Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 331
Kors - Krau
 
sen (enke efter ovennævnte Niels Chr. Han­sen), overretssagfører Aage Park, fru Signe Strarup og kaptajn C. A. Krenchel. Direktør siden 1942: Niels Ettrup (f. 1913). Aktiekapital: 270.000 kr.
Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korsør Margarinefabrik med bifirma Pakko­Tryk A/S.

Grundl. d. 24. juli 1890 af brødrene Hans Rasmusen og Thorvald Rasmusen, fa­brikant V. Kähler og brygger Th. Pedersen.

Omdannet til aktieselskab i 1906.

Nuværende direktør: V. Schrader.

Nuværende driftsleder: civilingeniør N. Mandrup Larsen.

Adresse: hovedkontor: Vester Farimagsgade 37, Kbhvn. V.

                        fabrik: Halskovvej 94, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korsør Mineralvandsfabrik.

Grundl. i 1903. In­dehaver (siden 1946): A. Jensen (f. 1911).

Adresse: Baggade 17, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korsør Møbel-Fabrik Og Maskinsnedkeri.

Grundl. i 1905 af firmaet C. E. Uglebjerg & Co.

I 1907 overtaget af konsul Johan Mogen­sen (f. 1861, d. 1934) og i 1934 af E. Mogen­sen (f. 1900).

Adresse: Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Korsørkorn A/S, korn- og foderstofforret­ning.

I 1679 boede Christen Pedersen på ste­det, hvor der siden har været drevet køb­mandshandel.

Overgået til aktieselskab i 1943.

Direktør (siden 1948): Poul Plett (f. 1915).

Adresse: Lilleøvej 6, Korsør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gert Koustrup, købmandsforretning.

Grundl. i 1890 af brødrene Amundsen.

Indehaver (si­den 1939): Gert Koustrup (f. 1909).

Adresse: Vesterbrogade 104, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Kraack, manufakturhandel.

Grundl. i 1893 af Fr. Rosenberg.

Indehaver siden 1922: Fr. Kraack (f. 1891).

Adresse: Adelgade 68, Bogense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Krabbe, manufakturforretning.

Grundl. i 1902 af Albert Jensen (f. 1878).

I 1931 over­taget af Axel Krabbe (f. 1908).

Adresse: Esterhøjvej, Asnæs.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Kraft, gartneri.

Grundl. d. 1. april 1900 af Peter Kraft (f. 1865, d. 1927).

Indehaver (siden 1928): sønnen, Peter Kraft (f. 1907).

Adresse: Søstvej 23, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. KRAGELUND´s FABRIKKER.

Saltraffinaderi, Saltimport, Fabrik for kemisk-teknisk Artikler, Krydderier og Farvevarer, Sodafabrik og Kridtslemmeri F. Krag (f. 1821, d. 1885) grundlagde Aalborg Saltraffinaderi i 1854 og optog F. Brix som Kompagnon. Efter Grundlæggerens Død overtoges Fabrikken af Michael Kragelund (f. 1859), der samtidig under Firma M. Kragelund´s Fabrikker optog Saltimport. I 1900 anlagdes en Fabrik for kemisk-tekniske Artikler, Krydderier og Farvevarer, 1910 købtes den af Ch. A. Christensen i 1892 oprettede Aalborg Sodafabrik, og samme År overtoges Hovedforhandlingen for Aalborg Kridtslemmeri, hvoraf Firmaet er Medindehaver.

Adresse: Ålborg

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

M. Kragelund's Fabrikker, saltraffinaderi, salt­import, fabrik for kemisk-tekniske artikler, krydderier og kridtslemmeri.

Grundl. i 1854 som Aalborg Saltraffinaderi af cand. pharm. F. Krag (f. 1821, d. 1885) med Peder Brix (f. 1807, d. 1885) som kompagnon.

I 1885 overtoges fabrikken af cand. pharm. Michael Kragelund (f. 1859, d, 1930). I 1900 anlagdes en fabrik for kemisk-tekniske artik­ler, krydderier og farvevarer.

Indehaver siden 1930: konsul, cand. pharm.

Kaj Kragelund (f. 1893).

Virksomheden er tillige eneforhandler for Aalborg Kridtslemmeri (grundl. i 1908).

Adresse: Jomfru Ane Gade 16, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Kragh's Eftf., Anton Hansen, skibspro­vianteringsforretning.

Grundl. d. 11. april 1863 af Otto Kragh (f. 1838, d. 1896).

Indehaver siden 1937: Anton Hansen (f. 1896).

Adresse: Havnegade 37, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

L. Kraglund, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1885 af L. Kraglund.

Indehaver (siden maj 1949): E. Lundegaard (f. 1899).

Adresse: Nørregade 14, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. C. Kraglund, frøforretning. Ca. 1870 grund­lagde Peter Severin Kraglund (f. 1822, d. 1901) et gartneri, som han i 1879 bortforpag­tede til sin søn, Nicolai Christian Kraglund (f. 1851, d. 1927); denne flyttede i 1882 over i eget gartneri ved Sæbyvejen, som han i 1912 overdrog til sin ældste søn, Axel Kraglund (f. 1884, d. 1929).

Omtrent samtidig flyttede N. C. Kraglund til byen og begyndte frøforret­ning i Østergade. Denne forretning blev i 1917 overdraget til en yngre søn, Alfred Kraglund (f. 1887), der fremdeles er indehaver af for­retningen, som nu udelukkende omfatter frø. Siden 1949 er sønnen Hans Nicolai Kraglund (f. 1914) prokurist i firmaet.

Adresse: Østergade 59, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

KRAK´s VEJVISER

Kjøbenhavns Vejviser er grundlagt 1770 af Agent Holck (f.1726, d.1783); han havde tidligere udgivet nogle ”Handelsspejl”, der var Forløbere for Vejviseren. Fra 1781 – 1791 udgaves Vejviseren af Christian Gottlob Proft (d. 1793), fra 1810 – 62 af Boghandler L. B. Thiesen (f. 1779, D. 1836) og dennes Enke (d.1864) (se T. Krak: Vejviserens Vej). 1800 – 1862 er hele Vejviseren kun et Person-Register og næppe anset for sin Nøjagtighed (”det kan du kigge i Vejviseren efter ”). Fra 1863 – 1902 var Kaptajn (senere Etatsraad) T. Krak (f. 1830, d.1908) Redaktør og Udgiver.

Foruden det bestående Person-Register indførtes 1863 Real-, Fag- og Firma-Register; 1864 tillige Hus Register.

Annoncerne indførtes 1863 og Tilføjelserne i Fag-Registret 1889.

Fra 1903 er T. Krak´s Søn, Ove Krak (f. 1862) Udgiver og fra dette År er Kraks Vejviser tillige ”Danmarks Handelsspejl”.

Adresse: Nygade 7, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. V. Krampau, glarmesterforretning.

Grundl. d. 1. marts 1910 af H. V. Krampau (f. 1888, d. 1944).

I 1944 overtaget af enken, fru Johanne Krampau (f. 1887).

Adresse: Frederiksberg Alle 54, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rud. Kramper & Co. A/S, maskinfabrik.

Op­rindelig specialfabrik for Kramper-Motoren (Gideon): dieselmoto­rer og råoliemotorer, stationære, transportab­le eller som skibsmoto­rer.

I de sener år er man gået over til fa­brikation af værktøjs­maskiner.

 

Konsul Rud. Kramper

 

Fabrikken er en fort­sættelse af det firma, som blev grundlagt den 20. oktober 1891 af Rud. Kramper (f. 17. januar 1867, d. 1942).

Det nuværende aktie­selskab blev startet i 1921 med en aktiekapi­tal på 100.000 kr. Ovennævnte konsul Rud. Kramper blev direktør og formand for besty­relsen.

Den nuværende bestyrelse består af frøken E. B. Kramper, der er direktør, apote­ker M. C. Jørgensen (f. 1898), der er formand, og fru apoteker M. E. Jørgensen, f. Kramper.

Adresse: Houmannsgade 6, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. H. Krause A/S, træ- og finerhandel.

Grundl. d. 3. marts 1862 af Meinert Harald Krause (f. 1836, d. 1912).

I 1935 overgået til aktieselskab. Direktør (siden 1950): Helge Krause (f. 1921).

Adresse: Niels Ebbesens Vej 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage