Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 111
Dahl - Dam
 

J. Dahl, købmandsforretning.

Grundl. d. 5. okt. 1860 af J. Dahl (f. 1833, d. 1918), i 1907 over­taget af sønnen, Theodor Dahl (f. 1862, d. 1943), der i 1912 optog sin søn, I. P. Dahl (f. 1889) som medindehaver; sidstnævnte overtog i 1936 forretningen som eneindehaver.

Adresse: Torvet 2, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lothardt Dahl jun., købmandsforretning.

Grundl. i 1888 af Christian Hansen (d. 1905).

I 1907 overtaget af Lothardt Dahl (f. 1878) og i 1949 af Lothardt Dahl jun. (f. 1903).

Adresse: Vesterbrogade 11 C, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

N. A. Dahl's Eftf., tapetfirma.

Grundl. d. 12. maj 1849 af A. F. Dahl (f. 1824, d. 1904).

Den 1. jan. 1903 overtog brodersønnen, N. A. Dahl (f. 1880), firmaet; han afstod det d. 1. marts 1948 til H. Mandrup-Poulsen (f. 30. marts 1912).

Adresse: H. C. 0rsteds Vej 56, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. C. DAHL´s EFTERFØLGER

Kgl. Hof-Skomagerfirma, er grundlagt 1847 af H. C. Dahl (f. 1822, d. 1906). Den nuværende Indehaver, W. F. Bahnson overtog Firmaet 1898

Adresse: Højbroplads 5, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

W. F. Dahl & Søn, blikkenslager-, gas- og sa­nitetsmesterfirma.

Grundl. d. 21. febr. 1857 af W. F. Dahl (f. 1805, d. 1897). Indehaver (siden 1923): O. W. Bisted (f. 1882).

Adresse: Fortunstræde 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Wiggo Dahl's Porcelænsforretning ved element Dahl.

Grundl. d. 1. april 1883 i Gothersgade nr. 3 af W. E. Q. Dahl (f. 1834, d. 1918) og i 1883 flyttet til Gothersgade nr. 11.

I 1904 over­toges forretningen af sønnen, C. J. Dahl (f. 16. april 1877, d. 2. april 1942), der i 1934 over­drog den til sin søn, Ove Clement Dahl (f. 7. febr. 1905).

Adresse: Gothersgade 11, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

BRØDRENE F. & L. DAHLMAN

Kgl. Hof-Sadelmagerfirma, er grundlagt 14. Septbr. 1807 af W. L. Dahlman (f. 1779, d. 1845) som Sadelmagermester ved Hestgarden. I 1825 fik han Bestalling som Hof-Sadelmager. Ved hans Død gik Forretningen over til Sønnerne F. & L. Dahlman, og efter L. Dahlmans Død i 1884 til et Interessentskab, bestående af F. Dahlman, Th. Dahlman (Søn af L.D.) og Lauritz Petersen ( Dattersøn af Grundlæggeren) Efter F. Dahlmans Død i 1894 er Th. Dahlman og Laurits Petersen Indehavere af Firmaet

Adresse; Frederiksholms Kanal 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Brødrene F. & L. Dahlman's Eftf., kgl. hof­sadelmagerfirma.

Grundl. d. 14. sept. 1807 af W. L. Dahlman (f. 1779, d. 1845) som sadel­magermester ved hestgarden.

I 1825 fik han bestalling som hof-sadelmager.

Ved hans død gik forretningen over til sønnerne F. & L. Dahlman.

I 1928 overtoges firmaet af den nu­værende indehaver, Kai Halkier (f. 1883). Fir­maet drives fra 1928 af 4de generation.

Adresse: Fortunstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Dalgaard & Søn, maskinsnedkeri.

Grundl. i jan. 1883 af Jens Møller Dalgaard (f. 1849, d. 1913).

I 1913 overtaget af sønnen, Carl Dal­gaard (f. 1886), der 1. jan. 1949 har optaget en søn i firmaet.

Adresse: Ågade 20, Lemvig.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Svend Olaf Dalgaard, manufakturforretning.

Grundl. i 1900 af Vilhelm Dalgaard (f. 1877, d. 1929). Indehaver (siden 1935): sønnen, Svend Olaf Dalgaard (f. 1906).

Adresse: Bredgade 18, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Th. Dalgaard A/S, damekonfektion en gros.

Grundl. i 1891 af Theodor Dalgaard (f. 19. febr. 1851), der udtrådte af firmaet i 1921.

I 1901 indtrådte sønnen, den nuværende indeha­ver, Henrik Peder Heger Dalgaard (f. 9. maj 1880) i firmaet, og overtog dette som eneindehaver i 1921.

I 1937 indtrådte sidstnævntes søn, Carl Th. Heger Dalgaard (f. 1917), i firmaet.

Den 1. juli 1947 overgik firmaet til aktiesel­skab med ovennævnte Henrik Peder Heger Dalgaard og Carl Th. Heger Dalgaard som direktører.

Forretningen er grundl. i Wille­moesgade nr. 56, i 1905 udvidedes forretningen og flyttedes til den nuværende adresse.

Adresse: Østergade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HOFGØRTLER H. DALHOFF´s SØN

Firmaet er grundlagt 1810 af K. P. Dalhoff. Efter hans Død 1832 fortsætter hans Enke Virksomheden, men 3 År senere overtages den af Sønnen, H. Dalhoff (f.1806, d.1886) og efter dennes Død af hans Enke M. Dalhoff (d. 1888) og Søn Victor Dalhoff (f. 1862); sidstnævnte er efter Moderens Død Eneindehaver.

Adresse: Store Kongensgade 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. Dalhoff's Søn's Eftf., gørtlerfirma.

Grundl. d. 15. maj 1815 af Knud Plesner Dalhoff, efter hvis død i 1832 hans enke fortsatte virksomhe­den til 1835, da den overtoges af broderen, Her­lov Dalhoff (f. 1806, d. 1886).

Hans enke, M. Dalhoff, fortsatte sammen med sønnen. Victor Dalhoff (f. 1862, d. 1932), der var eneindehaver fra moderens død i 1888.

Fra 1932 blev virk­somheden drevet af hans enke til 1935, da den nuværende indehaver, Aksel Dahl (f. 15. marts 1907) overtog den.

Adresse: Rømersgade 20, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dall & Jepsen, isenkramforretning.

Grundl. 1898. Nuværende indehaver: M. Jepsen.

Adresse: Rødding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. Dall ved Chr. H. Dall, sadelmagerforret­ning.

Grundl. i 1820 af Ulrich Enno Bonnen (f. i Flensborg).

Den nøjagtige dato for forretnin­gens grundlæggelse har ikke kunnet efterspo­res, men firmaet har fastsat d. 20. maj som fødselsdag.

Grundlæggerens søn, Johan Hein­rich Bonnen, videreførte forretningen fra 1854 indtil den i 1893 overgik til hans svigersøn, Iver Hansen Dall (f. 1865, d. 1945).

Den 1. jan. 1925 overtoges forretningens ledelse af dennes søn, Chr. H. Dall (f. 1900).

Siden 1934 er Chr. H. Dall oldermand i Sønderborg Sadelmager­laug.

Med sin 130-årige historie er forretningen Sønderborgs ældste håndværkervirksomhed.

Adresse: Store Rådhusgade 10, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Dalsborg ved H. & F. Dalsborg, var­meanlægsforretning m. m.

Grundl. i 1882 af Julius Jensen.

Nuværende indehavere: H. J. J. Dalsborg (f. 1886) og F. H. J. Dalsborg (f. 1888).

Adresse: Sudergade 16, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Daniel Dalsgaard A/S, kaffe en gros og en de­tail.

Grundl. i 1901 af Daniel Dalsgaard. Om­dannet til aktieselskab i 1908.

Nuværende di­rektør: H. Hammer (f. 1906).

Adresse: Højbro Plads 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dam's Hotel.

Grundl. ca. 1850 af Adolf Mül­ler Dam (f. 1800, d. 1869).

Indehaver (siden 1949): Flemming O. Nisted.

Adresse: Krystalgade 9-11, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Dam, møbelforretning.

Grundl. i 1906 af Octavius Birch. I 1922 overtaget af Anton Dam (f. 1888, d. 1938.) og i 1938 af dennes enke fru Ninna Dam.

Adresse: Gammel Kongevej 90, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage