Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 50
Bent - Bere

 

 

Niels Bentzen & Co., manufakturforretning.

I 1879 overtaget af M. Hansen (f. ca. 1850, d. 1937) og i 1888 af Niels Bentzen (f. 1861). Indehaver siden 1931: Niels Nielsen (f. 1893).

Adresse: Torvegade 6, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bentzon's Boghandel, Knud Heide-Andersen.

Grundl. d. 11. maj 1865 af A. J. Damgaard (f. 1838, d. 1885) og i 1886 overtaget af N. K. Kristensen (f. 1866, d. 1891). Efter dennes død fortsattes forretningen af hans fader, O. K. Kri­stensen (f. 1838) med Hans Bentzon (f. 1869) som bestyrer indtil 1893, hvor denne overtog den. Han drev den indtil han i 1935 overdrog den til den nuværende indehaver, Knud Heide-­Andersen (f. 1909).

Adresse: Mellemdammen, Ribe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Niels Bentzon, manufakturforretning.

Grundl. i 1855 af N. W. Thomsen. Indehaver (siden 1918): Niels Bentzon (f. 1878).

Adresse: Algade 5, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

ALFRED BENZON

Et Firma, Apoteker, Fabrikant, Materianlist.

Alfred Nicolai Benzon (f. 1823, Stubbekøbing, d. 1884) overtog i 1849 Svaneapoteket, der oprindelig var anlagt i 1536.

I 1863 oprettede han en kemisk Fabrik, i 1865 ”Østergades Materialhdl.”, i 1873 et homøopatisk Apotek.

Efter hans død gik Forretningen over til hans Sønner, Alfred Benzon (f.1855) og Otto Benzon (f. 1856).

Adresse: Ny Østergade 4, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Alfred Benzon A/S, kemisk fabrik og engros­forretning.

Grundlagt d. 1. jan. 1849 af apo­teker Alfred Nicolai Benzon (f. 1823, d. 1884), der dette år overtog Københavns Svaneapo­tek og samtidig be­gyndte en engroshan­del med apotekervarer. 1863 oprettedes en ke­misk fabrik, der lå ved den daværende Kalve­bod Strand, og som stadig udgør en del af det kompleks af fa­brik- og lagerbygnin­ger, som er beliggende på selskabets nuværende grund, Halmtor­vet nr. 29. I 1877 op­rettedes Teknisk Materialhandel, Ny 0sterga­de nr. 4.

Ved grundlæggerens død overgik firmaet til hans sønner, apotekerne Alfred Benzon (f.

 

                 

                  Alfred Nicolai Benzon                 Alfred Benzon                      Otto Benzon

 

1855, d. 1932) og Otto Benzon (f. 1856, d. 1927), der fortsatte i faderens fodspor, så fir­maet stadig voksede. Foruden fremstilling af kemikalier, skæring og pulverisering af dro­ger og krydderier optoges fabrikation af me­dicinalvarer og forbindstoffer, og engroshan­delen med apoteker- og kolonialvarer udvide­des stærkt.

I 1928 optoges Alfred Benzons søn, Bøje Benzon (f. 1891) og Otto Benzons søn, Niels Benzon (f. 1893) i firmaet.

 

 

Alfred Benzon’s Fabrikker

 

Foruden adskillige udvidelser af fabrik og lager oprettedes i 1909 en afdeling i Malmø samt i 1932 en ekspedition i Odense og i 1937 ligeledes en ekspedition i Århus.

 

I 1936 udtrådte apoteker Niels Benzon af· firmaet og blev eneindehaver af Svaneapote­ket og A/B Alfred Benzon & Co. i Malmø, medens firmaet Alfred Benzon omdannedes til et aktieselskab, hvis nuværende bestyrelse er: fabrikejer, dr. scient. Bøje Benzon, fh. direk­tør Vilhelm Fischer (f. 1877) og højesterets­sagfører H. Bech-Bruun (f. 1901).

Direktion: dr. scient. Bøje Benzon, adm., Johs. v. Wowern (f. 1899), tekn., og Niels Steinø (f. 1912), merkantil direktør.

Adresse: Halmtorvet 29, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

SOPHUS BERNDSEN, A/S

En gros og Agenturforretning i Jærn, Staal og Glas.

Sophus Berndsen (f. 1829, d. 1844), etablerede sig 1854.

Efter hans død i 1884 gik Forretningen over til Enken, Mariane Berendsen, født Levin, og efter hendes død i 1886 til Sønnen, Albert Berendsen (f. 1860, d. 1897). Da han døde, omdannedes Forretningen til et A/S med L. Elasass (f. 1870) og A. L. T. Øhlenschlæger og fra 1900 tillige V. Hassing (f. 1864) som adm. Direktører.

Adresse: Gammel Torv 24, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Sophus Berendsen A/S, en gros forretning i jern & stål og fabrikata heraf, rør, værktøjs­stål og rustfrit stål, maskiner og elektrisk ma­teriel, glas og cement.

Grundl. i 1854 af So­phus Berendsen (f. 1829, d. 1884). I 1885 overtaget af sønnen, Albert Berendsen (f. 1860, d. 1897); efter dennes død omdannet til et ak­tieselskab med Ludvig Elsass (f. 1870), der havde været knyttet til forretningen siden 1886, som direktør til 1941, da han blev tvun­get bort af tyskerne. Derefter blev Alfr. Kru­se (f. 1890) og Arthur K. Petersen (f. 1890) direktører; i 1945 udnævntes endvidere Adam Elsass (f. 1908) til direktør; samme år gen­indtrådte Ludv. Elsass i direktionen og blev medlem af bestyrelsen. Filialer i Skandinavien og England.

Adresse: Ørstedhus, Vester Farimagsgade 41, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Adolf Berendt, grosserer- og agenturforret­ning for udenlandske firmaer i manufaktur­varer. Grundl. i 1897 af Adolf Berendt (f. 15. maj 1863, d. 20. sept. 1933).

I 1908 indtrådte sønnen, Louis Berendt (f. 12. sept. 1889), i fir­maet, i 1931 optoges han som medindehaver og efter grundlæggerens død i 1933 overtog han firmaet som eneindehaver. I 1947 ind­trådte hans søn, Preben Berendt (f. 8. juni 1918), i firmaet i hvilket han fra april 1949 har prokura.

Adresse: Østergade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. A. BERENDT & Co

Grossererfirma, er grundlagt 1855 af I. A. Berendt (f. 1822, d. 1899); i 1883 indtrådte Eskild Salomon (f. 1854), der efter Stifterens død er eneindehaver.

Adresse: Kronprinsensgade 8, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 


Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage