Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 546
Simo - Simo

 

Simonsen & Nielsen A/S, cykler en gros.
Grundl. d. 8. april 1890 af Carl Simonsen (f. 1867).

Omdannet til aktieselskab i 1910.

Nuværende direktion: ovennævnte Carl Simonsen, Carl Dreyer (f. 1875) og Svend Simonsen (f. 1905).

Adresse: Frederiksholms Kanal 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

SIMONSEN & WEEL´S EFTERFØLGER

Grossererfirma, Manufakturforretning, er grundlagt 1817 af J. J. Weel, der et Par Aar efter optog Joseph Simonsen som Kompagnon, og da denne døde i 1858 overdrog Forretningen til P. Th. Westy, efter hvis Død i 1888 den overtoges af den nuværende Indehaver, Jul. J. Lippmann.

I 1888 optoges Forretningen med Forbindestoffer, der faa Aar efter udskiltes som en selvstændig Virksomhed og udvidedes til at omfatte alt hørende til Hospitalers og Klinikkers Udstyr. I 1907 oprettedes Værksted for Fremstilling af Hospitalsmøbler; dette forenedes i 1910 med Smedefirmaet J. Cumann´s Efterfølger (se denne)

Adresse: Kjøbmagergade 20, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Simonsen & Weel's Eftf. A/S, forbindstoffabrik, sygeplejeartikler, bandager og kirurgiske
instrumenter.

Grundlæggeren var den 31 årige, I. I. Weel, der i 1817 åbnede forretningen i Farvergade.
Året efter blev J. Simonsen optaget som medindehaver, I 1840 flyttede firmaet til
Købmagergade nr. 20, hvor det havde til huse indtil 1947, da udviklingen nødvendiggjorde flytning til større og mere tidssvarende lokaler.

I. I. Weel, der trak sig tilbage i 1850, blev afløst af sin brodersøn, Edward Weel, der

afgik ved døden i 1858.

Da også Simonsen døde i 1857 overgik ledelsen til P. Th. Westi.

I 1864 blev Westi's slægtning, Julius Lippmann ansat i firmaet, som han overtog ved Westi's død i 1888.

Selskabets nuværende seniorchef, grosserer Kai Lippmann, indtrådte i firmaet i 1902 og

 

 

 

Prags Boulevard nr. 55

 

 

overtog ved faderens død i 1928 ledelsen.

På grund af en hurtig voksende omsætning var plads spørgsmålet efterhånden blevet yderst akut, og i 1938 opførte man på Prags Boulevard nr. 55, en bygning, der rummer fabrikation af forbindsstoffer, en gros salg af forbindsstoffer og sygeplejeartikler, værkstedet
"Hofa" til fremstilling af hospitalsmøbler, bandageri samt et moderne elektromedicinsk værksted.

Selskabets administrative ledelse under grosserer Kai Lippmann samt hovedbogholderiet, har ligeledes til huse her.

I 1940 blev tandlægeafdelingen etableret som et selvstændigt aktieselskab, K a i  L i p p m a n n  D e n t a l  D e p o t  A/S, og flyttede i 1949, efter at have haft midlertidige lokaler i Store Kongensgade, til nye og moderne lokaler i nybygningen Nyropsgade nr. 37.

På grund af pladsmangel, så man sig i 1947, nødsaget til at flytte hovedudsalget, instrument- og dyrlæge afdelingen fra Købmagergade til egen ejendom Bredgade nr. 43.

Leder af instrument- og dyrlægeafdelingen er direktør

 

Bredgade nr. 3

 

Ole Lippmann, der som tredie generation er rykket ind i ledelsen.

Adresse: En gros afdeling, værksted og hovedkontor: Prags Boulevard 55,

              Kbhvn. S.

-        Instrument- og dyrlægeafdeling:

         Bredgade 43, Kbhvn. K.
    -    Dental Depot: Nyropsgade 37,
         Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Simonsen & Wendt ved J. S. Simonsen & Wendt,

murermestre, Ingeniører og entreprenører.

Grundl. d. 28. aug. 1895 af J. S. Simonsen (f. 1870).

I 1942 optoges sønnen, Sv. Simonsen (f. 1914) som medindehaver.

Adresse: Vesterbro 23, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. Simonsen, automobilforretning.

Grundl. i 1900 af C. Simonsen (f. 1879, d. 1940).

Indehaver (siden 1946): E. Simonsen (f. 1920).

Adresse: Fjerritslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

D. R. Simonsen's Vaskeri.

Grundl. d. 6. dec. 1886 i Nansensgade nr. 46 af R. Simonsen (f. 1855, d. 1933).

Ca. 1895 flyttedes forretningen til nuværende adresse.

 

 

I 1934 overtoges firmaet af de nuværende indehavere, datteren fru Justa Søderberg (f. 1888) og Hjalmar Gunthel Kjær(f. 1898).

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage