Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

PERSON REGISTER

O

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

O. F. ASP…...................................................................................................36

Obbekjær H. P. J. se Ribe Jernstøb.................................................................507

Obel Carl Frode se C. W. Obel.......................................................................451

--- Fr. se C. W. Obel.....................................................................................451

Oddershede L. P. K. se Maskinfabr. Nordthy.....................................................391

Odense Astrid A. C. se Roskilde Tidende.........................................................514

--- Jørgen C. se Roskilde Tidende...................................................................514

Odgaard Chr. S. se Chr. Odgaard & Co............................................................455

--- J. Chr. se Chr. S. Odgaard  & Co................................................................455

--- Peder se Hurup .Jernstøberi og Maskinfabr..................................................263

Odorico Pietro se Brødr. T. &  P. Odorico.........................................................455

--- Tullio se Brødr. T. & P. Odorico.................................................................455

Offersen Ernst se Niels Offersen....................................................................455

Ohland Aage C. se Chr. Ohland & Søn.............................................................455

Ohlhues E. se Brøndberg & Tandrup..................................................................76

Ohlsen H. N. se, Randers Korn- og Foderstof-Forretning.....................................497

--- Ingeborg, frue. se Chr. Ohlsen & Co.'s Eftf..................................................455

--- Jørgen se L E. Ohlsens Enke......................................................................455

--- Jørgen E. se L E. Ohlsens Enke..................................................................455

Okholm Erik se Okholms Herremag.................................................................456

Okkels A. se Revisionskontoret i Aarhus A/S....................................................506

Oldenborg E. se Skotøjsfabrikken 1900...........................................................553

Oldenburg Kr. Fr. se Odense offentl. Slagtehuse og Næringsmiddelkontr..............454

Olesen Aug. Se Aalborg ny Dampbageri..............................................................4 

--- Chr. se Skærbæk Bogtrykkeri....................................................................555

--- Chr. H. se De Danske Spritfabr...................................................................135

--- Chr. H. se Chr. H. Olesen..........................................................................456

    og Hypotekforeningen for Laan mod sekundær Prio­ritet i faste

     Ejendomme i Aalborg...............................................................................266

--- Einar se H. Flensted.................................................................................163

--- Folmer se Chr. H. Olesen..........................................................................456

--- I. E. se Aalborg ny Dampbageri.....................................................................4

--- J. E. se Jydsk Andels-Foderstofforretning.....................................................298

--- Mogens K. A. Se Landbyg­ningernes alm. Brandforsikring................................352

--- Otto W. se Alfred Køster's Boghdl..............................................................350

--- Th. J. se Tarm Bank.................................................................................593

--- Ths. P. Se M. Aarsleff & Co.........................................................................14

Olofsson Yngve se Central-Hotel......................................................................89

Olsen Aa. se Nordfalsters Bank......................................................................438

--- Aa. se Slagelse Maskinsnedkeri.................................................................556

--- Ansgar se J. Olsen's Pro­tokolfabr...............................................................460

--- A. Rovsing se Randers Rebslaaeri..............................................................498

--- Asger Se Næstved Tidende........................................................................449

--- A. W. Se Valby Paraply og Lædervaremag....................................................614

--- A. Villads se Hotel Kong Frederik...............................................................328

--- Axel V. Se Olaf M. Olsen...........................................................................461

--- Bent Se Chr. Olsen..................................................................................459

--- Betty, frøken, Se Betty & Grete Olsen.........................................................458

--- Carl se Asminderød Sav­værk & Trælasthandel................................................36

--- Carl se C. Ferslew & Co............................................................................159

--- Carl Se Laur. Larsen's  Eftf........................................................................360

--- Carl Se Carl Nielsen's Eftf.........................................................................425

--- Chr. se Chr. Olsen. litografisk Anstalt "Aros" ..............................................459

--- Chr. Børge Se Chr. Olsen, Frøavl & Frøhdl. A/S.............................................459

--- Constance Malling, frue,se De Forenede Pakkasse-fabrikker...........................172

--- E. se Havnens Skibsreparationer................................................................231

--- E. E. se Søren Høgh A/S............................................................................267

--- Ejnar se Chr. Olsen, Litografisk Anstalt A/S.................................................459

--- Elisabeth, frue, Se Kaffe-forretningen Java..................................................309

--- Erik se Axel Olsen....................................................................................458

--- Erik se Claus J. Olsen & Søn......................................................................459

--- Erik se Sørensen & Olsen..........................................................................588

--- Ernst V. se August Jørgensen....................................................................303

--- Evald A. se Evald W. Olsen.......................................................................459

--- E. Vestenskov, frue, se Aug. Olsen & Søn A/S..............................................458

--- Frants L. se Kompagniet for Spejl- og Vindues­polering..................................328

--- Frede se Kolding Plante-skole....................................................................327

--- Frits se Ordrup Skotøjs-Mag......................................................................462

--- Georg Ejnar se Kaas & Sørensen................................................................309

--- Grete, frøken, se Betty & Grete Olsen.........................................................458

Olsen Gunnar se Bornholms Avis og Amtstidende...............................................65

--- H. se Flæskebørsen.................................................................................163

--- H. se J. Olsen.........................................................................................460

--- Har. se Petersen-Faxe's Eftf......................................................................485

--- Harry se Kristeligt Dagblad........................................................................334

--- H. Chr. Traugott se C. C. M. Olsen..............................................................459

--- Helge Ora se Kristoffer Madsen's Kolonialhdl...............................................383

--- Hendrik Vald. se Vald. Olsen.................................................................... 462

--- Henry E. se Bøgelund-Jensen A/S.................................................................83

--- Herm. se P. Olsen....................................................................................462

--- Herm. Arne Bodholt se H. P. Olsen & Søn....................................................460

--- H. F. V. se Sparekassen for Helsingør og Omegn..........................................562

--- Holger se Byens Møbellager........................................................................81

--- Holger se Aug. Olsen...............................................................................458

--- Hugo se Carl Larsen's Boghdl.....................................................................357

--- H. V. se Usserød Mølle.............................................................................613

--- Ib Julian se Henry Rohde..........................................................................512

--- Ingeborg, frue, Se Christen Christensen........................................................91

--- Ingeborg Kirstine, frue, se Alfred Olsen, Limkilde's Eftf.................................458

--- Inge Marie se Vestervig Apotek.................................................................626

--- J. P. se Fakse Ladeplads Skibsbyggeri og Træskæreri....................................158

--- Karl Th. se H. P. Larsen............................................................................359

--- K. Malthe se Nordisk Handels-Hus A/S........................................................441

--- K. O. Høyer se Henry Olsens Boghdl...........................................................460

--- K. Reslow se Stubbekøbing Avis.................................................................577

--- Laur.Gunnar Se Carl Weinreich's Eftf...........................................................620

--- L. C. Se Glarmester Bernhard Petersen's Eftf...............................................474

--- M. se P. Olsen.........................................................................................461

--- Mads Kjær se Hotel Hadsund.....................................................................210

--- Mich. Se Kbhvns Driv-remmefabr................................................................342

--- N. Th. Se Spare- og Laa­nekassen for Horsens By og Omegn...........................563

--- O. H. se Gummifabr. Tretorn......................................................................206

--- O. K. Se Køge Installationsforretning..........................................................348

--- Peter Se Knud Sevaldsen A/S.....................................................................542

--- Poul Se Frederik Bruun's Eftf.......................................................................71

--- R. Se Nørrebros Cyklefabrik og Ovnlakereri..................................................450

--- Rob. Herm. Bodholt se H. P. Olsen & Søn....................................................460

--- S. W. se Køge Installationsforretn..............................................................348

--- Sv. se Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter.........................................174

--- Sv. Vormslev se Ernst E. Nielsen................................................................428

--- Søren Morten se S. M. OlSens Bogtrykkeri....................................................462

--- Th. Se Viggo W. Olsen's  Eftf.....................................................................462

--- Thorkild. Jac. se Jac. Olsen A/S..................................................................460

--- Trond se Carl J. Nielsen A/S......................................................................425

--- Valdemar se Valdemar Ol­sen, W. S. Wagner's Eftf........................................462

--- Vald. R. se L. Olsen's Sønner.....................................................................461

--- Vilh. Se Ludvigsen & Hermann...................................................................374

Olsen Wilh. E. se Evald, W. Olsen..................................................................459

--- Zacharias se Aalborg Margarinefabrik A/S.......................................................4

Oman Sigfred se Ølholm Møbelfabrik...............................................................644

Omøe Lise, frue, se O. Chr. Omøe..................................................................462

Oppenheim Sofus se Horne­mann & Hansen's Glasfabrik.....................................258

     og M. I. Meyer A/S..................................................................................399

Oppermann. A. G. R. se E. Hennigsen's Boghdl.................................................239

--- Georg se E. Henningsen's Boghdl...............................................................239

Orbesen Peter se Michelsen & Jacobi...............................................................400

Ostermann Sv. se Dronninglund Apotek...........................................................142

Otterstrøm Kn. se Korsør Apotek....................................................................330

Ottesen Hans Th. H. se Jens Welløv & Otteserr................................................623

--- Johs. se Cornelius Ottesen........................................................................463

--- Otto Dam se Emil Ottesen's Boghdl.'s Eftf...................................................463

--- Rasmus Se R. Ottesen & Søn.....................................................................463

--- Robert L. se R. Ottesen & Søn...................................................................463

--- Soph. Andr. Se Holbæk Elefant Apotek........................................................251

--- Sv. se Havreholm Papirfabr.s Udsalg...........................................................231

Ottosson W. se H. C. Buck & Co.......................................................................79

Otzen Paul Se P. Otzen & Thorstenson's Eftf....................................................463

Ougaard T. J. se Ougaard Boghdl....................................................................463

Ousen Aage se I. N. S. Frydenlund's Eftf..........................................................186

Outzen C. M. P. se Hans H. Outzen.................................................................463

Overgaard H. Se M. N. Overgaard....................................................................463

--- J. se Arbejdernes Fællesbageri i Nyborg A/S..................................................34

--- S. se Victor Høst - Carl L. Lehmann's Eftf....................................................268

--- Sv. C. se Aarslev Sav- og Hammerværk A/S...................................................13

--- V. se Brædstrup Trælasthdl.........................................................................76

Ovesen Chr. Kronmann Se C. W. Kronmann......................................................336

--- Edith, frue, Se C. W. Kronmann..................................................................336

--- Fanny, frøken, se C. W. Kronmann..............................................................336

--- J. C. se Th. Nielsen's Bogtrykkeri.............................................................. 435

--- Lissy, frøken, se C. W. Kronmann...............................................................336

--- Niels se Niels Jensen´s Eftf......................................................................287

--- R. se Anton Ovesen.................................................................................463

Oxlund Marie Louise, frue, se Gerhard Oxlund...................................................464

 
       A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

Tilbage