Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 110
 

(Fortsættelse: Brødrene Dahl A/S)

Begge de hidtil værende indehavere fort­satte som direktører for aktieselskabet, i hvis bestyrelse Chr. S. Dahl blev formand. Ved udgangen af 1935 trak Chr. S. Dahl sig tilbage fra direktionen, men fortsatte som formand for selskabets bestyrelse, og O. L. Ol­sen indtog stillingen som adm. direktør, me­dens Chr. S. Dahls yngste søn, M. C. Dahl (f. 28. sept. 1911), der hidtil havde været proku­rist, indtrådte i Ledelsen som underdirektør.

1. jan. 1941 trak O. L. Olsen sig tilbage, og M. C. Dahl indtog posten som adm. direktør.

Firmaets virksomhed omfatter hele Skandinavien, hvor der er anlagt et net af filialer: 1911 i Århus, 1916 i Stockholm, 1917 i Oslo, 1919 i Odense og Gøteborg, 1927 i Bergen, 1928 i Nykøbing F., 1942 i Örebro og 1943 i Helsingborg.

Nuværende direktion: adm. direktør M. C. Dahl. Nuværende bestyrelse: godsejer Chr. S. Dahl (f. 29. sept. 1875), der er formand, adm. direktør M. C. Dahl og grosserer O. L. Olsen. Prokura: underdirektørerne Chr. Kandrup (f. 22. aug. 1890), C. W. Gøte (f. 5. maj 1887), E. Marquard (f. 2. sept. 1903) og Einar Han­sen (f. 10. febr. 1894).

Adresse: Vesterbrogade l, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

(Forsat fra side 108)

og symaskiner. For­uden agenturvirksom­heden for engelske, ty­ske og andre udenland­ske fabriker startedes i 1896 fabrikation af cykler på egen fabrik i Gedsted. Virksomhe­den flyttedes efter en brand i 1899 til Aale­strup og blev i 1922 omdannet til aktieselskab under direktion af grundlæggeren.

 

                

P. Andersen

 

 

Efter dennes død i 1942 blev hans søn, Niels Ander­sen, (f. 1894), enedirektør efter at have været meddirektør siden 1934.

Bestyrelsen består af direktøren samt køb­mand Jens Larsen (f. 1876) og direktør L. Frank Pedersen (f. 1886).

Aktiekapitalen andrager kr. 200.000. Adresse: Aalestrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Daells Varehus A/S.

Grundl. d. 12. jan. 1910 af Christen Daell (f. 1883, d. 1947) og P. M. Daell (f. 1886). Omdannet til aktieselskab i 1947. Nuværende direktion: ovennævnte P. M. Daell (fra 1947), Tage Prieme (f. 1903) (fra 1948) og F. Wulff-Jørgensen (f. 1905) (fra 1949).

Adresse: Nørregade 12-16, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dahl's Købmandshandel.

Grundl. i 1909 af Chr. Dahl (f. 1861, d. 1927). I 1933 overtaget af søn­nen, Allan Dahl (f. 1895).

Adresse: Køgevej 156, Taastrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dahl & Thomsen, isenkramforretning.

Grundl. ca. 1887 af isenkræmmer Hansen. Indehaver (siden 1916): Henri Thomsen (f. 1879).

Adresse: Værnedamsvej 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alex. Dahl, grossererforretning, agentur i stål, jern, metaller og kemikalier.

Grundl. på Nør­regade 38 i 1897 af Jacob Alexander Dahl (f. 26. februar 1863), der udtrådte af firmaet i 1933. Nuværende indehaver: Eigil Henriksen (f. 7. december 1891).

Adresse: Vestergade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ALVILD DAHL, CHRISTENSEN & MATTHÆL´s EFTERFØLGER

Ur- og Kronometermagerfirma, er grundlagt 1845 af Johan Peter Christian Christensen (f. 1803, d. 1884), der i 1860 optog senere Oldermand i Lauget C. Matthæi (d. 1887) som Kompagnon. I 1872 fik Forretningen Prædikat af kgl. Hof-Ur-Fabrikanter. EfterMatthæis Død i 1887 overgik den til A. J. E. Dahl (f. 1861).

Adresse: Vimmelskaftet 48, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

fh. Alvild Dahl, Christensen & Matthæi's Eftf. ved Axel Mathiesen, kgl. hof-urmagerfirma.

Grundl. d. 1. dec. 1845 af Johan Peter Christian Christensen (f. 1803, d. 1884). Denne optog i 1860 senere oldermand i lauget C. Matthæi (d. 1887) som medindehaver. Ved C. Matthæi's død overgik firmaet til Alvild Dahl (f. 1861, d. 1919). Denne afstod inden sin død firmaet til Axel Mathiesen (f. 1888).

I 1872 fik forretningen prædikat af kgl. hof­urmagerfabrikant.

Firmaet har været leverandør både til post ­og telegrafvæsenet, politiet og flere hospitaler samt skibsværfter. Der er til forskellige kirker og offentlige bygninger leveret tårnure f. eks. Sæby Kirke og sindssygehospitalet i Nykøbing S. og normalure til flere industrivirksomheder.

Adresse: Nygade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Axel Dahl, manufakturforretning.

Grundl. d. 26. aug. 1910 af Axel Dahl (f. 1886), der sta­dig er indehaver af forretningen.

Adresse: Torvet, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Dahl A/S, se foregående side.

 

C. Dahl, hørkram en gros.

Grundl. i 1896 af C. Dahl (f. 1869, d. 1937), videreført af enken, og fra 1943 af sønnen, Knud Fuglsang Dahl (f. 1896).

Adresse: Bianco Lunos Alle 6, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Dahl's Tapetfabrik A/S, se Danske Tapet­fabrikker A/S.

 

E. F. DAHL´s ENKE

Hof-Juvelerfirma, er grundlagt 1848 af Emil Ferdinand Dahl (f. 1817, d.1879).

Nuværende Indehaver: J. Th. Dahl.

Adresse: Østergade 53, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

ERNST DAHL´s TAPET-, RULLEGATDIN- OG PERSIENNE-FABRIK

Er grundlagt 12. Maj 1849 som Rullegardinsfabrik af Andreas F. Dahl (f. 1824, d. 1904); i 1857 gik han i Kompagni med Malermester E. Schmiegelow; dette Kompagniskab hævedes 1864 eller 65, hvorefter Malerforretningen fortsattes af Schmiegelow; i 1873 optoges Tapetfabrikation under Virksomheden, i 1903 overtog Grundlæggerens ældste Søn, Ernst August Dahl (f. 1853) Udsalget og drev det til sin Død 1908, hvorefter det fortsattes af Enken Margrethe Dahl (f. 1859).

Fabrikken overtoges ligelides 1903 af den næstældste Søn, Sofus Dahl (f.1858), der fremdeles drives af denne under Firma A. Dahl, Maglegaard Fabrikker (siden 1887 i Ballerup).

Adresse: Knabrostræde 4, København.

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Ernst Dahl's Tapet-, Rullegardin- og Persien­ne-Fabrik.

Grundl. d. 12. maj 1849 som rulle­gardinfabrik af Andreas F. Dahl (f. 1824, d. 1904). I 1873 optoges tillige tapetfabrikation.

I 1903 deltes virksomheden, og mens en yngre søn overtog fabrikkerne (nu under De Danske Tapetfabrikker A/S, se dette), fortsatte grund­læggerens ældste søn, Ernst Dahl (f. 1853, d. 1908) udsalget. Efter hans død overtog enken, fru Margrethe Dahl (f. 1859), virksomheden. Nuværende indehaver: A. C. E. Dahl (f. 1902).

Adresse: Vimmelskaftet 49, Kbhvn. K,

H. E. Dahl, bageri. Grundl. i 1738. Indehaver (siden 1946): H. E. Dahl (f. 1905).

Adresse: Sønderportsgade 41, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage