Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 258
Holt - Horn
 

Carl Holten, fabrikation af herreklæder.

Grundl. d. 3. april 1877 af etatsråd Carl Chri­stopher Holten (f. 1854, d. 1930). Nuværende indehavere: grundlæggerens søn, H. C. Holten (f. 1884) og dennes søn, P. Holten (f. 1911).

Adresse: Frederiksborggade 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Homann, Brandt & Co. A/S, jern- og isen­kramforretning en gros.

Grundl. i 1823 af Tho­mas Thrane (f. 1796, d. 1863).

I 1895 overgik virksomheden til M. Hansen og i 1905 til S. K. Homann (f. 1852) og L. K. Brandt (f. 1866).

Omdannet til aktieselskab i 1935.

Bestyrelsen består af købmand Erik Han­sen, formand, sagfører M. Sørensen og direk­tør Otto Christiansen.

Direktion: F. Klinkvort (f. 1916) (siden 1949).

Adresse: Overgade 32, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Waldemar Hommel, kolonial en gros og en detail.

Grundl. d. 8. juni 1864 af Peter Hau­reberg (f. 17. marts 1839, d. 28. nov. 1917). Overtaget d. 1. jan. 1908 af Waldemar Hommel (f. 1. okt. 1867, d. 1941), der havde været i forretningen fra lærling.

Forretningen er se­nere udvidet med vin og spirituosa en gros og en detail samt frugtvinsfabrikation.

I 1942 overtaget af: fru A. Hommel, der i 1950 optog Ib Hommel som medindehaver.

Adresse: Lavendelstræde 5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gottfred Hoppe, guldsmedeforretning.

Grundl. d. 15. nov. 1866 af J. P. Jørgensen (f. 1836).

Indehaver (siden 1927): Gottfred Hoppe (f. 1890).

Adresse: Nygade 7, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen Hoppe & Co. A/S, assuranceforretning.

Grundl. d. 5. april 1877 af Jørgen Hoppe.

Omdannet til aktieselskab i 1930.

Nuværende indehaver: A/S Forsikringsselskabet Fylla med Just Abildgaard (f. 1888) som direktør.

Adresse: Fredericiagade 21, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman Horn, sygevognsfabrik.

Grundl. d. 18. juli 1894 af Herman Horn (f. 1863, d. 1938); efter dennes død videreført af enken, fru Mine Horn, der i 1940 afstod forretningen til søn­nen, Jørgen Horn (f. 1904).

Adresse: Gravene 17, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Max Wm. Horn, vekselererfirma.

Grundl. d. 29. juni 1909 af Max Wm. Horn (f. 1885), der fremdeles er indehaver af firmaet.

Adresse: Amagertorv 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gert Hornbech's Eftf., isenkramforretning.

Grundl. d. 13. sept. 1904 af Gert Hornbech (f. 1880).

I 1949 overtaget af Mogens Hornbech (f. 1887) og Finn Hornbech (f. 1920).

Adresse: Adelgade, Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johan & Axel Hornbech A/S. frugtsaft-, frugtvin- og marmeladefabrik.

Grundl. d. 22. sept. 1898 af Johan Hornbech (f. 1868, d.1942) og Axel Hornbech (f. 1875, d. 1945).

I 1941 overgået til aktieselskab.

Nuværende direk­tion: Jens Christensen, Hellerup (f. 1889) og Niels Jacobsen, Hadsund (f. 1892).

Adresse: Store Kannikestræde 18, Kbhvn. K. og Hadsund.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hornbæk Apotek.

Grundl. d. 4. marts 1908. Apotekets første indehaver var Valdemar Ja­cobsen Kinch (f. 1861, d. 1932).

Indehaver (si­den 1948): Jacob K. Jensen (f. 1896).

Adresse: Hornbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hornbæk Uldvarehus.

Grundl. ca. 1902 af J. P. Jensen (f. 1859).

Indehaver (siden 1929): B. Hyldgaard (f. 1901).

Adresse: Hornbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hornbækhus, hotelpension.

Grundl. i marts 1905 af frøken Vilhelmine Dahlerup (f. 1853, d. 1936).

Indehaver siden 1923: Edvard John­sen (f. 1884).

Adresse: Hornbæk.

 

Hornemann & Hansen's Glasfabrik ved Fr. Hornemann & I. S. Meyer's Eftf. Grundl. i 1884 af cand. polyt. Fr. Hornemann (f: 1856, d. 1918) og Jacob S. Meyer (d. 1910), i 1889 over­gået til et aktieselskab med grundlæggerne som direktører.

I 1903 ophævedes aktieselska­bet og forretningen fortsattes som ansvarligt firma under firmanavnet Hornemann & Han­sen's Glasfabrik ved Fr. Hornemann og I. S. Meyer. Efter Jacob S. Meyers død i 1910 fortsattes firmaet med Fr. Hornemann som eneindehaver til 1918, da han overdrog det til de nuværende indehavere, direktørerne for A/S M. I. Meyer, Axel Andersen (f. 1876) og Sofus Oppenheim (f. 1878).

Adresse: Ny Toldbodgade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hornslet Apotek.

Grundl. d. 16. aug. 1857.

Apotekets første indehaver var Julius Klem (f. 1816, d. 1892).

Indehaver (siden nov. 1947): Else Kornerup (f. 1897).

Adresse: Hornslet.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. K. Hornsleth & Nissen, grossererforretning (maskiner, jern og stål).

Grundl. i 1902 af C. K. Hornsleth (d. 1937), som drev forretnin­gen alene indtil 1921, hvor den overtoges af E. H. C. Nissen (f. 1875, d. 1948). Samtidig oprettedes en afdeling i Stockholm med grund­læggeren og E. H. C. Nissen som direktører under navnet A/B C. K. Hornsleth & Nissen.

Grosserer Nissen videreførte afdelingen i Kø­benhavn alene indtil 1936, hvor den overtoges af den nuværende indehaver, Chr. Stende­vad-Nielsen (f. 1902).

Firmaets virksomhed strækker sig over samtlige skandinaviske lande.

Adresse: Nyelandsvej 31, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hornsyld Apotek.

Oprettet d. 26. sept. 1860.

Apotekets første indehaver var Niels Peter Willemoes (f. 1816, d. 1888).

Indehaver (siden 1947): J. Bech-Pedersen (f. 1896).

Adresse: Hornsyld.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage