Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ζ Ψ

 
PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstζndig,

og Jeg arbejder pε at fε lavet en ny.

 

     

E. E. ARNTZEN΄s EFTERFΨLGER…...................................................................35

E. G. BRΖNNING΄S EFTERFΨLGER………….................................…………………76

Ebbesen Aa. se Th. Toxvζrds Eftf………………………………………………......……..............….605

Eberhardt Elma, frue, se Reform Skotψjsforretning…………………......……….................505

Eberth C. se Internationalt Patent-Bureau………………………………………….....................270

--- Thorkil se Internationalt Patent-Bureau………………………………………......................270

Ebsen C. E. se E. Schurig's' Eftf……………………………………………….......…………................537

Eckardt Christian se Georg Eckardt…………………………......…………………………................144

Edby Harry se Axel Ekman……………………………………………......…………………….................146

Edsley Ove se Nψrrebros Ma­terialhandel i Aarhus……………………………......................450

Edwards Corbett se Det Danske Gaskompagni A/S………………….....………...............…131

Eff A. se Slagelse Dampvaskeri…………………………………………………......……….................555

Egebjerg Niels se Nyborg Avis…………………………………………......…………………................446

Egede Gregor se A. W. Galle A/S………………………………………………………………............…..195

Egenfeldt Poul se De Smithske Jernstψberier og Ma­skinvζrksteder A/S………......…..559

Egerrup C. L. se "Kureer"………………………………………………………………….....................….340

Egge Carl se A. Andersen…………………………………………………….......………………............…..23

Eghoff Gunnar se Eghoff's Mψbelfabrik…………………………………......……….................….145

Egilsson S. se Mineralvandsfabrikken Saxo…………………………………………....................403

Egmont-petersen Axel se Egmont H. Petersens Fond…….....……………………..............477

Egmose Th. se petersen, Mψller & Hoppe…………….....…………………………….............……472

Ehlers Bψrge se J. Jensen……………………………………………………….…………....................….283

--- H. A. se C. Ehlers………………………………………………………......…………..………..............…145

--- Sv. Se August Ehlers………………………………………………………………......………................652

Ehrenreich Einar se Peter Ehrenreich…………………………………………......……..............……145

--- H. A. se Sparekassen for Grenaa og Omegn……………………………….....................…562

Ehrhardt Bjψrn se Skandina­visk Kaffe- & KakaoKompagni A/S…………......................551

Eickhoff Axel se J. G. A. Eickhoff……………………………………......………………….............……145

--- Harald se P. F. A. Thomsen's Eftf…………………………………………………….....................599

Eigtved Viggo se Mζlkeriet Enigheden A/S………………………………………...................….412

Eiler S. se Th. Eiler…………………………………………………………………………......……................146

Eilersen E. Juul se Aage Lanng's Fabriker A/S, De JydsKe Eddiketryggerier A/S

        og Mineralvandsfabriken "Cito"...............................................................356

        og Emil Stephensen's Eftf……………………………………………………….......……………….....573

Eilschou Christian Cornelius se Nykψbing S. Apotek…………………............................447

Einer-Jensen O. E. se Fabriken Sψholm………………………………………......…………….........…157

Eistrup Byrge se Jydsk Kaffekompagni………………………………………………………….…......……300

Ejbψl V. se fh. John Forbζch's Eftf. A/S………………………………......…………………............165

Ejler Johs. se Jydske Tidende Kolding Avis……………………………………….......................301

Ejlersen Ib se jψrgen Ejlersen & Co…………………………….......………………...............………146

Ejskjζr J. se Vinderup Bank A/S …………………………………………………………...................…633

Ek Erik se L Henriksen's Eftf……………………………………………………………….......................240

Ekman Anna Marie frue se Axel Ekman……………………………….......………………...............146

--- O. se Nordisk Elektricitets Selskab…………………………………………………....................441

Ekstrψm Karl E. se Sindal Apotek……………………………………………….......………................548

Elasass L. (f. 1870)…………….............................................................................……50

Elbech Hans Petersen se M. J. Elbech…………………………………….......……………..............146

Eldal Kai se Breinholt Nψrgaards Eftf…………………………….......……………………...............449

Elfelt T. se Elfelt…………………………………………………………………………….......………..............147

Elgaard Chr. M. se Karensmψlle A/S…………………………………………………….....................311

Eliasen P. se Kalundborg og Omegns Fζllesbageri AjS……………………...................…310

Eliassen C. se Holstebro Dagblad………………………………………………………....................…257

Elimar J. se Aalborg Bys og Omegns Sparekasse…………………………………....................…2

Elkjζr Carl Jensenius se "Erica"………………………………………….......………………………….......151

Ellebye Johs. se Th. Ellebye………………………………………………………….......……..............…147

Ellegaard K. Jacobsen se K. Jacobsen Ellegaard & Co……………………….....................147

--- P. se Brψdrene Ellegaard……………………………………………………….......………................147

Elling Povl se L. Elling's Bog­handel ved Povl Elling……………….......…………….............147

Elmenhoff Preben se Randers Amtsavis…………………………….......………………................495

Elmgreen C. E. se Th. Gjer­ulff's Eftf., Alb. Skjψldberg A/S ……………….....................198

Elming Chr. Aa. se Herning Lψve Apotek……………………………………….….....................…242

Elmquist Einar se De Fyenske Kψbstζders Brandforsikring……….….....................….193

--- Frede se Aarhus Damp­vaskeri og Garderobefarveri A/S………..……….......................8

--- G. se Aarhus Dampvaskeri & Garderobefarveri A/S……………………..........................8

Elmquist Kai se M. Elmquist & Co………………………………………………………......................147

--- Poul se M. Elmquist & Co…………………………………………………………….......…...............147

Elsass Adam se Sophus Berendsen A/S…………………………….......…………………...............50

--- Ludvig se Sophus Berendsen A/S………………………………….......………………...............…50

Eltzholtz Axel se Max Eltzholtz & Co…………………….......…………………………….............…148

Elving Arne se H. V. Elving…………………………………….......…………………………...............…148

Emanuelsen V. se Hotel Nibe…………………………………………………………….......................423

Emanuelsson I, frψken, se Jessen's Eftf…………………………………………........................294

Emil Messerschmidt΄s Sψnners Virksomhed. (se M. J. Ballin΄s sψnner)…...............…41

Enevoldsen Carl se Spare- og Laanekassen for Lψkken og Omegn…......................564

--- P. se Svendborg Trζlasthandel A/S…………………………………….........………....... .........582

Engberg N. se Heyde's Bogtrykkeri…………………………………………………….......................244

Engel Aa. Gram se Svaneke Bank A/S……………………………………………….......................…579

Engelbert-Petersen Jean se Eiermann's Bagerier, Jean Engelbert-Petersen…..........145

Engelbredt A. C. se C. Engel­bredt & Sψn…………………………….......………………..............149

--- C. se C. Engelbredt & Sψn……………………………………………….......……………..............…149

--- Johannes se Jacob Engelbredt A/S……………………………………….......………................149

--- Vald. se Chr. Engelbredt & Sψn…………………………………………….......…..................…149

Engelhardt Poul Landschultz se C. Landschultz Pianofabrik A/S……….....................353

Engell Gustav Marius se Fred. Engell………………………………….......………………...............150

--- Niels se Engell & Co………………………………………………………………………......................150

Engelsen G. C. se Engelsen & Schrψder…………………………………………….......................150

--- H. C. se Engelsen & Schrψder…………………………………………………….......…................150

Engesgaard Aage se M. Engesgaard……………………………………………….......……..............150

Engsig Knud se Victor Hart­mann's Boghandel…………………………………….....................228

--- S. J. se Sψren Engsig's Boghandel………………………………………………….....................151

Enig W. D. se C. Andersen & Enig…………………………………….......……………………..............25

Enna Sigurd se Magnus Enna & Sψn…………………………………………………........................151

Enrum Kjeld se AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab………………………......……............17

Enψe Eggert se Saxkψbing Materialhandel…………………………………………….................…522

Erichsen Aage se Kψbenhavns Possementfabrik…………………………………..................…345

--- Axel Mohr se M. P. Erich­sen's Boghandel I/S…………………………………....................151

Ellen E. G., frue, se F. L. Bie A/S…………………………………………………….......…….............…54

--- Hjalmar se Hofman-Bang & Boutard………………………………………...........................249

--- Holger se M. Erichsen & Sψnner's Jern- & Staalforretning………………..................151

--- J. P. Chr. se M. P. Erich­sen's Boghandel I/S………………………………………......…........151

--- J P. Mohr se M. P. Erichsen's Boghandel…………………………………......…………........….151

--- Kai se Knud Erichsen……………………………………………………………......…………..…...........151

--- Knud se L. V. Erichsen A/S……………………………………………………......………….…...........151

--- Nis se Den Nordslesvigske Folkebank A/S…………………………………....…..................444

Eriksen Aage se Chr. Nielsen's Eftf. A/S………………………………………………....................426

--- Alfred se V. Eriksen……………………….......…………………………………………………..............153

--- Anna E., frue, se Chr Eriksen…………………………………………………......………….............152

--- A. V. J. se A. C. Aabak…………………………………………......…………………………..............…..1

--- Carl se M. Engesgaard……………………………………………………........…………………............150

--- Elna, frue, se V. Eriksen……………………………………………………………………...................153

--- Emil se N. Christiansen's Eftf……………………………………….......………………………….........99

--- Erik se Kψbenhavns Possementfabrik………………………………………………...................345

--- Harald se Eriksen & Christensen A/S……………………………………........………………........152

Eriksen Holger se Demokraten……………………………………………........…….......................138

--- Jens se Skive Social-Demokrat…………………………………………................................…553

--- J. J. se Sψrensen & Petersen A/S…………………………………………................................588

--- Kjeld se Hjψrring Amts Andels-Svineslagteri…………………….............................…247

--- Knud se fh. C. & J. Schou's Eftf…………………………………………...............................532

--- Kr. se Nψrrebros Bogtrykkeri………………………………………………...............................450

--- Kristian se Randers Motorfabrik A/S…………………………………..............................…497

--- Louise, frψken, se Silkeborg Ψrne Apotek………………………….................................544

--- Lovise C., frψken, se Fanψ Apotek……………………………………..............................…158

--- Olaf se V. Eriksen………………………………………………………………….............................153

--- Olav Regnhardt se Schack A. Eriksen…………………………………..............................152

--- Vilh. se C. M. Eriksen & Sψn………………………………………………...............................152

Ernst C. F. se Kolding Korn…………………………………………………...................................327

--- Frederik N. se J. Ernst's Sψlvvarefabrik……………………………..............................…153

Errboe Hans Jacob Theiss se Aarhus Jernbane Apotek…………..............................……8

Erritzψe Sv. F. se Th. Erritzψe………………………………………………................................…153

Ersgaard J. W. se Magasin du Nord i Aarhus A/S…………………................................385

--- Poul Vald. se Vald. Ersgaard & Sψn………………………………….................................153

Erstad Troels A. se G. Erstad-Pedersen…………………………………................................153

Ertmann A. se Fabrikken Darup……………………………………………................................…157

Esfelt Emil Georg se Skive Lψveapotek………………………………….................................553

Eshammer Valdemar se Egely………………………………………………..................................145

Eskildsen Chr. se Nψrrebros Rψgeri…………………………………….......…........................…450

--- F. S. se Eskildsen & Sψn……………………………………………………................................154

Esmer Einar se English Silver House……………………………………..................................151

      og The Oatine Co. A/S…………………………………………….......………..........................451

--- Else, frue, se The Oatine Co. A/S………………………………….................................…451

Espensen Vald. se Engelsk Forniklings- & Forchromningsanstalt…........................150

Espersen Aage se Bruno Kuba………………………………………………...............................…339

--- J. se Ringe Isenkram………………………………………………………................................…509

--- S. O. se A/S P. A. Dam & Co…………………………………………….................................112

--- W. se M. Westergaard's Eftf………………………………………………….............................626

Estvad Chr. se Modesalonen Estvad……………………………………................................…404

Ethelberg Mathilde, frue, se Torvald Ethelberg…………………….................................155

Ettrup Niels se Korsψr Jern­stψberi og Maskinfabrik A/S…………............................…330

Ewald Chr. E. se Sψren P. Ewald………………………………………….................................…155

--- K. L. se Hobro Apotek……………………………………………………….................................248

Evers Chr. se Schiψnning & Arvι A/S…………………………………….................................528

--- H. se Sψnderborg Sten- og Billedhuggeri l/S……………………..................................587

--- Hugo se Evers & Co. A/S……………………………………………..................................……155

--- Poul Hahn se Evers & Co. A/S……………………………………......……...........................155

Ewers Otto C. se Brψdr. Ewers A/S……………………………………...............................…..155

Eyber P. Schack se Aarhuus Privatbank A/S……………………….......…...........................10

Eyrich T. H. C. se Hellebζk Fabriker A/S……………………………..................................235


       A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ζ Ψ

Tilbage