Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 70
Brin - Bruh
 

L. Brint-Nielsen, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 26. febr. 1894 af Valdemar Hansen (f. 1866). I 1932 overtaget af L. Brint-Nielsen (f. 1905).

Adresse: Østergade 21, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Parfumerie Bristol ved E. Christophersen.

Grundl. d. 1. april 1907 af E. Christophersen (f. 1870, d. 1945). I 1945 overtaget af enken, fru Dagmar Christophersen og sønnen, Erik Christophersen.

Adresse: Frederiksberggade 40, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Otto Britzke's Eftf., råtobak en gros.

Grundl. i 1909 af Otto Britzke (f. 1875). I 1948 over­taget af P. D. Rasmussen (f. 1899).

Adresse: Nørre Vold gade 27, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Bro, kemisk-teknisk fabrik.

Grundl. d. 1. aug. 1906 af M. Bro (d. 1949). Derefter over­taget af et kommanditselskab med grundlæg­gerens søn, Sture Bro, som eneste ansv. del­tager.

Adresse: Kong Georgs Vej 19, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Broager Spare- og Laanekasse.

Grundl. d. 13. april 1845. Nuværende direktion: gårdejer Andr. Thomsen, Skodsbøl (f. 1875) og direktør A. Hofgaard-Møller (f. 1908).

Adresse: Broager.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CHR. BROBERG, SØN & Co

Grossererfirma, er grundlagt 1805 af Christian Mortensen Broberg (f. 1776, d. 1852). Hans Søn, Christian August Broberg (f. 1811, d. 1886) indtrådte 1842 i Faderens Forretning og fortsatte den efter hans død, indtil 1882, da han trak sig tilbage; den gik da over til Sønnen, Carl August Broberg (f. 1846), der i 1870 var blevet Associé. Oprindelig omfattede Firmaets Virksomhed Sejlskibsrederi og Import af Sydfrugt og Kolonial samt ostindisk Handel.

I 1874 opgaves Rederiet og Forretningen har siden da udelukkende beskæftiget sig med Kaffe, der alt tidligere udgjorde dens Hovedområde.

Adresse: Børsen, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

 

P. BROBERG JUN.´S EFTERFØLGER

Tæppe-, Gardin- og Sengeudstyrforretning, er grundlagt 1846 af P. Broberg (f. 1821, d.1880) under Navn P. Broberg jun; den overtoges i 1880 af hans Brødre J. P. og Lauritz P. Broberg (f. 1834, d. 1910) unders ovenstående Firmanavn; i 1886 udtrådte J. P. Broberg og i 1910 overtoges Virksomheden af Lauritz Brobergs Søn, A. Broberg (f. 1876).

Adresse: Amagertorv 16, København.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1910)

 

Brock & Michelsen, optisk-mekanisk institut og fabrik.

Grundl. d. 1. april 1905 af Peter Brock (f. 16. sept. 1881) og Knud Michelsen

 

     

   Peter Brock          Knud Michelsen

 

 

(f. 18. juni 1883), som fremdeles er indehave­re af firmaet. En søn af P. Brock, Gustav Brock (f. 21. dec. 1916), er prokurist i fir­maet.

Firmaet repræsenterer forskellige store eu­ropæiske fabrikker indenfor optik og finme­kanik, bl.a. de verdenskendte Zeissværker og har desuden selv fremstillet optisk-mekaniske instrumenter. Som specialist på dette særlige felt har firmaet i årenes løb haft et meget in­timt arbejde med læger, videnskabsmænd og teknikere.

Adresse: Vestergade 23-25, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Broe, kemisk-teknisk fabrik.

Grundl. d. 31. juli 1893 af Julius Carl Broe (f. 1850, d. 1906). Firmaet videreføres af sønnen, Knud Kiehne-Broe (f. 1879).

Adresse: Vendersgade 16,. Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Mogens & Peter M. Broe, varemæglerfirma.

Grundl. d. 25. jan. 1869 af Peter Broe (f. 1843 i København, d. 1917). Den 4. maj 1901 ind­trådte sønnen, Mogens Broe (f. 1875) i firmaet og var fra faderens dØd i 1917 eneindehaver, indtil han den 27. jan. 1936 optog sin søn, Peter M. Broe (f. 1910) som medindehaver.

Adresse: Kronprinsessegade 42, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

HANS BROGE & Co.

Købmandsfirma en gros. Hans Broge (f. 1822, d. 1908) etablerede sig i 1847, og i 1883 indtrådte S. C. Wærum (d. 1910) som Kompagnon i Forretningen; efter sidstnævntes Død er H. C. Broge Indehaver.

Adresse: Århus

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

V. Broges Eftf., handelsfirma.

Grundl. d. 11. dec. 1882 af V. A. Broge (d. 1897) og C. P. Saunte under navnet V. Broge & Co. C. P. Saunte udtrådte i 1893 og samtidig indtrådte V. Birkedahl (d. 1918) som medindehaver. V. A. Broges søn, Sophus Vilhelm Broge (f. 6. dec. 1874, d. 5. maj 1937), var fra ganske ung an­sat i firmaet og blev medindehaver i 1901.

I 1917 udtrådte V. Birkedahl og firmaet fik nav­net S. V. Broge med Sophus Vilhelm Broge som eneindehaver. Ved dennes død i 1937 overtoges firmaet under navn af S. V. Broges Eftf. af civilingeniør Arne Marcus-Møller (f. 29. marts 1898) som eneindehaver. A. Marcus-­Møller havde siden 1925 været prokurist i fir­maet.

Firmaet har siden grundlæggelsen haft sine kontorer i Herluf Trolles Gade nr. 26 og har udelukkende beskæftiget sig med import og reeksport (hovedsagelig til de andre skandina­viske lande) af råvarer for børsteindustrien.

A. Marcus-Møller er sekretær i "Forenin­gen af Importører af Råvarer til Børstefabri­kation" og handelens repræsentant i "Fæl­lesindkøbet af Råvarer til Børsteindustrien", ligesom han var medlem af den af varedirek­toratet oprettede importkontrol for branchen i efterkrigsårene.

Adresse: Herluf Trolles Gade 26, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brostrøm's Maskinfabrik A/S, Kalundborg Jernstøberi.

Grundl. d. 13. juli 1893 af C. A. Brostrøm (f. 1868). I 1926 omdannet til et ak­tieselskab med grundlæggeren som direktør. Direktør (siden 1943): sønnen, Erik Brostrøm (f. 1909).

Adresse: Kordilgade 50, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brostrøms Planteskole ved C. Nielsen.

Grundl. i 1864 af Carl Jacobson Brostrøm (f. 1836, d. 1917). Forpagtet i 1932 til Carl Gjøde Nielsen (f. 1893), som overtog virksomheden i 1942.

Adresse: Skivevej, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Brown jun. & Co., rederi, skibsagentur, be­fragtningsforretning. Grund!. i 1855 af Peter de Nully Brown (f. 1830, d. 1904). I1878 ind­trådte sønnen, Peter de Nully Brown jun. (f. 1857, d. 1936) i firmaet; dennes søn, Peter de Nully Brown (f. 1884), overtog firmaet i 1936.

Adresse: Amaliegade 49, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Brovst Apotek.

Oprettet d. 17. jan. 1876. Apo­tekets første indehaver var Axel Kjær (f. 1845). Indehaver (siden 1942): Adolph A. P. Hald (f. 1887).

Adresse: Brovst.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Bruhn & Lehrmann A/S, sygeplejeartikler, forbindstoffer; apotekeremballage og farma­ceutiske utensilier en gros. Grundl. d. 31. maj

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage