Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 321
Knud - Knud
 

H. C. Knude, urmagerfirma ("Klokken"). ­

Grundl. d. 14. nov. 1860 af Carl Slamberg; ef­ter denne videreført af sønnen, Carl Slamberg.

I 1905 overtoges forretningen af Chr. Nielsen (f. 1879); i 1945 af E. Askholdt; denne afstod d. 10. aug. 1946 firmaet til H. C. Knude (f. 26. juli 1918).

Adresse: Frederiksborggade 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Knudsen & Co., metalstøberi og metalvarefa­brik.

Grund!. i 1875 af O. H. Knudsen (f. 1846, d. 1922).

Nuværende indehaver: Arnold Danø (f. 1885).

Adresse: Blågårdsgade 41, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Knudsen, købmandsforretning.

Grundl. i 1875 af Emil Jensen.

Indehaver (siden 1913): A. Knudsen (f. 1888).

Adresse: Tølløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

A. Knudsen's Læderfabrik A/S.

Grundl. 1750 af Andreas Bonde.

Omdannet til aktieselskab i 1902.

Nuværende direktion: J. Kajus (f. 1890) og Arne B. Kajus (f. 1918).

Adresse: Ebeltoft.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Knudsen A/S, blandet købmandsforret­ning og handel med bygningsartikler.

Grundl. i 1901. Omdannet til aktieselskab i 1942.

Direktion siden 1942: Kaj Knudsen (f. 1907) og Birger Knudsen (f. 1916).

Adresse: Algade, Ringe.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Andr. Knudsen, smedeforretning.

Grundl. i 1892 af Th. P. Moltrup (f. 1862, d. 1937).

In­dehaver (siden 1927): Andr. Knudsen (f. 1890).

Adresse: Rendebanen l, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødrene Knudsen, murerforretning.

Grundl. d.10. maj 1910 af Georg Knudsen (f. 1885) og Alfred Knudsen (f. 1886, d. 1937). Førstnævnte er nu eneindehaver.

Adresse: Lille Torv 1-3, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brødr. Knudsen, trikotagehandel.

Grundl. d. 16. okt. 1894 af Lars Knudsen (f. 1865) og Mads Knudsen (f. 1866, d. 1935). Sidstnævnte udtrådte af firmaet i 1895, og Lars Knudsen fortsatte det som eneindehaver til han i 1931 optog sin søn, A. Merrild Knudsen (f. 1899), som medindehaver.

I 1940 udtrådte Lars Knud­sen af firmaet, som derefter videreføres af A. Merrild Knudsen som eneindehaver.

Adresse: Adelgade 9, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Børge Lindegaard Knudsen, kurvemagerforret­ning.

Grundl. i 1798 af N. H. Lange.

I 1922 overtaget af P. Lindegaard Knudsen (f. 1869, d. 1940) og i 1940 af dennes søn, Børge Linde­gaard Knudsen (f. 1915).

Adresse: Nørregade 15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Knudsen, grossererfirma, sejlgarn, træuld etc.

Grundl. i 1878 af Otto Lassen (f. 4. febr. 1854, d. 1942), der d. 1. maj 1936 overdrog firmaet til sin mangeårige medarbejder, Carl Knudsen (f. 2. nov. 1881).

Adresse: Klostergade 56, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. F. A. Knudsen, symaskineforretning.

Grundl. d. 18. okt. 1876 af C. F. A. Knudsen (f. 1840, d. 1896).

Indehaver siden 1939: sønnesønnen, Chr. Knudsen (f. 1904).

Adresse: Kongensgade 33-35, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. I. S. Knudsen A/S, grossererfirma (klæde­varer).

Grundl. i 1865 af Carl Johan Severin Knudsen (d. 1890), der i 1885 optog Jacob Al­fred Brøchner (d. 1927) som medindehaver.

Efter J. A. Brøchners død i 1927 videreførte hans datter, Jenny Vilhelmine Brøchner fir­maet, indtil det senere s. å. omdannedes til aktieselskab.

Dets stiftere var: grosserer Philip Ernst Einar Hansen, fru Jenny Vilhelmine Christen­sen og overretssagfører Axel Harald Steinthal (f. 1869), der tillige udgjorde bestyrelsen med førstnævnte som formand.

Direktion: fuld­mægtig Rudolph Carl August Gottfried Tschentscher.

Bestyrelsen består nu af landsretssagfører Cort Nissen Heinricy (f. 1915), der er for­mand, direktør Just Falbe-Hansen (f. 1883) og direktør N. C. Moesgaard Nielsen (f. 1886).

Den daglige ledelse forestås af prokuristerne P. Juul Thomsen og Palle Ryde.

Aktiekapitalen var oprindelig på kr. 150.000, men er efterhånden udvidet til 400.000 kr.

Selskabet driver tillige eksportforretning.

Adresse: Købmagergade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CORNELIUS KNUDSEN

Kgl. Instrumentmagerfirma, er grundlagt den 10. Marts 1838 af Jens Cornelius Knudsen (f. 1807, d. 1879). Efter hans Død overtog Sønnen, Th. Valdemar Cornelius Knudsen (f. 1844), der i 1871 var indtrådt i Firmaet, dette. Hans Sønner, Aage Cornelius Knudsen (f. 1879) og Jens Cornelius Knudsen (f.1885) indtrådte som Juniorchefer henholdsvis 1905 og 1908.

Adresse: Kjøbmagergade 15, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Cornelius Knudsen, instrumentmagerfirma. ­

Grundl. d. 10. marts 1838 af Jens Cornelius Knudsen (f. 1807, d. 1879).

Nuværende inde­haver: fru Anna Cornelius-Knudsen (f. 1909).

Adresse: Købmagergade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Erika Knudsen, fotografisk atelier.

Grundl. d. 1. okt. 1906 af Erika Knudsen (f. 1882, d. 1949), som i 1925 giftede sig med Erik Buch (f. 1894), der derefter optoges i firmaet, og nu er ene­indehaver af det.

Adresse: Vesterbrogade 40, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Knudsen, bagerforretning.

Grundl. i 1883 af S. Knudsen (f. 1858, d. 15. jan. 1912), efter hvem bageriet d. 1. juli 1920 overtoges af søn­nen, H. Knudsen (f. 15. sept. 1885). Sidst­nævntes Søn, Holger Knudsen (f. 1915) over­tog forretningen i 1947. Bageriet har gennem alle årene været beliggende i Smedegade.

Adresse: Smedegade 77, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Knudsen, isenkramforretning.

Grundl. i 1908 af Hans Knudsen (f. 1872, d. 1942).

Inde­haver (siden 1942): Richard Knudsen (f. 1909).

Adresse: Rosengade 6, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Knudsen Jern- og Staalforretning A/S, se næste side.

 

Hans Knudsens Planteskole, Laur. Lauridsen.

Grundl. i 1875 af Hans Knudsen (f. 1844, d. 1930).

Indehaver (siden 1926): Laurids Lau­ridsen (f. 1882).

Adresse: Landsgrav, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 
Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage