Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ

 
PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstĉndig,

og Jeg arbejder pċ at fċ lavet en ny.

 
 

C. H. BIELEFELDT…………………….....................................................……………55

Cahnbley John Frederik se Kjĝbenhavns Skibssalgs Bureau…………........................346

Calberg Georg se Dansk AlfaLaval A/S……………………….....……………………...................119

Callesen Peter se Aabenraa Motorfabrik…………………………………………......................…….1

Cantor Kai se I. Cantor………………………………………………………......………………..................86

--- Sigurd se I. Cantor…………………………………………………………......……………................….86

Capito Knud se Alfred Capito…………………………………………………….....……….................….86

CARL BEITZEL………......................................................................................…48

Carl Jĝrgen se A/S Dampskibs­selskabet "Heimdal"……………….....……….….................114

Carlsen Aage se Kĝbenhavns Telefon-Kiosker A/S…………………………........................346

--- Alba, frue, se De Fire Herregaardes Mejeri……………………………….......................…161

--- Carl Julius Hansen se Pihl & Carlsen…………………………………................................487

--- C. G. se Mĝbelmagasinet Absalon………………………………………………........................412

--- H. se Presse Illustrations­bureau A/S, Carlsen's Clichéfabrik……….......................491

--- Henry Vester se Grenaa Kulkompagni A/S………………………………........................…203

--- Holger C. se C. Carlsen………………………………………………………….....………...................86

--- H. S. se Stukfabriken Dan­mark ved H. C. Carlsen & Sĝn……….......................….577

--- Hulda, frue, se L. Sander's Papirhandel…………………………………….........................524

Carlsen L. C. se De Forenede Papirfabr. ………………………………………….......................173

Carnĝ Oda, frue, se N. Carnĝ, fh. L. Koppel's Fabrik……………......…………................…87

Carstens Ejnar se V. Carstens' Bogbinderi………………………….....……………...................87

Carstens Fridrich se H. Carstens………………………………………….....…………................…....87

--- Hugo se Frederik Carstens…………………………………………………….....…….................…..87

Carstensen H. se Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri A/S…....................80

--- J., enkefrue, se N. Carstensen………………………………………………….....……..................87

Carĝe H. F. se Anton Petersen………………………………………………………......……................473

Caspersen C. se Kjerteminde Avis…………………………………………………….......................313

--- Ejnar se Brĝdrene Caspersen…………………………………………….....…………...............…...88

--- N. se Hotel Tĝnder……………………………………………………………….....………….................610

Cavling Ole se Ekstrabladet…………………….....…………………………………………..................146

Cederberg O. A. se Fjerrenseriet Landemĉrket 3-5 A/S…………….....……..................162

Cederholm Poul Oscar se Oscar Cederholm………………………......………………................…88

Celinder Kaj se Celinder & Co…………………………………………………......…………................…88

--- O. se Celinder & Co……………………………………………………………………….........................88

CHR. BROBERG, SĜN & Co…………....................................................……………70

CHR. AUGUSTINUS…........................................................................................37

Christens Hakon se Nĉstved Lĝveapotek…………………………………………......................448

Christensen A. se H. Christensen & Sĝn……………………………………………......…...............92

--- A., frue, se Mikael Christensen's Enke & Co………….......…………………………..............95

--- Aage se Hans Christensen…………………………………......…………………………...............….92

--- Aage se Paul Christensen……………………………………………………......………….................97

--- Aage se Kalligrafen ved Aage Christensen & H. Ingvorsen……….......................310

--- Aage se Holger Prior……………………………………………………………......………..................491

--- Aage D. se H. Chr. Christensen……………………………………………......………................…92

--- A. C. se "Fremtiden", gen­sidig- dansk Livsforsikringsforening…….....................182

--- Albert se Georg Kofoeds Mĝbeletablissement A/S……………………......................…326

--- Alfred se Alfred Christensen & Co…………………………......……………………...................90

--- Alfred Se Roslev Apotek……………………………………………………………........…..............…515

--- A. N. M. se C. O. Jensen's Maskinfabrik A/S……………………………….......................279

--- Anna. frue, se Georg Christensen………………………………......…………………...............…92

--- Anna, frue, se J. C. Christensen……………………………………......……………….................93

--- Anna Marie, frue, se Cen­traltrykkeriet i Esbjerg……….......…………………..............….89

--- Anthon se Densk Kjole Klĉdehus, Anthon Christensen A/S………......................126

--- Arild se Mĝller & Christensen A/S………………………………………………........................412

--- Arne se Usserĝd Bryggeri & Maltfabrik……………………………….......…….................…613

--- Arnold se Jĝrgen Christensen & Sĝn…………………………………........………….................94

--- Arnold se Fyens Landmandsbank A/S…………………………………………......................…191

--- Arthur se Magasin du Nord ved Emmy Seidenfa­den

     og Arthur Christensen…………………………………………………………………........................386

--- Asta, frue, se Morten Chri­stensen………….......………………………………………................95

--- Axel se H. Christensen & Sĝn A/S………………………………….......………………................92

--- Axel se Th. Christensen's Rullegardinfabrik ………………………….......………...............97

--- Axel L se Jydsk Centraltrykkeri A/S……………………………………………........................299

--- B. se Vestergades Jernudsalg…………………………………………….......…………...............626

--- B. se Ĝlgod og Omegns spare- og lċnekasse……………………….......….….............…644

--- C. se P. Blicher A/S…………………………………………….......……………………….…...............…59

--- C. se G. Richardt's Eftf………………………………………….......…………………………..............507

--- Carl se Hotel Dania……………………………………………………….......……………….….............117

--- Carl se Skanderborg Andels-Svineslagteri………………………………….......…...............550

--- Carl se Brĝdr. Trier………………………………………………………………………......................…606

Christensen Carl A. se Kbhvns nye Pakkassefabrik………………………….......................345

--- Carl C. se Eduard Nielsen's Eftf……………………………………………………......................428

--- Carl Emil se Carl Christensen………………………………………........…………………...............90

--- C. F. se Jĝrgen Balle's Bĝdkeri & Rĝgeri…………………………........……………................41

--- C. F. se C. Christensen & Co. A/S……………………………………........…………………….......…90

--- C. F. se C. F. Christensen A/S……………………………………………........………………..........…91

--- Chr. se Crome & Gold­schmidt's Udsalg i Vejle…………………….......…..........….......108

--- Chr. se Schwabach's Eftf……………………………………………………………...................…....537

--- Christian A. se Chr. Chri­stensen………………………………........…………………............…...91

--- Christian V. se Den Kon­gelige Porcelainsfabrik

     og Fajancefabriken Alumina……………………………………………………………....................328

--- Chr. T. W. Egede se Gram Apotek……………………………………………….......…..............201

--- C. H. Sparre se Hans Kjĉr's Sĉbefabrik………………………………………......................316

--- C.O. se Kalundborg Dampmĝlle A/S……………………………………………….....................310

--- C. Schmidt se Anthon Chri­stensen A/S…………………………….......………………..............90

--- C. V. Jesper se Joh. Jansen & Co.'s Eftf………………………………………..............…......276

--- Dion se C. Laugesen's Eftf………………………………………………………………....................363

--- E. se Christensen & Lendal' s Eftf………………………………………………….......…..............89

--- E. se Dyekjĉr & Christensen………………………………………………........…………............…143

--- Edvard. se J. Asmussen's Eftf……………………………………………….......…………...............36

--- E. E. se Carl Christen­sen's Eftf. Crome & Gold­schmidt………………........…..............90

--- Ejgil Hove se Vipperĝd Planteskoler……………………………………........……………...........635

--- Ejvind se August Bangs Forlag………………………………………………........…………...........…42

--- E. R. se Den Danske Mĉl­kekondenseringsfabrik A/S……………........….…............…134

--- E. R. se Haslev Lervarefabrik……………………………………………………….…....................229

--- Erik se Christensen & Schrei……………………………......……………………………….............…89

--- Erik se Jĝrgen Christensen………………………………….......…………………………..............….94

--- Erik se Usserĝd Bryggeri & Maltfabrik………………………………….......…..................…613

--- Erik E. se Knud Thorup's Vinhandel A/S……………………………….......………................601

--- F. H. Lauenborg se Vejle Dampbaade A/S………………….......…………………...............621

--- F. M. se Thisted kontrol­lerede Markfrĝkontor A/S……………………….........................596

--- Frantz se Hotel Frederik d. IV og Store Kro……………………………….......…...............177

--- Fritz se Christensen & Schrei……………………………………….......…………………..............…89

--- Fr. Sieck se Conbock A/S……………………………………….......………………………................106

--- G. se Haslev Bank A/S………………………………………………………………...................…...…229

--- Gunnar se L. V. Erichsen…………………………………………......…………………….................151

--- Gunnar Husted se Ribe Stampemĝlle……………………......……………………..............….507

--- H. se A. Borgmann & Co…………………………………………………………….......……..............…65

--- H. se Folketidendes Bogtrykkeri A/S…………………………………………….......................165

--- H. se Frijsenborg-Faur­skov Birks Spare- og Laakasse………………….....................184

--- H. se Graasten Bank A/S……………………………………………………………….......................201

--- H. se Ringsted Folketidende………………………………………………......…………................510

--- Hans se Mikael Christensen's Enke & Co………………………….......…………….............….95

--- Hans se Slotsbageriet i Nykĝbing F…………………………………......……………...............556

--- Hans Frode se Hans Chri­stensen………………………………......……………………..............…92

--- Harald Rich. se Harald Christensen………………………………......………………..............….92

--- Harry se Chr. Jensen……………………………………………………………………......................…279

--- Harry se S. Kjersgaard & Co……………………………………………………………………......…......316

Christensen Harry se Skou & Madsen's Eftf…………………………………......…...............….554

--- H. Bay se Wassén's Eftf………………………………………………………………........................617

--- H. B. Jesper se Joh. Jansen & Co.'s Eftf………………………………………......................276

--- H. C. se H. C. Christen­sen's Staalskibsvĉrft …………………….......…………................92

--- Helge se Holger Christen­sens Mĝbelmagasiner…………………….......………................93

--- Helge se Niels Larsen A/S…………………………………………………………...................…....362

--- Henry se Anthon Christensen A/S……………………………......…………………............….....90

--- Henry se Carl Christensen & Co…………………………………….......…………...................…90

--- Henry se Chr. P. Christensen………………………………….......………………………................91

--- Henry se J. N. Hansen's Boghandel……………………………………………..................…....222

--- H. F. se Bygningssnedkernes Aktieselskab……………….......……………………...............81

--- H. Fridolf se Fridolf Christensen……………………………………….......………………..............92

--- Hjalmar se H. Blichfeldt, Flensborg Lager A/S………………….......……………...............59

--- H. O. se Skotĝjsmagasinet New Zealand……………………………………......................554

--- Holger se Holger Chri­stensens Mĝbelmagasiner…………….......………………..............93

--- Holger se Friis & Frederiksen……………………………………………………….................…....183

--- Holger se J. P. Jensen………………………………………………………………….….....................285

--- H. P. se Helsingĝr Skibs­vĉrft og Maskinbyggeri A/S…………………….....................238

--- H. Walther se Toiletskabs Compagniet……………………………………….......................604

--- Ingvar Martin se I. M. Christensen's Mĝbeletab­lissement A/S……….....................93

--- J. Aage se Bartels Eftf…………………………………………….......………………………..............…45

--- Jan se Joh. Kastrup………………………………………………………………………...........…..........312

--- Jens se Johan & Axel Hornbech A/S…………………………………………….…....................258

--- Jens Chr. se I. C. Christensen……………………………………………………….....................….93

--- Jesper se Jesper Christensen & Co……………………………………………………..................…93

--- J. Munch se Munch Chri­stensen's Boghandel….......………………………….…............…409

--- Johan se Crome & Gold­schmidt's Udsalg i Ribe…………………….................……..…..108

--- John se Usserĝd Bryggeri & Maltfabrik…………………………….......……................…...613

--- Johs. se B. Eefsen's Eftf…………………………………………………………….......……..............145

--- Johs. se Preisler's Hotel…………………………………………….......…………………........…....…491

--- Johs. se Jul. Schmahl & Co.'s Eftf. A/S……………………………………................………...529

--- Johs. Sloth se H. Lohse's Boghandel……………………………………………................…....372

--- J. P. se fh. L. S. Lange's Eftf……………………………………………………………....................354

--- Jĝrgen se Arbejdernes Fĉllesbageri i Kbhvn………………………........…………...........….33

--- Jĝrgen se Jĝrgen Christensen & Sĝn……………………........………………………...........…...94

--- Jĝrgen se M. Christensen............................................................................95

--- Jĝrgen Morten se Morten Christensen….........................................................95

--- K., frue, se Sĝren Chri­stensen's Eftf. Jens Christian Christensen.…....................97

--- Kai se Cykelforretningen Urania……………………………………........……………….........…...108

--- Kaj se Georg Christensen & Sĝn…………………………………………........…......................92

--- Kaj se Forsikringsaktie­selskabet Nye Danske af 1864………………….................….446

--- Kaj se Vestergaard & Co. A/S………………………………………………………...............….....625

--- Kaj Georg se J. S. Haslund's Eftf…………………………………………………….....................229

--- Karen A., frue, se Nykĝbing F. Svane Apotek……………………………........…...........….447

--- Karia, frue, se Chr. Johansen's Eftf…………………………………………………....................295

--- Karl E. se Nybo Hagelskĉr Trĉlasthandel……………………………………................…...445

--- Kathrine se P. Christensen………………………………………………………........……….......….....96

Christensen Kjeld Bĝnnelykke se Christiansmĝllen……………….......………………...........101

--- K. Johs. se Banken for Ringsted og Omegn A/S……………………........…….......…….....44

--- Knud se H. P. Christensen & Sĝn………………………………………........……………..............93

--- Knud se John. Christensen, Vejle Stĝbegodsuds………………………........………...........94

--- Knud se N. P. Christensen's Bogtrykkeri…………………………………………...................…96

--- Knud se Kjĝbenhavns Brandforsikring……………………………………........…………...........341

--- Knud Holger se Alfred Buus' Eftf. A/S…………………………………………….......…...........…81

--- K. Sanggaard se Varde Haandvĉrkerforening' s Spare- og Laanekasse...........…616

--- L. A. se Maade Teglvĉrk……………………………………………………………………...................381

--- Ludvig se C. Breinholt……………………………………………………………….......…………............69

--- M. se M. Christensen's Planteskole………………………………………….......……….....…....…95

--- M. se W. Nordsig & Co……………………………………………........……………………….............444

--- M. se R. Ohmeyer's Eftf……………………………………………………………........………............456

--- M. A. A., frue, se Hans Christensen……………………………………........………………...........92

--- Magnus se Iver Christensen's Vaadbinderi………………………………….......……..........….93

--- Magnus se Nĝrregades Bageri…………………………………………….......…………….............450

--- Marius Juhl se Haderslev Amts Sparekasse……………………………………..................…209

--- Mary, frĝken, se Th. Chri­stensen's Rullegardinfabrik………………………..................…97

--- Mathilde, frue, se Poul Christensen's Ur- og Guldsmedeforretning…...................97

--- Mathine, frue, se M. Christensen……………………………………........…………………............94

--- Max se Horsens Bank A/S ……………………………………………………………….....................259

--- M. S. se Usserĝd Bryggeri & Maltfabrik……………………………………..........................613

--- N. se E. Buchardts Eftf………………………………………........…………………………..…...........…78

--- N. se C. Buchholtz's Boghandel………………………………………………........…………..........…78

--- N. Chr. se Horsens Folkeblad……………………………………………………………...................260

--- Niels se Nĝrrebros Sĉk­kelager……………………………………........………………….............450

--- Niels Erik se M. Simoni…………………………………........…………………………………...........…545

--- N. P. se Christiansmĝllen……………………………………........……………………………............101

--- N. P. se A. Fonnesbech Damernes Magasin A/S………………….......………….........…..166

--- Ole se M. Simoni………………………………………………………………………….......……...........…545

--- Ole Christian se O. C. Christensen & Sĝn…………………………………….................……..96

--- O. P. se Kymeia A/S………………………………………………………………………..................…..340

--- O. Th. se Kolding Kulkompagni A/S……………………………………………...........….......….327

--- O. Th. se Th. Thrue's Bogtrykkeri………………………………………………….......….............601

--- Otto se Chr. Christensen…………………………………………………………………....................…91

--- Otto se Jĝrgen Christensen & Sĝn………………………………………………........…...........…..94

--- O. V. se Carl Christen­sen's Eftf., Crome & Goldschmidt……………........…..........……90

--- P. se M. Christensen's Eftf………………………………………………………….......………............95

--- P. Aa. se Horsens Trĉlasthandel A/S……………………………………..…….................……260

--- Peder se Guldsmedegades Varehus………………………………………….……..................…206

--- Peter se Johs. Thomsens Eftf., P. Christensen………….…………………..........…...........598

--- Peter Heinrich se Christiansen & Co……………………………………………........…..........…..98

--- Peter Ove se Lamberg-Petersen's Eftf……………………………………………..................…351

--- P. Nordahl se Peter Christensen A/S……………….…………………………........…..........……97

--- Poul se Anthon Christensen A/S………………….…........……………………………….........…...90

--- Poul se Charles Christensen……………………………………………………........……................91

--- Poul se N. P. Christensen's Bogtrykkeri………………………………………........................96

Christensen Poul Anton se Georg E. Christensen A/S……………………......................…392

--- Poul Buchardt se Randers Svaneapotek……………………........………………..............…498

--- Poui Rabech se Poul Chri­stensen Trikotagefabrik……………………......................…..97

--- Povl se M. Simoni…………………………………………………………………........…….................545

--- P. P. M. se Pahl & Petersen A/S……………………………………………….....................…...464

--- Preben se H. Falck's Eftf………………………………........……………………………...............…158

--- Rasmus se J. P. Petersen…………………........………………………………………..............…..480

--- Robert se Wilhelm Aabyes Eftf……………………………………………………..............…..........1

--- Robert se Alfred Christensen & Co. A/S……………………........…………………................90

--- Robert se Randers Paraplyfabrik………………………………….......……………................…497

--- Rud. se E. Lütken Müller's Eftf………………………………………………….......................….411

--- Sigurd se Max Kleinsorg's Kunst- & Kobbertrykkeri………………….........................319

--- S. J. Mailand se J. C. Frandsen, Ringsted Dampmĝlle A/S………........................176

--- Sven se N. P. Christensen's Bogtrykkeri…………………………………….......................….96

--- Svend se Aug. Brandt's Eftf., S. Christensen………………….........……………...............68

--- Svend se C. Holms Boghandel…………………………………………………………..................…253

--- Sĝren se Jernindustriens Ulykkesforsikring……………………………….........................290

--- Sĝren K. se Chr. Christensen……………………………………………………….........................91

--- Sĝren Peter se C. J. Chri­stensen's Papirhandel A/S……………………........................91

--- Thorv. se Lemvig Materialhandel……………………………………………….........................367

--- Thorvald se C. J. Chri­stensen's Papirhandel A/S………………………......................……91

--- Th. P. se Skjern Sogns Spare- og Laanekasse………………………….....................….552

--- Ulf se Drubin, Fabrik for Trykfarver A/S…………………….......………………................…142

--- Viggo se A/S Bryggeriet Stjernen…………………………………........………………................75

--- Viggo se J. J. Christensen……………………………………………………........………..............….93

--- Vilh. se V. Lĝwener……………………………………………………………………......................….380

--- Wilh. se Christen Christensen……………………………………………………......................…..91

--- Villiam se Esbjerg lito­grafiske Etablissement & Sten trykkeri A/S…..................153

--- Villiam se H. C. Gildsig's Eftf……………………………………………………….....................…197

--- William se P. Christensen……………………………………………………………......................….96

Christgau H. se Vilh. Lange's Cigar- og Tobaksfabriker A/S………………....................355

Christiani Alex. se Christiani & Nielsen………………………………………..........................….98

Christiansen Aage se C. Christiansen……………………………………………….....................…..98

--- Aage se Rud. Christiansen…………………………………………........……………….............….100

--- Adda, frue, se H. P. Jensen's Eftf……………………………………………….....................….283

--- A. F. se Dansk Flint-Export……………………………………........……………………................122

--- Agnes, enkefrue, se C. W. Christiansen…………………………………........…….............…98

--- Alb. se Odense Kulkomp………………………………………………………….........….............….454

--- Albert Stokkebye se A. Christiansen……………………………………….........…….............…98

--- Anker Lĝjborg se Roslev Trĉlasthandel………………………………........………..............515

--- Anna, frue, se Frederikshavn Lĝve Apotek………………………………….......................180

--- Anna Th., frue, se Brĝ­drene Christiansen A/S………………………….........….............….98

--- Anne K., frue, se Anders Christiansen………………………………………….....................….98

--- Anton P. se A. Christiansen………………………………………………………….....................…..98

---A. P. Lützhĝft se Maskin­snedkeriet Rygaard………………………………...........….........…392

Christiansen Axel Peter se Hĝjbro's Vildt- & Fiskehus I/S…………...........................267

--- Bĝrge Stage se Aug. Olsen & Sĝn A/S……………….........……………………..................458

--- Carl se Carl Christiansen's Boghandel……………………………………........................…..98

--- C. C. se Ad. Goecker's Eftf. A/S………………………………………………...........................199

--- C. F. se Dansk Flint-Export……………………………………………………........................…..122

--- Chr. se Chr. Christiansen & Sĝn………………………………………..............................……98

--- Chr. se Emil Larsen………………………………………………………………….........................….358

--- Chr. A. se Chr. Christiansen………………………………………………….........…................…..98

--- Chr. Aa. se Chr. Christiansen………………………………………………….........................……98

--- Chr. Haahr se Ribe Amts Bogtrykker……………………………….........………................…507

--- Chr. Vilh. se Ernst Meyer & Co………………………………………………..........................…398

--- C. M. se Kongeriget Dan­marks Hypotekbank…………………………...........................329

--- Ejnar se Gustav Jensen's Eftf…………………………………………………........................….281

--- E. K. se C. K. Christensen………………………………………………………….........................…91

--- E. P. se Niels Hansen & Co.'s Eftf……………………………………………..........................223

--- Erik E. se F. Christian­sen's Maskinfabrik A/S………………………….........….................98

--- E. S. se Oscar Rolff's Eftf……………………………………………….........………...............…..512

--- E. W. se Skjern Bank A/S…………………………………………….........…………….................552

--- F. C. se M. C. Christiansen………………………………………………….........……................….99

--- Hakon se Det Ĝstasiatiske Kompagni……………………………………........................….645

--- Haldur se Godthaab…………………………………………………………………...........................199

--- Hans Helmer se Hĝjbro's Vildt- & Fiskehus I/S………………………..........................267

--- Herluf se Socialdemokraten for Randers og Omegn………….….........................…559

--- H. J. se Oluf Christiansen og Sĝn……………………………………………........................…..99

--- H. V. se Kĝbenhavns Ildtĉnderfabrik……………………………………........................…..343

--- Ingeborg M. se Det gamle Apotek……………………………………………..........................195

--- J. se Emdrup Dampva­skeri og Sodafabrik A/S………………………..........…................148

--- J. C. J. se L. Christiansen & Sĝn………………………………………………….........................99

--- Jenny, frue, se Oluf Chri­stiansen og Sĝn………………………………........................…….99

--- J. M. se Varde Haandvĉr­kerforening's Spare- og Laanekasse…........................616

--- J. U. se Dagbladet Sydfyn………………………………………………………...............................583

--- K. H. se F. Christiansen's Maskinfabrik A/S…………………………….….......................…98

--- K. L. se C. L. Christiansen & Sĝnner…………………………………………........................…98

--- Knud se Chr. Christiansen & Sĝn……………………………………………..........................…98

--- Knud se Horsens Avis……………………………………………………………….........................…259

--- Max se Fr. Christiansen…………………………………………………………….….......................…99

--- N. P. se fh. P. N. Christoffersen's Eftf……………………………..........…………............….101

--- Otto se Holbecks Fajance Forretning A/S………………………….………........................250

--- Otto Egly se H. F. Christiansen A/S……………………………………………......................….99

--- Ove Willy Egly se H. F. Christiansen A/S………………………………….........…............….99

--- P. se Akts. Silvan……………………………………………………………..........…………..............…544

--- Paul se Paul Christiansen & Sĝn………………………….........……………………..............…100

--- Peter se Hĝjbro's Vildt- & Fiskehus……………………………………………........................267

--- Peter se Lĝgumkloster Mĝbelfabrik………………………………………........................……380

--- Poul Julius se Paul Christiansen & Sĝn………………………….........………….............….100

--- Svend Otto se Holbecks Fajance Forretning A/S……………………......................…..250

Christiansen V. se Minneralvandsfabr. "Villy"………………………………..........................403

--- Viggo se Bernhard 0lsen's Eftf………………………………………….........……….............…..458

--- Viggo se Hotel Royal i Skive…………………………………………….............…….............…516

Christjansen Hans Henri se Frijsenborg Fabrikker A/S…………………….......................185

--- Knud Richard se Frijsen­borg Fabrikker A/S……………………………….........................185

Christoffersen A. se E. Christoffersen………………………………….........………….............….101

--- A. H. se Anna Nord's Eftf……………………………………………………………......................…438

--- Arne se C. Christoffersen…………………………………………………….........…….............…..101

--- C. C. se Valdemar Andersen's Possementfabrik A/S……………….....................……..31

--- Dorthea, frue, se Dampvaskeriet Sĝdal…………………………….........………..............…117

--- Edmund se Emil Kristensen……………………………………………………….......................….334

--- Ejner Skytte se Lemvig Folkeblad………………………………………………........................367

--- H. se Storehedinge og Omegns Spare- og Laanekasse……………........................574

--- Hans Andreas se Chri­stoffersen's Vin-Import…………………….........………...............101

--- H. L se Store Hedinge Materialhandel ved Hakon Christoffersen…....................574

--- Ida, frue, se Carl Larsen's Bogtrykkeri………………………………………........................357

--- Michael se Dampvaskeriet Sĝdal………………………………………………….......................117

--- Niels Martinus se Julius Christoffersens Fiskeexport………….........………..............101

--- Paul se Bjĝrn & Christoffersen……………………………………………….........………..............58

Christophersen Dagmar, frue, se Parfumerie Bristol……………….........…………..............70

--- Erik se Parfumerie Bristol……………………………………………………..........…………..............70

--- H. T. W. se R. A. Chri­stophersen's Guldsmedeforretning…….........………............101

--- J. se Hecksher & Sĝn's Eftf……………………………………………………….......................….232

--- Jĝrgen Holger se R. A. Christophersen's Guldsmedeforretning….......................101

Christtreu Lilly se Frantz Christtreu's Bogtrykkeri…………………………….......................101

Chrom Knud se Peter Jensen A/S……………………………………………………………................…288

Claessen J. se Esbjerg Svineslagteri A/S………………….........………………………............…154

Claudius Hugo C. P. se Hermann Claudius…………………………………….........…..............102

Clausen A. se Odense Broderi­fabrik ved A. Clausen & Sĝn………….....................……452

--- A. Groth se D. Therkelsen's Enke & Sĝn………………………………….........….............…595

--- Bĝrge se Edda v. Bĝrge Clausen…………………………..........………………………..............144

--- C., frue, se S. Clausen……………………………………………………….........…………..............103

--- Cai se Kĝbmands- og Haandvĉrkerbanken A/S………………………….......................347

--- C. B. se Spare- og Laane­kassen for Skĉrbĉk og Omegn……….…......................566

Charles se Carl Clausen & Sĝn……………………………………………..........…………................102

Chr. P. se C. Clausen & Sĝn………………………………………………..........……………............….102

Chr. Wagner se Svend­borg Kulkompagni A/S……………………………….........................…..581

C. J. se Fanĝ Spare- og Laanekasse……………………………..........…………………............….158

--- Ebbe se Ebbe Clausen's Boghandel……………………………..........…………….............….102

--- E. Chr. se Vesterbros Paraplyfabrik………………………………...........………..............….625

--- Else se Emil Clausen……………………………………………….........……………………..............102

--- E. Th. se N. C. Hoeck………………………………………………………………….......................…248

--- Hans Tage se C. P. Clausen's Sĝnner……………………………….........…………..............102

Clausen Harry se Bernh. Mid­delboe's Reproduktionsanstalt…………....................…..401

--- H. C. se Ĉrĝ Folkeblad…………………………………………………………..........…...............…644

--- Holger se Clausen & Stuckenberg…………………………………..........………...............….102

--- Iwan se Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik……………………........................…..229

--- J. se Gram Bank A/S………………………………………………………………..........................….201

--- K. se A. W. Kirkebye A/S……………………………………………………............................….315

--- K. E. se Aarhus Taske- og Kuffertforretning…………………………….........................…12

--- Kjeld se Odense Broderifabrik………………………………………..........…………................452

--- Marie Kirstine se L P. Clausen……………………………………..........………….............….…102

--- Mogens se Emil Clausen…………………………………………………...........…………...............102

--- Otto se C. P. Clausen's Sĝnner………………………………………..........……..............….…102

Clausen Ove se Bryggeriet Alliance A/S…………………………..........……………...............….72

--- Svend se Kontantforret­ningen. Chr. Clausen………………………….........................…329

--- Thorvald Robert Christian se Th. Clausen…………………………….........................….103

--- Vilhelm se L. Andresen's Eftf……………………………………………..........……….................32

Claussen Poul Bernhard se Griffenfeld Apotek……………………………...........................204

Cleemann Harald se P. F. Cleemann………………………………...........…………..............…..103

--- J. R. L. se Ludwigsen & Cleemann…………………………………………….........................375

Clemmensen H. se Maskinfa­brikken Landsperg A/S……………………...........................391

--- Holger se Chr. Provstgaard's Eftf……………………………...........……………..............…..493

--- I. se A. C. Illum's Udsalg…………………………………………………………..........................269

--- Tage se Chr. Provstgaard's Eftf…………………………………………...........……................493

--- Uffe se Chr. Clemmensen……………………………………………………..........................……103

Clifford Holger se Helge- Andersen's Eftf……………………............……………….............…..27

Cloos S. H. se C. B. Mĝller & Co…………………………………………………………....................…415

Cohn Armand se Carl Cohn's Sĝnner……………………………………...........………................104

--- Helmuth se Carl Cohn's Sĝnner ………………………………………...........……..............….104

Cohr Einar se Carl M. Cohr's Sĝlvvarefabriker A/S………………...........………................105

Colding Axel se Jĝrgen Colding…………………………………………………............…..............…105

Colding Th……………………...........................…………………………………………………………………77

Colfach Fr. se Fr. Colfach A/S…………………………………………………...........……..............…105

Coops Eigil se W. Coops……………………………………………...........………………..............……107

--- H. C. M. se W. Coops ………………………………………...........………………………...............107

Cordes Kai se Andersen & Cordes A/S………………………………...........…………..............….23

Corfitzen Carl Johan se Carl Corfitzen I/S……………………..........……………..................107

--- Lauritz se C. C. Corfitzen…………………………………………..........……………................…107

Cornelius O. se C. E. Cornelius……………………………………..........……………….................107

Cornelius-Knudsen Anna, frue, se Cornelius Knudsen…………………..........................321

Coroneos Antonios se Ernst Lemvigh-Müller & Co…………………….........................…..367

la Cour Johannes F. se Pind­strup Mosebrug, Savvĉrk

      og Emballagefabrik…………………………………………………………..........…...............…….487

--- P. se Christiansminde Badehotel……………………………...........……………..............…..101

Cramer K. B. se Chr. Andersen & Co…………………………………………............…...............…26

Creutz N. Th. se C. Th. Creutz…………………………………………………….........................….108

Crone F. L. se Det gjensidige Forsikringsselskab "Danmark"…….........................…118

      og Forsikrings-Aktieselskabet Norden…………………………………..........................…438

--- Thomas- se Chr. Augustinus Fabrikker A/S……………………..........……………............…37

Cronval Chr. F. se A/S Vor­dingborg Brĉndselskompagni…………..........................…638

Cruusberg Sv. Crone se Vejen Apotek………………………………………..........................….620

 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ
Tilbage