Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

 

J. L. ANDERSEN…..........................................................................................28

J. V. ANDERSEN…..........................................................................................28

J. P. T. BRYDE……………..........................................................………..…………72

Jacobsen H. se Johs. Thomsens Eftf..................................................................598

Jacobsen Albert (f. 1861): JULIUS ADLER…………………......................................……17

--- Hans se Julius Jacobsen..............................................................................274

--- Hans Buch se Hans Buch..............................................................................78

--- Harry se Nordisk Flag- & Fanefabrik.............................................................441 

--- Henrik V. se Det Østasiatiske Kompagni.......................................................645

--- Herman se Jacobsen & Saabye's Eftf............................................................272

--- H. K., frue, se J. P. Jacobsen.......................................................................274

--- H. Trolle se Østerlandsk Thehus...................................................................650

--- I. C. se J. P. Jacobsen.................................................................................274

--- I. G. se I. G. Jacobsen A/S "I. G. Huset".......................................................273

--- I. P. se J. P. Jacobsen.................................................................................274

--- Jens J. se A. G. Madsen's Bog- og Papirhandel..............................................382

--- Jens Sigurd se Maskinfabrikken Vulkan........................................................391 

--- Jes se Poul Rützou & Co.A/S........................................................................517

--- Johanne se Carl Jacob­sen's Skrædderforretning A/S......................................273

--- Jørgen se Reck's Op­varmnings Comp. A/S....................................................505

--- K. A. se V. Bonfil's Eftf..................................................................................63

--- Kai se I. Holm............................................................................................254

--- Karl se Randers Stolefabrik A/S...................................................................498

--- M. se J. Jacobsen & Sønner.........................................................................274

--- Marie, frue, se Aug. Jacobsen......................................................................272

--- Mogens se L. Jacobsen A/S..........................................................................274

--- N. Aa. se N. Jacobsen & Søn........................................................................274

--- N. C. se R. Wengler.....................................................................................624

--- Niels se Johan & Axel Hornbech A/S.............................................................258

--- Niels se Chr. Jacobsen & Co.........................................................................273

--- Niels se Chr. Jacobsen & Sønner, Dansk Nellikekultur....................................273 

--- O. Eilskov se Smith & Co. A/S......................................................................558

     og Smith & Co. Isenkram en gros A/S..........................................................558

--- Oscar se Julius Jacobsen..............................................................................274

--- P. se Samsø Korn & Fo­derstofforretning, A. Heegaard Hansen A/S..................523

--- P. se Varde Bank........................................................................................615

--- P. C. se Aalborg Amtstidende..........................................................................2

--- Peter se Chr. Jacobsen & Sønner, Dansk Nellikekultur....................................273

--- P. G. se P. W. Jacobsen & Søn A/S................................................................274

--- P. K. se Sparekassen for Skagen og Omegn...................................................565

--- Poul se Chr. Jacobsen & Co...........................................................................273

--- Rasmus se Helsingørs Fællesbageri A/S.........................................................238

--- Robinn se J. L. Jacobsens Bogtrykkeri...........................................................274

--- Rudolf Vilhelm se Jacobsen & Søn 's Bageri....................................................272

--- Svend se Roskilde Avis.................................................................................513

--- Svend F. se Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance Forening ...............................347

--- Tage se A/S Hjørring Diskontobank...............................................................247

--- Tage se Th. Jacobsen...................................................................................274

--- Th. se Møller & Søn's Eftf..............................................................................413

--- V. M. se Dines Petersen & Co........................................................................476

--- Walther se Hotel Prinsen i Roskilde ...............................................................491

Jacobæus H. W.se J. C. Modeweg & Søn A/S.......................................................404

Jagt J. A. se Livsforsikringsselsk. Danebroge A/S……………………........…….…….......….117

Jahn E. se G. Hjorth & Co………………………………………………………………………….............…246

Jakobsen J. P. se Arbejdernes Fællesbageri i Holstebro A/S………….........……….......…33

--- Knud Axel se Hermann E. Jakobsen & Søn…………………………………………............…275

Jansbøl Børge se Dagbladet Sydfyn……………………………………………………….........…....…583

Jansen Carl se Landmandshotellet i Kolding……………………………………………........…...…352

Jansen Carl: AXEL E. AAMONDT´S ETABLISSEMENT….............................................6

--- N. C. se Jansen & Co…………………………………………………………………………….............…275

--- Poul se Købmandstandens Oplysningsbureau A/S…………………………………............347

--- Svend se Brødr. Jansen A/S…………………………………………………………………..............275

Jantzen Betty, frue, se Chr. Jantzen………………………………………………………................276

--- Emmy, frøken, se Jantzen's Hotel……………………………………........…………….........….276

--- Eyvin se J. Jørgensen & Co………………………………………………………………..................305

--- Hans Martin se Chr. Jantzen…………………………………………………………………..............276

--- Helvig Thai se J. Jørgensen & Co……………………………………………….....................….305

--- Johs. se Jantzen's Hotel……………………………………………………………………….............…276

Jappe H. F. se Kjøbenhavns Sprøjtefabrik………………………………………………................346

--- Karl H. se Kjøbenhavns Sprøjtefabrik………………………………….........…………………....346

Jarding Johs. P. se Jacob Triers Eftf……………………………………..........……………………......606

Jarl C. F. se Øresund's chemiske Fabriker A/S……………………….........…………………......644

Jarlgaard J. G. se Øxnebjerg Planteskole………………………………….........…………….…......651

Jarmer P. se Forenede Bustefabriker ……………………………………………………..................167

Jarning B. se Jarning's Kon­ditori……………………………………………………………..................276

Jasper Chr. I se London-Ma­gasinet i Fredericia ……………………………………..................373

Jaster Chr. se Chr. Jaster's Produktforretning A/S ……………………………………..............276

Jellum E. se N. D. Mønsted……………………………………………………………………….................419

Jennow P. G. se Horsens Dampmølle A/S…………………………………………..................……260

Jensen A., frue, se Peter Jensen………………………………………………………………..............….288

--- A. se Kalundborg Isen­kram- og Udstyrsforretn……………………………………...............310

--- A. se Korsør Mineralvandsfabrik……………………………………………………………................331

--- A. A. E. se Aarhus Æskefabrik……………………………………………........…………………….......14

--- Aage se Hasle Bank A/S……………………………………………………………………….................228

--- Aage se Kreditforeningen af Grundejere i Fyens Stift………………………….............…333

--- Aage A. se Ribe StiftsTidende………………………………………………………........……….….....507

--- Aage Stenberg se Jul. Gytkiærs Eftf…………………………………………………….................208

--- A. Bertel se Steffen Lunding's Eftf. A/S……………………………………………...............…..377

--- A. Brinck se Middelfart Bryggeri......................................................................401

--- A. Børge se Børnenes Bazar ved Carl N. Jensen................................................84

--- A. C. se Monopol...........................................................................................405

--- A. E. se Aarhus Stempelfabrik og P. D. Buch.....................................................12

--- A. F. se Carl Jensen & Sønner A/S.................................................................279

--- Agnes, frue, se Jacob B. Krøll........................................................................339

--- A. H. se Jens C. Jensens Eftf.........................................................................284

--- A. Hilmar se M. V. Jensen Stausholm.............................................................568

--- A. K. se S. C. Sørensen A/S........................................................................591

--- Aksel se Creditkassen for Landejendomme i Østifterne..................................108

Jensen Aksel se Sparekassen for Vordingborg og Omegn....................................566

--- Aksel V. se Vinderup Bank A/S...................................................................633

--- Alb. se Hotel København...........................................................................341

--- Alfred se Hotel Frederiksminde..................................................................181

--- Alfred se Alfred Jensen's Stenhuggeretabl...................................................277

--- A. M. se Henning Klee's Maskinfabrik A/S....................................................318

--- Amalie, frue, se Hotel Phønix i Aalborg.......................................................486

--- Anders se Anders Jensen, Odense A/S........................................................277

--- Anders se Loehrs Kulimport A/S.................................................................371

--- Andreas se J. P. Jensen A/S.......................................................................285

--- Anker se Andreas E. Jensen.......................................................................278

--- Anna, frue, se Bertel Jen­sen (fh. Jørgen Jensen's Eftf.).................................278 

--- Anna Henriette Birgitte, frøken, se Nysted Apotek........................................448

--- A. R. se United Shoe Machinery Company A/S...............................................613

--- Arnold se Kolding & Omegns Brugsforening..................................................327

--- August se Lorenz P. Dethlefsen & Co..........................................................138

--- Axel se Bergmann, Smith & Co....................................................................52

--- Axel se J. A. Jensen.................................................................................283

--- Axel se J. P. Jensen ................................................................................285

--- Axel se Limfjordsøsters-Kompagniet...........................................................369

--- Axel Fr. se Jens R. Jensen & Søn ...............................................................284

--- Axel Freudendal se Lars Jensen..................................................................285

--- Axel R. se F. V. Backhausen's Eftf. A/S.........................................................39

--- Axel V. se Aalborg Portland·Cement-Fabrik......................................................7

--- Bent Georg se Georg Jensen, Damaskvæveriet A/S.......................................281

--- Bertha Lund se Otto Raff's Eftf..................................................................494

--- B. Grønning se Nysted Trælasthandel A/S ...................................................448

--- Børge se J. Sardemanns Eftf.....................................................................525

--- C. se Niels Christensen's Skrædderforretning ................................................96

--- C. se N. Jensen's Bryggeri.........................................................................286

--- Carl se H. Bredhof & Co..............................................................................68

--- Carl se Jensen & Ditlev­sen, I. Bonnesen's Eftf.............................................276

--- Carl. se Jydsk Markfrøkontor A/S................................................................300

--- Carl se Overhoved Tegl­værk & Tagstensfabrik..............................................463

--- Carl se Spare- og Laane­kassen for Varde By og Omegn .................................566

--- Carl se S. Tegen's Eftf...............................................................................593

--- Carl Aage se Carl Jensen...........................................................................278

--- Carl Aage se C. C. Winthers Eftf. A/S..........................................................634

--- Carl Emil Koch se Nyborg Skibsværft ..........................................................446

--- Carl Johan Sofus se L.P. Jensen & Søn....................................................... 285

--- Carlo se Hadsund Ægeksport ....................................................................210

--- Carl Wilh. se R .W. Jensen .......................................................................288

--- C. B. se Silkeborg Jern- & Staalforretning A/S..............................................544

--- C. F. se Køge Maskinfabrik........................................................................348

--- Charles se Carl Jensen..............................................................................278

--- Chr. se Rud. Bøhms Bogtrykkeri ................................................................652

--- Chr. se Vald. Haslund...............................................................................229

Jensen Chr. se J. C. Jensen, Magasin Marstal....................................................283

--- Chr. se Jens M. Jensen's Eftf.....................................................................284

--- Chr. se Chr. Jørgensen & Co......................................................................304

--- Chr. se Anna Nord's Eftf............................................................................438

--- Chr. se Tinglev Apotel ..............................................................................604

--- Chr. se Vends. m. fl. Her­reders Landbo-, Spare- og Laanekasse......................623

--- Chr. M. se P. Jensen & Søn .......................................................................287

--- Chr. W. se Engelsk Be­klædningsmagasin i Silkeborg ....................................150

--- C. M. se Chr. Mehr's Eftf...........................................................................394

--- C. Møller. se Carl Feerup A/S.....................................................................159

--- C. S. se L. Jensen's Eftf............................................................................285

--- C. Vagn se The Dominion Belting Co. & Hans Winther´s Garverier A/S.............140

--- C. Valentin se. H. Thorbrøgger & Co............................................................599

--- C. E. Wolffhechel se Emil Wolffhechel.........................................................637

--- Dagny, frue, se Hotel Wium ......................................................................636

--- D. J. se Vraa Teglværk..............................................................................640

--- E., frue, se P. G. Jensen & Søn's Eftf..........................................................288

--- E. Dalgaard, frue, se Skive Materialhandel ..................................................553

--- Eggert Andreas se Andreas Jensen's Boghandel............................................277

--- Egon Morell se Jensen & Christensen..........................................................276

--- Eiler se N. Jensen's Sønner .......................................................................286

--- Einar V. A. se V. Wulff's Eftf......................................................................642

--- Ejnar Wm. se E. Jensen............................................................................280

--- Ejnar se Havemann's Magasin A/S .............................................................231

--- Ejnar se Andreas Jensen & Søn..................................................................278

--- Ejnar se Peter Poulsen..............................................................................490

--- Ejvind Løchte se Anthon Jensen ................................................................278

--- Eli Bruun se Michael Jensen & Sønner ........................................................286

--- Elisabeth, frue, se Jensen & Christensen ....................................................276

--- Elma, frue, se M. Lauritzen & Co., Frederikshavn Bunkerkul Depot...................364

--- Elsa se Farum Apotek...............................................................................158

--- Emanuel se Skagens Motorværksted...........................................................550

--- Emil se Kolding Hudecentral......................................................................327

--- Emil Krøyer se Niels Pe­dersen & Søn A/S.....................................................469

--- Eric se M. J. Michaelsen............................................................................399

--- Erik se Aarhus Cementvarefabrik A/S .............................................................8

--- Erik se N. Chr. Jensen's Trikotagefabrik.......................................................286

--- Erik se Odense Sækkelager ......................................................................454

--- Erik Colding se Damp­vaskeriet og Varm bade­anstalten Øresund A/S................117

--- Ernst se Grundejernes Hypothekforening.....................................................204

--- Ernst se P. W. Hallengreen & Søn A/S ........................................................213

--- Ernst se Schrøder & Niel­sen's Eftf. ved Th. Jensen.......................................535

--- E. V. se Allerup's nye Maskinfabrik A/S.........................................................20

--- E. V. Reipurth se Tage Mønsteds Papirhandel A/S.........................................419

--- F. A. se J. P. Jensen & Søn........................................................................285

--- Finderup Bagger se I. C Bagger Jensen ......................................................283

Jensen Folmer se Nibe Apotek........................................................................422

--- Fred. se Vends m. fl. Her­reders Landbo-, Spare- og Laanekasse......................623

--- Frede se Michael Jensen & Sønner .............................................................286

--- Frithiof se Sophus Jensen & Søn.................................................................288

--- Frode se, Andreas Jensen & Sønner ...........................................................278

--- G. Alsing se Dansk Tekstil-Lager ...............................................................129

--- G. A. P. se Gudhjems Købmandsgaard A/S ................................................. 206

--- Georg H. se H. P. Jensen's Eftf..................................................................283

--- Georg Valdemar se F. Jensen's Sten- & Billedhuggeri ...................................280

--- G. H. V. se Aarhus For­niklings og Forchromningsanstalt....................................8

--- G. K. se J. A. Jensen ...............................................................................283

--- G. Kargaard se Sevel Sørensen's Eftf...........................................................591

--- H. se Hotel Phønix i Hjørring.....................................................................486

--- H. A. se Tølløse Teglværk..........................................................................610

--- Hans se J. H. Jensen................................................................................284

--- Hans se Alfred Nielsen & Co......................................................................423

--- Hans Jessen se Galle & Jessen A/S ............................................................195

--- H. A. P. se Valeur & Jensen ......................................................................614

--- Harald se Lollands Han­dels- og Landbrugsbank............................................373

--- Harriet Regnar, frue, se Karen Volf's Kiks- og Biscuitfabrik A/S........................637

--- Harry se R. Collstrop A/S...........................................................................105

--- Harry se Sparekassen for Kjøge og Omegn..................................................563

--- H. A. Winther se Roskilde Vognfabrik .........................................................514

--- H. B. se P. Chr. Jensen & Søn ...................................................................288

--- H. Blaahøj se Jensen & Stampes Trikotagefabrik..........................................277

--- H. C. se Chr. H. Nielsen jun. A/S................................................................427

--- H. E. se Aarhus Æskefabrik .......................................................................14

--- Helge se Hadsund Tøm­merhandel og Kulimport A/S......................................210

--- Helmuth H. se Karl J.Jørgensen .................................................................306

--- Henriette, frue, se Uld­varehuset,ved Albert Jensen's Enke ............................612

--- Henry se Grønvold & Schou ...................................................................... 205

--- Henry Schonning se I. G. Schwartz & Søn A/S ..............................................537

--- Herman se Fabriken Sø­holm, Holst & Knudsen og Keramisk Forbund................157

--- H. H. se H. Th. Neergaard, Byens Stempelfabrik...........................................421

--- H. Hoelgaard se Thorvald Vollbrecht ..........................................................638

--- H. Knak se Aarhus. Møbelstel- og Stolefabrik.................................................11

--- H. Kroll se Vognmands ­& Entreprenørforretnin­gen Alfred Jensen & Søn A/S......277 

--- H. N. se J. A. Stauning.............................................................................568

--- H. Nedergaard se Nordjysk Hudekompagni ..................................................444

--- Holger se Danish-American Gulf Oil Company ..............................................118

--- Holger se Hjørring Halmvarefabrik .............................................................247

--- Holger se Møller & Landschultz..................................................................413

Jensen H. P. se De Blindes Børstenbinderi..........................................................60

--- H. P. se H. P. Jensen og Søn ......................................................................283

--- H. P. se Nis Jensen's Bog-, Kunst- & Papirhandel..........................................287

--- H. Svejstrup se C. W. S. Svineslagterier A/S ...............................................108

--- I C. se Ny torv 7, Kaffeforretn....................................................................448

--- I C. se Tølløse Teglværk.............................................................................610

--- Ingvar Knudsen ,se J. Knudsen Jensen........................................................284

--- I. P. Helge se, Helge Jensen........................................................................282

--- J. se H. P. Erichsen's  Eftflg.........................................................................151

--- J. se Jensen & Wind ...................................................................................277

--- J. se Spedalsø Betonvarefabrik....................................................................566

--- Jacob K. se Hornbæk Apotek ......................................................................258

--- J. C. se Hobro Tømmerhandel A/S ..............................................................248

--- J. Chr. se Dansk Aluminium Industri A/S......................................................119

--- J. Chr. se Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse.....................................179

--- J. E. se Bagernes Rug­brødsfabrik i Aarhus A/S...............................................40

--- J. E. se Nørresundby Tømmerhandel A/S......................................................451

Jensen J. W. A……………………........................................................................………58

--- Jenny,frue, se J. Jensen............................................................................283

--- Jens se Landbosparekassen i Aalborg ........................................................351

--- Jens se Magdalenemøl­len's Brødfabrik A/S...................................................386

--- Jens se Henry Nielsen's Eftf......................................................................429

--- Jens se Spare- og Laane­kassen for Hobro og Omegn ....................................562

--- Jens Holger se H. Jensen..........................................................................281

--- Jens P. se Sparekassen for Storeheddinge og Omegn....................................566

--- Jens Peter se Fredericia Brødfabrik A/S........................................................177

--- J. H. se Chr. Jensen ............................................................................... 279

--- J. Ingvard se Aage Selchau's Jernforretning A/S............................................541

--- J. K. se Skow & Co. A/S............................................................................554

--- J. M. se Holsted Spare- og Laanekasse.......................................................257

--- J. M., frue, se H. P. Jensen........................................................................283

--- J. M. se Hotel Pauli..................................................................................466

--- J. Møller se Kalundborg Mineralvandsfabrik .................................................310

--- Johan se Galle & Jessen...........................................................................195

--- Johs. se J. P. Jensens Enke ......................................................................285

--- Johs. A. se Stenstrup og Odense Teglværkers Kontorer.................................573

--- Johs. E. se Hvalsø Fourageforretning .........................................................264

Jensen Johs. (f. 1848): JOHANNES BARDING´s FARVERIER og

KEMISKE TØJRENSNINGS-ETABLISSEMENT, A/S………………............................…..45

--- Johs. Tang se Viborg Kafferisteri ...............................................................627

--- Johs. Vald. se Cyklefabrikken "Constant" ....................................................108

--- J. P. se Frederikssund Andels-Svineslagteri .................................................181

--- J. P. se Chr. Jensen ................................................................................ 279

--- J. P. se Kjellerup Avis...............................................................................313

--- J. Reinhardt se Carl C. Jensen .................................................................. 279

--- J. U. se Fred. Jensen & Søn ......................................................................281

--- Jul. se Hvidehus Boglade..........................................................................265

--- Just se Maribo Trævarefabrik A/S...............................................................389

--- J. W. se Wonsild & Søn ............................................................................638

--- Jørgen se Fakse Apotek............................................................................157

--- Jørgen se Hadsund og Omegns Sparekasse ................................................ 210

Jensen Jørgen se Bertel Jen­sen (fh. Jørgen Jensen's Eftf.)..................................278

--- Jørgen A. se H. J. Hansen's Eftf.................................................................221

--- Jørgen Colding se Nyborg Dampvaskeri ......................................................446

--- K., frue, se H. P. Jensen...........................................................................283

--- Kai se J. Jensen......................................................................................283

--- Kai se Maypole Dairy Co...........................................................................394

--- Kai se Sækkeleje Kompagniet A/S..............................................................586

--- Kai Lykke se Valdemar Smith A/S...............................................................558

--- Kaj se Ostecentralen ...............................................................................462

--- Kaj Jonstrup se Carl Jensen ......................................................................278

--- Kamma se J. P. Jensen's Enke...................................................................285

--- K. A. Møller se Aarhus Værktøjsmagasin A/S ............................................... 14

--- Karna A. S., frue, se Sophus Jensen .......................................................... 288

--- K. B. se Chr. Eriksen ...............................................................................152

--- K. Bülow se Holm & Wonsild ....................................................................253

--- K. Fr. se Vinderup Trælasthandel A/S..........................................................633

--- K. Glud se Faarup & Sønderby A/S .............................................................156

--- K. J. se Sparekassen for Grevskabet Bregentved

    og Omegn (Haslev Sparekasse) .................................................................562

--- Kjeld se Thisted Amtsavis ........................................................................596

--- K. Kromann se Odder Apotek.....................................................................452

--- K. L. E. se Jensen & Kjeldskov A/S ............................................................276

--- K. M. se Hans Jensen's Stereotypi-Anstalt ..................................................282

--- Kn. Fr. Baltzer se Odense Løve Apotek........................................................454

--- Knud se Svendborg Dampvaskeri ................................................................580

--- Kr. se Holger Kjølstad..............................................................................318

--- Kr. se Sindal og Omegns Spare- og Laanekasse...........................................548

--- K. Refslund se Østerbros Materialhandel.....................................................646

--- L. se Aarhus Forniklings- og Forchromningsanstalt...........................................8

--- jun. Lauritz se Lauritz Jensen & Søn ..........................................................285

--- Laurits se H. P. Jørgensen & Søns Eftf........................................................305

--- Lauritz se Einar Willumsen A/S ..................................................................631

--- L. C. se Allerup's nye Ma­skinfabrik A/S..........................................................20

--- Leo se Gudhjem og Om­egns Spare- og Laanekasse ......................................206

--- Leo se C. M. Rasmussen's Eftf. .................................................................500

--- Lilly, frue, se V. Ham­mer's Eftf..................................................................213

--- Linchen, frue, se Ole Jensen s Sønner........................................................ 287

--- L. M. se Randers Lynaf­leder Co..................................................................497

--- Ludvig se Thorvald Jensen A/S ..................................................................289

--- M. se Nørresundby Produktforretning ..........................................................451

--- M., frøken, se Aug. Wenske's Eftf ..............................................................624

--- Mads Videbæk se Engelsk Beklædnings Magasin i Aalborg .............................150

--- Magdalene, frue, se Jyderup Cementvarefabrik og Maskinsnedkeri...................298

--- Margrethe, frue, se Emil Jensen Malerforretning ...........................................280

--- Margrethe, frue, se J. Chr. Jensen .............................................................283

Jensen Marie se Missionshotellet i Holbæk.......................................................403

--- Marius se Jensen & Mørup ........................................................................276

--- Martha, frue, se Chr. A. Jensen's Metalvarefabrik & Metalstøberi.....................279

--- Martin se Chr. Madsen's Magasiner ............................................................382

--- Marto W. se fh. Akts. M. Christensen's Eftf....................................................95

--- M. E. C. se Løgstør Andels-Svineslagteri......................................................379

--- Michael se Fr. Winsløw's Eftf......................................................................634

--- Mogens Colding se Nørre­sundby Dampvaskeri..............................................451

--- N. se Aarhus Forniklings- og Forchromningsanstalt...........................................8

--- N. Aa. se H. P. Jensen og Søn...................................................................283

--- N. Chr. se Georg Jensen............................................................................281

--- Niels se H. Jensen A/S..............................................................................282

--- Niels se Jydsk Handels- og Landbrugsbank .................................................299

--- Niels Arnth se Sukkerfabrikken Nykøbing......................................................578

--- N. Max se F. L. Smith & Co. A/S.................................................................557

--- N. P. se N. P. Jensen's Skibs- & Baadebyggeri..............................................287

--- O. C. se Kbhvn.s Stillads- Komp.................................................................346

--- O. F. se H. I. Jensen A/S...........................................................................283

--- Olaf se Th. og Olaf Jensen .......................................................................289

--- Olaf se Nyborg Dampvaskeri .....................................................................446

--- Olav se H. Chr. Jensens Eftf..................................................................... 282

--- Oluf se N. Jensen's Sønner........................................................................286

--- Oluf se Henry Nielsen's Eftf.......................................................................429

--- Oscar se Wilh. Jensen..............................................................................289

--- Oskar Hans Peter se Partivare- Udsalget Den ny Tid.....................................466

--- Osvald V. se Kbhvn.s Kreaturtransport........................................................344

--- Otto se Albani Apotek................................................................................19

--- Otto se Ludvig Kalckar..............................................................................309

--- Otto se Larsen & Jensen...........................................................................357

--- Otto C. M. se Otto Jensen's Farvehandel ....................................................287

--- O. V. se H. P. Philipsen  A/S .....................................................................486

--- Ove se Viborg Byes og  Omegns Sparekasse................................................627

--- P. se Peter Jensen ..................................................................................288

--- P. Buurgaard se Conrad Jensen & Søn........................................................ 279

--- P. E. se Hotel Sandvig.............................................................................524

--- Peter se Vølund A/S..................................................................................642

--- Petra, frue, se H. Heins & Sønner's Eftf.......................................................235

--- P. F. Bjørn se V. Stein's Analytisk-Kemiske Laboratorium...............................571

--- P. L. se James F. Grøn & Co......................................................................205

Jensen Paul Chr. (f. 1830,d. 1901): BARTH & JENSEN´s EFTERFØLGER……......…..45

--- Poul se Frdbg. Smørforsyning ....................................................................178

--- Poul se Skandinavisk Kaffe- & Kakao-Komp. A/S ..........................................551

--- Poul se Vinhuset af 1798...........................................................................633

--- Poul E. se Ferd. Jensen ............................................................................280

--- P. Tejmer se H. Rasmussen ......................................................................501

--- Rich. se Plov- og Maskin­fabrikken Mullerup A/S.............................................488

--- Rikard se Holbæk Brødfabrik......................................................................251

--- Rob. F. Se Den Sanitære Fødevarefabrik.....................................................524

--- Rud. se Kolding Flytte­forretning.................................................................326

--- S. A. se Thomas Wang..............................................................................615

--- Sigvard se .M. J. Michaelsen......................................................................399

Jensen S. L. se Commercial Wine Comp. A/S....................................................106

--- S. Møller se Grenaa Mo­tor. og Maskinfabrik..................................................203

--- Sofie, frue, se Svendborg Tagpap- & Cementvarefabrik..................................581

--- S. O. Randrup se Urban Jürgensen & Sønners Eftf.........................................302

--- Stig se Chr. Erichsen's Forlag A/S...............................................................151

--- S. V. se C. Frank A/S................................................................................177

--- Svend se Galle & Jessen A/S.....................................................................195

--- Svend se Chr. Kjær's Eftf..........................................................................316

--- Svend Aage se Svend Bramsen & Co ............................................................67

--- Svend Aage se M. Jensen's Boligmontering .................................................286

--- Svend Bejlegaard se Søkonditoriet..............................................................586

--- Svend Martin se Sved­borg Tagpap- & Cementvarefabrik..................................581

--- Søren se Chr. Jensen................................................................................279

--- Søren M. se Tidens Tegn ..........................................................................603

--- Th. se C. V. Jensen & Søn.........................................................................279

--- Th. se Schrøder & Nielsen's Eftf................................................................535

---Theodor se Ferd. Andersen & Co...................................................................27

--- Thorkild se Manufakturhuset......................................................................388

--- Thorvald se Krohns Bog­trykkeri, Harald Jensens Bogtrykkeri Akts. . ................336

--- V. se V. Hammer's Eftf.............................................................................213

--- V. se Horsens Jern- & Staalforretning A/S ...................................................260

--- V. se Kriegersvej Maskin­snedkeri & Listefabrik.............................................334

--- V. se A. Lorentzen's Eftf...........................................................................373

--- Vagn se Banken for Vejen og Omegn A/S......................................................45

--- Vald. se Vilvorde Planteskole ....................................................................632

--- Valdemar se Limfjords-østers-Kompagniet ..................................................369

--- Walter se Wilhelm Jensen & Søn................................................................289

--- W. Dybdahl se Roskilde Materialhandel ......................................................514

--- Verner se Gotfred Petersen ......................................................................477

--- Viggo se Hotel Alhambra............................................................................20

--- Viggo se Holckenhus Mejeri.......................................................................252

--- Viggo se Viggo Jensen's Maskinfabrik .........................................................289

--- Viggo se Jørgen Petersen & Co. A/S............................................................481

--- Willy se Carl Jensen ................................................................................278

--- Volmer se Laurits Jacobsen's Eftf...............................................................274

Jensen-Aaris C. se A. Jensen's Eftf..................................................................277

--- Henry Chr. se A. Jensen's Eftf....................................................................277

Jensen-Brydegaard H. M. se Lars Jørgensen's Enke............................................307

Jensen-Holm Cse Kann's Hotel...................................................................... 311

Jensen-Stevns J. P. se Storehedinge Bank A/S .................................................574

Jensen-Østergaard C. se Cyk­leforretningen Almania .........................................108

Jentzsch C.se William Jentzsch .....................................................................289

--- CarL August se. William Jentzsch ..............................................................289

Jeppesen B. Chr. se Chr. Jeppesen .................................................................290

--- Carl se Svendborg Trævarefabrik.................................................................582

--- Chr. se Holstebro Høvle­værk......................................................................257

--- Ernst P. se J. P. Jeppe­sen, Lolland-Falsters Kaffe- og Tehandel......................290 

Jeppesen Kay se Hotel Øresund......................................................................644

--- N. S. se Bang & Tegner..............................................................................42

--- S. se Staby Spare- og Laanekasse.............................................................568

--- Sig. se Jernbanehotellet i Viborg ...............................................................290

--- Th. se A. Christensen's Eftf.........................................................................89

Jepsen Anna, frue, se Dansk Kunst-Møllestens Fabrik........................................126

--- C. Thorgaard se Hotel Royal i Vejle ..........................................................516

--- E. S. se Oscar Møller................................................................................417

--- Esper se Kreditforeningen af jydske Landejendomsbesiddere..........................333

--- Holger. se Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland.......................333

--- J. se Sydjydsk Landbrugs-maskinfabrik A/S...................................................584

--- Jens Peter se Hotel Eyde..........................................................................156

--- J.U. se P. Jørgensen & Co.........................................................................308

--- M. se Dall & Jepsen..................................................................................111

--- Otto Niels Johansen se Krull & Jepsen ...................................................... 337

--- Ove se Danmarks Nationalbank..................................................................119

--- P. se Aalestrup Eksportslagteri.....................................................................6

--- P. se Holstebro Bank A/S .........................................................................257

Jerichow Herbert se De For­enede Bryggeriet A/S...............................................167

    og Tuborgs Bryggerier...............................................................................609

Jernberg Niels O. A. F. se N. Jernberg & Søn ....................................................290

Jernert C. V. se Oluf Rønberg A/S...................................................................518

Jersin Dines A. se Hans A.Jersin.....................................................................290

Jerslev Erik se Fjerritslev Apotek....................................................................162

Jervelund V. se Grubbe Mølle.........................................................................204

Jervig Axel se Erik Møllers Efterfølgere ...........................................................415

Jespersen Anders se A. Jespersen & Søn .........................................................293

--- C. Tage se T. Jespersen & Co....................................................................292

--- Emil se Bornholms Valsemølle A/S...............................................................66

--- E. T. se Aarhus Cyklelager, I. P. Bojsen's Eftf.................................................8

--- Gunnar se Herning Klædefabrik A/S............................................................242

--- Halfdan se Jespersen og Pio's Forlag .........................................................292

--- H. P. se Mineralvandsfa­brikken Jernkilde I/S................................................403

--- Iver se Jespersen og Pio's Forlag ...............................................................292

--- Jens se Herning Socialdemokrat.................................................................242

--- Jesper Christian se Es­bjerg Krone-Apotek....................................................153

--- J. K. se Fyens Sækkekompagni A/S.............................................................193

--- Johs. se Herning Klædefabrik A/S...............................................................242

--- K. se Aarhns ny Missionshotel.....................................................................11

--- Kr. se Roskilde Dagblad .........................................................................514

--- M. se Missionshotellet i Holstebro .............................................................403

--- P. se P. Mortensen A/S.............................................................................408

--- Poul se C. E. Bast's Efterfølgeres Talgsmelteri A/S.........................................45

--- Viggo se C. P. Jespersen .........................................................................292

Jessen Erik se Peter Jessen ..........................................................................292

--- Hans Eggert se Carøe & Co.........................................................................87

--- Harry se Heinr. Jessen & Co..................................................................... 292

--- Ingeborg, frøken, se Peter Jessen .............................................................292

--- Johann se Peter Jessen ............................................................................292

---Olaf se Peter Jessen.................................................................................292

Jessen Th. se Friis & Frederiksen ...................................................................183

--- Valdemar se Hans Jes­sen's Maskinbyggeri...................................................292

Jessien Chr. se Chr. Jessien & Søn..................................................................294

Jetsmark Vald. se Allinge Apotek......................................................................21

Jochimsen H. se Nørregades Masklndrejeri .....................................................450

--- M. se Olaf O. Barfod & Co. A/S ...................................................................45

Joensen Hj. se Kruckow-Waldorff A/S..............................................................337

JOHANNES ALLEN….....................................................................................20

JOHANNES BARDING´s FARVERIER og KEMISKE TØJRENSNINGS-ETABLISSEMENT, A/S……...................................................................……45

JOH. BIGLER & SØN………………........................................................………..55

Johannesen Josef se Jørgen Storm .................................................................574

--- Skjold Aage se Michaelsen & Heinemann A/S...............................................399

--- Wm. S. se China- &  Japan-Huset................................................................89

Johannessen C. se Urtekræm­mernes Kaffebrænderi A/S......................................613

--- Holger se Holger Johannessen & Co............................................................294

--- Johs. se N. Johannessen...........................................................................294

--- O. E. Pihl se O.E. Pihl Johannessen ............................................................652

--- Poul Pii se Holger Johannessen & Co..........................................................294

Johannsen Chr. P. se Peter Kass Eftf...............................................................312

--- Hans se Ulrich Johannsen's Eftf..................................................................295

--- V. Høiriis se Mejeriernes Landbrugets Ulykkesforsikring ................................394

--- Johansen Aage se Holstebro Foderstof- & Brændselsforretning.......................257

--- Aage se A. L. Johansen & Søn ...................................................................295

--- Aage se Vilhelm Larsen's Eftf....................................................................363

--- Addy, frue, se J. Johan­sen's Pap- og Papirvarefabrik A/S................................295

--- A. Fyhr, frøken, se J. Sørensen's Eftf...........................................................590

--- A. L. se A. L. Johansen & Søn....................................................................295

--- Alfred se Magasin du Nord i Graasten.........................................................386

--- B., frøken, se W. Johansens Enke ..............................................................296

--- C. C. se Nørre Aaby Ma­skinsnedkeri & Møbelfabrik A/S ..................................450

--- C. G. se W. Johansens Enke .....................................................................296

--- E. se W. Johansens Enke .........................................................................296

--- Eigil se J P. Johansen ..............................................................................295

--- Erling se fh. L. C. Warburg & Søns Eftf........................................................615

--- F. se J. H. Scharffe's Eftf. I/S ....................................................................526

--- H. se Akts. Varde Bank ............................................................................615

--- Hans se Brødr. Kock.................................................................................325

--- Holger Kjær se Jens Johansens Kartonnagefabrik..........................................295

--- H. V. se Brødr. Johansen ..........................................................................295

--- J., frue, se C. B. Han­sen's Etabl.................................................................217

--- Jens se Flensborg Lager i Ølgod ................................................................163

--- J. J. se fh. Johan Bekker's Kødudsalg ...........................................................48

--- Johanne, frue, se Niels Thorsen's Trælasthandel, Eller Johansen's Enke...........600

--- John Jørgen se L. Johansen & Søn..............................................................295

--- J. P. se "Hjejlen", Damp- og Motorskibsselskab A/S......................................246

--- J. R. Stilling se Kbhvns Ligkistefabr............................................................345

--- Juul se Svendborg Tekstilfabrik .................................................................582

Johansen K. se Brødr.Johansen .....................................................................295

--- Kirsten Marie, frue, se W. Johallsens Enke..................................................296

--- Knud E. V. se Marinus Johansen & Søn........................................................296

--- Kristen se J. Chr. Johansen & Søn .............................................................295

--- Ludvig se Iris, gartneri ............................................................................270

--- Magda, frue, se fh. L. C. Warburg & Søns Eftf..............................................615

--- N. P. se L. Beck A/S ..................................................................................46

--- O. se Andels-Møbel-Ma­gasinet A/S...............................................................22

--- O. se S. E. Johansen & Søn ......................................................................296

--- Oscar I. se National-Scala A/S...................................................................421

--- P. E. se S. Stangbye & Søn ......................................................................568

--- Sv. A. se W. Johansens Enke....................................................................296

--- Svend se Hørsholm Mølle A/S ...................................................................268

--- Svend se Olivarius & Christensen's Eftf.......................................................458

--- Sv. Gustav se Buch & Co............................................................................78

--- Th. se Saxkjøbing Cementvarefabrik..........................................................522

--- Tønder se Odense Gips- og Cementvarefabrik .............................................453

--- Viggo E. se fh. J. Thorball's Eftf.................................................................599 

--- Wllh. Chr. se Thomas Johansen & Søn .......................................................296

Johnsen Albert se Johnsen & Michaelsell .........................................................296

--- Carl se J. Johnsen & Søn ..........................................................................297

--- E. A. L. se Johnsen & Michaelsen ..............................................................296

--- E. C., frue, se Aarup Kontant - Manufakturhandel A/S.....................................15

--- Edvard se Hornbækhus ............................................................................258

--- Ib se Hotel Trouville ...............................................................................607

--- Jens se Ølgod Møbel- & Maskinsnedkeri .................................................... 644

--- K. A. B. se Johnsen & Michaelsen.............................................................. 296

--- M., frue, se Møbelkælderen ......................................................................412

--- Olaf O. se Møbelkælderen ........................................................................412

--- Vagn se Hotel Trouville ...........................................................................607

--- Jokumsen S. se Roar & Roskilde Bryggeri.................................................... 511

--- Jonasen A. V. Engelsted se Th. Engelsted Jonasen & Sønner..........................297

--- E. Th. Engelsted se Th. Engelsted Jonasen  & Sønner....................................297

Jonassen Aage Oscar se Dansk Paraply-Fabrik..................................................127

--- A. C. J. se Holger Kjær & Co .................................................................... 316

Jorck-Jorckston Kaj se M. Nielsen  &  Bredgades Vognmandsforretning.................431

Jordahn F. se Købmands- og Haandværkerbanken A/S .......................................347

Jordan Adam se Spiralen A/S .........................................................................567

Jordening Richard O. se Fritz Jensen & Co. A/S ................................................281

Josefsen S. P. se S. P. Josef­sen's Børstetræfabrik.............................................297

Juby-Smith Kai se Hedegaard & Christensen's Eftf.............................................233

Juel Sv. se Poul Lieberkind A/S ......................................................................369

Juel-Christensen Hans se Jesper Christensen & Co..............................................93

--- Poul se Poul Steffensen's  Dental Depot......................................................570

Juhl Axel se C. Schous Fabr...........................................................................533

--- J. P. se Sønderborg Løve Apotek ................................................................587

---Julius se Jason ........................................................................................276

--- Karen, frue, se C. Juhl .............................................................................297

--- Niels Jeppe se Jens Juhls Savværk .............................................................297

Juhl Oda se C. P. Mattat's Stempelfabrik's, Eftf ................................................392

--- V. se Julius Heckscher A/S ........................................................................231

--- V. se C. W. Loehr's Saltimp. A/S................................................................371

JULIUS ADLER: JULIUS ADLER........................................................................................... 17

Juncher Chr. se Chr. Juncher A/S.....................................................................297

Juncker Ove R. se Fh. C. Ransy's Eftf...............................................................498

Junge Harald se Skive Kulkompagni A/S ..........................................................553

Jungersen Kn. Oxholm se Kbhvns Kreditforen...................................................344

Just Hans Henning se Hans Just ....................................................................298

--- H. H. se A/S Herman Just's Farveri ............................................................298

Justesen Anders Chr. se A. C. Justesens Sadelmager-

    og Lædervareforretning.............................................................................298

--- Carl Helmer se S. Th. Justesen & Søn ........................................................298

--- Hans se P. K. Justesen ............................................................................298

--- Hubert se Brødr. Justesen ........................................................................298

--- Julius Peter se Brødr. Justesen .................................................................298

--- Poul se Justesen's kem.Fabr......................................................................298

--- S. Th. se S. Th. Justesen & Søn ................................................................298

Juul Johs. Aage se Svend­borg Sct. Nicolai Apotek ..............................................581

--- K. se Kongelig Militær og Vajsenhus Apothek...............................................328

Juulmann Poul se C. W. Juulmann & Søn..........................................................298

Jühne V. P. se Farsø Apotek ..........................................................................158

Jürgensen Adolph H. se N. Jürgensen..............................................................302

--- J. F. se Severin Schmidt A/S......................................................................531

--- Ruthwen se L. Paulsen & Co......................................................................466

Jäger Herman se H. Jäger .............................................................................302

Jæger H. G. se M. H. Jæger Aarhus Pengeskabsfabrik.........................................302

Jørck P. M. se Skælskør Apotek...................................................................... 554

JØRGEN BECH & SØNNER…................................................................……….46

Jørgensen A. se Skotøjsfor­retningen Hawaii ....................................................554

--- Aage se Johan Ewald's EftL ......................................................................155

--- Aage se Chr. F. Termansen's Boghdl...........................................................593

--- A. Albinus, frue, se fh. Th. Wendelboe's Eftf................................................623

--- A. C. se Spare- og Laane­kassen for Nykøbing M. og Omegn............................565

--- A. Kjær se Johs. Larsen's Eftf., Hornbæk Bageri & Conditorl A/S......................360

--- Adolph se Vejen Trælasthandel A/S............................................................620

--- Albert se Magasin du Nord .......................................................................384

--- Anna, frøken; se Albert Schou jun.'s Eftf.....................................................532

--- Anna- Sofie, frue, se Wllh. Jørgensen ........................................................308

--- Anton se D. C. Jørgensen .........................................................................304

--- Arne se Hansen & Jørgensen ....................................................................215

--- Asger J. se Knud Jørgensen ......................................................................306

     og Aug. Strøh's Vinhdl..............................................................................576

--- Augusta, frue, se Hauchsborgs Fiskehalle....................................................230

--- A. V. se Dansk Sojakagefabrik A/S .............................................................128

--- Axel E. se N. Jørgensen & Sønner ..............................................................307

--- B. A. se W. Jørgensen & Søn.....................................................................308

--- Bodil, frue, se. Maskin­skrivningsbureauet Birgitte Hertz's Eftf.........................391

Jørgensen C. A. se C. A. Christensen's Eftf........................................................90

--- Carl se S. Andersen's Eftf...........................................................................30

--- Carl se Fredericia Trælasthdl. A/S...............................................................177

--- C. F. se J. Jørgensen & Søn.......................................................................305

--- Charles Chr. se Eksprestrykkeriet Stevns.....................................................146

--- Chr. se Elias B. Muus A/S .........................................................................411

--- Chr. se Vesterbro's Skotøj smag................................................................625

--- Chr. L. se Forsamlings­bygn.s Hotel i Skanderborg.........................................174

--- Chr. Strange se Hallund Apotel..................................................................213

--- C. J. se Bornholms Laane- og Diskontobank A/S ............................................65

--- C. M. se Spare- og Laane­kassen for Holbæk Købstad og Omegn.....................562

--- E., frue, se Jørgen Jørgensen.....................................................................306

--- E. B. se Slagelse Ce­mentstøberi og Tagstens­fabrik.......................................555

--- E. Chr. se Chr. Jørgensen's Eftf..................................................................304

--- E. Hartmann se Bredal Havemann .............................................................231

--- Elly se Wald. Bøge's Eftf...........................................................................652

--- Emil se Beck & Jørgensen A/S......................................................................46

--- Emil se Østerbros ældste Ligkistemagasin ..................................................646

--- Emma, frue. se F. F. Jørgensen................................................................. 304

--- Fanny Theilgaard se K. Theilgaard Jørgensen...............................................306

--- G. se Bryggeriet "Thor"...............................................................................74

--- Georg se M. Jørgensen, Frøavl og Frøhandel, Grejsdalen A/S........................307

--- G. H. Birch se N. P. Birch Jørgensen ..........................................................307

--- G. K. V. se G. Nielsen & Co........................................................................428

--- Hans se Jul. A. Jørgensen A/S ...................................................................306

--- H. C. se Beck & Jørgensen A/S ....................................................................46

--- H. C. se Faaborg Spare- og Laanek.............................................................156

--- Helmuth se Bernh. Mid­delboe's Reproduktions- anstalt ................................401

--- Henning se Aage Jørgensen & Co...............................................................303

--- Henry se R. Wiboltt´s Frøavl og Frøhandel A/S ...........................................627

--- H. L. se Plovfabriken "Sanderum" A/S........................................................488

--- Holger Georg se Wilh. Jørgensen A/S .........................................................308

--- J. se A. Rasmussen & Co...........................................................................499

--- J. B. A. se T. A. Meding & Co.....................................................................394

--- Johannes se Griffenfeldsgades Furageforretning..........................................204

--- Johannes se A. Jørgensen & Søn ...............................................................303

--- Johs. se Larsen & Jørgensen......................................................................357

--- J. P. se Sparekassen for Svaneke og Omegn ..............................................566

--- J. R. se H. Chr. Hansen & Co.....................................................................220

--- Jul. E. se Henriques & Zøylner's Eftf ..........................................................241

--- Juul se Vamdrup Korn- og Foderstofforretn. A/S .........................................615

--- Jørgen P. se A. L. Ishøy's Eftf....................................................................270

--- K. se H. Sindahl-Pedersen ........................................................................548

--- K. se Sorø Spare- og Laanek.....................................................................560

--- Kai se Palace Hotel A/S ............................................................................464

Jørgensen Karl K. se Droske-Centralen Taxa ...................................................594

--- Kastor se Kastor, Ny Stærmose .................................................................312

--- K. E. J. Frdbg. Farvehandel........................................................................178

--- K. G. E. se Assens og Omegns Spare- og Laane­kasse ...................................36

--- K.P. se Bogense Bank A/S .........................................................................61

--- K. Th. se Rønne Storetorvs Apotek............................................................519

--- L.Johan se Joh. Jørgensen .......................................................................305

--- L.P. se Assens Bank A/S.............................................................................36

--- L.P.H. se P. Christian­sens Papirvarefabrik A/S..............................................99

--- L.T.O. se G. Nielsen & Co..........................................................................428

--- M. se Slagelse Cement­støberi og Tagstensfabrik..........................................555

--- Maren, frue, se Jørgen Petersen & Co.........................................................481

--- Martin Chr. se Sæby Apotek......................................................................585

--- N. se Joh. Andersen.................................................................................. 28

--- N. A. se Chr. K. Jensen's Eftf.....................................................................279

--- Niels se Nationaltidende.............................................................................421

--- Niels Marinus se M. Jørgensen....................................................................307

--- Niels Peter se Asmus Jørgensen.................................................................303

--- Niels Peter Emanuel se Randers Savværk....................................................498

--- Niels Peter Theodor se Jespersen's Hotel.....................................................290

--- Niels Sjørup se Sjørup Jørgensen A/S.........................................................308

--- N. J. se The Danish Egg-Export-Comp. A/S.................................................119

     og Robinsan, Andersen & Co. A/S .............................................................512

--- N. P. Th. se J. C. Jørgensen & Sønner ........................................................305

--- Oluf se Ekspres-Trykkeriet ........................................................................146

--- O. P. se Danalith A/S.................................................................................117

--- Otto Budtz se Th. Dreyer & Co...................................................................141

--- P.Banke se Sparekassen for Haderslev Byes Omegn.....................................562

--- P.Emanuel se Jørgen Jørgensen ................................................................ 306

--- P. H. se Severin Petersen & Co. A/S............................................................484

--- P. Herlev se Fabrikkernes Salgskontor.........................................................157

--- Philip se K Hansen's Eftf.............................................................................218

--- Poul Erik Kamp se M.Jørgensen .................................................................307

--- Regnar se Roskilde Betonvarefabrik............................................................513

--- Robert Chr. se Knud Jør­gensen..................................................................306

     og Aug. Strøh's Vinhdl. ............................................................................576

--- Rudolf se T. I. P. Lich­tenberg's Bagerier og De forenede

     Skibsbrødfabrikker A/S.............................................................................369

--- R. W. se Brødr. E. & R.Hansen's Eftf...........................................................217

--- S. C. A. se Daniel Nielsen A/S.....................................................................427

--- Sophus R. se N. Jørgensen & Sønner...........................................................307

--- Sv. Aa. se Chr. Jørgensen´s Eftf.................................................................304

--- Sv. Wichmand se Viggo Jørgensen..............................................................308

--- T. E. se Marinus Lytjen's Vinhdl...................................................................379

--- Thorvald se Horsens Svaneapotek...............................................................260

Jørgensen T, Kastor se Tho­rengaard's Kontormontering A/S...............................600

--- Vald. se Jørgen Petersen & Co.....................................................................481

--- Vald. se L. Levison junr. Akts. ....................................................................368

Jørgensen Valdemar (f. 1831)……………..........................................…………….………..71

--- Viggo se Helmer & Jør­gensen, Viggo Jørgensen & Søn...................................236

--- jun. Viggd se Helmer & Jørgensen. Viggo Jørgensen & Søn.............................236

--- Wiggo se Bernhard Kjær .............................................................................316

--- Vilh. se V. Danielsen & Co............................................................................118

--- Vilh. se Nordisk Cyklefabrik A/S ...................................................................439

     og Nordisk Cykle Pneumatik Agentur ...........................................................439

Jørkild A. H. se Bergmann & Hüttemeier A/S .......................................................52

Jørvad Jens se Chr. Petersen A/S......................................................................476

  

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø
Tilbage