Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 637
Vogn - Wolf

 

Vognsgaard & Nielsen, motorfabrik.

Grundl. d. 1. maj 1902 af Marius Vognsgaard (f. 1875, d. 1929) og H. J. N. Nielsen (f. 1873). Sidstnævnte er eneindehaver siden 1932.

Adresse: Holstebrovej, Struer.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Ludwig Wohlenberg, bog- og papirhandel.
Grundl. 1. juni 1848 af Gustav Wohlenberg (f. 1825, d. 1898).

I 1892 overtaget af sønnen, Andreas Wohlenberg (f. 1862, d. 1921), efter hvis død forretningen videreførtes af enken, fru Marie Wohlenberg (f. 1873, d. 1938).

Disses søn, Ludw. Wohlenberg (f. 1896), overtog forretningen i 1928 og er stadig eneindehaver.

Adresse: Storetorv 5, Aabenraa.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

D. Voigt & Co., grossererfirma, bogbinderiartikler, papir m. v.

Grundl. d. 15. juni 1870 af brødrene David Voigt (d. 1910) og Wiggo Voigt (d. 1893). Indehaver siden 1910: Kai Schøller.

Adresse: Vestergade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Anker Voldbyg, bog- og papirhandel.

Grundl. d. 26. juni 1902 af Ludvig Voldby (f. 1870, d. 1929).

I 1930 overtaget af Anker Olsen (f. 1905) (i 1933 navneforandring til Voldbyg).

Adresse: Strandvejen 159, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Voldkvarterets Fiskehalle ved A. Nielsen.
Grundl. d. 23. april 1890 af W. Beyer (f. 14. sept. 1826, d. 10. marts 1904).

Den 13. jan. 1904 overtoges forretningen af frøken Holm (f. 28. jan. 1858, d. 1949), indtil den i 1923 overtoges af Niels Holm (f. 1871).

Dennes datter og svigersønnen, A. Nielsen (f. 4. aug. 1900), viderefører nu forretningen.

Adresse: Vendersgade 7, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Voldkvarterets Sukkerhus.

Grundl. i 1902 af Emil Sørensen (f. 1880).

Indehaver (siden 1932): Knud Kjems (f. 1908).

Adresse: Nansensgade 62, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Karen Volf's Kiks- og Biscuitfabrik A/S.
Grundl. d. 1. maj 1890 af Chr. A. Volf (f. 1862, d. 1935) og dennes hustru Karen Volf (f. 1864, d. 1946).

I 1941 omdannet til et aktieselskab med datteren, fru Harriet Regnar Jensen som
direktør.

Adresse: Margrethevej 3, Hellerup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Louis Wolf, vinagentur og import.

Grundl. d. 11. juni 1895 af Louis Wolf (f. 1870, d. 1949).
Firmaets eneindehaver er grundlæggerens søn, Halfdan Wolf (f. 1900), som optoges som medindehaver d. 9. jan. 1930. Louis Wolf var i årene 1922-1928 medlem af bestyrelsen for Vin-Sectionen.

Firmaet repræsenterer her i landet en række kendte firmaer: Birkedal Hartmann & Cie.
(Bordeauxvine), Bisquit Dubouché &
Cie. (Cognac), J. Mommesin (Bourgogne), Wynand
Fockink (Likør), Fratelli Gancia & Cia. (Vermouth), Gonzalez, Byass &
Co., Ltd. (Sherry
og Port), Leacock &
Cia. Lda. (Madeira), Angostura Bitters Ltd. (Dr. Siegerts Angostura),
Julius Kayser & Co. (Moselvine), M. Meyer (Rhinskvine), Schenley International Corporation (Amerikansk Whisky), Macdonald &
Muir Ltd. (Highland Queen Whisky), J. D.
Grönstedt & Co. (Punsch "Grönstedts blå").

Adresse: Hauserplads 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

AUG. J. WOLFF & Co.

Annoncebureau, det første Annoncebureau i Skandinavien. I 1855 etablerede August Isac Wolff (f. 1826, d. 1897) en Bog- og Papirhandel med Bogbinderi. Forretningen udvidedes med en Kommissionsafdeling, i 1858 tillige med Annonceekspedition. Denne, der i Begyndelsen var en underordnet Del af Kommissionsforretningen, fortrængte efterhånden de øvrige Dele af den samlede Virksomhed. – I 1858 optoges Grundlæggerens to Brødre Daniel Theodor Wolff (d. 1894) og Wilhelm Benjamin Wolff (d. 1903) som Prokurister i Forretningen; i 1867 indtrådte de som Medindehaver af denne. Ved den sidste indehavers Død overgik Firmaet til den nuværende Indehaver, de 3 Brødres Søstersøn, Georg B. Warburg, som fra 1896 havde været knyttet til Virksomheden.

Adresse: Skindergade 3, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Aug. I. Wolff & Co.'s Reklamebureau A/S, er Skandinaviens ældste reklamebureau.

Virksomheden er grundlagt i 1855 af Aug. I. Wolff (f. 1829, d. 1897) oprindelig som bog- og papirhandel samt bogbinderi, men allerede i 1858 føjedes hertil en annonceekspedition, og det blev denne gren af forretningen, der med tiden blev enerådende.

Samme år, 1858, optog grundlæggeren sine to brødre, Daniel Theodor Wolff (d. 1894) og
Wilhelm B. Wolff (d. 1903), som prokurister, og i 1867 blev de medindehavere af forretningen.

I 1903 overgik denne til de tre brødres søstersøn, Georg Warburg (f. 31. marts 1875, d. 9. marts 1937), som havde været knyttet til virksomheden siden 1896, og han var firmaets eneindehaver til sin død.

Søsterfirmaet W o l f f's  B o x oprettedes i 1911.

Derefter omdannedes firmaet den 1. juli 1937 til et aktieselskab med Carl Otto Møller
(f. 7. marts 1892) som administrerende enedirektør.

Direktør Møller har været ansat i virksomheden fra den 27. marts 1906 og udnævntes til prokurist i 1923.

Bestyrelsen består af ovennævnte direktør C. O. Møller, formand, og landsretssagfører O.
Fensager (f. 1890), frk. Edel Nielsen, fru B. Eichel og grosserer Julius Eichel.

Siden 1911 har virksomheden haft til huse i hjørneejendommen Østergade nr. 57 ("Det
grønne Hus").

Adresse: Østergade 57, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Br. Wolff & Arvé, se De Forenede Conserves Fabriker.

 

Brødrene Wolff, kgl. hof-blomsterforretning.
Grundl. i 1871 af cand. pharm. P. W. M. Wolff (f. 1840, d. 1912).

I 1912 overtaget af enken, fru Hansine Wolff (f. 1846, d. 1930) og i 1930 af deres tre børn, fru Agnes Cathrine Valentiner, f. Wolff (f. 1884), fru Johanne Fog; f. Wolff (f. 1881) og kaptajn; direktør Knild Wolff (f. 1883). Dennes søn, Sven Wolff (f. 1909) optoges i 1930 i firmaet.

Adresse: Bredgade 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

H. P. Wolff, blikkenslagerforretning.

Grundl. d. 13. aug. 1855 af H. P. Wolff (f. 1827, d. 1889) og i 1889 overtaget af grundlæggerens søn, H. P. Wolff (f. 1864, d. 1933). Efter dennes død overtoges forretningen af hans sønner, H. P. Wolff (f. 13. febr. 1895) og Frantz Wolff (f. 1897, d. 1941) under firmanavnet H. P. Wolff.

Adresse: Grønnegade 3, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage