Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

T. BAAGØE´S EFTERFØLGER….....................................................................38

Tabor Peder se Social-Demokraten..................................................................559

Tackmann Kaj se C. Niemann & Co.'s Eftf.........................................................436

Tafdrup Axel se Julius Tafdrup........................................................................592

Tagen Jens Georg se Kbhvns Desinfektionskomp...............................................342

--- O. se Kbhvns Desinfektionskomp................................................................342

--- P. se Kbhvns Desinfektionskomp................................................................342

Tallov Fr. se C. Olesen A/S.............................................................................457

Tang Aa. M. se P. Knudsen A/S.......................................................................324

Tange H. P. se Maskinsned­keriet Stevns..........................................................392

Tannenberg Jac. se Nordisk Gjenforsikrings Selsk..............................................441

Tarp V. se Bank. Akts. Kol­ding Laane- og Diskontok..........................................327

Taul Niels se Brødr. Taul A/S..........................................................................593

Tegner Carlos se Bang & Tegner A/S.................................................................42

--- H. E. se Hjorte Apoteket...........................................................................246

--- Louis se Andreas Jensen & Højmark............................................................278

--- W. se Langelands Korn- Foderstof- og Gødningsforretn..................................355

Teilmann Esther. frøken, Nørregades Hjemmebageri..........................................450

--- Sv. se Jernbanegades Ma­terial- & Farvehdl..................................................290

Teller Johs. Chr. se Otto Teller.......................................................................593

--- Poul se Otto Teller...................................................................................593

Tengqvist F. se Statsanst. for Livsforsikring.....................................................569

Terney G. se Adolph Holstebroe & Co.'s Eftf.....................................................257

Tersling E. H. se Dunlop Rubber Co. A/S..........................................................142

Th. Marstrand´s Efterfølger………………...................................…………………52

Thaarup Børge se P. F. Sten's Eftf...................................................................570

--- Ellen se L. Thaarup...................................................................................595

--- Paul G, se Paul G. Thaarup, fh. Harry Levin..................................................595

Thage Axel O. se Danmarks Nationalbank, Aarhus Filial.....................................119

--- J. H. se N. B. Clemmensens Eftf. A/S..........................................................103

Thal-Jantzen Vald. se .J. Jørgensen & Co.........................................................305

Thalbitzer Carl se Kongeriget Danmarks Hypotekbank........................................329

Thaulow Asker se Christiansholm Fabriker A/S..................................................100

Thaysen Aa. A. se De Forenede Malermesters Farvemølle A/S.............................170

--- Holger Chr. se Blaagaards Apotek................................................................58

Theibel Hans, se Silkeborg Skotøjsmag...........................................................544

Theilgaard G. se Dansk Galo­che- og Gummifabrik A/S Codan..............................125

--- W. se Dansk Galoche- og Gummifabrik A/S Codan.........................................125

Theilmann-Møller E. se Hotel Stevns (Den gamle Postholdergaard)......................573

Thejll A. se E. W. v. d. Hude & Søn.................................................................262

Them Carl Bjørn se Thems Boghdl...................................................................595

--- Julie, frue, se Thems Boghdl......................................................................595

Therkelsen Jens Jørgen se Therkelsen & Søn.....................................................595

--- Johanne, frue, se Therkelsen & Søn.............................................................595

Therp Jul. se Lysberg & Hansen A/S................................................................378

Thers Jørgen se Thers Bagerier.......................................................................595

--- Peter J. M. se Thers Ba­gerier.....................................................................595

Thestrup S. F. se Stenstrup og Odense Teglværkers Kontorer..............................573

Thiel Holger se Carl Thiel & Søn......................................................................595

Thiele Joh. F. A. se F. A. Thiele A/S.................................................................595

Thielsen O. se Kbhvn.s Frihavn.......................................................................342

Thielst Preben se Livsforsik­ringsselsk. Dansk Union...........................................129

    og Brødr. O. & C. Thielst...........................................................................596

Thiersen Kn. se Louis G. Thiersen...................................................................596

Thiesen Cornelius se Emil Thiesen & Søn.........................................................596

Thiis Johs. se Hjørring Amtstidende................................................................247

Thingvad Hans se Thingvad & Tougaard...........................................................596

Thobo-Carlsen B. M. se Odense Marcipanfabrik A/S............................................454

--- E. L. se Odense Marcipanfabrik A/S.............................................................454

Thode G. C. C. se C. C. Thode & Søn...............................................................597

Tholstrup L. se Vacuum Oil Comp....................................................................613

Thomas Chr. se The Continental Bodega Comp.................................................107

Thomasen M. se Carl Thomasen's Eftf.............................................................597

--- R. C. se Carl Thomasen's Eftf....................................................................597

Thomassen A. L. se Randers Amtsavis J. M. Elmen­hoff & Søn's bogtrykkeri...........495

--- Anker Vilh. se Peter Thomassen A/S...........................................................597

Thomsen A. se Otto Jakobsen........................................................................275

--- A. se Nordisk Essens Fabr.........................................................................441

--- Alb. se Limfjordsøsters- Komp...................................................................369

--- A. M. frue, se A. Jessen & Co.'s Eftf............................................................292

--- Andr. se Broager Spare- og Laanek...............................................................70

--- Anna se Nellemann & Thomsen..................................................................421

--- Aug. se A. L. Schou's Eftf..........................................................................532

--- Axel se Gyldenløves Apotek.......................................................................207

--- Axel se Hilligsøe, Køedt & Co....................................................................245

--- Axel se Th. Thomsen & Sønner...................................................................599

--- Carl se Th. Thomsen & Sønner...................................................................599

--- Carl Hahn se Kolding Løveapotek...............................................................327

--- Carl Hartvig se De For­enede Protokolfabrikker..............................................173

--- C. C. se Kbhvn.s Gulvkludefabr..................................................................343

     og K. P. Thomsen....................................................................................598

Thomsen Chr. se Roskiide Ti­dende..................................................................514

--- Christiane Johanne, frue, se Nellemann & Thomsen......................................421

--- C. J. S. se Bryggeriet "Vestfyen" A/S............................................................76

--- Claus se Th. Thomsen...............................................................................599

--- D. U. frue, se August Thomsen's Enke.........................................................597

--- E. se Kbhvn.s Gulvkludefabrik....................................................................343

     og K. P. Thomsen....................................................................................598

--- Else, frue, se C. Th. Thomsen's Bogtrykkeri..................................................597

--- Else, frue, se P. B. Thomsen......................................................................599

--- F. C. se Frederikshavns Værft og Flydedok A/S..............................................181

--- Flemming se Nordisk Essens Fabrik A/S.......................................................411

--- Gunnar se Sydjydsk Ma­skinfabr. Sydjydsk Landbrugsmaskinfabr.......................584

--- Gyde se Gyde Thomsen & Bengtsson...........................................................597

--- H. se Brande Mølle.....................................................................................67

--- Henri se Dahl & Thomsen..........................................................................110

--- Hertha se Nellemann & Thomsen................................................................421

--- H. Kargaard se Axelsen & Thomsen A/S.........................................................38

--- Holger se Søren Thomsen..........................................................................599

--- H. P. B. se P. B. Thomsen.........................................................................599

--- Hugo se Herning Handels- og Landbrugsbank...............................................242

--- Ingeborg, frue, se Cort Adeler's Gaard's Vinhdl..............................................17

--- Iver se Amagerbanken A/S..........................................................................21

--- Joh. se Dansk Beklædningsmagasin............................................................121

--- Kaj Riberholt se Riberholt Thomsen............................................................599

--- Kn. se P. Thomsen...................................................................................598

--- Louis Rosenlund se Vejle Svane Apotek.......................................................623

--- Magdalene, frue, se Joh. Thomsen..............................................................598

--- Mariane se Nellemann & Thomsen..............................................................421

--- N. se A. Jessen & Co.'s Eftf.......................................................................292

--- Niels Viggo se K. Færch's Eftf....................................................................194

--- O. C. se A. Jessen & Co.'s Eftf...................................................................292

--- O. Chr. se O. Chr. Thomsen & Co. A/S.........................................................598

--- Oluf se C. M. Thomsen's Handelsgartneri og Blomsterforretn..........................597

--- Peer se Elektrisk Bureau...........................................................................146

--- P. F. Mengel se Hillerød & Omegns' Bank....................................................244

--- R. se Glostrup Bank A/S (De Københavnske Forstæders Bank A/S)..................199

--- S. frue, se S. Kristensens Eftf....................................................................334

--- Soph. se Sønderjysk Smøreksportforen........................................................587

--- Sv. E. se Thomsen's Bogtrykkeri.................................................................597

--- Sv. Hartvig se De Foren. Protokolfabr.........................................................172

--- T. se Vestergades Jern-udsalg...................................................................626

--- T. A. se Qvist's analyt.kem. Lab................................................................493

--- Th. se Grenaa Andels-Svineslagt...............................................................203

--- Th. se Th. Thomsen & Sønner....................................................................599

--- Th. se Vejle Damnvæveri..........................................................................622

--- V. se Anton Birch's Eftf..............................................................................56

--- Vagn se Skive Andelsmejeri......................................................................552

--- Victor se Chr. Thomsen.............................................................................597

--- Uffe se Nordisk Essens Fabr......................................................................441

Thorbensen Th. V. se Thorbensen's Tapet- & Farve-hdl......................................599

Thorbjørnsen G. se American Express Co. A/S.....................................................21

Thorborg J. se Korsør Avis og Bogtrykkeri.........................................................330

Thordrup A. se Lollands Tidende.....................................................................373

Thorkild-Hansen B. C. se J. C. Filtenborg A/S....................................................161

Thornam Kai se Johs. Thornam.......................................................................600

--- O. A. se Ad. Thornam...............................................................................600

Thorndahl A. se Roslev Isenkramforretn...........................................................515

--- Harriet, frue, se Modema­gasinet Mimosa A/S...............................................404

Thorngreen A. R. se Legetøjshuset Theodor Thorngreen A/S................................600

Thorning-Petersen K. se Rudolph Petersen A/S.................................................484

--- V. se S. Winkler's Eftf...............................................................................634

Thorsager Hans se T. P.Thomsen....................................................................599

Thorsen C. C. se Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg.............................................165

--- C. O. se Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg........................................215

--- Finn se F. Portefée Bahnsen & Co................................................................41

--- Kay se P. Thorsen's Møbeletabl..................................................................600

--- Margrethe, frue. se C. Thorsen & Søn..........................................................600

--- Ove se P. Thorsen's Møbeletabl..................................................................600

--- P. se Hasle Snedker- og Bygningsforretn......................................................229

Thorsmark Chr. se Johan Thorsmark ................................................................601

--- Vald. se Johan Thorsmark..........................................................................601

Thorsted C. L se C. A. Thorsted.......................................................................601

Thorsteinsson Th. se østifternes Kreditforen.....................................................648

Thorstensen C. se Horsens Materialhdl............................................................260

Thorsøe Ove se Thorsøe & Vedde....................................................................601

--- Sv. se N. Børgesen & Co. A/S......................................................................84

Thortzen Chr. G. se Frede­riksborg Amtstidende.................................................179

Thorum Chr. se N. Pedersen Thorum & Søn.......................................................601

Thorup Ingvor I. se Anthon Thorup & Søn.........................................................601

--- Vald. se Nørrebros Damp­vaskeri og Farveri samt kem. Tøjrensningsetabl.........450

Thost Walther se Walther Thost, & Søn...........................................................652

Thostrup O. S. se F. O. Thostrup & Sønner........................................................601

--- W. T. se F. O. Thostrup & Sønner................................................................601

Thrane Jette se Pariser Dukke-Mag..................................................................466

Thrue Carlie, frue, se Carl Thrue's Linieranst.....................................................601

--- J. M, frue, se Th. Thrue's Bogtrykkeri...........................................................601

Thuen Børge se C. C. Thuen...........................................................................602

--- C. C. se C. C. Thuen.................................................................................602

Thuesen Kai se J. E. Schmalfeld's Fabr.............................................................529

--- Mary, frue, se A. Mischou & Co.'s Eftf..........................................................403

Thueslev H. J. se Det kgl.Assistenshus.............................................................37

Thunberg N. M. se Thunberg's Garveri..............................................................602

Thune Bertel se Frederik Thune's Boghdl..........................................................602

--- Erik se F. L. Smith & Co. A/S......................................................................557

--- O. se Struer Trælasthdl.............................................................................576

Thune Sigrid, frue, se Frederik Thune's Boghdl..................................................602

Thureholm K. W. J. se Sydsjællands Venstreblad..............................................585

Thurm Børge se Alfred Thurm.........................................................................602

--- K. se Aarhus Lædervare-fabr.......................................................................11

--- Laura, se Aarhus Lædervarefabr..................................................................11

Thurnstein Fritz Auckenthaler von se A/S Skandina­visk Gummi-Camp...................551

Thybo F. se Dansk Brandfor­sikringsselsk. Vermund............................................121

Thyboe Richard se Bryggeriet Stevns................................................................74

Thygesen Carl se C. Thygesen........................................................................603

--- Chr. E. se C. Thygesen.............................................................................603

--- J. C. se W.Brüel A/S.................................................................................72

--- V. Th. se Th. Thygesen.............................................................................603

Thyme Fr. se Thyme & Søn............................................................................603

Thyrring-Johansen Sv. se C. Thyrring-Johansen...............................................603

Thyssen Boy se Boy Thyssen & Søn A/S...........................................................603

--- Niels se Boy Thyssen & Søn A/S.................................................................603

Thøgersen Hans se M. C. Thøgersen................................................................603

--- N. P. se Kristian Kirks Telefonfabriker A/S...................................................315

Tietgen C. F. (f. 1829, d. 1901)…………….....................................………………………..80

Tillge Paul se Bakteriologisk Laborat. Ratin........................................................41

Tiiling Viggo se V. Tillings Bog- & Papirhdl........................................................604

Tillisch H. se Dansk Patent Kont......................................................................127

Tind Otto se Georg Franck's Vinhdl..................................................................176

Tingleff Emmy, frue, se J. J. Tingleff................................................................604

Tipsmark Chr. se O. Tipsmark & Søn...............................................................604

Tjørn E. R. se Em. Meyer's Eftf.......................................................................398

Tobiassen Niels Chr. se Sølvtorvets Apotek......................................................586

Toft Hans-Iver se Tønder Apotek.....................................................................611

--- Knud C. se Jens Toft A/S............................................................................604

--- Ove se Jens Toft A/S..................................................................................604

Tofte H. P. se fh. F. Hertz's  Boghdl..................................................................243

--- Leon se W. Reusch....................................................................................506

Toftegaard Jens se Bikuben .............................................................................53

Tol .J. H. van se Forstplante-skolen Faaborg.....................................................176

Tolderlund H. F. se Tolder­lunds Tømmerhdl. A/S...............................................605

Tolstrup Anton se Andr. M. Tolstrup A/S..........................................................605

Tomdrup B. J. se Brødr. Henze's Skruebolte- & Møtrik­fabr...................................241

--- Erik Henze se Brødr. Henze's Skruebolte- & Møtrikfabr...................................241

Tommerup K. se Hobro Skibsværft...................................................................248

--- Torben se Nykøbing nye Tømmerhdl............................................................447

Tonsgaard J. M. se Carl Møller's Eftf................................................................414

Torbøl H. C. se Vølund A/S.............................................................................642

Tornehøj Eva se Andersen's Jærnstøberi og Maskinfabrik......................................22

Torner. N. F. se Frdbg. Jernstøberi og Maskinfabr..............................................178

     og Vølund..............................................................................................642

Torp Chr. Nielsen se Lemvig Kafferisteri..........................................................367

--- Finn se Adolph. Andersen...........................................................................23

--- Harry se Joh. L. Torp, De Danske Skjortefabr...............................................605

--- Mogens se Skandinavisk Skotøjs-Mag.........................................................552

Torp-Pedersen Chr. se Spare­kassen for Nyborg By og Omegn..............................564

Torp-Pedersen H. se Købstæ­dernes alm. Brandfors............................................349

Torpe K. V. se Andels-Svine­slagteriet i Kolding..................................................22

Tortzen Frank se Kallundborg Avis..................................................................310

Tougaard Louise, frue, se Chr. Tougaard..........................................................605

Toustrup C. se Peter Jessen A/S.....................................................................294

Tranberg Mogens se V. Fiedler A/S..................................................................160

Trane Vald. Selmer se Nordisk Elektr. Apparatfabr.............................................441

Trap Folmer se Cort Trap...............................................................................606

--- Orla se Cort Trap.....................................................................................606

Tretow-Loof se Istedgades Apotek.................................................................270

Trier Ludvig se Brødr. Trier............................................................................606

Trillingsgaard Peder se Brødr.Trillingsgaard, Ringkøbing Tømmerhdl.....................606

--- Vagn se Brødr. Trillings­gaard, Ringkøbing Tømmerhdl...................................606

Trock-Jansen E. se Guld­brandsen, Andersen & Co. A/S.......................................206

Troelsen Rosa, frøken, se K. Troelsen's Enke....................................................606

Troensegaard Niels se Slagelse Dampmølle......................................................555

     og Toldbodmøllen....................................................................................605

Troensegaard-Hansen E. se Hansen & Henriksen...............................................215

Trojel-Hansen E. se Christian  Hansen A/S.......................................................217

Trolle E. se P. Trolle A/S................................................................................607

--- Herluf Ove se O. C. Olsen & Co..................................................................461

--- P. M. se P. Trolle A/S................................................................................607

Tromholt Jean S. se Ølgod Apotek...................................................................644

Truels-Christensen A. se Møllen......................................................................412

Truelsen M. B. se Borgersen & Co.....................................................................65

     og De Borgersenske Fabrikker.....................................................................65

--- Søren se S. Truelsen & Søn A/S..................................................................607

Tryde Th. se Arnold Busck Internation. Boghdl....................................................80

Tschentscher Rud. Carl Aug. Gottfried se C. I. S. Knudsen A/S............................321

Tuxen Henrik se J. Jørgensen & Co.................................................................305

Tvede Th. se Blauenfeldt & Tvede (Danish Butter Colour Co.)...............................58

     og De Danske Dampsennepsfabr................................................................129

     og Nissens Fabrikker................................................................................436

Tvedskov Peter se Hans Tvedskov...................................................................607

Tvenstrup Hakon se Alfred Tvenstrup...............................................................607

Tvermoes Halfdan se Holbæk Savværk.............................................................251

Tybring Agnes, frue, se Jul. Tybring.................................................................610

 Tychsen Chr. se Ohrt & Tychsen.....................................................................456

 Tygesen Mathie Sophie, frue. se Thomas Tygesen.............................................610

Tästensen O. se Spare- og Laanek. for Løgumkloster og Omegn..........................564

Tønnersen Dagmar, frue, se  Albert Tønnersen..................................................611

--- K. B. se L. H. Mortensen & Co....................................................................407

Tønnesen Agnes, frue, se P. Tønnesen.............................................................611

--- Tønnes se Fr. Tønnesen.............................................................................611

Tønnies L. frøken, se W. L. Tønnies..............................................................611

--- W. se W. & L. Tønnies...............................................................................611

Tørring Ludv. se N. Tørring A/S........................................................................611

Tørsleff Aa. se Weber & Sø­rensen....................................................................617

--- Alma, frue, se Jens B. Thomsens Eftf...........................................................598

--- Sv. se Jens B. Thomsens Eftf......................................................................598

 
       A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Tilbage