Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ 

PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstĉndig,

og Jeg arbejder pċ at fċ lavet en ny..

 

 

F. BLOCH………………...........................................................……………………….60

F. E. BORDING……………………….....................................................…………….64

Faaborg Th. se Faaborg's Mĝbel vĉrker………………………………..................................156

Faber E. se Henriques & Lĝ­vengreen's Trikotagefabrikker….................................241

--- Gudrun, frue, se Axel Fabel……………………………………………..................................156

--- H. se Chr. Fabers Fabriker A/S………………………………………………............................156

Faber Poul se Aabenraa Lĝve Apotek…………………………………………...............................1

Fabricius Estrid se Bogense Apotek ………………………………......………........................….61

--- P. se Petersen, Mĝller & Hoppe………………….....………………………........................…472

Facius Johannes E. se R. Facius ……………………………………………................................157

Fagerlund Herman se Born­holms Teglvĉrk A/S…………………......…............................66

Fahrendorff Hans se Valde­mar Fahrendorff & Sĝn……………….................................157

Fahrenholtz W. H. se Petersen & Wraae A/S…………......………….…..........................473

   og Anton Petersen & Henius' Eftf. A/S……………………………........…......................…474

Falbe-Hansen Just se G. Falbe-Hansen A/S……………………………............................…158

Falck Jĝrgen se Matthissen & Dittmann A/S……………………………..............................393

     og C. M. Hess' Fabrikker A/S…………………………………………….................................243

     og J. S. Hess & Sĝn A/S……………………………………………………................................243

--- Wm. se Falcks Redningskorps…………………………………………...............................…158

Falck-Nissen Johs. se Fyns Luftringefabrik, Th. Nissen…………...............................191

Falck-Rasmussen J. se H. H. Rasmussen & Sĝn……………………...............................501

Falkedal Find se P. Rasmussen………………………………………………..............................…503

Falkenberg Else Marie, frue, se Skive Kulkompagni A/S……….................................553

Falkentorp A. se Carl Nielsen & Co.'s Eftf………………………………...............................425

Falkjĉr-Pedersen K. se Holte Boghandel………………………………................................257

Fallesen Chr. se Marius Nielsen & Sĝn…………………………………….............................…432

Falsing H. se Carl Jul. Olsen……………………………………………………...............................459

Fasting P. C. se Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn........................563

Fauerby A., frue, se A. Fauerby………………………………………………...........................…..158

Faurholt Johs. se Bikuben…………………………………………………………..............................…53

Faurschou Aage se Kreditfor­eningen af Kommuner i Danmark..............................334

Fehrmann Carl se Carl Fehrmann & Sĝn……………………………….............................……159

--- Harry se Carl Fehrmann & Sĝn………………………………………...................................159

Feiling Kaj se Nicolai S. Munck's Eftf……………………………………...........................….….409

Fejerskov P. L se Poul Ander­sen's Tĝmmerhandel A/S……………...............................30

Feldby Robert se Herman Feldby & Sĝnner……………………………….............................159

Felsen J. R. se Sĉby Bank A/S…………………………………………………...............................585

Femerling Emil C. se Fiske­huset Femerling v. Brĝdr. Femerling............................161

--- Ib se Fiskehuset Femer­ling v. Brdr. Femerling…………………….............................161

--- Poul se Fiskehuset Fe­merling v. Brĝdr. Femerling……………….............................161

Fenger Jĝrgen (f. 1873)………………............................................................…………….60

Fenneberg Ellen, frue, se Norsk Farsforretning …………......……………........................445

Hannibal se Hans Fenneberg………………………………………………………............................159

--- J. H. se Brdr. Lykkeberg, Kĝbenhavns FiskefarsFabrik's Eftf............................377

Fensholt Chr. se J. N. Fensholt…………………………………………………............................…159

Ferdinand J. M. se Hobro Svineslagteri A/S……………………………….............................257

Ferdinandsen Aage se The Palestine Insurance Company A/S…............................465

--- H. se Andersen & Ferdi­nandsen's Skibs- og Baadebyggeri…..............................23

--- Poul se N. Ferdinandsen………………………………………………………..............................159

Fergo Gerda, frue, se P. H. Fergo……………………………………………….............................159

Ferlov E. (f. 1871)……………....................................................................………………71

Feveile Flint se Neckelmann & Hansen…………………………………................................421

Fiedler Jĝrgen C. F. se Fre­derik Fiedler A/S………………………................................….160

Filtenborg Aage se L. Ham­merich & Co. A/S………………………..................................213

--- André se Henrik Filtenborg……………………………………………………...........................…160

       og Albert Philipson´s Eftf……………………………………………………..........................…486

Fink Jep se Jydsk Hypothekforening……………………………………………............................300

Fink-Jensen Bĝrge se P. Henriksen……………………………………………...........................…240

Finsen Aage se Kĝbenhavs Kreditforening……………………………………………….................344

--- Bjĝrn se Hans Olesen's Eftf…………………………………………………..............................456

--- Hilmar se Ernst Lemvigh-Müller & Co………………………………………..........................367

Fischer Gerda, frĝken, se The Oatine Co. A/S……………………………..........................…451

--- H. se Martin Fischer's Trĉlasthandel A/S………………………………...........................161

--- Hakon se Vordingborg Jernstĝberi & Maskinf……………………….........................….639

--- Halfdan se Harald Fischer………………………………………………………..........................…161

--- Helge se Julius Guldmann's Eftf…………………………………………….........................….206

--- K. se P. L. U. Fischer & Sĝn…………………………………………………...........................….161

--- O. se H. C, Fischer………………………………………………………………….............................161

--- Poul se Fischers Bogtrykkeri………………………………………………….............................161

--- R. se Asiatisk The Compagni A/S…………………………………………...........................….36

--- Sven se Rudolph Haar & Co.'s Eftf………………………………………..............................209

Fischer-Jĝrgensen K. se Faaborg Spare- og Laanekasse..………………........………………..156

Fischer-Mĝller B. se A. Philipsen & Co……………………………………........…..................….486

Fisker Jĝrgen L. se Fisker & Bom………………………………………………...........................…162

--- P. A. se Fisker & Nielsen A/S………………………………………………...........................….162

Fjeldborg Co se C. R. Evers & Co……………………………………………….............................155

Fjeldsted Ferd. se Marius Fjeldsted…………………………………………...........................….162

Fjelstrup Emil A. se Vĉrum & Co…………………………………………….............................…642

Flach Bĝrge se Aarhus KulKompagni A/S…………………………….......………....................…11

--- Carl se Carl Flach's Garverier A/S……………………………………….............................…163

--- Vilh. se Carl Flach's Garverier A/S………………………………………............................…163

Flamand S. se Ringsted Jern­stĝberi & Maskinfabrik A/S………........………...............…510

Fleinert H. E. se N. C. Bach……………………………………………........……………….................…39

Fleischer A. se P. Malling A/S……………………………………………………...........................….387

Flensborg Andr. se Erh. Flensborg …………………………………………….............................163

--- Bent Winge se Erh. Flensborg……………………………………………….............................163

--- Frits Ove Johan Ahrent se Ahrent Flensborg………………………..........................….163

--- Marie C. A., frue, se Roskilde Tidende………………………………….............................514

Flinch Hans se N. Tĝrring A/S………………………………………………………….......................…611

Flindt N. J. se Johs. Esmarch's Eftf……………………………………………..........................…155

Floridon M. se Roskilde Dampvaskeri…………………………………………............................514

Flügge O. se H. P. Bĝge­kjĉr's Eftf.; O. Flügge………………………........…..................……83

Fobian Johs. se Fobian's Lĉ­der- & Skindhandel………………………...........................…164

--- K. J. se Fobian's Lĉder- & Skindhandel……………………………….............................164

Foersom Asta, frĝken, se Vald. Foersom…………………………………........…....................164

--- Louis se Christianshavns Apotek (Enhjĝrning Apotek)………...........................…100

Fog Johanne, frue, se Brĝdrene Wolff………………………………………........….................…637

Fog-Petersen Povl se Brĝd­rene Bendtzen (Aalborg Trĉlasthandel) A/S….................49

Fogh Conrad L. se F. Fogh & Sĝn………………………………………….........….......................164

      og Glarmestrenes Glasforsikring……………………………………………..........................198

--- Hans B. se Carlsberg Bryggerierne……………………………………….........….................….85

Fogh-Nielsen G., frue, se E. Eyde & Co…………………………………........…….................…156

--- K. H. se E. Eyde & Co……………………………………………………………..........................….156

Foght-Sĝrensen Oscar se fh. Axel B. Langes Kaffe-, The og Vinhandel…….............354

Foldskov Henry Pedersen se Th. Pedersen & Sĝn……........…………………….................469

Folke Dan se Egmont. H. Petersens Fond…….........…………………………………................477 

Folker Vald. se ĝxnebjerg Dampmĝlle A/S……………………………………..........................651

Folkmar Th. se Kreditfor­eningen af Grundejere i Fyens Stift………..........................333

Folmer-Petersen Kjeld se Kĝ­benhavns Pensel-, Bĝrste-

      og Gadekostefabrik…………………………………………………………………….....................….345

Fonnesbech-Sandberg  Ib se Forst- og Jagthuset…………………….........………..............176

--- Torben se C. M. Fonnesbech…………………………………………….........…………….............165

Formann Christian se F. Meyer & Co………………………………………………......................….398

Forsmann K. O. se Th. V. Munk……………………………………………………….......................…409

Fosholm Jacob se Tĝnder Sparekasse…………………………………….........……….............….611

Foss Gunnar se Skĉrbĉk Apotek……………………………………………………..........................555

--- T. A. se Gyro A/S, Skive Jernstĝberi & Maskinfabrik……………….......................….208

Foss-Pedersen Victor se A. W.Milling' A/S……………………………………….....................….403

Fournais M. se Mĝens Stenminer A/S………………………………………………........................419

FR. TH. ADOLPH´s ENKE, A/S…......................................................................17

Francis I. G. se fh. C. F. Rie­del's Eftf. I. C. Francis………………….........………...........…507

Franck E. frĝken, se Th. Franck………………………………………………………..........................176

--- V. frĝken, se Th. Franck………………………………………………………….......................…...176

Francke Svend se Hĝjbro's Vildt- & Fiskehus I/S……………………………........................267

Frandsen Aa. se Aa. & F. Frandsen………………………………………..........……….............…..176

--- Ellegaard, frue, se Brĝdrene Ellegaard…………………………………..........………….......….147

--- Emil se E. Frandsen………………………………………………………………………..........…….......…176

--- Erik se Det Danske Pe­troleums-Aktieselskab …………………………….......................134

--- G. M. se Hotel Skandina­vien A/S i Nakskov…………………………...........…………..........550

--- H. se S. Peytz' Eftf., H. Frandsen……………………………………..........………………........…485

--- J. C. se N. P. Andersen's Eftf. A/S……………………………………..........…………….............29

--- Johannes se Frandsen & Hĝgh…………………………………………………….....................….176

--- Kaj se Kunstsalen ………………………………………………………………………....................…..340

--- L. se Faaborg Kalkvĉrk.............................................................................156

Frandzen Alberta K. frue, se Jul. C. Frandzen, Kĝben­havns

      Rĝghĉtte-Fabrik og Jernvare-Fabrik………………………………………..........……............177

Frederiksen A. se Skandina­visk Beklĉdnings-Oplag………………………….......................550

--- A. H. se Aarhus Speditionsforretning……………………………………………....................….12

--- A. J. se Ringsted Cement­varefabr. & Tĝmmerhdl………………………..........…...........510

--- Axel se Hotel Allinge…………………………………………………………..........……………...........…21

--- Carl se Frederiksvĉrk Isenkramforretning……………………………………......................182

--- C. H. se H. Frederiksen & Sĝnner………………………………………………..........…............180

--- Ernst se Frederiksen & Hagemann……………………………………………………................….179

Frederiksen Ernst se J. Frederiksen & Sĝn……………………………………..........…...........….180

--- H. se H. Frederiksen & Sĝnner…………………………………………………….....................….180

--- H. C. se Johan Christensen's Eftf………………..........…………………………………...........….94

--- Henning se Carl Frederiksen & Sĝn………………………………………………......................179 

--- Holger se Ĝsterbros Pakkassefabrik A/S…………………………..........………..........……..646

--- J. P. se C. Petersen & Sĝn's Eftf. ved J. P. Frederiksen…….........…………............475 

--- Knud se Ĝsterbros Pak­kasse fabrik A/S……………………………………..........….............646

--- L. se Acasia……………………………………………………………………..........…………………..........…16

--- Laur. se Forsikrings-Aktieselskabet Skjold…………………………...........…………...........553

--- L. C. se Kemp & Co………………………………………………………………………….....................313

--- Ninna, frue, se Missionshotellet i Nykĝbing F………………………………...................…403

--- O. se Ulykkesforsikrings­forbundet for dansk Sĝfart……………………....................…612

--- Oscar se Gentofte Installationsforretning……………………………………....................…196

--- Rud. se Nysted Bryggeri………………………………………..........…………………………...........448

--- Svend se Th. Grĝnbergs Eftf. A/S…………………………………………………......................205

--- V. se Chr. Lauritzen & Co.'s Eftf……………………………………………………......................364

Fredskilde P. O. se L. M. Thurĝe & Co.'s Eftf. A/S………………..........…………….........….602

Fredsted A. se C. R. Evers & Co………………………………………...........…………..................155

Frees Peter se C. A. Petersen …………………………………………………………..........……..........475

Freese Carlo Sloth se Grindsted Apotek………………………………………………....................204

Freiesleben-Hansen Fritz se N. J. Hammerich's tredie Eftf………………......................214

Frellsen Inge Lis se I. M. Frellsen A/S…………………………………………………..................…182

Frenzel G. se Reinh. Jensen's Eftf………………………………………………………......................288

Frese Henning se G. Hemmingsen's Eftf……………………………………………......................238

--- J. se L. Frese og Sĝnner……………………………………………………………….....................….183

--- L. se L Frese og Sĝnner…………………………………………………………………....................…183

--- M. se L. Frese og Sĝnner……………………………………………………………..........…...........…183

Freudenthal E. B. se C. F. V. Freudenthal & Sĝn………………………………......................183

Friberg J. F. se Soigneringsanstalten Fix………………………………..........……………...........559

Friderichsen J. D. se Ĉrĝskĝbing Apotek……………………...........………………………........…644

Friedberg C. L. se Nordisk Skindbeklĉdning………………………...........………………..........442

Fries Jĝrgen se Vordingborg Apotek…………………………………...........…………………..........638

Friis A. F. se D. Friis A/S……………………………………………………………………….....................187

--- Carl se Varehus Carl Friis……………………………………………………...........…………….........616

--- Carl M. se Maskinfabrikken Anker, Carl M. Friis…………………………….....................391

--- Ditlev V. se Friis & Juhl……………………………………………………………………....................183

--- E. se Frants Bay & Co……………………………………………………...........………………….........…45

--- Ebbe se J. Lauritzen's Kulforretning A/S ………………………………………...................…364

--- Edith se Engelsk Beklĉd­nings-Magasin i Aarhus …………………………....................150

--- Erik se S. Friis……………………………………………………………………………........................…184

--- Ernst Michael se H. F. Braaes Eftf., E. & P. Friis……………..........……………...........…66

--- H. E. se H. Friis……………………………………………………………………………........................183

--- Henning K. se Lauritz Duch A/S………………………………………………….........................142

--- I. Jensen se Langaa Cementvarefabrik………………………………………........................353

--- K. G. se Jydsk Laboratorium……………………………………………………….........................300 

--- Niels se Ĝstifternes Brandforsikring……………………………………...........……...........….647

--- N. M. se Th. Erritzĝe………………………………………………………………...........………...........153

--- Ove se Stentoft Christen­sen's Enkes Eftf………………………...........…………...........…..97

--- Paul Chr. se Friis & Juhl………………………………………………………………........................183

--- Poul Jĝrgen se H. F. Braaes Eftf., E. & P. Friis……………...........…………………...........66

--- Richard se Wilh. Friis………………………………………………………………….......................…184

Friis Tage se Engelsk Beklĉd­nings-Magasin i Aarhus………………………......................150

--- Troels se Bryggeriet Carls­minde A/S

Frimodt Emil H. se J. Frimodt………………………………………………………….....................……184

--- M. L. se M. L. Frimodt A/S………………………………………………………….......................…184

--- Paul Joh. se Joh. Frimodt……………………………………………………………...........…...........184

Frisch-Jensen W. se Alex Jensen's Eftf………………………………………….......................….277

Frisman E. se Aug. Hansen's Sĝnner……………………………………………….......................…216

Fritzbĝger Sven se Aug. Fritzbĝger…………………………………………………......................….185

Fritzsche Leo Carl Edward se C. E. Fritzsche …………………………………........................185

Frobenius Theodor se Th. Frobenius & Co…………………………..………........................…185

From Carla, frue, se L. P. From………………………………………………………..........................186

Frostholm J. se N. L. Spangbergs Eftf……………………………………………......................….561

Fruensgaard Emil se Banken for Faxe og Omegn A/S……………………..........…............…43

Früchten V. G. se M. Früchten & Sĝn……………………………………………........................….186

Frydlund Poul se Laur. Knud­sen, mekanisk Etablissement A/S…….........................323

Frĝkjĉr-Jensen C. se F. E. Binzer's Eftf…………………….........………………………............….56

Frĝlund Carl se A. Saxtorph-Beck………………………………………………………...................….525

Frĝsig Helge C. K. se H. O. Grave's Eftf……………………………………………....................…202

Fuchs Aug. se Jettadam Fabrikker A/S…………………………………………….....................….294

--- Georg se Carl Fuchs & Sĝn………………………………………………………….........................188

Fugl-Meyer H. se Kĝbenhavns Frihavn…………………………………………….........................342

Fugl-Olsen K. se I. C. Teilmann & Co.'s Eftf……………………………………….......................593

Fuglsang L. se Konrad Jĝrgensen's Bogtrykkeri………………………………........................306

--- Sophus Christian se So­phus Fuglsang, Export-­Maltfabrik og Bryggeri….............188

--- Sĝren Conrad se Sophus Fuglsang, Export-Maltfabrik og Bryggeri…..................188

--- Theodor se Als Boghandel………………………………………………………………….................….21 

Fugmann Kaj se Ĝstifternes Kreditforening…………………………….........………………........648

Fuhrmann Kai se Fred Fuhrmann……………………………………………………..…......................189

Funch Aage se A/S P. A. Dam & Co. fh. Akts.

       Dansk Trawl- & Fiskekompagni &. J. J. Storm's Eftf………….………..........……..……112

Funch-Rosenberg Johs. se Johs. Funch-Rosenberg……………………………..….................189

Funder Asger se G. Funder's Rebslageri og Bĝrstefabrik……………………................…..189

--- Carl Chr. Peetz se Fun­der's Blomster- og BladeFabrik……………………...................189

--- Gregers se G. Fundel"s Rebslageri og Bĝrstefabrik…………………………………............189

--- Ketty Elisabeth Peetz, frĝken, se Funder's Blomster- og Blade-Fabrik…............189

--- Victor se G. Funder's Rebslageri og Bĝrstefabrik………………………………...............…189

--- Fusager Bĝrge se Bĝrge Fusager's Boghandel…………………………………….................189

Fusgaard H. N. se Lion de la Perse A/S………………………………………………....................…..371

Fyhn Jendre se F. G. Syrig's Eftf., Jendre Fyhn……………………………………................…..585

Fynbo. E. se. Harald Bech & Co.'s Eftf………………………………………..........………………....….46

Fynboe S. C. H. s.e Anthon Fynboe & Sĝn………………………………………………..............….189

Fĉrch Ernst se R. Fĉrch A/S…………………………………………………………………..........…......…194

Fĉrch Jac. se Slotsmĝllens Fabrikker A/S………………………………..............................….556

Fĉster Laurs. Christensen se Martin Fĉster………………………………….......................…194

Fĝlner Knud se Fyns Venstreblad…………………………………………………….........................193

Fĝlsgaard I. se H. J. Ostermann A/S….........……………………………………………............….463

Fĝste C. E. se Fredenshĝj Teglvĉrk………………………………………………......................….177
  

       A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ 

Tilbage