Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

P. W. BEER´s EFTERFØLGER………….....................................................……48

P. BROBERG JUN.´S EFTERFØLGER………….............................……………….70

Påhlsson Anna E., frue, se Wiggo Dreyer's Eftf.................................................141

Paaskesen Kr. Se Harald Andersens Kafferisteri..................................................27

Paetz Marie, frue, se Harald Paetz's Eftf..........................................................464

Pagh Em. Se Axel Nielsen's Eftf......................................................................424

Palle Jens J. se Aage Havemann's Eftf.............................................................231

Pallesen A. se Pallesen & Maibom...................................................................465

--- Knud Se P. M. Pallesen.............................................................................465

--- Orla se Chr. Steinbach's Bog- og Papirhdl.....................................................571

--- Sv. se J. Pallesen.....................................................................................465

Palludan J. W. se Akts. Varde Bank.................................................................615

Palmelund N. O. se N. H. Palmelund & Søn......................................................465

Palsbo Ole se Salicath's Express Co................................................................522

Palsby Ove se Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg................................................165

Palsbøll H. se Viggo C. Møller's. Eftf................................................................418

--- Jørgen se S. Seidelin................................................................................540

Paludan Erik se V. Thaning & Appel's 2. Eftf.....................................................595

--- Hother se D. A. Paludan............................................................................465

Park Henrik se Anker Kyster's Eftf...................................................................340

Parsfelt P. A. se Kbhvn.s Trædrejeri................................................................346

Paulsen A. R. se Den Lollandske Landbostands Sparek.......................................373

--- Carl se I. C. Paulsen.................................................................................466

--- Hans se Faaborg Jernstøberi og Maskinfabr..................................................156

--- Har. se Assens Materialhandel.....................................................................36

--- J. J. se Tønder Landmandsbank..................................................................610

--- Joh. jun. se Joh. H. Paulsen......................................................................466

--- Johs. se Sparekassen for Christiansfeld og Omegn........................................561

--- M., frøken, se Dansk Paramenthdl..............................................................127

--- Paul Hakon se Korn- og Foderstofkomp...................................................... 330

--- Vilh. se Winther & Andersen......................................................................634

Pedersen A. se Brønderslev Teglværker.............................................................77

--- A. se Kriegersvej Maskin­snedkeri & listefabrik..............................................334

--- A. se P. O. Pedersen A/S...........................................................................469

--- A. frue, se R. C. Petersen & Sønner's Eftf....................................................484­

--- A. se S. C. Svendsen's Eftf........................................................................583

--- Aage G. se Odense Figur- og Stukfabr.........................................................453

--- A. Hostrup se Georg Jen­sens Sølvsmedie A/S...............................................281

--- A. M. se P. M. Bruun's  Kafferisteri...............................................................72

--- Anders S. se Jørgensen & Simonsen's Eftf....................................................303

--- Anton se Andreas Pedersen & Søn..............................................................466

--- Arnold se Dansk Textil Lager.....................................................................129

--- Arthur se Th. Nielsen's Eftf........................................................................436

--- A. Sylvest se Hovedsta­dens Compagni for Metal-og Vinduespolering................262

--- Aug. se Holbæk Amts Avis.........................................................................250

--- A. Wilken se Den Danske Mælkekondenseringsfabr. A/S.................................134

--- Axel se N. K. Strøyberg & Co......................................................................576

--- C. se Fanø Spare- og Laanek.....................................................................158

--- C., frøken, se Den gensidige Kreaturforsikring "Kustos"..................................333

--- Carl H. se P. C. Søndberg's Eftf...................................................................587

--- Carl Henry Juul se G. A. Andersen & Co.........................................................27

--- Carl Vilh. se Skive Børstefabr.....................................................................552

--- Carl Wllh. se C. Reiermann........................................................................505

--- Chr. se Midtjysk Smørexport-Foren..............................................................401

--- Chr. se Ringsted Vogn- & Karosserifabrik.....................................................511

--- Chr. se Simonsen & Møller.........................................................................545

--- C. Svenning se Frederikshavns Korkvarefabrik...............................................180

--- Dines se Chr. Andersen's Maskinfabrik A/S....................................................26

Pedersen E. se Frederik Jørgensen's Eftf. A/S....................................................304

--- E. se E. Pedersen's Ma­skinværksted & Jydsk pneumatisk Valsestøberi.............467

--- E. se Vilh. Riisgaard's Eftf.........................................................................509

--- Einar se Ada.............................................................................................17

--- E. M. se Peder Pedersen...........................................................................469

--- Emma se Th. Gimbel &' Co. A/S.................................................................197

--- E. M. P. se M. C. Berthelsen & Co................................................................54

--- E. Palm se Einar Holm's Eftf.'s Eftf.............................................................253

--- E. W. se Aladdin Cykle- og Radiofabrik.........................................................18 

--- Eva se Østsjællands Avis A/S....................................................................650

--- F. A. se P. O. Pedersen A/S.......................................................................469

--- Frede se Spare- og Laa­nekassen for Frederikssund og Omegn........................562

--- Frode se Restaurant Wivex........................................................................636

--- Georg se Textilfabrikken ved Joh. Pedersen..................................................595

--- Georg se Trifolium....................................................................................606

--- Gerh. se Landbobanken i Randers...............................................................351

--- Gunnar se Skive Børstefabr........................................................................552

--- H. se E. Pedersen's Ma­skinværksted & Jydsk pneumatisk Valsestøberi..............467

--- Hans se J. Roed & Co................................................................................512

--- Hans se J. Thorhauge's Eftf........................................................................600

--- Hakon se Det Blaa Stempel.........................................................................58

--- Helga, frøken, se Foto A/S........................................................................176

--- Henry se Kjærs Mølles Fabr.......................................................................317

--- H. F. se C. J. Thuesen's Eftf.......................................................................602

--- Holger se J. Pedersen's Fabr......................................................................468

--- Holger se Fred. Sommer...........................................................................559

--- Holger R. se Svenning Pedersen.................................................................469

--- H. W. se Aladdin Cykle- og Radiofabrik.........................................................18

--- H. østergaard se Mis­sionshotellet i Herning.................................................403

--- I. Leser se Nordisk Frøkonto......................................................................441

--- Ivan se Holmboe Sko................................................................................254

--- Iver Sten se Carl Pedersen........................................................................467

--- J. se Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn..............................562

--- J. se Vestergades Jernudsalg.....................................................................626

--- J. Aagaard se De Danske Blodfoderfabrikker A/S...........................................129

--- Jens se Peter Jensen A/S..........................................................................288

--- Jens se J. Pedersen's Fabr.........................................................................468

--- J. P. se C. J. Carøe's Eftf............................................................................88

--- J. P. N. se Sparekassen for Korsør og Omegn...............................................563

--- Jørg. se Spare- og Laane­kassen for Ejby og Omegn.......................................562

--- Jørgen se J. Thorhauge's Eftf. A/S...............................................................600

--- Jørgen A. se Chr. V. Mende & Co................................................................397

--- K., frue, se Aalestrup  Eksportslagteri............................................................6

--- K. se C. Mærsk-Andersen's Eftf..................................................................412

--- K. A. se Engel & Kisky..............................................................................149

--- Kaj se Max Pedersen & Søn.......................................................................468

--- K. Ammentorp se Hammel Mølle.................................................................213

--- Karen, frue, se H. O. Pedersen...................................................................468

Pedersen Karlo Holm se Karl Th. Pedersen.......................................................408

--- K. Max se Nørrebros Cyk­lefabrik og Ovnlakereri............................................450

--- L. Bonde se Frøavlscentret Hunsballe A/S (Pajbjerg).....................................186

--- M. se Landbostandens Sparekasse i Nykøbing F............................................352

--- Marie, frue, se P. N. Pedersen's Boghdl.......................................................469

--- Marinus se Dueholm Han­delsgartneri..........................................................142

--- Marius se I. W. Zimmer­manns Billet-Bureau................................................643

--- Martin Ove se David Chri­stensen's Boghdl. og Bogtrykkeri A/S..........................91

--- Mary, frue, se Grønlunds Hotel...................................................................205

--- Max se Max Pedersen & Søn......................................................................468

--- Max se N. P. Pedersen & Søn.....................................................................469

--- M. Nørgaard se Silkeborg Bank A/S.............................................................543

--- N. se Landbosparekassen i Aarhus.............................................................351

--- Niels se Niels Pedersen & Søn A/S..............................................................469 

--- Niels se Østifternes Kreditforen..................................................................648

--- Niels Olaf se L. Bøtker's Tømmerhdl. A/S......................................................86

--- N. P. se Bundgaard Andersen's Eftf..............................................................80

--- N. S. se C. Mærsk-Andersen's Eftf..............................................................412

--- O. C. se Ax. Petersen & Co.......................................................................474 

--- O. C. se Roskilde Svane Apotek.................................................................514

--- Oluf se Frit Folk.......................................................................................185

--- Otto se Henry Timmoi's Eftf.......................................................................604

--- Ove se Cigar- og Vinfor­retn. Frem..............................................................101

--- Ove se O. Juul Pedersen...........................................................................469

--- P. se Fløilshuset, Arthur Willumsen's Eftf....................................................164

--- P. se Brødr. Pedersen A/S.........................................................................467

--- P. se Tørring og Omegns Spare- og Laanek..................................................611

--- Paul E. se Jacob Lund...............................................................................376

--- P. C. se S. Zacho A/S................................................................................643

--- Peder Nørgaard se Han Herreds Sparekasse.................................................215

--- Peter M. se Assenskorn A/S.........................................................................36

--- P. Friis se Friis Pedersen & Co...................................................................467

--- P. H. se Fredericia Maskinsnedkeri..............................................................177

--- P. H. se F. N. Pedersen.............................................................................467

--- P. Højbjerg se Herning Dagblad.................................................................242

--- P. K. se Lund & Pedersen..........................................................................375

--- P. M. se Lemvig Bank...............................................................................367

--- P. M. se Emil Neckelmann's Maskinfabr.......................................................421

--- P. M. se L. Pedersen.................................................................................468

--- P. M. se Peder Pedersen...........................................................................469

--- P. Nic. se Nic. Pedersen & Co....................................................................469

--- P. Orla se R. C. Petersen & Sønner's Eftf.....................................................484

--- Poul Grønholt se Grønholt Pedersen............................................................205

--- Rs. se Aalborg Dampsen­nepsfabrik og Kaffebrænderi........................................2

--- Sejer se Brdr. Pedersen's Maskinfabrik........................................................467

--- Sigfred se Brdr. Pedersen's Maskinfabrik......................................................467

--- Sv. se Bogtrykkeriet Elektra........................................................................62

--- S. V. se Gert Møller's Eftf..........................................................................415

--- Sv. A. se Frederikshavns Korkvare.fabrik......................................................180

Pedersen Svend Hakon se I. M. Pohl's Eftf........................................................489

--- Svend J. se Thorvald Pedersen, Odense A/S.................................................470

--- Sv. Hostrup se E. Ras­mussen, Fredericia Ma­skin- og Elektromekani-

    ske Fabriker A/S.......................................................................................500

--- T. se Dansk Rejsebureau..........................................................................127

--- Th. se Ottesen & Meyer............................................................................463

--- Thorvald se Stege Apotek..........................................................................571

--- Ths. se Th. Pedersen & Søn.......................................................................469

--- Vald. se Chr. Knudstrup's Eftf....................................................................324

--- Verner se Lilliendal..................................................................................369

--- Viggo se Emil Aarup's Eftf...........................................................................14

--- Viggo se Spare- og Laa­nekassen for Varde By og Omegn...............................566

--- Vilh. se Christian Hansen's Eftf..................................................................217

--- Vilh. se Alliance........................................................................................20

--- V. True se H. C. Pedersen.........................................................................467

Pedersen-Ærø Erik se Stentoft & Pedersen.......................................................573

--- Sigurd se Stentoft & Pedersen...................................................................573

Pehrsson Kn. se V. Pehrsson & Søn.................................................................470

--- Oscar se P. Pehrsson..................................................................................470

--- V. se V. Pehrsson & Søn.............................................................................470

Pejdal H. frue, se Hellerup Bogtrykkeri.............................................................235

Pens Cicco, se H. Pens....................................................................................471

Pers J. L. K. frue, se Hans Pers & Søn..............................................................471

Persson A. se N. Persson................................................................................471

--- Gunnar, se C. W. Juulmann & Søn..............................................................298

--- Hjalmar, se Grand Cafe..............................................................................201

--- Poul, se Gustaf Persson & Søn....................................................................471

Peschardt Edgar Ditz, se Ditz Peschardt & Søn..................................................471

Peters Chr. se A. Peters & Søn.........................................................................471

PETER BUCH……………………………………......................................……….……..78

Petersen A. se Hecksher & Søn's Eftf................................................................232

--- A. se Eduard Hertz & Co.'s Eftf....................................................................243

--- A. se A. Petersen, Havnemøllen...................................................................473

--- A. frue, se Marius Petersen, Ringsted Isenkramhandel..................................482

--- A. se Scheller, Hougaard & Petersen............................................................526

--- Aa. se Kolonialboden...................................................................................328

--- Aa. se Mode-Palæet A/S og fh. Brødr. S. & P. Pe­tersen A/S............................404

--- Aa. se Erik Petersen....................................................................................477

--- Aa. se Harald Petersen................................................................................478

--- Aa. Chr. se C. C. Petersen...........................................................................475

--- A. E. frue, se Fyens Humlemagasin...............................................................191

--- A. K. C. se J. P. B. Holm & Søn's Eftf.............................................................254

--- Alfr. se Hugo Brammer A/S............................................................................67

--- Alfr. se A. & N. Bruun....................................................................................71

--- Alfr. se H. C. Christen­sen's Damp- & Sejlskibsrederi A/S..................................92

--- Alfr. se Dampskibs Akts. "Emanuel"..............................................................113

--- A. M. C. se Holger Fridericia's Eftf.................................................................183

--- Ane, frue se Hans Petersen & Co..................................................................477

--- Ane, frue, se Sophus T. Petersen A/S............................................................484 

--- Anker se Ørnen ved Anker Petersen..............................................................645

--- Anna frue se Glarmester Bernhard Petersen's Eftf. A. Christensen & L. Olsen....471

Petersen Anna M, se P. Dreyer & Co...................................................................141

--- Arne se C. L. Petersen's Enke.......................................................................476

--- Arthur K. se Sophus Berendsen A/S................................................................50

--- A. Rud. se Vesterbro Kalk & Mørtelværk........................................................625

--- Aug. se Jørgen Schjerbeck, jun. A/S..............................................................528

--- Axel se Dagbladet Himmerland.....................................................................245

--- Axel se Stallknecht & Meyer A/S...................................................................568

--- Axel Rydahl se Julius Kysters Eftf. A/S..........................................................340

--- Axel Th. se Fr. Jensens Bogtrykkeri..............................................................281

--- Bernh. B. se E. Dinesen's Eftf......................................................................140

--- Børge Mørck se Edvard Petersen..................................................................476

--- Børge Schmidt se Hotel Melfar A/S...............................................................396

--- C. se Exprestrykkeriet ved L. D. Petersen & Sønner.......................................155

--- Carl se De Forenede Ed­dikebryggerier ved Carl Petersen................................169

--- Carl se Kaalund Kloster's Handelsgartneri.....................................................309

--- Carl se Laur. Larsen's ved Carl Olsen & Carl Petersen....................................360

--- Carl se Carl Petersen & Søn.........................................................................475

--- Carl Chr. se Petersen & Jørgensen................................................................172

--- Carsten se Østerbros Fiskeforretning........................................................... 646

--- C. C. se Brødr. N. & Kr. Petersen A/S............................................................474

--- C. F. K. se C. F. Petersen & Søn...................................................................475

--- C. G. se Lyngby Boghdl...............................................................................378

Petersen C. H. A……......................................................................…………….……….76

--- Chr. se Fakse Skotøjs  magasin....................................................................158

--- Chr. se Edv. Petersen..................................................................................476

--- Chr. se Hotel Phønix i Assens.......................................................................486

--- Chr. Hauser Se Marius Møller's Eftf. A/S........................................................417

--- Chs. se Laane- & Sparek. for Embeds- og- Bestillingsmænd............................350

--- Chs. se H. P. Petersen.................................................................................479

--- Christopher se Petersen & Sørensen.............................................................473

--- C. O. se Hammerbo Maskinfabr....................................................................213

--- C. Ruben se Sparekassen for Svendborg og Omegn.......................................566

--- C. W. se Grunth & Petersen.........................................................................204

--- C. W. se Carl A. E. Petersen.........................................................................475

--- E. se J. H. Aarestrup´s Eftf..............................................................................6

--- E. C. Arendal se Kande­støberiet...................................................................311

    og Kbhvns Tin- og Blyvarefabr......................................................................346

--- Eduard se Grundejernes Hypothekforen.......................................................204

--- Edv. se Kristeligt Dagblad............................................................................334

--- E. E. se Carl F. Petersen..............................................................................475

--- E. Hahn se Det Dansk ­Franske Dampskibsselsk............................................129

--- Eigil se Karl Petersen..................................................................................481

--- Einar se Petersen & Jørgensen....................................................................472

--- Einar se Ferd. Petersen & Sønner................................................................477

--- Ejler E. se Carl A. E. Petersen.....................................................................475

--- Ejnar se Petersen & Sørensen.....................................................................473

Petersen Elisab. Søvndahl, frue, se Hagbarth Søvndahl Petersen........................592

--- Emil se Marquardt & Tornøe........................................................................390

--- Emil Møller se N. E. Petersen.......................................................................482

--- Emilie, frue, se Viggo Petersen's Enke.........................................................484

--- Elnma, frue, se Emanuel Petersen ..............................................................477

--- Erik se Hellerup Ligkistemag.......................................................................236

--- Erik se C. Laugesen´s Eftf..........................................................................363

--- Erik A. E. se Magasin du Nord ved H. H. Henriksen........................................386

--- E. Ring se Emil Petersen's Eftf.....................................................................477

--- F. se Kjellerup Bank...................................................................................313

--- F. se P. Petersen & Søn..............................................................................483

--- Fanny, frue, se Carlo Petersen....................................................................475

--- Folke Petri se J. Petri Petersen....................................................................480

--- Fritz se Chr. Fabers Fabr............................................................................156

--- Fritze, frue, se C. L. Petersen's Enke...........................................................476

--- Georg se Petersen & Jørgensen..................................................................472

--- Gertrud, frue, se Carl Petersen's Boghdl......................................................475

--- G. R. se Vilh. Riisgaad's Eftf........................................................................509

--- Grover se Brødr. N. & Kr. Petersen A/S.......................................................475

--- Gunnar se Nikolai Faber.............................................................................156

--- Gunnar se Houmedens Læderhdl................................................................262

--- H. se Chr. Petersen, "Rosendal"..................................................................476

--- H. se Segelcke & Co...................................................................................540

--- H. se Spare- og Laane­kassen for Ulkebøl Sogn.............................................566

--- Haagen se P. Chr. Petersen.........................................................................483

--- Hans se Munke Mølle..................................................................................410

--- Hans se Netzler's Eftf. A/S.......................................................................... 422

--- Hans se A. J. Petersen & Sønner..................................................................473

--- Hans se Ferd. Petersen & Sønner.................................................................477

--- Hans se Jens Petersen................................................................................480

--- Hans Fr. se Jens R. Petersen.......................................................................480

--- Hans Jac. se P. Petersen & Co.....................................................................483

--- Har. se Kongeriget Dan­marks Hypotekbank................................................. 329

--- Har. se Harald Petersen & Søn A/S..............................................................478

--- Harry se Maskinfabrikken "Nakskov"............................................................391

--- Hartvig se Fakse-Bug­ten's Bogtrykkeri.........................................................158

--- H. Bækager se Sparekassen for Haderslev Byes Omegn.................................562

--- H. C. se Cyklefabrikken  "Constant"..............................................................108

--- H. C. se Vordingborg Apotek........................................................................638

--- H. Chr. se Kallundborg Tømmerhdl...............................................................310

--- Helge se A. J. .Petersen & Sønner................................................................473

--- Helmer se Hotel Leidersdorff........................................................................366

--- Henry se Andreas Bøje's Eftf.........................................................................83

--- Henry se P. Hatten & Co.A/S.......................................................................230

--- H. Høpner se Godtfred H. Petersen...............................................................477

--- H. J. E. se Martin Petersen & Søn.................................................................482

--- H. K. F. Brøchner se Vil­lakvarterets Møbelmagasin........................................631

Petersen H. M. se Frederikshavns Bank............................................................180

--- Holger Chr. Fr. Brøchner se Holbæl, Møbelfabrik............................................251

--- I. frue, se H. P. Petersen.............................................................................479

--- I. C. se Chr. A. Jørgensen's Eftf....................................................................304

--- I. C. se Union Korn- & Foderstofimp.............................................................613

--- Ivar Th. se Nic. Jensen's Eftf........................................................................287

--- J. se Dansk Oplysnings- og Incassobur........................................................127

--- J. se Charles Flindts's  Eftf........................................................................163

--- J. Anton se Anton Petersen.......................................................................474

--- J. C. Selmer se Holstebro Landmandsbank...................................................257

--- Jens se Johs. Jensen & Søn A/S.................................................................284

--- Jens Fr. se Hotel Riberhus.........................................................................507

--- Jens Peter se Peter Petersen.....................................................................483

--- Jes se Emil Kjær's Eftf..............................................................................316

--- J. J. se Varehuset ved G. A. Hofmann..........................................................616

--- J. Jepsen se Vendsyssel Tidende................................................................624

--- Julius se Electra ved Svarre Nielsen & Julius Petersen...................................146

--- Jørgen se Svendborg Boghvede- & Havre-Mølle A/S........................................580

--- Kai se Glostrup Bank A/S (De Københavnske Forstæders Bank A/S).................199

--- Kaj se Hans Petersen & Co........................................................................477

--- Kaj se Jacob Petersen A/S.........................................................................479

--- Kaj se Mogens Smith................................................................................558

--- Kaj se Varelageret.................................................................................. 616

--- Kaj O. se Haandværker- Handels- og Landbrugs- banken A/S..........................208

--- Karen, frøken, se Vejen Sparekasse............................................................620

--- Karen Marie se Bredal Havemann...............................................................231

--- K. K. se Den Kbhvnske Sø-Assurance-Foren.................................................347

--- Kn. se K. C. Henriksen & Co......................................................................240

--- Knud se Kai & Knud Pe­tersen, Dansk Skindbeklædnings Fabrik.......................481

--- Kr. se Petersen & Jørgensen......................................................................472

--- Kramer se J. Chr. Petersen's Papirhdl A/S....................................................479

--- K. T. se Tik Tak ved Knudsen & Petersen....................................................603

--- K. V. se Chr. Funder's 2. Eftf.....................................................................189

--- K. W. se Carl F. Petersen..........................................................................175

--- Laur. se Skælskør Boghandel.....................................................................555

--- Leo se Brødr. Petersen.............................................................................474

--- Leo Gammelgaard se Aarhus Lædervarefabrik................................................11

--- Ludvig se Sydfyns Maskinforretning.............................................................584

--- Lydia Alexandra, frue. se Th. Halgreen........................................................212

--- M. se Exprestrykkeriet ved L. D. Petersen & Sønner.......................................155

--- M, frue. se Marinus Petersen & Søn............................................................482

--- M. se Brødr. Toftgaard..............................................................................604

--- Marie Johanne, frue, se Export Bryggeriet................................................... 155

--- Marius Emil se H. P. Petersen....................................................................479

--- Martin se Johs. Marcker's Bog- & Papirhdl....................................................388

Petersen Martin se Hakon Nielsen & Martin Petersen.........................................329

--- Martin se Martin Petersen & Søn................................................................482

--- Martin Bernh. se Ringkø­bing  Amts Indkøbsforen. for Foderstoffer og

     Ring­købing Amts Vareindkøbsforr...............................................................510

--- M. L. frue, se Djurslands Kalkværk..............................................................140

--- M. S. frue se Brødr Lütz­høft's Eftf. Chr. Petersen..........................................379

--- N. Fr. se N. Fr. Petersen & Søns A/S...........................................................483

--- Niels E. se Marius Petersen, Ringsted, Isenkramhdl......................................482 

Petersen Niels Johs. se Sorte Hest Apotek.......................................................560

--- Niels Mich. se Michael Petersen & Co..........................................................482

--- N. J. se J. Petersen' s Beslagfab. Nibe A/S...................................................479

--- N. P. se Strandvejens Maskinfabr...............................................................575

--- O. se N. Chr. Topp's Eftf...........................................................................605

--- O. F. Funch se Steno Apotek......................................................................573

--- Olaf se Jacob Nielsen & Co.'s Eftf...............................................................430

--- Olaf se Morten A. Petersen........................................................................482

--- Ole se S. L. Langhoff's Eftf........................................................................355

    og C. H. Møn­ster & Søn.............................................................................420

--- jun. Ole se S. L. Lang­hoff's Eftf.................................................................355

    og C. H. Mønster & Søn.............................................................................420

--- Oluf se Nordisk Livsforsikrings Akts............................................................442

    og Nordisk Ulykkesforsik­rings Akts..............................................................442

     Mag.......................................................................................................412

--- Orla se Robert Petersen & Søn...................................................................484

--- Oscar se Hansen & Co..............................................................................215

--- Oscar se Silkeborg Bank............................................................................543

--- Ove se Brødr. Pedersen............................................................................467

--- P. se Arne Hansen & P. Petersen................................................................216

--- Palle se Edv. Petersen..............................................................................476

--- Paul J. se Valdemar Crone A/S...................................................................108

--- Peter se P. Petersen & Co.........................................................................483

--- Peter Chr. se Export. Bryggeriet.................................................................155

--- P. G. se P. Petersen & Søn........................................................................483

--- P. H. se Madsen & Petersen......................................................................381

--- P. Jansen se Holbæk Maskinfabr.................................................................251

--- P. Luja se Magasin Morfeus A/S.................................................................386

--- P. Lund se J. O. Brandorff's Eftf. A/S............................................................67

--- P. M. se Petersen & Jensen A/S..................................................................472

--- Poul se V. Meincke's Eftf............................................................................394

--- Poul se Carl Pedersen................................................................................475

--- Poul se Emanuel Petersen.........................................................................477

--- Poul se Jens Petersen................................................................................480

--- Poul se Morten A. Petersen........................................................................482

--- Poul se Poul Petersen, Masnedsund............................................................484

--- Poul Lindebjerg se Carl Petersen & Søn.......................................................475

--- Rasmus se Kbhvns Galvaniserings- Anst......................................................343

--- Richard se Hotel Skandinavien i Aarhus.......................................................550

--- S. se P. Petersen &Søn..............................................................................483

--- S. A. Hilkjær se Styhr & Kjær A/S...............................................................573

Petersen S. P. se Kbhvns en gros Ligkistelager.................................................342

--- Sv. Kjerulf se Ringe Apotek.......................................................................509

--- Sv. Langhoff se Harald Petersen & Søn A/S.................................................178

--- Søren se H. P. Christoffersen's Eftf.............................................................101

--- Th. se Aarhus Møbelfabr.............................................................................11

--- Th. Haugaard se Petersen & Petersen.........................................................472

     og Carl Petersen's Enke............................................................................475

--- Th. J. se Osvald J. Petersen & Søn.............................................................483

--- Thorv. se J. A. Petersen............................................................................479

--- Torben se Emma Agerlin´s Eftf....................................................................18

--- Ulf. E. se De Forenede Eddikebryggerier.....................................................169

--- V. se Odder Dagblad.................................................................................452

--- V. se Roskilde Maskinfabr..........................................................................514

--- W. se Bagermesternes Brødfabr. i Nykøbing F..............................................40

--- W. se Gourmand......................................................................................201

--- Wald. se Sorø Amtstidende........................................................................560

--- W. C. se Ringsted Mate­nalhdl. cand. pharm. F. Holm's Eftf............................510

--- W. Grønlund se F. L. Knakkergaard's Eftf....................................................320

--- Victor se Svendborg Amtstidende...............................................................579

    og Ærø Avis...............................................................................................643

Petersen Victor (f. 1860)……………......................................................………………..64

--- Willy se Roskilde Cyklebørs........................................................................513

--- V. K. se Aalborg Bys og Omegns Sparek.........................................................2

--- Petersen-Danhøj Carl Aa. se N. C. Petersen-Danhøj.....................................485

Petri A. T. A. se Chr. F. Petri...........................................................................485

--- Flemming se Petri & P Haugstad.................................................................485

Petry Chr. B. se Jacob Petry fh. Cloos & Co......................................................485

---Jacob se Jacob Petry fh. Cloos & Co.............................................................485

Pfefferkorn E. frue, se E. Pfefferkorn................................................................485

Pfeiffer Jacob se Andersen og Jensen's Vægtfabrik..............................................23

Pflug Erik se Fr. Pflug & Søn...........................................................................485

--- Kaj se Fr. Pflug & Søn...............................................................................485

Philip N. se J. Goldstein & Søn.......................................................................200

Philipsen A. se J. Frederiksen & Co.................................................................180

--- Aage se A. Philipsen & Co.........................................................................486

--- Georg se Gammel Kongevejs Fiskehalle......................................................195

Philipson Povl se Møns' Dagblad.....................................................................419

Piculell Mogens Adolph Wulff..........................................................................641

Pihl Chr. Jacobsen se Pihl & Carlsen................................................................487

--- C. L. se E. Pihl & Søn...............................................................................487

Pihl-Olsen A. se Næstved Cement og Moniervare-fabrik......................................448

Piil Rob. se Segelcke & Co.............................................................................540

Pllmann E. se Roskilde Rørvævefabr................................................................514

Pinner Edgar se Albert se Albert B. Cohn's Eftf..................................................104

Piper Carl se Viborg Teglværk.........................................................................628

Pirchert Wilh. se Wilhelm Pirchert...................................................................487

Plate E. se H. Plate......................................................................................487

--- M. se H. Plate.........................................................................................487

Platz Har. M. se Mariager Boghdl....................................................................389

Plessing Ove se Petersen & Wraae A/S............................................................473

Plett Poul se Korsørkorn A/S..........................................................................331

Ploug Edw. se M. H. Ploug's Stenhuggeri og Marmorvarefabr...............................487

--- Henning se M. H. Ploug's Stenhuggeri og Marmorvarefabr..............................487

--- Sv. Arne se Sv. A. Ploug's Boghdl..............................................................488

Plum Inger Marie se P. M. Plum, ExportKomp...................................................488

Pohl Erik Henning de Padua se I. M. Pohl's Eftf.................................................489

--- Martin Finn de Padua se I. M. Pohl's Eftf.....................................................489

Polack Helene se S. Polack............................................................................489

Pommerencke C. Nyborg Materialhdl................................................................446

Pontoppidan Anna, frue, se Mackeprang's Boghdl..............................................381

Porslund Marius se Sigfus Hansen's Eftf...........................................................225

Post A. se Banken for Ringe og Omegn.............................................................44

Poulsen Aa. R. se J. P. Axelsen & Co. A/S..........................................................38

--- A. Houmøller se Maskinfabr. Nordthy..........................................................391

--- Andr. se Fritz Poulsen & Søn.....................................................................490

--- Andr. Mandrup se Holmehave Handelsgartneri..............................................256

Poulsen Børge se Ottesen & Meyer.................................................................463

Poulsen C. se A. E. Poulsen...........................................................................489

--- C. se H. Sehandorff's Trælasthdl. A/S.........................................................525

--- Carl se Bogense Avis.................................................................................61

--- Chr. se Taarnborg Mølle............................................................................592

--- Chr. Reventlow se C. Pousen.....................................................................489

--- E. se Aarhus Eksport-slagteri  ......................................................................8

--- E. B. se Spare- og Laa­nekassen for Middelfart Omegn...................................564

--- Ejnar se Ny jydske Kjøb­stad-Creditforen......................................................445

--- Elly se Carl P. Poulsen..............................................................................489

--- E. Schytt se Worning & Petersen A/S..........................................................639

--- F. se B. Kronika.......................................................................................336

--- F. F. se Bagermestrenes Rugbrødsfabr. i Vejle...............................................40

--- Fr. se Fred. Poulsen &.Søn........................................................................490

--- Fritz se Fritz Poulsen & Søn.......................................................................490

--- Frode se Johan F. Poulsen.........................................................................490

--- G. se M. Poulsen & Sønner........................................................................490

--- H. se M. Poulsen & Sønner........................................................................490

--- Hans se Dansk-Svensk Staal A/S................................................................129

--- Hans se Slagelse Kafferisteri.....................................................................556

--- Harriet, frue, se D. T. Poulsen's Planteskole & Frøhdl....................................489

--- Henrik se Revisionskon­toret i Aarhus A/S....................................................506

--- H. J. se Fyens Stifts Sparek.......................................................................191

--- Holg. se Mineralvandsfa. "Krysta"...............................................................403

--- J. Chr. se Aug. Sædder..............................................................................586

--- J. Lund se Tarm og Omegns Sparekasse......................................................593

--- Jørgen se Fred. Poulsen & Søn...................................................................490

--- Kaj se Sadolin & Holmblad A/S..................................................................521

--- Karl Joh. se Hotel Nordby..........................................................................438

--- L. A. se A. T. Poulsen...............................................................................489

--- Leo se Carl P. Poulsen..............................................................................489

--- L. S. se Nykjøbing Savværk & Maskinsnedkeri...............................................447

Poulsen se I. M. Nielsen &. Co. A/S.................................................................429

--- Niels Gunnar se Emil Poulsen....................................................................489

--- Oluf se Gammeltorvs Apotek.....................................................................195

--- Oluf se A. H. Riise's Hoveddepot................................................................508

--- P. se J. F. Poulsen & Søn..........................................................................490

--- P. B. se Vinhandelen Royal........................................................................633

--- P.B.C. se Georg Poulsen & Søn..................................................................490

--- Poul se D. T. Poulsen's Planteskole & Frøhandel...........................................489

--- P. W. se P. Madsen's Eftf..........................................................................384

--- Sven A. se Sankt Pauls Apotek i Århus........................................................525

--- Svend se D. T. Poulsen's Planteskole & Frøhandel.........................................489

--- Tage se Valdemar Poulsen, Trikotagehuset..................................................490

--- Thedor se Rolf Wester­gaard's Eftf..............................................................626

Poulsen Thora, frue, se  Peter Poulsen............................................................490

Poulsson M. S. se Lorentz Petersen A/S...........................................................482

Povelsen Algot se Hedobald Petersen's Eftf......................................................478

--- Hans se Svendborg Bryghus.......................................................................580

--- M. M. frue, se Hedobald Petersen's Eftf.......................................................478

Povlsen A. se Arbejdernes Fællesbageri A/S i Skive.............................................34

Praefke Gottlieb se Praefke............................................................................491

Prahl K. B. se Petersen & Prahl.......................................................................472

Prange Aage se Aarhus Piske­fabrik...................................................................11

Preben-Andersen Magda, frue, se Otto Suenson & Co........................................578

Prehn Hans se Hans Prehn.............................................................................491

--- Karen, frue, se Hans Prehn........................................................................491

Preisler J. se A/S H. E. Gosch & Co.'s Tændstikfabr. og Aktietændstikfabr.

    Godthaab................................................................................................200

--- Ry se Preisler..........................................................................................491

Preuthun Leo se Louis Preuthun & Søn.............................................................491

Priems Tage se Daells Varehus A/S.................................................................110

Priergaard Carl Chr. Oluf se Gefions Apotek......................................................196

Priess A. se Limfjordsøsters­Komp...................................................................369

Primdahl Niels se Niels Prim­dahl, Skive Lervarefabr...........................................491

Prior Anine, frue, se Vilhelm Priors kgl. Hofboghdl.............................................491

--- Anna se Vilhelm Priors kgl. Hofboghdl.........................................................491

--- Estrid se Vilhelm Priors kgl. Hofboghdl........................................................491

--- Henry se Adolf Prior.................................................................................491

Prip F. T. se Axel Prip's Skefabr. A/S...............................................................492 

Pryn Gustav se H. C. østergaard....................................................................646

--- O. R. se H. C. Østergaard.........................................................................646

Præst Peter Schou Andersen se H. W. Tofte's Eftf.............................................604

Præstrud Povl se P. Præstrud & Co..................................................................493

Pørksen Johs. Peter P. Pørksen.......................................................................493

  
       A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

Tilbage