Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 375
Ludv - Lund
 

Carl Ludvigsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1901 af Carl Ludvigsen (f. 1868, d. 1932).

I 1932 overtaget af fru Camilla Ludvig­sen (f. 1892).

Adresse: Over gade 61, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Thyge Ludvigsen & Co., kemisk fabrik, grossererfirma.

Grundl. d. 5. okt. 1871 af C. Thyge Ludvigsen (f. 31. okt. 1842, d. 1890), der i 1872 anmeldte firmaet C. Thyge Ludvig­sen & Co.

I 1877 optoges cand. pharm. E. B. Gudme (f. 5. okt. 1843, d. 1905) som kompag­non; ved dennes død i 1905 overtoges firmaet af enken, Mathilde Sophie Gudme, f. Muller (f. 15. maj 1851, d. 1917), der i 1914 optog frøken Ellen Gudme (f. 5. nov. 1873) som medindehaver.

Da enkefru Gudme døde i 1917, indtrådte Axel Peter Adolph Smith (f. 8. okt. 1864) og Knud Olaf Norup (f. 30. maj 1874, d. i925) som kompagnoner: efter sidst­nævntes død i 1925 optoges hans enke Mar­grethe Norup (f. 15. febr. 1875) i firmaet.

Direktør siden 1933: Knud Hansen (f. 1899), der har været knyttet til virksomheden siden 1925.

I nov. 1947 flyttedes virksomheden ud til egen nyopført ejendom.

Adresse: Høffdingsvej 16, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Ludvigsen, bogbinderi.

Grundl. i 1837 af Emil Poulsen.

Overtaget i 1897 af Jacob Lud­vig Georg Ludvigsen (f. 1872, d. 1937).

Inde­haver (siden 1931): Jens Peter Ludvigsen (f. 1910).

Adresse: Fiolgade 6, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludwigsen & Cleemann, manufakturforretning.

Grundl. d. 17. juli 1888 af Hans Ludwigsen (f. 1861, d. 1950).

Indehaver (siden 1920): J. R. L. Cleemann (f. 1889).

Adresse: Adelgade 12, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fr. Lumbye, papir en gros, papirvarefabrik, bogtrykkeri.

Grundl. i 1900 af Fr. Lumbye (f. 1863, d. 1936) og i 1923 af Oscar G. A. Lum­bye (f. 189'3).

Adresse: Rendebanen 5, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rudolf Lunau, herreekviperingsforretning.

Grundl. i marts 1892 af Rudolf Lunau (f. 1863, d. 1939).

I 1939 overtaget af enkefru Lunau og frøken M. Hansen Munkebo.

Adresse: Vestergade 27, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lunds Kaffebrænderi ved N. P. Vang.

Grundl. i 1884 af L. Lund (f. 1845, d. 1915).

Derefter overtog grundlæggerens enke, fru Christine Lund, firmaet; i 1917 optog hun J. Carl Han­sen som medindehaver; fru Lund udtrådte af firmaet i 1918 og J. Carl Hansen var derefter eneindehaver indtil firmaet i 1928 overgik til N. P. Vang (f. 1891). 1938 overtoges "Aarhus Sirocco Kafferisteri ved P. M. Gisselbech", grundl. i 1898.

Adresse: Hjelmensgade 16, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lunds Klædefabrik A/S.

Grundl. d. 1. juni 1874 under navnet Fredericia Tæppefabrik af Th. Robby (f. 1813 i Hannover, d. 1885).

Efter grundlæggerens død fortsattes virksomheden af hans svigersøn, A. Krüger med G. Seidelin som medinteressent.

I 1891 foretoges efter en brand betydelige udvidelser af fabrikken samt en omlægning af produktionen til fremstilling af klædevarer.

I 1919 overgik virksomheden til et konsortium med den nuværende direktør, F. C. C. Lund (f. 1891), som leder.

I 1924 over­tog han fabrikken som eneindehaver.

I 1940 overgik virksomheden til aktieselskab under det nuværende navn.

I årene 1947-1950 er fa­brikken moderniseret og udvidet ved tilbyg­ning af en ny spinderibygning i Riddergade og såvel væveri som spinderi delvis nymon­teret med moderne maskiner.

Bestyrelsen består af direktøren, ovennævn­te F. C. C. Lund, samt bankdirektør C. Søn­dergaard (f. 1893) og fru Rigmor Lund.

Aktiekapital 700.000 kr.

Adresse: Vendersgade 1, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lund & Pedersen, bagerforretning.

Grundl. i 1899 af Jens Andersen (d. ca. 1924).

Indehave­re (siden 1947): H. H. Lund (f. 1906) og P. K. Pedersen (f. 1910).

Adresse: Samsøgade 80, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lund & Rasmussen A/S, kolonialfirma en gros.

Grundl. i 1886 af Chr. E. Mortensen.

Overgået til aktieselskab i 1930.

Nuværende direktør: Hans Lund (f. 1907) (enedirektør fra 1946).

Adresse: Svingelport 7, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Lund, lædervareforretning.

Grundl. d. 1. maj 1879 af H. Chr. Lund (f. 1853, d. 1929).

I 1918 overtoges forretningen af sønnen, Alfred Lund (f. 1890, d. 1920), efter hvem den videre­føres af enken, fru Vera Lund.

Adresse: Kattesundet 3, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Lunds Fabriker, se Glud & Marstrands Fabriker A/S.

 

CARL LUND´s BOGTRYKKERI

Er grundlagt 1851 af ”Flyveposten”s Udgiver, Eduard Meyer, der købte det Materiale, som havde været benyttet til Trykning af Bladet i Bianco Luno´s Bogtrykkeri.

I 1852 købtes Blad og Trykkeri af Gottlieb Siesby og J. Davidsen.

I 1863 overtoges Trykkeriet af Carl Lund, som trykte Bladet for de to nævnte indtil 1870, da det ophørte at udkomme. Efter Lunds Død i 1881 fortsatte hans Enke, Johanne F. Lund, Forretningen, fra 1886 med Sønnen, Magnus Lund, som Kompagnon, Johanne F. Lind døde 1897, hvorefter Sønnen blev Eneindehaver. Siden hans Død i 1898 fortsættes Virksomheden af hans Enke, Sophie Lund.

Adresse: Nørrebrogade 52, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Carl A. M. Lund ved Axel Vesterstrøm, agen­tur- og kommissionsforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1887 af Carl A. M. Lund (d. 1926).

Nu­værende indehaver: Axel Vesterstrøm (f. 1895).

Adresse: Godthåbsvej 1, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Lund, buntmagerforretning.

Grundl. i 1875 af Louis Ahner (d. 1897); i 1898 overtaget af sønnen, Louis Ahner (d. 1947) og i 1947 af Chr. Lund (f. 4. april 1905).

Adresse: Store Kongensgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. O. Lund & Sønner, metalstøberi.

Grundl. d. 17. nov. 1897 i Steenstrups Allé af C. O. Lund (f. 4. juni 1859, d. 9. nov. 1936).

I 1922 indtrådte grundlæggerens to sønner, de nu­værende indehavere, Asger Lund (f. 1. marts 1880) og E. O. Lund (f. 7. juni 1896) i fir­maet og overtog dette ved faderens død.

I 1914 udvidedes forretningen og flyttedes til egen ejendom i Henrik Rungs Gade nr. 5.

Adresse: Henrik Rungs Gade 5, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage