Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 501
Rasm - Rasm 

Erik Rasmussen's Sønner, møbel- og snedker-forretning.
Grundl. i 1882
af Erik Rasmussen.
Indehaver siden 1948: fru Marie Rasmussen (f. 1890).

Adresse: Vestergade 25, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Fred. Rasmussen, cyklefabrik.
Grundl. d. 8. jan. J896 af Fred. Rasmussen (f.
1868).
Indehaver (siden 1939): J. F. Busk-Rasmussen (f. 1912).

Adresse: Slotsgade 21, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


G. Holten Rasmussen
, boghandel.
Grundl. i 1890
af J. Rasmussen.
I 1918 overtaget af G. Holten Rasmussen (f. 1893).

Adresse: Istedgade 66, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. Rasmussen, læderhandel.
Grundl. i 1661. Nuværende indehaver: H. K. Rasmussen (f. 1909).

Adresse: Ringstedgade 13, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. Rasmussen, produktforretning.
Grundl. d. 13. marts 1895
af H. Rasmussen.
Indehaver (siden 5. aug. 1942): P. Tejmer Jensen (f.
1920).
Adresse: Pilestræde 62, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

H. Rasmussen, sadelmagerforretning.
Grundl. i 1876
af Løgstrup Jensen.
Indehaver (siden 1939): H. Rasmussen (f. 1918).

Adresse: Adelgade 7, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. Rasmussen& Co., Frederiksgades Jernstøberi & Maskinfabrik A/S.
Grundl. d. 13. maj 1856 af H. Rasmussen (f. 1825, d. 1905).

Omkring 1870 optog Hans Rasmussen købmand E. Brandt som kompagnon, hvorefter
firmaet fik navnet H. R a s m u s s e n & C
o.

Hans Rasmussen

 

I 1872 blev der indrettet endnu et støberi og en smedie i ejendommen, Nørrebro nr. 43,
men ved ophævelse af kompagniskabet i 1878
overgik denne virksomhed til E. Brandt's
søn, I 1902 indtrådte sønnerne, Ludvig Rasmussen (f. 1866, d. 1920) og Hans Rasmussen (f. 1868, d. 1933), som kompagnoner i firmaet og overtog det for egen regning ved faderens død, Den 16. jan. 1920 omdannedes virksomheden til et aktieselskab med R. S. Bakkekilde (f. 1891, d. 1937) som adm. direktør,

Nuværende bestyrelse:

Fh. minister J. P. Stensballe (f. 1874),
formand Grosserer Chr. Andersen (f.
1870)
Grosserer A. P. S. Winther

Læge Hans Rasmussen (f. 1906)
Bankdirektør A. Christensen (f.
1888)
Nuværende direktør: civilingeniør S. Holmblad (f. 30. dec. 1908),
der har været direktør
siden 1937.

Virksomheden var i sine første år væsentlig lagt an på fremstillingen af landbrugsmaskiner; men i de følgende år optoges fabrikation af kakkelovne, bygnings støbegods og dampmaskiner til mejerier.

Fabriken er efterhånden gået over til hovedsagelig at være støberi, og fabrikationen

omfatter i dag, foruden kakkelovne og komfurer, TASSO-radiatorer, cisterner, centralvarmekomfurer og kedler.
Desuden leveres en stor mængde støbegods til maskinfabriker.

Adresse: Frederiksgade 37-39, Odense, og Jernstøberiet i Hjallese.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Rasmussen's Eftf. ved Holger Kongshøj, blomsterforretning.
Grundl. d. 5. april 1868 af H. Rasmussen (f. 1837, d.
1901).
Indehaver (siden 1. april 1934): Holger Kongshøj (f. 1901).

Adresse: Østerbrogade 11, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. Rasmussen's Eftf. ved F. Svendsen, korkvarefabrik.
Grundl. i 1892 af H. Rasmussen (f. 1870, d.
1936).
Indehaver (siden 1920): K. Fr. Svendsen (f. 1881).

Adresse: Lykkesholms Allé 34, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Hans Rasmussen & Søn, murermesterforretning.
Grundl. i 1900 af Hans Rasmussen (f. 1873, d.
1946).
I 1946 overtaget af M. P. Rasmussen (f. 1902).

Adresse: Nyborgvej 168, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. C. Rasmussen, bogtrykkeri.
Grundl. i 1900 af H. C. Rasmussen (f.
1869).
Indehaver siden 1925: Svend Otto Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Aarup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Henry Rasmussen, købmandsforretning.
Grundl. i 1911 af Andreas Moesgaard (f.
1885).
Indehaver (siden 1944): Henry Rasmussen (f. 1911).

Adresse: Gammel Kongevej 94 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. H. RASMUSSEN & SØN

Bogbinder- og Papirhandlerfirma, er grundlagt 22. Dec. 1852 som Bogbinderi af H. H. Rasmussen (f. 1826). I 1856 påbegyndtes Papirhandel og senere Fabrikation af Jordglober. Sønnen, Jul. Falck Rasmussen, der i 1882 havde nedsat sig som Bogbinder, overtog Globusfabrikationen indtil Faderen flyttede sammen med ham, og i 1885 dannedes Firmaet H. H. Rasmussen & Søn.

Adressen: Hyskenstræde 10, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

H. H. Rasmussen & Søn, bogbinder- og papir- handlerfirma.
Grundl. d. 22. dec. 1852 af H. H. Rasmussen (f. 1826, d.
1918).
Indehaver siden 1947: sønnesønnen, J. Falck-Rasmussen (f. 1912).

Adresse: Hyskenstræde 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. M. Rasmussen, manufakturforretning.
Grundl. d. 20. sept. 1906 af H. M. Rasmussen (f. 1879), som stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Tølløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


H. O. Rasmussen, vægtfabrik.
Grundl. d. 1. okt. 1866 af J. J. Kastrup (f. 1831, d.
1913).
I 1913 overtaget af H. O. Rasmussen (f. 1873, d. 1945) og i 1940 af dennes søn, Carl H. Rasmussen (f. 1894).

Adresse: Kastanie Alle 28, Kbhvn. Vanløse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


I. Rasmussen, købmandsforretning.
Grundl. d. 25. aug. 1909 af Johs. Rasmussen (f. 1886, d.
1942).
Indehaver siden 1942: enken, fru Marie Rasmussen (f. 1886).

Adresse: Danmarksgade 21, Fredericia.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage