Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ζ Ψ

 
PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstζndig,

og Jeg arbejder pε at fε lavet en ny.

 

Dahl A. C. E. se Ernst Dahl's Tapet-, Rullegardin- og Persienne-Fabrik …..............110

--- Aksel se H. Dalhoff's Sψn's Eftf ………………………………………………………….............……111

--- Allan se Dahl's Kψbmandshandel ……………………………………………….……..............…..110

--- E. se Flagfabrikken, E. Dahl ………………………………………………………………...............….163

--- E. M. se Snedkermestrenes Trζ- og Finιrskζreri A/S ……………….............………..559

--- I. P. se J. Dahl …………………………………………………………………………………..............…....111

--- Jacob se Nyborg Eddike­bryggeri & Konservesfabrik A/S …………..............…………..446

--- K. F. Marstrand se M. Clausen A/S ………………………………………………..............……….102

--- Knud Fuglsang se C. Dahl …………………………………………………………………..............…..110

--- M. C. se Brψdrene Dahl A/S …………………………………………………………………........………..109

--- Otto se Det Kgl. Hof-Apothek …………………………………………………………..............…….248

--- Ove Clement se Wiggo Dahl's Porcelζnsforretning ………………………….............…..111

--- Ruth, frue, se Peter Sψrensen ……………………………………………….................………………..590

Dahlgaard Frede se Holbζk Motorfabrik ved Fr. Dahlgaard ………………..............……..251

--- Henry se Holbζk Motor­fabrik ved Fr. Dahlgaard ………………………….............………..251

Dal H. A. se Ny jydsk Land-Hypotekforening ………………………….............……………………445

Dalager Ingerid, frue, se Ferd. Schδfer's Eftf ……………………………………..……..........……539

Dalgaard Ankerstjerne se Jens Mψllers Boghandel ………………………............………………416

--- Carl se Carl Dalgaard & Sψn …………………………………………………………….............………111

--- Carl Th. Heger se Th. Dalgaard A/S …………………………………………………............……..111

--- Henrik Peder Heger se Th. Dalgaard A/S ………………………………………….............…….111

Dall Chr. H. se J. H. Dall ……………………………………………………………………….............……….111

Dalsborg F. H. J. se Brψdrene Dalsborg ………………………………………………….............…….111

--- H. J. J. se Brψdrene Dalsborg ………………………………………………………………............…..111

Dalsgaard Jens se Kreditfaf jydske or­eningen Land- ejendomsbesiddere …...........333

Dalsgaard-Olsen Olaf se Nor­disk Films Kompagni A/S ……………..........…………………….441

Dam Axel Johannes se Chr. Dam …………………………………………………………….............……112

--- H. se Aakirkeby Cementstψberi ……………………………………………………………............………2

--- J. P. se Hoff's Bogtrykkeri ……………………………………………………………………............……248

--- Ninna, frue, se A. Dam …………………………………………………………………………...........…..111

--- William se Frits Sψrensen's Boghandel …………………………………………….............……….589

Damgaard Eli Winther se E. Damgaard ……………………………………………………............…..112

--- Emil se Esbjerg Neptun Apotek ……………………………………………………………….............154

--- N. Juel se Bjerre og Hat­ting m. fl. Herreders Spare- og Laanekasse ……..........….57

Damgaard-Nielsen H. O. se De Danske Spritfabrikker …………………………………............135

Damkjer Martin se C. L. Ohlmann's Eftf. …………………………………............…………………..455

Damm A. se Eduard Stilling ……………………………………………………………............……………..573

Damsgaard Aage Chr. se London Herremagasin i Horsens ……………………..........……..373

Damskjζr P. se Rasmussen & Damkier ………………………………….............……………………499

Danielsen C. se Haderslev Creditbank A/S ………………………………………………............…..209

--- H. se M. & H. Danielsen …………………………………………………………………………............…118

--- H., frue, se Metha Jensen's Eftf. ………………………………………………………............……..286

--- M. se M. & H. Danielsen ………………………………………………………………………............…..118

--- Valdemar se J. Chr. Danielsen ……………………………………………………………............……118

Dankert C. se Sorψ Spare- og Laanekasse ……………………………………...........………………560

Dannesboe J. P. se Chr. F. Justesen's Jernstψberi …………………………………..........……..298

Danneskiold Samsψe Alice se Hasselbalch & Co. ………………………………………..........…..229

Dansk Gravekompagni i Vejle (se M. J. Ballin΄s Sψnner, A/S)…...............................41

Danstrup Jens Peter se Bonnesen & Danstrup …………………………………………….........…….63

Dantzer-Sψrensen C. se Kerteminde Apotek ………………………………………...........…………313

Danψ Arnold, se Knudsen & Co. …………………………………………………………………………....…..321

Darling Arne se C. M. Han­sen's Eftf. ved N. Knudsen ………………………………..........…..218

--- John Emlington se Sjodt & Weiss ……………………......................………………………………549

Davidsen B. se Det Fyenske Trζlastkompagni A/S …………………………………...........……193

--- Dare se Missionshotellet i Horsens ……………………………………………..........……………..403

--- Ejnar se Martin Davidsen …………………………………………………………………….............……137

--- Per se Oskar Davidsen & Co. ……………………………………………………………......……………..137

Deden E. Brψnsdorff v. se F. Fogh & Sψn ………………………………………............……………..164

Degener Bψje se Faaborg ny Materialhandel ………………………………………...........………..156

Degn J. Lehman se J. Lehman Degn's Boghandel …………………………………...........……..137

--- K. se Kbhvn.s Grundejeres Renholdningsselsk. ……………………………...........…………652

Dehn Helga, frue, se Gustav Dehn's Dampvaskeri …………………………………................137

Deigaard H. se Vesterbros Jern- og Metalstψberi ……………………….............……………..625

Dein Ellen, frψken, se J. R. Dein's Boghandel ………………………………………..............…..138

--- Margrete, frue, se M. Deins Boghandel ……………………………………………..............…..138

--- S. C. se J. R. Deins Boghandel ………………………………………………………...............…….138

Dejgaard Sv. G. se Sander Hansen's Trζlasthandel A/S ……………………...........………..225

Deleuran W. se C. Gerlach & Sψns Eftf. ………………………………………………..............…….197

Dencker Hans se Dencker's Sψn ………………………………………………………...............………..138

--- Dencker J. J. T. se Rene Bψytler, Sally Meyer & Co. ………………………….......…………..86

--- O. V. se Dencker's Sψn ………………………………………………………………................………..138

Denman E. F. se Frederik Schindler's Eftf. A/S …………………………..............……………….526

Dennow Rob. se Louis Peelman's Eftf. …………………………………………..............……………470

Deruginsky B. se Almindeligt Assuranceselskab af 1896 A/S ………………............………21

Dessau Einar se De forenede Bryggerier A/S  ……………………………………..............……..167

og Tuborgs Bryggerier …………………………………………………………................…………………….609

Dessau Martin (f. 1865)………………………………............................................………………80

Dethlefsen E. se Ringkψbing Rugbrψdsfabrik ………………………...............……………………510

--- Lorenz P. se Lorenz P. Dethlefsen & Co. ………………………………………..............……..138

--- P., frue, se C. VV. Jensen's Eftf. …………………………………………………................………279

--- Sidney se A/S C. Schψnemann ……………………………....................……………………………540

Dethmer Kaj se Nordisk Gjen­forsikringsselskab A/S …………………..............…………....441

Devantier O. E. se Fabriken "M. L." A/S ………………………………………………….........……….157

Dewulff-Hansen Holger se A. C. L. Dewulff's Eftf. …………………...............…………………138

--- Mogens se A. C. L. Dewulff's Eftf. …………………………………………................…………..138

Dicksen Harald se Harald Dicksen's Boghandel …………………………………..............……..138

Dideriksen C. J. se H. S. Hansen's Eftf. ……………………………………………..............……….221

Didrichsen E. T. L. se Chr. Mψller's Eftf  …………………………………….................……………415

--- H. se Vamdrup Tψmmerhandel ……………………………………..................…………………….615

Diedrichsen Holger se Kol­ding Fyrvζrkerifabrik ………………………………................………326

Digmann Aksel se M. Digmanns Boghandel …………………………………………...............…..140

Dinesen Aage se A. F. Petersen's Eftf. ………………………..............………………………………473

--- D. se Edv. Fulbius' Eftf. ………………………………………………………………...............………..189

Dinsen B. se Assens Amts Avis ……………………………………………………………...............………36

Dirks Johs. se Asmus Hansen ……………………………………………………………................………216

Dirksen G. E. se M. Dirksen & Sψn …………………………………………………................………..140

--- Marius se M. Dirksen & Sψn …………………………………………………………...........…………….140

Dissing A. se Brd. A. & Aa. Dissing ……………………………………………………...............……..140

--- Aa. se Brdr. A. & Aa. Dissing ……………………………………………………………................…140

Dithmer Georg se Burmei­ster & Wain's Maskin- og Skibsbyggeri A/S …...............…..80

--- J. P. se Nζstved Bryggerier A/S,Fψniks …………………….................……………….……..448

Ditlevsen Axel W. se Aal­borg Amts Andels-Smψr- salgsforening ………................………2

--- K. se Jensen & Ditlevsen, I. Bonnesen's Eftf ………………………………..............………276

Dittmann Εge se Ε. Dittmann ……………………………………………………………................…….140

--- L. E. se Brahetrolleborg Garveri ……………………………………………………................………66

Djψrup Aug. Peter se P. Djψrup ………………………………………………………................………..140

Dohm J. P. R. se C. C. Dohm …………………………………………………………….................………140

Dohn Henry se De Danske Sukkerfabrikker A/S ……………………………….................……..134

Dolleris Th. se Th. Damborg's Cigar- og Tobaksfabriker A/S  ………...............………..112

Dollerup Jens Chr. se I. C. Dollerup ……………………………………………................……………140

Donner P. B. se Horsens Bank A/S ………………………………………………................…………..259

Donnerup J. C. se Jens Vil­ladsens Fabriker A/S ………………................……………………..630

--- V. F. se Peter Andersen …………………………………………………………………................………30

Dorch Sv. Jul. Fabricius se Henrik Dorch ……………………………………….................………..140

Dornonville de la Cour O. se Morsψ Tekstilfabrik A/S ……………………................……….406

Dorph H. se Hugo Dorph …………………………………………………………………..................………140

--- K. B. se Hugo Dorph ……………………………………………………………………….................…..140

Dorph-Petersen S., frue, se K. M. Michael ……………………………………………...................399

le Dous Kai se P. le Dous …………………………………………………………………….................…..141

Draggard Waldemar se C. Hindenburg's Eftf. A/S  ……………………………................……245

Dragheim Chr. se Nζstved Discontobank ……………………………….................……………..448

Dragsted Arent se A. Dragsted A/S ………………………………………………….................………141

--- Einar se E. Dragsted ……………………………………………………………………….................…..141

--- Finn se E. Dragsted …………………………………………………………………….................……….141

--- Ove se A. Dragsted A/S ……………………………………………………………….................……..141

Draminsky Paul se Jydsk Telefon-Aktieselskab …………………………………................……300

Dreier H. se Axel Friis' Eftf. ……………………………………………………………….................…….184

Dreiψe Erik Junker se H. Junker Dreiψe …………………………………………..................……….141

Drescher Carl se Mammen & Drescher A/S ………………………………….......................……387

--- Harald se Linotol-Kompagniet ………………………………………………….................…………371

--- K. se M. Seest Maskin- fabr. …………………………………………………....................…………..540

Drewes Chr. Mohr se Give Apotek ………………………………………….................…………………652

--- Poul se Kaffesurrogat­fabriken Danmark A/S ……………………………..................………309

Dreyer Aage se Fyens Stiftbogtrykkeri …………………………………………….................………191

--- C. se Fr. Dreyer …………………………………………………………………………….................……..141

--- Carl se Georg Bestie A/S. ……………………………………………………………..................……..54

og Riis & Dreyer A/S …………………………………………………………………….................…………..508

Carl se Simonsen & Nielsen A/S ……………………………….................………………………………..546

Dreyer F………………….................................................................................…………..54

Dreyer H. se Kr. Dreyer, Dansk mekanisk Kedel­rensnings -

     &. Isolationsforretning……………………………………...............................................141

--- J. C. se Odense Vin Kom­pagni…………………………………………….…….........................454

--- Max se Fyens Stiftstidende………………………………………………………..........................192

--- P. se P. Dreyer & Co…………………………………………………………………...........................141

--- Peter se Georg Bestle A/S………………………………………………......……………….................54

     og Riis & Dreyer A/S……………………………………………………......………………..................508

--- Sophie. frue, se Kr. Dreyer. Dansk mekanisk Kedelrensnings- &

     Isolationsforretning…………………………………………………………......………................…...141

Drost Jens se Hadsten Mψlle A/S……………………………………………................................210

Drucker Herbert se H. L Drucker & Sψn………………………………………….......................….142

Drόckhammer C. F. se Poul Holm…………………………………………………….........................254

Drζbel O. H. se Nykψbing F Bryghus A/S……………………………………….......................…447

Duch Gregers se Th. Duch…………………………………………………………….....…....................142

--- Inger, frue, se Th. Duch…………………………………………………………….......................….142

Due-Petersen Jens se A/S Frichs……………………………………………………….......................183

Duelund Svenn se Johan Due­lund'S Protokol og Papirvarefabrik...........................142

Dupont Francois Jean se Jean Dupont…………………………………….............................…142

--- G. L. E. se J. L. Dupont……………………………………………………………….......................…143

--- J. Renι se J. L. Dupont……………………………………………………………….......................…143

Duus Aage se Fritz Duus A/S………………………………………………………......…................…..143

--- Carl se Fritz Duus A/S...............................................................................143

Duzaine-Hansen C. se Vilhelm Hansen & Co. A/S………………………………................…..226

Dybdal C. C. se Sparekassen for Kjψbenhavn og Omegn…………………......................563

Dyhr-Nielsen Anders se Mes­sen, Anders Dyhr-Nielsen…………………….......................397

Dyrbye Kaj se Martin Dyrbye A/S……………………………………………......………….................143

Dyrlund-Parbst K. se V. Parbst & Sψn………………......…………………………......................466

Dyrskjψt K. se S. Sψrensen & Sψn's Eftf……………………………………….............................591 

Dψmler Johs. Ph. se Johs. Dψmler…………………………………………......…………...............….144

Dψrffer Otto se Brdr. Dψrffer………………………………………………………..........................….141

--- Svend se Brdr. Dψrffer…………………………………………………………….....……...................144

     og Tutein & Koch's Eft………………………………………………………………….....................…607

Dψring J. C. M., frue, se P. Joh. Dψring ……………………………………….....…..................…144

--- Svend se P. Joh. Dψring…………………………………………………………………....................…144

   
      A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ζ Ψ 

Tilbage