderstof- og kunst­gødningsforretning, melasse-, svine- og hønse­foderfabrik.

Grundl. d. 3. nov. 1848 af C. H. Schättiger.

I 1931 overgået til et aktieselskab under ledelse af brødrene Otto C. Ewers og Johs. M. C. Ewers. Nuværende forretningsfø­rer: Otto C. Ewers.

Adresse: Humletorvet 4, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. R. Evers & Co., fabrik for maltpræparater, maltekstraktøl, medicinske og fyldte bolscher samt lakrids.

Grundl. i 1867 af C. R. Evers (d. 1877).

Firmaet indehaves siden 1924 af A. Fredsted (f. 1887) og C. Fjeldborg (f. 1879).

Adresse: Nordre Fasanvej 101-103, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Heinrich Evert, junr., linieranstalt.

Grundl. d. 18. sept. 1853 af Heinrich Evert (d. 1895).

I 1894 overtog sønnen, Heinrich Evert firmaet; sidstnævntes søn, Heinrich Evert (f. 1887, d. 1949), der i 1915 havde grundlagt sit eget firma, overtog i 1918 faderens firma og sam­mensluttede samtidig de to virksomheder, som han drev til sin død i 1949. Samme år over­toges virksomheden af Anker Gottfredsen (f. 30. aug. 1897).

Adresse: Kompagnistræde 19, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Excelsior Kunst & Stuk v. Brandt-Petersen.

Grundt d. 1. nov. 1888 af A. V. Claussen (f. 1849, d. 1923).

Nuværende indehaver: S. Koed (f. 1882).

Adresse: Holtegade 6, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Export Bryggeriet.

Grundl. d. 9. jan. 1852 af Peter Petersen.

I 1868 overtaget af sønnen, Peter Petersen (f. 1840, d. 1899) og i 1918 af dennes søn, Chr. Petersen (f. 1875, d. 1945).

Siden hans død fortsættes bryggeriet af enke­fru Marie Johanne Petersen, f. Tingleff (f. 1875), med sønnen, Peter Chr. Petersen (f. 1903) som daglig leder.

Bryggeriet er særlig kendt for sin porter:

Sønderborg Porter, hvoraf en del eksporteres.

Adresse: Kærvej 1, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Expres-Trykkeriet i Horsens.

Grundl. d. 7. okt. 1904 af Jens Andreas Kloster (f. 1870); i 1943 overtaget af Nis Schütt (f. 1895).

Adresse: Nørregade 22, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Expres-Trykkeriet i Odense ved C. Albertsen.

Grundl. i 1887 af Dan Liktenbierg (f. 19. marts 1861, d. i dec. 1936). Den nuværende indeha­ver, C. Albertsen (f. 9. okt. 1880), overtog for­retningen i 1928.

Trykkeriet er grundlagt i Nedergade nr. 31 og flyttedes i 1916 til den nuværende adresse.

Adresse: Klaregade 25, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Exprestrykkeriet ved L. D. Petersen & Sønner.

Grundl. d. 1. aug. 1887 af justitsråd A. Holck og d. 14. okt. 1893 overtaget af L. D. Petersen (f. 29. jan. 1853, d. 3. marts 1937), efter hvis død firmaet overtoges af sønnerne, de nuvæ­rende indehavere, M. Petersen (f. 30. dec. 1881) og C. Petersen (f. 15. marts 1883).

Adresse: Frederiksholms Kanal 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage