Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 325
Knud - Knud
 

protokolfabrik og papirforretning og hvad her­ med er beslægtet.

Selskabets stiftere var: fru Karen Ingeborg Jungersen, frøken Rigmor Enevoldsen og lands­retssagfører Poul Hede (f. 12. april 1895).

Nu­værende bestyrelse: landsretssagfører Poul He­de, orlogskaptajn Kay Jungersen (f. 6. juni 1891) og vicedirektør, højesteretssagfører Gunnar Christrup (f. 18. dec. 1906).

Selska­bets første direktør, Emil Lund (f. 12. aug. 1889, d. 6. juni 1947) efterfulgtes af J. V. Lund (f. 4. juli 1888).

Adresse: Ny Toldbodgade 31-35, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gustav Knuthsen, boghandel.

Grundl. d. 17. dec. 1850 som cigar- og tobakshandel af Chr. B. Sidenius. Nuværende indehaver: Gustav Knuthsen (f. 1895).

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. L. A. Knutsson & Søn, blikkenslagerforret­ning, gas- og vandinstallation.

Grundl. d. 12. nov. 1908 af C. L. A. Knutsson (f. 1875, d. 1944).

I 1943 overtaget af sønnen, A. H. Knuts­son (f. 1910).

Adresse: Vesterbrogade 173, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. H. Koch, handelsgartneri.

Grundl. i jan. 1897 af C. H. Koch (f. 1868), der stadig er indehaver af firmaet.

Adresse: Roskildevej 81, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Einar Koch, boghandel.

Grundl. d. 29. okt. 1867 af Andreas Bernhard Bryndum (f. 1836, d. 1909). Indehaver (siden 1935): Einar Koch (f. 1910).

Adresse: Kordilgade 9, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Koch, firma for fabrikation og handel med væveredskaber o. l.

Grundl. d. 1. juni 1895 af Julius Koch (f. 1867, d. 1949).

I 1931 overtaget af Poul F. Hansen (f. 1899).

Adresse: Nørrebrogade 52, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Peter Koch, købmandsforretning.

Grundl. d. 4. okt. 1889' af Peter Koch (f. 1866, d. 1949).

Ef­ter dennes død overtaget af sønnen, Peter E. Koch (f. 1894).

Adresse: Peter Bangs Vej 38, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Theo Koch & Co., havariagentur, assurance­forretning, grossererfirma.

Grundl. d. 26. okt. 1871 af skibskaptajn Christian Theodor Koch (f. 1830, d. 1898) og J. P. A. Jørgensen. Sidst­nævnte udtrådte af firmaet i 1873.

Fra 1872, da Det Forenede Dampskibs-Sel­skab A/S blev startet, var Theo Koch samti­dig skibsinspektør i selskabet, hvor hans bro­der, C. P. A. Koch, var indtrådt som direktør.

Theo Koch var medstifter af Nordisk Skibs­rederforening og Dansk Dampskibsrederifor­ening og var begge foreningers første bestyrel­sesformand.

I 1896 indtrådte skibskaptajn Hans Laurits Udbye og Carl Claus Andreas Hansen i fir­maet. Kaptajn Udbye døde 1901, og C. C. A. Hansen udtrådte af firmaet i 1920.

I 1915 var skibskaptajn F. P. M. Brink (f. 1861, d. 1926) og Frantz Gammeltoft (f. 1. maj 1882) indtrådt i firmaet; P. M. Brink udtrådte i 1921 og F. Gammeltoft er siden da eneinde­haver.

Adresse: Toldbodvej 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Kock, isenkramforretning en gros.

Grundl. i 1887 af J. P. Kock (f. 1859, d. 1925) og Chr. Kock (f. 1860, d. 1924).

I 1925 over­toges forretningen af L. P. Kock (f. 1876).

Den nuværende indehaver, Hans Johansen (f. 1889), overtog firmaet d. 1. jan. 1950.

Adresse: Mejlgade 50, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. H. Kock, manufakturforretning en gros og en detail.

Grundl. d. 14. juli 1897 af J. H. Kock (f. 1874), der fremdeles er indehaver af for­retningen.

 

 

     

    H. J. Kock                         Perlegade nr. 27

     

 

Forretningen startede oprindelig som hvide­vareforretning, men er gennem årene udvidet til også at omfatte manufaktur, senge, triko­tage, herre-lingeri, gardiner, tæpper m. m.

I 1904 erhvervedes ejendommen på den nu­værende adresse; den gennemgik i 1938 en grundig modernisering.

Adresse: Perle gade 27, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ludvig Kock, isenkramforretning.

Grundl. d. 5. april 1902 af Ludvig Kock (f. 1876, d. 1941); efter denne overtaget af hans enke, fru Marie Kock (f. 1883). Den daglige ledelse forestås siden 1941 af svigersønnen, K. Aarslev Søren­sen (f. 1917).

Adresse: Vestergade 6 B, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Marinus Kock, isenkramforretning.

Grundl. d. 9. okt. 1893 af Marinus Kock (f. 1863, d. 1934).

I 1934 overtaget af enken, fru Christine Kock og i 1950 af sønnen Alfred Kock.

Adresse: 0stergade 3 C, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

MATHIAS M. KOCK

Urtekramforretning, er grundlagt 1846 i samme Ejendom, hvori Virksomheden endnu drives. Efter Grundlæggerens Død i 1888 er Sønnen, J. P. M. Koch, Indehaver.

Adresse: Højbroplads 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Kodak A/S, fabrik og grossistforretning (foto­grafiske artikler m. v.).

Grundl. d. 3. nov. 1910 som dansk aktieselskab.

Det danske selskabs første direktør var C. G. Caroc (f. 1881, d. 1936), der i 1936 efterfulgtes af den nuværen­de direktør, A. Kirk-Jensen (f. 1901).

Bestyrelsen består af nævnte direktør A. Kirk-Jensen, direktør J. J. W. Hoppe (f. 13. sept. 1879), landsretssagfører S. A. M. Bügel (f. 24. aug. 1893), salgschef Rob. Hansen (f. 7.

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage