Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse
Tilbage til oversigten
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ

PERSON REGISTER

B
 

Dette Personregister er ikke fuldstĉndig,

og Jeg arbejder pċ at fċ lavet en ny.

 

 

Baadsgaard P. se Severin Kemnitz………………………………...............................………..313

Baagĝ C. se Holten Lange's Trĉlasthandel A/S ………………..............................……354

Baagĝe Ejnar se L. J. Baagĝe ………………………………………………............................…….38

--- Laurits se Frits Th. Fürst …………………………………….............................……………….193

--- Sv. Chr. se L. J. Baagĝe …………………………………………………..............................……38

Baagĝe T.: T. BAAGĜE´S EFTERFĜLGER….........................................................…38

Baagĝe T. junior: T. BAAGĜE´S EFTERFĜLGER…..................................................38

Baaring B. se Magasin du Nord …………………………………………..............................…..384

Bach Anders se Anders Bach A/S ……………………………………..........................…………….38

Bĝrge se Nĝrresundby Brĝndanstalt ved A. Bach & Sĝn …….............................….451

--- C., frue, se Ingvard Bach ………………………………………….............................……………39

Ejvind se Ingvard Bach ………………………………………………………............................………..39

Bach Evald se Joh. Fr. Schalburg …………………………..............................…………………525

--- Sten se Sten Bach A/S …………………………………………………............................…………39

Bache Einar C. se Hĝrsholm Klĉdefabrik A/S ………………………...........................…..268

Bacher-Jensen, frue, se V. Friborg ……………………………………...........................……….183

Bachmann W. se Frederik Hertz ………………………………………………...........................…243

Bacina Josef se Kĝbenhavns Kurvemĝbelfabrik, G. Frickenmeiers Eftf.…............….344

Back Bent E. se Karl I. Schütt …………………………….......................…………………………..539

Back Christian se Back & Kamper ……………………………………............................………….39

--- Chr. J. se De Forenede Trĉskofabrikker A/S ………………...........................……….174

Backhausen Kai se Chr. Clemmensen ………………………..........................………………..103

--- M., frue, se A. Backhausen ……………………………………………...........................……….39

--- Vilh. se Chr. Backhausen ………………………………………...........................………………..39

Bager Chr. J. K. se S.H. Bager …………………………………............................………………….40

--- E. L. se Skjelskĝr Laane- og Diskontobank A/S  ………..........................………….555

H. P. J. se Sydfyns Sparekasse ……………………………………..............................……………..584

--- Ole se C. C. U. Johnsen's Bog- og Papirhandel ……….........................…………….297

Bagge S. A. se Fr. Bagge's kgl. Hof-Bogtrykkeri …………………...........................……..40

Bagger Ellen, frue, se Julius Heckscher A/S ………………………............................…….231

--- P. K. C. se Dansk Dental Depot ved Bagger & Wium ………….........................…122

--- S. A. se Baggers Trĉlast- og Kulforretning …………………...........................…………40

Baggesen C. H. se Frank & Petersen ………………………………….........................…………177

Bahner Erik se Siegfr. Olsen's Eftf.'s Boghandel I/S …………...........................………462

Bahnsen Augusta Marie, frue, se Ferd. S. Bahnsen …….........................…………………41

--- Peter B. se Lĝgumkloster Bogtrykkeri ………………………………..........................…..380

Bak A. A. se Vejle Mĝrtelfabrik A/S …………………….........................…………………………621

--- Bĝrge se N. M. Bak & Sĝn A/S …………………………………….............................…………41

Bakke P. A. se Vestlollands Avis ……………………….........................………………………….626

Bakkekilde R. S. se H. Ras­mussen & Co.,                                                       Frederiks­gades Jernstĝberi & Maskinfabrik A/S ………………………………............……………501

Bald Anton se Hjalmar Bald ………………………………………………..........................……………41

--- Fr. se Valdemar Bald ………………………………...........................…………………………………41

Balk-Mĝller Knud se A. Baess & Komp …………………….........................……………………..40

--- Sv. Aa. se A. Baess & Komp. ………………………………….........................………………….40

Balle Aage se Hotel Vinhuset …………………………………........................……………………..633

Ballin Henrik Isidor (f. 1835, d. 1901): M. J. BALLIN´s SĜNNER, A/S….................…41

Ballin Jacob Ludvig (f. 1833, d. 1891): M. J. BALLIN´s SĜNNER, A/S…................….41

Ballin Marcus Jacob (f. 1801): M. J. BALLIN´s SĜNNER, A/S……..........................….41

Ballin Max Adolph (f. 1865): M. J. BALLIN´s SĜNNER, A/S…..............................…..41

Ballin Sara (f. 1800, d. 1863): M. J. BALLIN´s SĜNNER, A/S……..........................…41

Balling H. L. L. se Banken for Hobro og Omegn A/S ……………...........................……..43

Ballisager A. se Landbosparekassen i Horsens ………………………........................…….352

Balslev Mogens se Thomas B. Thrige ……………………….........................……………………601

Balthazar-Christensen Eggert se Det kongelige Klasselotteri …….........................328

Banck G. K., frue, se J. Frederiksen & Co. …………………………….........................……..180

Bandtholtz J. F. se Bandt­holtz ved P. Bandtholtz og J. Fr. Bandtholtz ...................42

--- P. se Bandtholtz ved P. Bandtholtz og J.Fr. Bandtholtz ……........................………42

Bang A. C. (f. 1823, d. 1807): A. C. BANG……...............................................……….42

Bang Aage se A. C. Bang ………………………………………….………..........................……………42

--- Ella, frue, H. Chr. Bakke's Boghandel …………………….........................................41

--- Erik se C. Stürup & Co.'s Eftf. A/S ………………………………..........................………….577

--- F. V. se Haslev Bank A/S ………………………………………………..........................………..229

--- Gunnar se Chr. Bang & Sĝnner ………………………..........................…………………………42

--- Holger se N. C. Bang A/S ……………………………………………….........................…………..42

Bang I. D. (f. 1790, d.1864): A. C. BANG………...........................................…………..42

Bang Ivan se Chr. Bang & sĝnner ……………………………………….........................…………..42

--- Knud se N. C. Bang A/S …………………………………………………….........................………..42

--- Oscar se Oscar Bang's Planteskole. ……………………........................……………………..42

Bang Oscar (f. 1863): A. C. BANG……….....................................................……………42

--- Poul se Aa Mĝlle Kridtslemmeri ………………………………………….........................………..1

--- Poul se Poul Bang, Vangs Tegl- og Kalkvĉrker  …………..........................…………..43

Bang Knudsen Leo se Bang Knudsen A/S …………………………..............................……..43

--- R. se Bang Knudsen A/S …………………………………………………..........................………..43

Bank H. T. se Hans Bank's Eftf. ……………………………………………….........................……..43

--- Mogens se Martin Bank ……………………………………………………............................………43

Barasinski T: se A. F. Peter­sen's Maskinfabrik A/S …….........................………………..473

Barby Hildur Margaretha se H. I. Barby ………………………………..........................………..45

Bardenfleth H. se Creditkassen for Landejendomme, i Ĝstifterne.........................108

Barding Carl se Johannes Bar­ding's Farveri & Kemi­ske Tĝjrensnings Etablissement A/S ……………………………………………………….....................................................………………….45

--- Sv. Aa. se Johannes Bar­ding's Farveri & Kemiske Tĝjrensnings Etablisse­ment A/S. ………………………………………………………………......................................................…………45

Barfod P. D. Tang se Julius Nielsen & Sĝn ……………………………….........................…..430

Barfoed Erik se Bogense Jernstĝberi og Maskinfabrik …………….........................………62

--- Harald se Delfin-Apoteket ……………………………..........................………………………….138

--- Helge se Olaf Barfoed ……………………………………………………….........................………..45

--- Sven se Frederiksholms Tegl- og Kalkvĉrker A/S ………...........................…………181

Barner-Rasmussen M. se Dansk Folkeforsikringsanstalt ……….........................……..123

Barnow Erik se Aarhus Tĝm­merhandel, Niels Barnow & Co. ……..............................12

--- Niels se Aarhus Tĝmmer­handel, Niels Barnow & co ………….........................………12

--- Poul se Aarhus Tĝmmer­handel, Niels Barnow & co ……..........................……………12

Barrit Victor se Ludv. Schmidt's Eftf. …………………….........................……………………….530

BARTH & JENSEN´s EFTERFĜLGER………................................................………45

Barth Ludv. Edv. (f. 1823, d. 1901): BARTH & JENSEN´s EFTERFĜLGER……........…..45

Bartholdy Kay S. se Ibsen & Secher …………………………………...........................…………269

Bartram E. se C. Wienberg & Sĝn's Eftf. …………….........................…………………………628

Bartrumsen V. From se P. Rudbeck Larsen ……………………………...........................……362

Bartsch Robert se Kĝbenhavns Metaltrykkeri & Lysekronefabrik …........................345

Basse A. se Hotel Fĉrgegaarden …………………………………………..........................………194

Bastiansen Carl se fh. C. Jacobsen's Eftf. ………………………………........................…….272

--- Olea, frue, se S. Bastiansen & Sĝn ………………………….....................…………………...45

--- Poul se S. Bastiansen & Sĝn. ………………………………………........................…………….45

Batzlaff Wilh. se M. Hansen & Co. ……………………………………............................……..223

Bau C. H. W.: WILHELM BAU……...................................................................……..45

Bau Jul,: WILHELM BAU………...........................................................................….45

Bauer Axel se Rudkĝbing Apotek ………………..............................……………………………517

Baungaard J. D. se K. Baun­gaard's Papvarefabrik ……………….........................………..45

--- M. se K. Baungaard's Papvarefabrik ……………………………..........................…………..45

--- P. se K. Baungaard's Papvarefabrik …………….........................…………………………….45

Baunsgaard Aksel se P. Baunsgaard …………………….…………….........................………….47

--- Ejvin se P. Baunsgaard …………………………………………….…..........................……………47

--- Peter se P. Baunsgaard ………………………………………………………….......................…….47

Baumgarten & Burmeister....................................................................................80

Baumgarten H. H. (f. 1806, d. 1875),...................................................................80

Bay F. H. se Prĉstĝ Apotek ……………………………………........................……………………..493

--- W. R. se Sparekassen for Faxe og Omegn …………………..........................…………562

Bech Alfred Martin se R. M. Bech & Sĝn ……………………….………..........................……..46

--- Carl Alfred se Thorvald Bech …………………………………..………..........................……….46

Bech Elisa f. Rĝnneberg): JĜRGEN BECH & SĜNNER…….................................……..46

Bech E. M. se E. M. Bech, Produkten ………………………….........................…………………..45

--- H. N. se Bĝgeager Teglvĉrk A/S …………………………….........................…………….……82

Bech Jĝrgen Peter Hansen (f.1810, d.1870): JĜRGEN BECH & SĜNNER………...………46

Bech P. B.: JĜRGEN BECH & SĜNNER……................................................…………….46

Bech P. F.: JĜRGEN BECH & SĜNNER……..............................................……………….46

--- Sv. Aa. se Stenderup Teglvĉrk …………………………………........................……………..573

Bech-Bruun Sven se Belgisk Import Comp. …………………….….........................………….48

og Dansk Karton Fabrik ……………………………………………………………..........................…..126

Bech-Pedersen J. se Hornsyld Apotek ……………………………..........................………………25

Bechmann H. G. se Jagtvejens Maskinsnedkeri A/S ………….......................…………..275

Beck Axel se J. L. Beck & Co. ……………………………………………….........................………….46

--- Carsten se J. L. Beck & Co. ………………………………………………….......................……….46

--- H. se Fredericia Byes og Omegns Spare- og Laanekasse ……......................……177

--- Hans se Engelsk-Dansk Bisquits Fabrik A/S ……………………….........................…..150

--- Jens se C. Langhoff …………………………………………………………….......................……….355

--- Joh. Ph. se Desinfector's kemiske Fabrik ……………………………….......................…….13

og Fabrikken Decrottes ……………………………………………………………........................……..157

Martha, frue, se Richard Beck A/S …………………………………..……...........................……..46

--- P. se P. Beck Farvefabrik …………………………………………….............................………….46

--- S. M., frue, se J. A. O. Beck ……………………………………………….........................……….46

Becker Astrid Elisa se Sophus Becker's Boghandel ……………………........................…..48

--- Kay se Aalborg Damp­vaskeri ………………………………………..........................……………..2

og Dampvaskeriet Solvang ……………………………………………………........................……..…116

--- Louise se Ad. Becker …………………………………………………………………….....................….48

--- Willy se Worning & Petersen A/S ……………………..........................………………………639

Beckmann Gottfried se Beckmann & Jĝrgensen ………………………..........................……48

Beeken Ellinor, frue, se Mag­lekilde og Frederiksberg Brĝndanstalt A/S ...............…386

Beer Peter valdemar (f. 1822, d. 1886): P. W. BEER´s EFTERFĜLGER……….........……48

Behrend Svend Aage se A. Behrend's Papirvarefabrik …………...........................………48

Behrens Julius Jacob……………………................................................................……….60

Behrens Sally Friedlĉnder…………...........................................................……………..60

Behrens Vilhelm se Kolding Folkeblad …………………………………............................……326

Behrndt B. J. se L. Ihrich A/S ………………………………………............................…………….269

Beierholm Hellmuth se H. M. Beierholm …………………………………..........................…….48

Bejerholm R. P. se Faaborg Cement- Tagstensfabrik A/S …............................…….156

Bencke William se William Bencke & Co. ………………………………...........................…….48

Bender Frode se London-Ma­gasinet i Aalborg ………………………….........................…..373

--- Jĝrgen Ib se London-Magasinet i Aalborg …………………………......................…….…373

Bendix Adam B. se De Forenede Papirfabrikker A/S ………………..........................…..173

--- Chr. se Bendix Tĝmmerhandel …………………………………............................…………….49

Bendix David: M. BENDIX………………...............................................................…….49

Bendix David (f. 1824): M. BENDIX……..................................................………………49

--- Erik A. se E. A. Bendix & Co. ………………………………………………...................…………….49

--- Kai Preben Gustav se A. H. Bendix's Eftf. …………………………...........................……49

Bendix Louis: M. BENDIX……………..................................................................…….49

Bendix Martin: M. BENDIX…………..............................................................………….49

Bendix Moritz: M. BENDIX…………...................................................................…….49

Bendix Moritz (f. 1822): M. BENDIX………..................................................…………..49

--- O. se Bendix Tĝmmerhandel. ……………………………………………...........................…….49

--- Ove M. se S. Friedlĉnder's Eftf. ……………………………….........................………………183

Bendix-Petersen R. se V. Schĝ­nemann's Bog- og Papirhandel ….......................….540

Bendixsen A. R. se Herning Folkeblad ………………………………............................………242

--- E. P. se Carl Bendixsen's Cigarfabrik …………………………………….......................……..49

--- F. C. se Carl Bendixsen's Cigarfabrik ………………………………….........................……..49

--- H. se Herning Folkeblad …………………………………………………….......................………..242

Bendtsen Andreas se Carl Christensen & Co. ……………………………….......................…..90

--- Carl se Ĝsterberg & Bendtsen …………………….....................…………………………………646

--- C. J. V. se J. Bendtsen & Sĝn. ………………………………………………........................…….49

--- J. C. J. se J. Bendtsen & Sĝn. …………………………………………………….................………..49

Bendtzen S. A. se Adolph Hol­stebroe & Co.'s Efterfĝlger A/S…………..................……257

--- Tage se S. C. Bendtzen …………………………………………………..........................………….49

Bengtsson A. se Gyde Thomsen & Bengtsson …………………….……............................…..597

--- Carl Egon se C. Bengtsson jun. ……………………………….......................…………………..49

Bennetzen B. se B. Bennetzen A/S …………………………………….....................………………..49

Benthien Emil O. se E. Rubow's Efterfĝlger …………........................……………………….517

Bentsen A. se Th. Bentsen's Klĉdefabrik I/S ……………………………….......................…..49

--- L. H. se Th. Bentsen's Klĉdefabrik I/S …………………………………........................……49

--- P. A. se J. Nielsen Dine­sen's Eftf. ved Jens Bentsen & Sĝn …......................….140

--- S. K. K. se Th. Bentsen's Klĉdefabrik I/S …………………………........................……….49

Bentzen Carl Chr. se Esbĝnderup Apotek …………………………........................……………154

Benzon Alfred (f.1855)………………….................................................................…….50

Benzon Alfred Nicolai (f. 1823, Stubbekĝbing, d. 1884)………….......................……….50

Benzon Bĝje se Alfred Benzon A/S …………………………………………………...................………50

Benzon Otto (f. 1856)………......................................................................…………..50

v. Benzon Knud se Mariager Apotek ………………………………………….........................…..389

Benzon Niels se Svaneapoteket i Kĝbenhavn ………………….............................…………….579

Berendsen Albert (f. 1860, d. 1897)……......................................................………….50

Berendsen Mariane, f. Levin (d.1886)………......................................................…….50

Berndsen Sophus (f. 1829, d. 1844)………......................................................………50

Berendt I. A. (f. 1822, d. 1899)……….............................................................……..50

Berendt Louis se Adolf Berendt ……………………………………………………........................…..50

--- Preben se Adolf Berendt …………………………………………………………........................…..50

Berg Anthon (f.1829)…………......................................................................………….51

Berg Axel se Chr. Hansen’s Laboratorium A/S …………………………........................…..218

--- Bendt A. se Skagens Kunsthandel ………………………….......................………………….549

--- C. J. se A. M. Berg ………………………………………………………………….......................……..51

Berg C. W. (f. 1853)…………….........................................................................……..52

Berg Gustav (f. 1870)………………...............................................................…………..51

--- Helmuth se H. P. C. Chri­stensen & C. C. Berg ……………….......................…………..93

--- H. O. se Chr. Berg & Sĝn …………………………………………………………......................…….51

--- Kai G. se Anthon Berg's Chokolade- Konfekt- og Marcipanfabrik A/S …...............51

--- Kn. Anthon se Brĝdrene Berg ……………………………………......................…………………..51

--- Knud se Otto & Knud Berg ………………………………………………………......................…….51

--- N. M. se H. O. Hansen's Eftf. …………………………………………….......................………..221

--- Otto se Otto & Knud Berg ……………………………………………….....................……………….51

Berg Thomas (f. 1867)……….........................................................................………51

--- V. se F. C. Gamst & Sĝn's Eftf. …………………………………………………......................…195

Berg W. J. (f. 1815, d.1893)……................................................................………….52

Bergenholz G. V. se Bergen­holz' Reklamebureau A/S ……………………......................….52

Berggren K, D. se Alfred Gad's Eftf …………………………………………….....................………194

Bergkrants E. se J. B. Sehilder ……………………………………...........................………………526

Bergsĝe Paul se Paul Bergsĝe & Sĝn ……………………………………..…….....................………52

--- Svend se Paul Bergsĝe & Sĝn ………………………………………………….......................…… 52

Berléme Aage se Gudmann's Eftf. ………………………………………………….…......................206

og Carl Hĝepfner A/S  …………………………………………….............................………………….267

Berling Carl Christian (d. 1824)……………………............................................……………52

Berling Ernst Heinrich ( f. 1708, d. 1750)……...........................................…………….52

Berling Georg Christoffer (d.1773)………………..........................................………………52

Berling Johan Carl Ernst (f. 1812, d. 1871)……...........................................………….52

Berling Johan Christian (d.1771)………………...........................................………………..52

Berling Johan Christian (d.1826)……………..........................................…………………….52

BERLINGSKE TIDENDE………………….........................................………………….52

Berneke H. L. se Sparekassen for Randers By og Omegn …………....................……..565

Bernth Ole Peter se Julius Bernth ……………………………………………………....................……52

Berntsen Wm. E. se Frede­rikssund Jernstĝberi og Maskinfabrik A/S .....................181

Berring C. J. se Toldbodmĝllen A/S ……………………………......................…………………….605

Bertelsen A se fh. Carl Rolsteds Boghandel …………………………........................………512

--- L. se Roskilde Dagblad ……………………………………………...................……………………….514

Berth Knud Vald. se Vald. Berth …………………………………………………….....................…… 54

--- Niels se Laurits Berth …………………………………………………………….....................………..54

--- Paul se Laurits Berth ………………………………………………………………....................………..54

Berthelsen Elisabeth se Slotsmĝllen …………………………………....................……………….556

--- H. P. V. se W. Pfeiffer's Etuifabrik ………………………………………....................………..485

--- Karl Glob se Vestergaard & Co. A/S ……….......................……………………………………625

--- Kristine se Slotsmĝllen ………………………………………………………..................…………….556

Berthelsen Marie, frue, se Julius Berthelsen ……………………………………..................…….54

--- Thomas se Slotsmĝllen ……………………………………………………...................………………556

Bertramsen K. J. F. S. se Hel­singĝr og Omegns Bank, Filial af Privatbanken i

Kjĝbenhavn A/S ……………………………………………...................................…………………….238

Beyer Aage se A/S Hotaeo ………………………………………………………....................…………..261

BIANCO LUNO´s BOGTRYKKER………....................................................……….54

Bidsted O. W. se W. F. Dahl & Sĝn ……………………………………......................…………….111

Bidstrup Carl Blem se Nordre Jernstĝberi ………………………………..................…………….444

--- C. B. se Bornholms Maskinfabrik A/S …………………………………………..................………65

--- G. se N. D. Mĝnsted …………………………………………………………………...................………419

--- Holger se Bidstrup's Bygningsforretning …………………………………..................………..54

--- M. T. se Chr. Bidstrup …………………………………………………...................……………………..54

--- O. se Herolds Hotel …………………………………………………………………..................…………242

Biehl G. F. se G. Biehl & Co. …………………………………………………………...................………..55

--- Knud se G. Biehl & Co. ……………………………………………………..................………………….55

Bielefeldt C. H. (f. 1835, d. 1888)………........................................................…………55

Bielefeldt E. R. se Gudumholm Apotek ………………………………………………................…..206

Bielefeldt Frans……………...........................................................................…………..55

--- Frans se C. H. Bielefeldt ………………………………………………………......................………..55

Bielefeldt Marie (d.1902)………………….............................................................……..55

--- Paul se C. H. Bielefeldt …………………………………………………………….....................………55

Bierberg Erna Boye, frue, se Det Sehĝnberg'ske Forlag …………......................………539

Bierbum F. se Banken for Holbĉk og Omegn A/S …………………………...................………43

Bierfreund Poul se Laane- & Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmĉnd ..........350

Bierring E. se Lauritz Schmidt …………………………...................……………………………………530

Bigler A. A………………………..........................................................................…………55

Bigler Joh. C………………..........................................................................……………..55

Bigler Lionel se Joh. Bigler & Sĝn …………………………………………..................…….…………..55

--- Pereival se Joh. Bigler & Sĝn ……………………………………………....................………………55

Bigler V. J. (d. 1909)………….........................................................................……...55

Biilmann-Petersen, frue, se V. Friborg ……………………………………………….................…..183

BIKUBEN, SPARE-, ALDERDOMSFORSĜRGELSES- OG BĜRNEFORSĜRGELSESKASSE…....................................................................55

Bilde L. A. se S. Bilde ……………………………………………………………………...................………..55

Bille H. H. se Brĝdrene Bille's Cementvareforretning …………………...................…………55

--- P. H. se Brĝdrene Bille's Cementvareforretning …………………..................…………….55

Billeschou Andreas se Martin Billeschou ……………………………………..................……………55

--- Johanne, frue, se Martin Billeschou ………………………………………………...................….55

Biltzing Max se Biltzing's Bureau ………………………………………………………...................……55

Binau Max se George Binau's Eftf. …………………………………………………...................……….55

Bindslev F. se Frederik Bindslev ………………………………………………………...................…….55

BING & GRĜNDAHL´s PORCELLĈNSFABRIK A/S………….......................……..55

BING H. J. (f. 1776, d. 1844)…………………………….............................................……….55

Bing Harald (f.1848)…………………...............................................................……………55

Bing J. H………………………................................................................................………55

Bing J. H. (f. 1811, d. 1896)………….........................................................………………55

Bing J. M. (f.1839, d. 1903)………….......................................................………………..55

Bing Ludvig (f. 1847, d. 1885)………......................................................…………………55

Bing M. H………………...................................................................................………….55

Bing M. H. (f. 1807, d. 1883)……………........................................................……………55

Binger A. Alex W. Mogensen's Eftf. ………………………………………………...................………404

---. Ingeborg, frue, se Oluf Olsen ……………………………..………………..................………….461

--- Svend se Oluf Olsen ……………………………………………………………..................…………….461

Binzer Ingeborg, frue, se Binzer & Co. ……………………………………………….................…….55

--- Paul se Binzer & Co. ……………………………………………………………………..................………55

og Dansk Industri Syndikat ……………………………………………………………..................………124

--- Vilh. se Fabrikken Vulkan …………………………………………………….....................………..157

Birch O. H. C. se Recato A/S,Cato's litografiske Anstalt A/S ………….................…….505

--- S. H. se Recato A/S, Cato's litografiske Anstalt A/S …………………..................……505

Birch-Rasmussen P. S. se Georg Laursen A/S …………………………………...................…..365

Bird Tage se Bird Ingeniĝr- og Entreprenĝrforretning ………………………...................…..56

--- U. se Bird Ingeniĝr- og Entreprenĝrforretning ………………………...................………….56

Birk J. Aagaard se Jĝrgen Petersen & Co. A/S …………..................……………………………481

Birkedal Knud se Lauritz Andersen & Co. …………………………………………..................…….29

--- Lavrids se Kromann's Sĉbefabrik ……………………………………………...................………336

Birn Richard se Vald. Birn's Jernstĝberi A/S ……………………………………..................……..56

--- Valdemar se Vald. Birn's Jernstĝberi A/S ……………………….................…………………..56

Bisgaard Ingeborg, frue, se Ove Bisgaard ………………………………………..................………56

Bisgaard Poul se F. E. Gjĝde­sen's Cigarfabriks Udsalg …………………….................……198

Bistrup H. se Frederik Suhr ……………………………………………………...................……………578

Bjerg Kr. Mĉrsk se Herning ny Mĝlle ……………………………………………….................…….242

Bjerge G. C. se Verninge Apotek ……………………………..................………………….………..625

Bjerre Henning se Ernst Voss Fabrik A/S …………………..................…………………………..640

--- Holger se Carl Petersen's Eftf. ………...................………………………………………………..475

--- Markus se Skive Markfrĝkontor A/S …………………………………...................…...………553

BJERRE & RĜMER………………...................................................................……..57

Bjerre S. M………………....................................................................……………………….57

--- Svend E. se J. P. Top's Eftf. A/S …………………………...................……………………………605

--- Sĝren se Peter Lyse's Vinhandel ……………………………………………………..................…379

--- Vald. B. se E. V. Bjerre & Sĝn …………………………………………………..................………….57

Bjerregaard G. se P. Ĝrsnes' Enke & Sĝn A/S …………….....................………………………645

Bjerregaard-Buch H. se Skan­derborg Amtstidende ………………….................…………….550

Bjerregaard-Larsen Anders Aug. Jul. se Odense Vĉgtfabrik ………................…………454

Bjerrisgaard Jens Chr. se Chr. Sĝndergaard's Eftf. ………………………….....................…….587

Bjorholm Ebba Kirstine se Poul Andersen & Co. A/S …………………………................……..30

Bjĝrklund Tage se Reklame­bureauet Union A/S ………………………….................………….506

Bjĝrling Otto se Det Ĝstasiatiske Kompagni …………………………...............………………..645

Bjĝrlĝw Gunnar se H. O. Bjĝr­lĝw, Chromlĉderfabrik A/S …………….................………….57

--- S. E. se H. O. Bjĝrlĝw, Chromlĉderfabrik A/S ……………………….................……………57

Bjĝrn E. se C. J. Holm ………………………………………………………………………….................…..253

--- Paul se Bjĝrn & Christoffersen ……………………………………………………..................……..58

--- Sv. E. Apoteket Trianglen ……………………………………………………...................……………606

Bjĝrn-Hansen O. se Forsikrin­gen af danske Fiskefartĝjer ……………................………..174

Bjĝrn-Jensen Aa. se Lauritz Worning's Eftf. …………………………...................…………….639

--- Alexis se Lĝgstĝr Apotek ………………………………………………………………................…….379

Bjĝrnager P. M. K. P. se Nic. Pedersen & Co. ……….................…………………………………469

Bjĝrnbak Karen E. frĝken, se Konvolutfabrikken ”Dan­mark” Bjĝrnbak & Sĝn ..........329

Bjĝrnelund Bernh. se De Danske Vĉveriers Udsalg …………………...................………..137

Bjĝrnow H. C. se Husmands­brandkassen for Danmark …………………….................……263

Bjĝrnsbĉk-Olsen Rigmor, frue, se S. P. Lĝkke & Sĝn ………………….....................…..380

Bjĝrnsson Margrete, frue, se Nielsen & Lydiche ……………………………...............………..423

Blaaberg Clara, frue, se Ran­ders ny Materialhandel ………………................………………497

Blaabjerg Poul se J. Lütken Frigast & Co. A/S …………………………………….................….183

BLAAGAARD´s LERBRĈNDERI…………................................................………..58

Bladt Holger se Aalborg ny Dampmĝlle A/S ……………………………………................………..4

de Blanck A. se Einar E. Gothens Eftf. ………………………………………………................…….200

--- Edvard se Kjĝbenhavn's Metaltraadvarefabrik & Fortinneri, M. Siegler's Eftf. ....345

--- Grethe se Kjĝbenhavn's Metaltraadvarefabrik & Fortinneri, M. Siegler's Eftf. ....345

Blankenschĝn H. A. se A. Behn…………………………………………………….................……………..4

Blankensteiner C. A……………....................................................................…………….58

BLANKENSTEINER´s EFTERFĜLGER………............................................………..58

Blent-Hansen R. se Nordisk Simplex A/S ………………………………..................………………442

Blicher Peter Burcharth se P. Blicher A/S Kolding …………………….................……………..59

Blicher-Nielsen Axel se Ĝrsted Apotek …………………………..................……………………….645

Blichfeldt Albert………..............................................................................…………….59

Blichfeldt Elo se C. A. Blichfeldt's Sĝn ……………………………………………...............………….59

Blichfeldt J. Chr. F. (d. 1878)…………......................................................……………….59

Blichfeldt-Petersen A. se R. Collstrop A/S ……………………………………................………….105

BLOCH & BEHRENS………......................................................................………..60

Bloch Elith se J. D. Qvist & Komp. A/S ……………………………………………..........…….………493

Bloch G. M. (d. 1885)………...............................................……………………………………..60

Bloch-Petersen H. se Masned­sund Andelssvineslagteri …………………...............………..392

Blom G. se Henriksen & Blom ………………………………………………………………...............…..240

--- Karsten se Henriksen & Blom ………………………………………………………...............………240

Blomberg Alfr. se D. Therkelsen's Enke & Sĝn …………………………....................…………595

Blomgren P. se Nordborg Sparekasse ………………………………………………................……..438

Blomsterberg Svend se Eduard Julius Blomsterberg ……………………................…………..60

Blume Jĝrgen Verner se Jens W. Blume ………………………………………………..............……..60

Blumensaadt Sander Chr. se Nordisk Konditorvareforretning A/S ……...............…….442

Blücher H, C. se H. H. Blücher & Sĝn ……………………………………………………................…..60

Blyt Otto I. se Frijsenborg Apotek ……………………………………………………................………184

Boas Ole Christoffer se Chr. Boas ………………………………………………………................……..61

Bock A. C…………………................................................................................…………..58

Bloch F. (f. 1815, d. 1882)…………………...................................................……………….60

Bloch Hugo (f.1863, d. 1886)……………..................................................………………..60

Boch J. se Samsĝ Bank A/S ……………………………………………...............……………….……….523

Bock (fĝdt. Fenger) Alma, (f. 1860): O. F. ASP…....................................................36

Bock Alexander (f. 1849, d. 1900): O. F. ASP…...................................................…36

Bock C. A (f. 1818, d. 1885): O. F. ASP…….......................................................……36

Bock Fritz (f. 1851): O. F. ASP……......................................................................…36

Bock Henrik se Conbock A/S …………………………………………………………….................…….106

Bock J. C. A. (f. 1813, d. 1879): O. F. ASP…........................................................…36

--- J. M., frĝken, se Joh. Fr. Bock ……………………………………………………...............………..61

Bodecker A. F. (f. 1818, d. 1884)…….....................................................……………….61

Bodecker A. J. E. (f.1861)…………………......................................................…………….61

Boe J. F. Mansfeld se Kredit­foreningen af Ejere af mindre Ejendomme paa
Landet i Ĝstifterne ……………………………………………………………….......................….………..333

Boe-Hansen E. se Hans Lausen A/S ………………………………………………………..................365

Boeberg Aage se Fakse Lade­plads Skibsbyggeri og Trĉskĉreri, ……...............………158

Boesen J. se Carl Boesen ………………………………………………………………................…………..61

--- Rigmor, frue, se Aug. Gerner's Eftf. …………………………………………………...............….197

og Martin Jensen ……………………………………………………………………………....................……..286

Bohn H. E. se De Forenede Nordjyske Teglvĉrker A/S ………………...................……….172

Bohn H. P…….................................................................................………………………62

Bojsen Axel se Sĝren Mikkelsen ……………………………………………………................………..402

--- E. C. se Brĝdrene Bojsen ………………………………………………………………................……..62

--- Fritz se Holbĉk Amts Andels-svineslagteri ………………………………….................…….250

Boldsen C. A. se Chr. Boldsen's Eftf. A/S ………………………………..........................……….63

og Horsens Blyvalsevĉrk & Metalforretning A/S ……………..................................…..259

Boldt Aksel W. se Wandalls Hotel …………………..............................……………………..….615

Bollerup-Lindenborg P. J. W. se M. L. Mĝller & Meyer's Eftf …….........................……417

Bolwig K. se Sparekassen for Lyngby og Omegn …………………..........................……..564

--- P. se Andreas Bolwig's Bog- og Papirhandel …………………………..........................…63

Bom Poul se E. Schurig's Eftf. ……………………………………......................……………………..537

--- S. Aa. se Fisker & Bom ……………………………………………………….......................……….162

Bonde Hans se Nĝrresundby Produktforretning ……………………….......................………451

--- Bonde M. N. se Tarm og Omegns Sparekasse ………………....................………………593

--- Nis se Haderslev Bank A/S ……………………………………………………......................……..209

--- S. se Faxe Kalkbrud A/S……………………………………………….......................……………….157

Bonderup Robert Hansen se N. Hansen Bonderup ………………….......................…………63

Bondo Viggo se Flensborg Lager i Nykĝbing F …………………………........……..............…163

Bondrup Per se Frederiksberg Isenkram- og Udstyrsforretning ……........................178

Bonfils Einer W. (f. 1880)……………….................................................................……63

Bonfils Valdemar Chr. A. (f. 1858)……...................................................………………..63

Bonfils W. T. E (f. 1833, d. 1908)……….......................................................…………..63

Bonnesen A., frue, se Engelsk Beklĉdnings-Magasin i Frederikshavn ...................150

--- Marie, frue, se Anton Bonnesen ……………………………………….......................……………63

--- Poul se Anton Bonnesen ……………………………………………………........................…………63

--- Sv. se Engelsk Beklĉdnings-Magasin i Frederikshavn ……….....................……….150

Borch Knud se Borch, Hellerup Sengeudstyr og Fjerrenseri ……......................…………63

Borchersen H. se H. O. Hansen's Eftf ………………………………………......................……….221

Borchhorst Aage………………………...........................................................………………….77

Borchorst Sven Aage se P. Carl Petersen's Eftf. ………….....................…………………….483

Bording F. E. (f. 1817, d. 1884)…………...........................................................………64

Bording Hans se F. E. Bording A/S ……………………………………………….....................……….64

--- Ole se F. E. Bording A/S …………………………………………………......................……………..64

Borgen A. H. E. se Henrik Borgen ………………………………………………....................……..….65

--- Knud Barfoed se Knud Borgen …………………………………………….....................…………..65

--- Knud Mogens von Halle se Knud Borgen …………………………....................………….…..65

Borgen-Mĝller Carl se Meyer & Henckel's Eftf. …………………………......................……..398

Borgsmidt J. se Goldschmidt & Nordholm A/S …………………………….........................…200

og C. Schleisner ……………………………………………………………….....................………….………528

Borgstrup Herman se Langelands Folkeblad …………………………………....................……355

Borgstrĝm J. F. se Odense Ce­mentrĝr & Tagstensfabrik ………......................………..452

Bork Gunhild se Lolland-Falsters Folketidende ………………………………...................…..372

--- Ole se Lolland-Falsters Folketidende ……………………………………...................………..372

Borkfelt Emil se Dansk Kĝleteknik ………………………………………………...................……….126

Bornerup M. S. se Chr. Sĝren­sen's Tĝmmerhandel A/S …………….....................……….589

Borrack Fritz se A. Halberstadt's Eftf. …………………………………………...................……….212

Borregaard Emil se Fugl's Kalkbrĉnderi's Eftf. ………………………………....................….188

Borum Ellen, frue, se Mĝller & Hansen ……………………………............................………..413

Borup C. se Roskilde Andels Svineslagteri ……………………..................……………………..513

Bossing Knud se Grafisk Compagni A/S …………………………………....................…………..201

Bovenschulte Ellen se P. Nielsen & Co.  ………………………………………..................……….434

Bovin Frans se Bovins Sten­huggeri og Monumentforretning ………..................…………66

--- Sven se Bovins Stenhuggeri og Monumentforretning …………….....................………66

Boye A. E. se Chr. Boye ……………………………………………………….....................…………………66

--- H. V. se A/S L. E. Bruun Export …………………………………………………….....................…73

Boyer Rich. se Andelsslagteri­ernes Flĉskesalg & Russisk Import ……................…….22

--- Theodor se Andelsslagte­riernes Flĉskesalg & Russisk Import …...................……22

Braad Bodil Sofie, frue, se N, Braads Papirhandel ………………….....................……………66

--- O. se N. Braads Papirhandel ……………………………………………………......................……..66

Brabrand A. se Harald Simon­sen's Eftf. Brabrand & Richardsen A/S ......................547

Brack Erna, frue, se G. Brack & Sĝnner, Roskilde Lervarefabrik ….........................…66

Brahm Anna, frue, se Roneo A/S ……………………………………………......................…………512

Brammer Carl Einar se Carl Brammer A/S ……………………………………….....................…..67

--- Sophus se Hundested Trĉ­lasthandel, Sophus Brammer A/S …....................……263

Bramsen Ernst se Svend Bramsen & Co. ………………………………......................……………67

--- Svend se Svend Bramsen & Co. ……………………………...........................…………………67

Brandi Bĝrge se Ingvar Brandi …………………………………………………......................…………67

--- Ernst se V. Brandi & Sĝn ………………………………………………......................……………….67

Brandrup Axel se Holm & Wonsild …………………………………………….....................……….253

Brandt Andreas se Andr. Brandt's Boghandel ………………......................…….…………….68

--- Anton se Inden- og Udenrigs Kreditvĉrn …………………………......................………..269

--- Carl se P. Brandt's Boghandel ……………………………………………….......................………68

Brandt Eivind se Alfred Horwitz & Co ……………………………………….....................………..261

--- Ejnar se Jĝrgen Brandt ……………………………………………………….....................…………..68

--- Fr. se Fr. Brandt jun. …………………………………………………………….....................…………68

--- Hans E. se Fred. Brandt ……………………………………………………………....................……..68

--- Holger E. se Tĝmrermestrenes Damp-, Save- og Hĝvlevĉrk A/S .....................610

--- Magna se B. C. Brandt ………………………………………………………………....................…….68

--- Ole se Spare- og Laanekassen for Skanderborg By og Omegn …..................….565

--- P. R. se Sydfyns Dagblad, Faaborg Folketidende …………………..................…………584

--- Wald. se Andr. Brandt's Boghandel ……………………………………......................…………68

Brandt-Mĝller Ludvig se La Francaise ……………………………………………...................…….350

Brannov Svend se Landbygningernes almindelige Brandforsikring ……...................352

Brasch A. C. T…………….................................................................................………68

Brasch Adolph Carl Theodor (f. 1825, d. 1906)…..................................………………..68

Brask Eigil se Sjĉllands Posten …………………………...................………………………………..549

Braun Bĝrge S. se Brĝdr. Braun A/S ………………………………………………...................…….68

Braun H. J…………………….........................................................................…………….68

Braun Peter……………………........................................................................…………..68

Bredahl F. se Thisted Bryghus ……………………………………………….....................…………..596

--- L. se Adresseavisen Kalĝ Vig ………………………………………………....................…………..17

Bredhof Helge se H. Bredhof & Co. ………………………………..............................……………68

Bredsten O. frue, se R. Bach …………………………………………….....................………….……..39

Breede Herman se C. Breede & Sĝn ……………………………………….........................……….68

Bregen Alexander Bye se H. P. Marinus Bork's Eftf. …………………………....................….65

Brehm Palle se Brehm & Sĝrvin ……………………………………………….....................……………69

Breining Esther. frue, se Joh. L. Torp. De Danske Skjortefabriker A/S ................…605

Bremmer Erling Gorm se De Forenede Textilfabrikker i Aalborg A/S ...................…174

--- Gorm se De Forenede Textilfabrikker i Aalborg A/S ………………..............…………….174

Bressendorf E. se Carl Nielsen & Co.'s Eftf. …………………………………….................………425

Bresson Louis se Frederiks­berg Ligkistemagasin……………………….................…………..178

Bretlau J. V. se J. V. Bretlau A/S ………………………………………………………………............….69

Breum Ellen, frue, se P. K. Breum ……………………………………………................……………..69

--- Hedvig, frue, se Valdemar Breum's Boghandel …………………………....................…..69

--- J. se Kähler & Breum …………………………………………………………………..................…...341

--- Knud se N. M. Breum, Fr. Gronemann's Eftf. A/S …………………....................….…..69

Breuner Ove se Th. Mĝller …………………………………………………………......................…….418

Brinch F. se Hannibal Sander's Farverier …………………....................…………..……………523

Brinch-Fischer Erik se M. Brinch-Fischer …………………………………….....................……….69

Brinck-Seidelin Ludvig se Th. Hugo Ibach ……………………………………….....................…269

Brinckmann C. F. A. (f. 1838)………………………..............................................………….69

Brinckmann F. H. (f. 1812, d. 1894)…………..............................................…………….69

Brincker Arthur se Brĝdrene Brincker, Grejsdal Hammervĉrk A/S …...................….69

Brincker Carl Chr. se Hans Brincker …………………………………………....................…….…..69

--- Harald se Brĝdrene Brin­cker, Grejsdal Hammervĉrk A/S ………....................…….69

Brink Aage se L. V. Erichsen A/S …………………………………………………....................……..151

--- H. A. Kolding Folkebank A/S ………………………………………………………………............…..326

--- S. L. se A/S Frederikssund & Omegns Bank ………………………….....................………181

Brink-Jensen Aa. se Jydsk Husmandskreditforening ………………....................………….300

Brinkhof A. M. se Brinkhof & Sĝn …………………………………………………….....................……69

Brinkmann I. W. se Carl P. Petersen's Eftf. ved I. W. Brinkmann …...................…..475

--- Jens Wald. se J. Zinck ………………………………................…………………………………………643

Brix H. se Holbĉk Amtstidende ………………………………………………………….................…..251

--- J. H. Thorvaldsen se Nyeboe & Nissen A/S ………………………………..................……..447

--- Peder se Landlyst Teglvĉrk …………………………………………………………................…….352

Brix-Jĝrgensen P. G. se B. Muus & Co. A/S …………………………………...................………410

Bro Peter se Dansk Oste­Eksport, Nielsen & Bro …………………………….................………127

--- Sture se M. Bro …………………………………………………………………………...................……….70

--- Viggo se Smith, Mygind & Hüttemeier A/S ……………………..................………………..558

Broberg A. (f. 1876)………………………................................................................…….70

Broberg Carl August (f. 1846)……………......................................................……………70

Broberg Christian August (f. 1811, d. 1886)……………...............................………………70

Broberg Christian Mortensen (f. 1776, d. 1852)………...............................……………..70

Broberg J. P………………………...........................................................................………70

Broberg Lauritz P. (f. 1834, d. 1910)………….......................................……………………70

Broberg P. (f. 1821, d.1880)…………………….......................................……………………..70

Broby c. se S. P. Madsen's Enke's Stigefabrik …………………………………..................……384

Broch Axel se Kontantforret­ningen Axel Broch A/S ……………………………....................329

Brock C. se Spare- og Laane­kassen for Ulkebĝl Sogn ……………………..................…….566

--- Peter se Brock & Michelsen ……………………………………………………...................………….70

Broe Mogens se Mogens & Peter M. Broe ………………………………………..................……….70

--- Peter M. se Mogens & Peter M. Broe …………………………………………...................………70

Broegaard Jĝrgen Oluf se Es­bjerg Tovvĉrksfabrik A/S …………………...................…….154

--- M. A. se Esbjerg Tovvĉrksfabrik A/S …………………………………………..................…….154

Brofeldt A. G. se Glostrup Apotek ……………………………………………..................…………….199

Brokholm P. se Claudi Fischer ……………………………………………………………..................…..161

Brondbjerg Kaj se Hammel Boghandel ………………………………………………..................….213

Bronton-Jensen N. se J. Asmussens Eftf. ……………………………………….................………..36

Bronĝ A. G. se Telefon Fabrik Automatic A/S …………………………….....................…………..593

Brorsen Hans Christian se, Vordingborg Trĉlasthandel A/S …………..............………….639

Brosted C. se Kraks Legat …………………………………………………………………….................….332

Brostrĝm A. se N. Nielsen & A. Brostrĝm ………………………………………….................…….433

--- Erik se Brostrĝm's Ma­skinfabrik A/S Kalundborg Jernstĝberi ………..................……70

Brown Peter de Nully se P. Brown jun. & Co. ………………………………...................…………79

Og Dampskibsselskabet Norden …………………………………………………...................…………115

Bruhn A. se Sagfĝrernes Auktioner A/S ………………………………...................………………..522

--- Hjalmar se N. Schiĝtt & Hochbrandt …………………………………....................……………527

--- Joh. se Joh. Bruhn & Co. ……………………………………………………....................……………..71

--- Sĝren E. se Jes J. Bruhn ………………………………………………………....................…………..71

Bruland D. N. se Kolding Fjorddampere A/S …………………………………….................…….326

Brummerstedt O. se E. Brummerstedt ………………………………………….................…………..71

Brunaa O. se Jyderup Savvĉrk og Stavfabrik A. m. b. A. …………...................……….298

Brunander V. se P. M. Knudsen's Eftf. …………………………………………….................………324

Brunsgaard C. se Thisted Socialdemokrat …………………………………....................……………597

BRUUN & ANDERSEN…………….....................................................………………..71

Bruun Aage se Aage Bruun & Sĝn ………………………………………………..................…………….71

--- A. R. J. se Bruun's Vĉgtfabrik ………………………………….................……….………………….71

--- Ellen M. frĝken, se Oscar Bruun & Co. ………………………………………....................…….72

Bruun F. L. (f. 1823, d. ca. 1862)………………....................................................……..71

Georg se De Danske Kapselfabrikker A/S …………………………………………….................….131

Bruun Hans (f. 1740, d. 1826)………………......................................................…………62

--- Hans Christian se Chr. Bruun & Sĝn …………………………………………..................………..71

--- Hans Peter se H. P. Bruun ……………………………………………………….................……………72

--- H. R. se Aage Bruun & Sĝn ………………………………………………….................……………….71

--- J. B. se J. B. Bruun & Sĝn A/S ………………………………….....................………………………72

--- J. O. se H. P. Bruun …………………………………………………….............................…….…….72

Bruun Johannes (f. 1780, d. 1862)…………....................................................…………62

--- L. C. se Landbosparekassen for Mariager og Omegn ……………………..................…351

Bruun N. C………………………..............................................................…………….………..60

Bruun R. se Vordingborg Dagblad ………………………………...................…………………………639

--- Th. se R. M. Johansen …………………………………………………………….................…………..296

--- N. Chr. se Albumin ………………………………………………………………………..................………20

--- S. P. Christensen se P. Bruun ………………………………….....................………………………72

--- Sĝren se Hillerĝd Uldvarehus ……………………………………………………..................………244

--- Valborg se Holger Bruun's Cykle- & Automobilfabrik ……………….................………..72

--- Vald. se Rudolf Bruun ………………………………………………………...................…………………72

--- Willy se Rudolf Bruun ……………………………………………………………………...................……72

Bruun-Petersen K. C. se Johan Hansen & Co.'s Eftf. …………………..................…………222

Bryant G. se American Tobacco Co. A/S …………………………………………...................………21

Bryde Herluf Ingjald……………………………………..............……………………………………………….72

Bryde Johan Peter Thorkelin (f. 1831, d. 1910)………..............…………………………………72

Bryde N. N………………………………………………………..............……………………………………………72

Bryder E. se N. S. Bryder's Eftf. ved E. Bryder ………………………………...................………72

Brüning Walther se Ernst Brüning …………………………………………………....................………76

Brynjulfson Johs. se Kĝr­ner's Teaterforretning …………………………..................………….350

Brünnich H. A. se Joh. Brünnich ……………………………………………………....................……….76

Bryrup C. se Chr. Christensen & Co. …………………………………........................………………91

Brĉmer-Jensen Georg se Brĉ­mer-Jensen …………………………………...................…………..76

Brĉndgaard-Jensen Ernst se Fredericia Dagblad ………………………....................……….177

Brĉnning E. G………............................................................................………………..76

Brĝdbeck A. J. se Kreaturforsikrings-foreningen af 1859 …………......................……..333

Brĝchner P. Th….................................................................................................…19

Brĝchner V. se H. Brĝchner ………………………………………………....................…………………….76

Brĝchner-Mortensen Poul se Julius Mortensen …………………………....................…………407

BRĜDRENE ANDERSEN..............................................................................................................22

BRĜDERNE BRAUN´S TOBAKSFABRIK………….....................................………….68

Brĝndum A. A…………………………...........................................................…………………..77

Brĝndum Alfred G. (f. 1840, d. 1893)………………...................................………….………..77

Brĝndum Anton (f. 1806, d. 1869)………………………….................................………..………77

Brĝndum Emma,f. Lorentzen…………………………………..................................………..………77

Brĝndum F. se Th. & F. Brĝndum ……………………………………………………...............……………77

--- Holger se Nordisk Films Kompagni A/S …………………....................………….…………….441

--- Marie, frue se Brĝndums Patentbureau (Aarhus Patentbureau) ……..................….77

Brĝndum Rasmus William…………...........................................................………………..77

--- Th. se Th. & F. Brĝndum ………………………………………………………………...................…….77

Brĝnner Hother se Tagpap­fabrikken "Fiona" A/S ……………………………...................……..592

Brĝnniche-Lange Erik se Ludvig Lange …………………………………………….……..................354

Brĝnnum Alma, frue, se Oluf Brĝnnum & Co. ……………………………………...................……77

--- Andreas M. se Brĝnnum ……………………………………………………………..…...................…..78

--- Axel S. se Brĝnnum ………………………………………………………………………..................……..78

--- Kaj se Oluf Brĝnnum & Co. …………………………………………………………………............………77

Brĝnsro Bĝrge se P.M. Brĝnsro …………………………………………………………..................………78

Buch Erik se Erika Knudsen …………………………………………………………....................……….321

Buch Emil (f. 1863)…………………………………...............................................……………….78

--- Finn Peter se Buch's Farvefabrik …………………………………………..........................…….78

--- Margrete, frue. se Mĉlke­ri-Laboratoriet Visby ………………….........................……..412

Buch M. E. (f. 1861)……………………………………...............................................…………..78

Buch Peter (f. 1832, d. 1906)……………………...............................................……………78

Buchard H. se Ordrup-Char­lottenlund Bank A/S …...........................………………………462

Buchhorn Paul se M. E. Grĝn & Sĝn A/S ……………………….……….............................….205

Buchter Charles se Louis Buchter ……………………………………….........................……………78

Buchtrup Poul se Buchtrup's Maskinfabrik …………………………..........................………….78

Buchwald C. J. se Landbobanken i Slagelse A/S …………………….........................…….351

Buck, Aage se Albert Madsen's Eftf …………………………………………........................…….381

BUCKA & NISSEN………………………........................................……………………..79

Bucka Marcus (d. 1894)……………………....................................................……………….79

Budolfsen L. C. se De Forenede Teglvĉrker A/S ……………………..........................……172

Budtz Hans Ejler se Taarbĉk Apotek ……………………………….............................…………….592

Buemann Aage se J. Buemann ………………………………………….........................……………..79

--- J. se Kĝbenhavns Papirfarveri A/S ……………………………...........................…………..345

Buhl Jĝrgen se Emil Warthoe & Sĝnner A/S ……………………..............................………617

--- Th. se Vejle Byes og Amts Sparekasse …………….........................……………………..620

Buhmann Kjeld se I. E. Ohlsens Enke …………………………..........................………………455

Bunch A. Dalgas se Spare- og Laanekassen for Ribe By og Omegn .....................565

Bundesen G. H. se Aabenraa Kul-Kompagni A/S ………………………......................…………1

Bundgaard A. se Pahl & Petersen A/S …………………………........................…………………464

--- Erik se Th. Bundgaard & Sĝn ……………………………………………..........................……….80

--- Kuno se Th. Bundgaard & Sĝn ……………………………………….........................……………80

--- Viggo se R. Andersen & Sĝnner Ingeniĝr- og Ma­skinforretning "Grand" …….......…30

Burcharth Mathias Häuser­mann se A. D. Burcharth & Sĝn ………........................…….80

Burman J. se V. Kiilerich & Co. A/S …………………………………………….................……………314

BURMEISTER & WAIN´S MASKIN- OG SKIBSBYGGERI A/S...........................80

Burmeister C. C. (f. 1821, d. 1898)......................................................................80

Burmeister Stanley se Chr. Rasch ……………….......................……………………………………498

Bursche P. se Carl Reffs & Sĝn …………………………………….......................……………………505

Bursĝe Leo se Bernh. Middelboe's Reproduktionsanstalt ………….....................….……401

Bus Poul Henning se Kellerup Materialhandel ………………………………......................….313

Busch M. K., frue, se Rekla­metrykkeriet (P. Busch) A/S …………….................…..…….506

Bush-Jensen H. se J. Chr. Jen­sen's Galvaniserings-Etab­lissement......................... 283

Busck Aug. (f. 1836)…………....................................................................……………..58

Busck Arne se Arnold Busck International Boghandel ………………………...................….80

--- Arnold se Arnold Busck International Boghandel………………...................……………..80

--- Helge se Arnold Busck International Boghandel………………..................………………..80

Busk Arne se Mejeriet Vesterbro A.m.b.a. …………………………………....................……….395

--- Marentius Bjĝrslev se Phĝ­nix-Mĝllen, M. Busk ………....................………………………487

--- Niels Peter se Rud. Hansen & Sĝn ……………………………….……………....................…..225

Busk-Rasmussen J. F. se Fred. Rasmussen ……………………...................…………………….501

Busse Tage se Th. Busse. …………………………………………………………………....................…….81

Butenschĝn Inger, frue, se C. E. Albeck & Sĝn's Eftf. ……………………....................…….19

Butenschön J. H…..............................................................................................…19

Buurgaard-Jensen Ebba, frĝ­ken, se S. Buurgaard-Jensen A/S ………......................……81

Buus Aage se Ejner Buus ………………………………………………………………………......................81

--- A. C. F. se A/S "Cycas af 1933", forhen N. W. Larsen Co.'s Eftf …..................….108

--- Harald se Ejnar Buus, ……………………………………………………………….........................….81

--- N. P. se. A/S "Cycas af 1933", forhen N.W. Larsen & Co.'s Eftf…......................108

--- Poul se Aug. With's Eftf. ………………………......................……………………………………….635

--- V. Se Vejviseren for Aalborg……………............................………………………………………623

Buus-Hansen Jĝrgen se Ferd. Hansen's Trykkerier ………………………....................………219

--- Niels Peter Andreas se Ferd. Hansen's Trykkerier ………………………...................…..219

Byberg Axel se Brĝdr. Byberg ………………………………………………………….....................………81

Bye-Jĝrgensen J. se I. Krüger A/S ……………………………………………………..................………338

Bülow C. A. se F. Bülow & Co. ………………………………………………….....................……….……82

--- C. A. von se H. B. Storch A/S ………………………………………...................…………..……..574

--- Chr. se F. Bülow & Co………………………………………………………………….....................……..82

Bülow-Jacobsen B. se F. Bülow & Co. …………………………………………….....................……..82

Bülow-Olsen Anna, frue, se Berthaslunds Handelsgartneri ……............……..........………5

Bünger J. se Bünger's Brĝdfabrik …………………………………………………………..................…..82

Byrgesen H. Falk se Johan Jaede A/S ……………………………………………....................…….275

Byrum Aage Andreas Marinus se A. Chr. Ulsted's Eftf. ved Brĝdr. Byrum................612

--- Alfred Edvard se A. Chr. Ulsted's Eftf. ved Brĝdr. Byrum ……….....................……612

Bĉkgaard H. se P. Johansen's Eftf. …………………………………………………..................…….296

Bĉlum S. U. se Aalborg ny Dampmĝlle A/S …………………………………..................…………..4

Bĉrentzen Kim se Det For­enede Bugserselskab A/S ………………………...............………167

og James Petersen & Co. A/S …………………………………........………………………………………….479

--- Svend se Mĝller & Hansen ………………………………………………………..................…………413

Bĝdewadt Frida, frue, se A. Jacob Bĝdewadt's Eftf ……………………………...............………82

Bĝdtcher-Jensen Poul se Bĝdt­cher-Jensen's Boghandel ……………………...............………82

Bĝdvar-Jĝrgensen Sven se Varde Haandvĉrkerforening's Spare- og Laanekasse ………………………………………………………………………………………...................................………616

Bĝgely M. P. se Jul. Laybourn's Eftf. A/S ……………………………………................…………..365

Bĝggild C. G. se Havnemĝllen A/S ……………………………………………………………….........……231

--- Lorents Peter Hjorth se Alfred Bĝggild ……………………………………...............………….…83

--- O. se A. W. Kirkebye A/S ……………………………………………………………….................……315

Bĝjsen Inger se Chr. Bĝjsen ……………………………………………………………...............…………..83

Bĝjstrup Ejner se C. Bĝjstrup & Sĝn ……………………………………………........................…..83

Bĝnding A. se Kristian Kirks Telefonfabriker A/S ……………………................………………315

Bĝnnelycke Chr. se Blanken­steiners Eftf. ………………………………................………………….58

--- C. S. frue, se Otto Bĝnnelycke …………………………………………………....................……..84

--- Erik se Otto Bĝnnelycke ……………………………………………………………….................……….84

Bĝnstrup-Petersen Anders Peter se Bĝnstrup-Petersen ………………………...............…….84

Bĝrgesen Robert Martin se Martin Bĝrgesen ……………………………….................…………….84

--- Vald. se Vilh. Petersen & Co. …………….............…………………………………………………….484

Bĝrresen A. se Anton Eigtved …………………………………………….…….......................……….145

--- Gudrun, frĝken, se Iver Bĝrresen ………………………………….……….......................………84

--- Hakon se Iver Bĝrresen ………………………………………………….….......................…………..84

--- N. se N. Bĝrresen I/S …………………………………………………………........................…………84

--- N. E. se N. Bĝrresen I/S ……………………………………………….….......................…………….84

Bĝrsholt Ida. frue. se Dansk Normal-Tid A/S ……………………….......................………….127

Bĝsche C. B. se E. W. Sarotti's   Eftf. …………………………………...................……………….525

Bĝttern J. Winchell se Nak­skov Kulimport A/S ……………………………....................……..420

Bĝttger Agnete, frue, se Poul Bĝttger ………………………………………….......................…..86

Bĝttzauw F. H. se. Henriques & Bonfil's Eftf. ……………………………….........................241

Bĝving P. G. se Trĉlasthandelen Silvan A/S …………………....................……………………607

Bĝytler D. E. C., frue, se Rene Bĝytler, Sally Meyer & Co. ……………..................………86

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Ĉ Ĝ

Tilbage