Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 625
Wern - Vest

  

 

T. M. WERNER

Isenkramforretning en gros & en detail, grundlagt 1855 af T. M. Werner (f. 1831, d. 1902), efter hvem Forretningen gik over til hans Sønner Sigvart (f. 1872) og Viggo Werner (f. 1874).

Adresse: Kultorvet 4, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

T. M. Werner, isenkram- og køkkenudstyr en gros og en detail.

Grundl. d. 1. juni 1855 af Theodor Marius Werner (f. 14. okt. 1831 i Ringsted, d. 20. sept. 1902), der var eneindehaver af firmaet til sin død, hvorefter forretningen overtoges af hans sønner, Sigvard Werner, der udtrådte af firmaet i 1931, og Viggo Werner (f. 1874), som derefter fortsatte firmaet som eneindehaver.

 

T. M. Werner

 

Sidstnævntessønner Knud Werner (f. 26. juli 1903) og Mogens Werner (f. 1909) blev prokurister i firmaet 1938 og i 1941 medindehavere.

I 1947 udtrådte Viggo Werner og Mogens Werner af firmaet, som derefter fortsættes af Knud Werner som eneindehaver.

Forretningen har lige siden grundlæggelsen været beliggende på Kultorvet.

Adresse: Kultorvet 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

W. A. Werner, ostehandel en gros.

Grundl. d. 3. dec. 1907 af W. A. Werner (f. 1878), der stadig er indehaver af firmaet. Siden 1945 er sønnen, Max Werner (f. 1905), prokurist i firmaet. W. A. Werner er medstifter af Foreningen af Grossister og Eksportører i Ostebranchen og ledede denne under besættelsen og er nu medlem af Grosserersocietetets Repræsentantskab.

Firmaet startedes i Larsbjørnstræde nr. 5; i 1921 erhvervedes ejendommen Teglgårdsstræde nr. 13, der derefter gennemgik en grundig ombygning.

Adresse: Teglgårdsstræde 13, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Verninge Apotek.

Oprettet d. 18. nov. 1871.
Apotekets første indehaver var Christian Erhard Esmann (f. 1829, d. 1906).

Indehaver (siden 1943): G. C. Bjerge (f. 1894).

Adresse: Verninge pr. Knarreborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord A/S ved Ehm Bendesen, manufakturforretning.

Grundl. i 1910 af Ehm Bendesen (f. 1885), der stadig er leder af forretningen.

Siden 1920 udsalg for Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord A/S.

Adresse: Skærbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vesterborg Apotek.

Oprettet d. 18. febr. 1842.
Apotekets første indehaver var Carl Gustav Krenchel (f. 1811, d. 1874).

Indehaver (siden 15. nov. 1947): P. Videriksen (f. 1897).

Adresse: Vesterborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vesterbro Kalk- & Mørtelværk ved A. Rudolf Petersen.

Grundl. i 1848 af murermester Lund.

Indehaver (siden 1928): A. Rudolf Petersen (f. 1880).

Adresse: Silkeborgvej 28, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vesterbros Jern- og Metalstøberi ved H. Deigaard.

Grundl. i 1880 af Mads Mortensen.

Indehaver (siden 11. juni 1940): H. Deigaard (f. 1905).

Adresse: Store Glasvej 1, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vesterbros Møbelmesse.

Grundl. d. 25. okt. 1896 af Georg Kofoed (d. 1936) og hustru Marie Kofoed (f. 1875).

I 1947 overtaget af E. Vossebein (f. 1911).

Adresse: Vesterbrogade 89, Kbhvn. V.

 

Vesterbros Paraplyfabrik.

Grundl. d. 9. okt. 1902 af C. L. Clausen (f. 1873). Siden 1934 videreført af hans søn, E. Chr. Clausen (f. 1909).

Adresse: Toftegaards Alle 23, Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vesterbro's Skotøjsmagasin ved Th. Jørgensen & Søn.

Grundl. i 1884 af N. P. Michaelsen (d. 1925).

Nuværende indehaver: Chr. Jørgensen (f. 29. Sept. 1909).

I 1929 antoges det nuværende firmanavn.

Adresse: Istedgade 100, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vesterbroes Stentagpapfabrik.

Ca. 1860 oprettede firmaet Erichsen & Wilhjelm en fabrik for tagpap, som var den første i sin art herhjemme. Det af firmaet fremstillede produkt nød på den tid en ikke ringe anseelse, hvilket bl. a. nogle udstillingsmedailler, der opbevares på Vesterbroes Stentagpapfabriks kontor, bærer vidnesbyrd om.

I 1877 udtrådte et par af de ledende mænd indenfor firmaet for at nedsætte sig selvstændigt, og Viggo H. Petersen (f. ca. 1852, d. 1886) overtog den gamle fabrik på Vesterbrogade og drev den videre under navnet Vesterbroes Stentagpapfabrik.

Viggo H. Petersen havde som sin nærmeste medarbejder en ung mand, Rudolph Petersen (f. 1857, d. 1919), der snart udviklede sig til at blive hans højre hånd.

Efter førstnævntes død i 1886 drev Rudolph Petersen virksomheden videre, først som bestyrer, senere som medindehaver, for efter en kort tids forløb at overtage den som eneindehaver.

Ved Rudolph Petersens død i 1919 fortsattes virksomheden af daværende prokurist William Larsen (f. 1889), der havde været ansat i firmaet siden 1908.

Siden 1. jan. 1920 er William Larsen eneindehaver.

Adresse: Gammel Køge Landevej 78, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

L. Westerby's Eftf., damekonfektionsforretning.

Grundl. i 1900 i Aalborg af Laurenz Westerby (f. 1877), som i 1904 flyttede forretningen til København.

I 1935 overtaget af Søren Kiilerich (f. 1896).

Adresse: Vesterbrogade 12-14, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Vestergaard & Co. A/S, jern- og stålforretning,

Grundl. i 1798 af Hans Fr. Raae, fortsat af Peter Raae (f. 1788, d. 1847), derefter af
Hans Raae, i 1866 overtaget af Anton Wistoft (d. 1908), og i 1905 af Mogens Sørensen Vestergaard (f. 1862, d. 1917), der senere som medindehaver optog J. E. Andreasen; efter denne overtoges forretningen af A. Elmgreen, der var eneindehaver, indtil firmaet i 1931 blev omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på 100.000 kr., senere udvidet til 400.000 kr.

Firmaets hovedartikler var tidligere jern og jernrør samt værktøjsmaskiner, men siden

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage