Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 247
Hjor - Hjør
 

 

N. J. HJORDT´s EFTERFØLGER, AXEL DUCKERT

Børneekviperingsforretning, er grundlagt 1855 af Niels Jens Hjordt (f. 1827, d. 1887). I 1876 afstod han Forretningen til den nuværende Indehaver: Axel Duckert. I 1890 udvidedes Virksomheden til tillige at omfatte en gros Forretningen i samme Branche, og i 1893 henflyttedes den til sine nuværende Lokaler.

Adresse: Gothersgade 26, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Niels Hjorth, fiskeforretning en gros.

Grundl. i 1895 af Christian Hjorth (f. 1870, d. 1931).

l 1917 overtaget af sønnen, Niels Hjorth (f. 1894).

Adresse: Gæstgiverstien 5, Skagen.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Hjorth, urtekramforretning.

Grundl. i 1888 af Julius Løwe (f. 1862, d. 1930).

l 1897. overtaget af Vald. Hjorth (f. 1872).

Adresse: Revalsgade 1, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjorth-Hansens Bageri.

Grundl. d. 11. okt. 1878 i Odense af F. Hjorth-Hansen (f. 1853, d. 27. sept. 1932).

I 1880 flyttedes forretningen til København; fra ca. 1890 i Blågårdsgade nr. 44, derefter flyttedes til Halmtorvet, i 1904 til Helgolandsgade nr. 15 og i 1931 til den nu­værende adresse.

 

F. Hjorth-Hansen

 

I 1906 overtoges forret­ningen af sønnen, Val­demar Hjorth-Hansen (f. 22. aug. 1878, d. 22. jan. 1939), efter hvis død forretningen vide­reførtes af fru Olga Hjorth-Hansen (f. 15. nov. 1883, d. 21. okt. 1940); efter sidst­nævntes død overtoges forretningen af datte­ren, fru Lili Hjorth-Hansen (f. 15. sept. 1914) gift med forstander Harry Andersen, Statens optagelseshjem i Skibby.

Adresse: Mozartsvej 9, Kbhvn. SV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Hjortkjær & Co. A/S, trælast- og foder­stofforretning.

Grundl. ca. 1884 af brødrene Hestbeck.

l 1918 omdannet til I/S Chr. Hjort­kjær & Co. og i 1936 til et aktieselskab.

Nu­værende direktør: J. Kjeldsen (f. 1902).

Adresse: Aars.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JULIUS C. HJUL

Snedkerfirma. Virksomheden er grundlagt af Hans H. Hjul i 1843 og fortsættes efter hans Død 1876 af Sønnen J. C. Hjul (f. 1851)

Adresse: Store Kongensgade 35, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

J. K. Hjuler, skrædderforretning.

Grundl. i 1869 af L. Hansen (d. 1921). Overtaget i 1919 af J. K. Hjuler (f. 1881).

Adresse: Stjernegade 16 A, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjørring Amts Andels-Svineslagteri.

Stiftet d. 11. jan. 1890 på initiativ af Hjørring Amts Landboforening og under Jens Sørensen-Saks­agers ledelse. Han sad som bestyrelsens første formand i 24 år, indtil han i 1914 afløstes af gårdejer Hans Østergaard, Høngaard, der fun­gerede til 1924 og efterfulgtes af gårdejer Chr. Ugilt, Over-Ugilt, der gik af i 1927.

Derefter var proprietær J. Hasselbalch, Linderumgaard, formand til i 1931, da den nuværende formand, amtsrådsmedlem Chr. Petersen, Sønder-Harrit­slev, valgtes. Virksomheden, der begyndte den 10. jan. 1891, lededes til 1907 af landbrugskan­didat M. Nielsen, Kolding, som direktør, og derefter af Hans Østergaard, der i 1930 måtte trække sig tilbage på grund af sygdom og som efterfulgtes af slagteriets nuværende direktør, Kjeld Eriksen (f. 1893).

Adresse: Bispensgade 14, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige Brand­forsikring.

Grundl. i 1861 (første vedtægter af 27. juli) af en kreds af egnens beboere.

Den nuværende formand er gårdejer Chr. Sønder­gaard, Ø. Brønderslev.

Adresse: Brinck-Seidelins Gade 8·, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjørring Amtstidende.

Grundl. d. 7. marts 1843 af bogtrykker P. Konnerup. 1916-26 blev bla­det udgivet af et aktieselskab under navnet Nordjydsk Dagblad.

Indehaver (siden 1936): A/S Den konservative Presse i Hjørring og Brønderslev. Redaktør (siden 1941): Johs. Thiis (f. 1890).

Adresse: Springvandspladsen 1, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjørring Bogtrykkeri.

Grundl. i 1909 af Chri­stian Christensen. Indehaver siden 1940: fru M. Mortensen.

Adresse: Brinck-Seidelinsgade 7, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A/S Hjørring Diskontobank.

Stiftet d. 17. ja­nuar 1855 og begyndte sin virksomhed d. 2. marts s. å.

Nuværende bestyrelse: direktør Chr. Budolf­sen, der er formand, købmand, konsul Aksel Nielsen, der er næstformand, proprietær S. M. Holst, Vrejlevkloster og grosserer Paul Porte­fée Hansen.

Nuværende direktion: L. Sperling Andersen (f. 1893) adm., H. Østergaard (f. 1895) og Ta­ge Jacobsen (f. 1913).

Selskabets aktiekapital var oprindelig 46.870 rdl., fra 1872: 200.000 rdl., i 1912: 800.000 kr., i 1919: 2.000.000 kr. og fra 1948: 2.400.000 kr.

l 1919 antog banken navnet "Hjørring Dis­konto bank" (oprindelig Laane- Spare- og Dis­kontobanken i Hjørring).

Filialer: Bindslev Bank, Bindslev, Hirtshals Bank, Hirtshals, Løkken Bank, Løkken, Sin­dal Bank, Sindal og Taars Bank, Taars.

Adresse: Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjørring Halmvarefabrik.

Stiftet i 1902 som et aktieselskab med Otto Heerfordt (f. 1873, d. 1937) som direktør.

Indehaver (siden 1943): Holger Jensen, København.

Adresse: Korsgade 16, Hjørring.

 

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Hjørring Jern- og Staalforretning A/S.

Stif­tet i 1910 med første vedtægter af 17. juni.

Bestyrelsen bestod af købmændene S. C. Sø­rensen, Randers og Hans M. Jensen, Hjørring. Leder af forretningen var Magnus Madsen (f. 1883, d. 1950) fra selskabets stiftelse til sin død.

Bestyrelsen består nu af direktør Axel Ho­ther Grønlund Sørensen (f. 1903) og direktør

Gram Mikkelsen (f. 1902).

Selskabets aktiekapital er nu på 400.000 kr.

Adresse: Østergade 24, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hjørring Løve-Apotek.

Oprettet ved privilegium af 12. sept. 1794.

Apotekets første inde­haver var: Johan Ludvig Hartmann (f. 1749, d. 1809). Indehaver (siden 1948): Jens M. Hertz (f. 1887).

Adresse: Østergade 7 A, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage