Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

   

Kaadt Tvilla se Fajance Varehuset A/S.............................................................157

Kaae J. M., frue, se J. H. Scharffe's Eftf. I/S.....................................................526

Kaalund C. C. se Th. Halvorsen's Eftf..............................................................213

Kabell Ebba se Hillerød Cementstøberi............................................................244

Kahle M. Otto se Trikohl Renseri og Farveri ......................................................606

Kaiser F. se Bloch & Andresen. Nordisk Tekstil Akts............................................60

--- Harry Ehlers se Hillerød Barnevognsfabrik & Sportsmagasin............................244

Kajus Arne B. se A. Knud­sen's Læderfabrik A/S.................................................321

--- J. se A. Knudsen's Læderfabrik A/S ............................................................321

Kalckar Emil se Ludvig Kalckar........................................................................309

Kall P. J. se P. J. Kall....................................................................................309

Kallenbach Ove se Hollandske Mølle................................................................252

Kaltoft A. C. se Chr. Eller­mann & H. P. Lund.....................................................147

Kamp Harald se Laurids Kamp's Eftf................................................................310

--- S. se Hecksher & Søn's Eftf.......................................................................232

Kampen Axel se Dampskibsselsk. Torm A/S......................................................116

Kamper Jørgen se Back & Kamper.....................................................................39

Kampmann C. se Kampmann & Herskind A/S....................................................310

--- C. A. se Horsens Jern- & Staalforretning A/S................................................260

--- Niels se Det Danske Trælastkomp. A/S.......................................................136

Kann Alida. frue, se Crome & Goldschmidt's Udsalg i Odense..............................108

Kansing C. A. se Aarhus Kioskselskab A/S...........................................................8

Kanstrup Adley se Krogh & Dahl's Eftf.............................................................336

Kanter Herman se Nicolai Kanter ...................................................................311

Karberg Andreas se Brdr. Karberg...................................................................311

--- Peter Christian se Hans Juhl......................................................................298

Karlsen Angelo se Jernvare­fabrikken Danmark A/S.............................................290

Karner Fini se H. P. Hansen's Eftf...................................................................221

Karnøe Georg se Chr. Juncher A/S...................................................................297

Karstensen Chr. Re Ahlmanns Have .................................................................18

Kastrup V. se S. C. Sørensen A/S ...................................................................591

Kastrup-Nielsen Axel se H. P. Kastrup-Nielsen .................................................312

--- Johanne Matilde, frue, se Chr. Kastrup-Nielsen.............................................312

Kauffeldt Carl se Lolland-Falsters Stifts-Tidende.............................................. 372

v. Kauffmann A. M. A. se Smith, Mygind & Hüttemeier A/S..................................558

Kauffmann E. se A/S Kjøbenhavns Handelsbank................................................343

--- E. Munthe se C. M. Kauffmann...................................................................313

Kaufholz H. se Faaborg Papfabrik....................................................................156

Kaufmann Inger, frk, se E.Kaufmann's Eftf.......................................................313

--- Kaj se Vilh. F. Jensen's Eftf.......................................................................289

Kaysen A. J. se Maskinfabr. Landsperg A/S ......................................................391

Keller R. A. se Morten Jensen & Keller.............................................................286

Kelstrup Holger se Engelsk  Beklædnings-Magasin i Kolding................................150

--- Marie, frue, se London Herre-Magasin i Silkeborg .........................................373

Kelter- Wesenberg G. se Otto Heerfordt A/S.....................................................234

Kemp Otto se P. C. Nielsen & Kemp ...............................................................434

--- O. V. se Kemp & Co.................................................................................313

Kerrn-Jespersen Paul se A. Jespersen & Søn ....................................................293

Kert Gordon se Povl Østerbye's Eftf.................................................................646

Ketner H., frue., se Jacob Ketner....................................................................314

Kiehne-Broe Knud se Carl Broe ........................................................................70

Kiel Frederik se Axel Kiel...............................................................................314

Kielberg Chr. C. Krøyer se Aarhus Papirforretning................................................11

--- N. R. se Chr. G. Kielberg's Boghdl..............................................................314

Kielgast Henning se Kallundborg Svane Apotek.................................................310

Kiellerup C. E. se C. M. Hess' Fabrikker A/S......................................................243

    og J. S. Hess & Søn A/S.............................................................................243

Kier Karen Louise, frue, se Viggo Andersen........................................................31

--- S. A. se L. Kier .......................................................................................314

--- Sven se Esbjerg Jern- & Staalforretning A/S ................................................153

--- Vilhelm se Brødr. Kier A/S ........................................................................314

Kierulff Viggo Martin Carl se Thisted Svaneapotek.............................................597

Kill J. se H. I. Bundgaard's Eftf........................................................................80

Kiilerich Poul Gunnar se Istedgades Varehus .................................................. 270

--- Søren se L. Westerby's Eftf.......................................................................625

Kildeberg Henning se Anton Kildeberg's Møbelfabr. A/S......................................314

--- Svend se Anton Kildeberg's Møbelfabr. A/S..................................................314

Kindt Ove se J. P. Nielsen A/S........................................................................430

Kindt-Larsen S. se J.D. Slo­mann's Eftf.............................................................556

Kirchheiner M. se De Foren. Protokolfabr..........................................................172

Kirk Anna Margrethe se Vil­helm Kirks Boghandel og  Bogtrykkeri.........................315

--- Gregers se Kristian Kirks Telefonfabriker A/S...............................................315

--- Ruth Sand, frue, se Ruth's Trikotage ..........................................................517

--- Svend se Hugo Svanbergs Eftf. A/S.............................................................578

Kirk-Jensen A. se Kodak A/S..........................................................................325

Kirkebye Ove se A. W. Kirkebye. A/S...............................................................315

Kirkegaard S. se Aalborg Teglværker's Kontor I/S .................................................6

Kirkemann Joh. Antonius se Andreas Hansen ...................................................216

Kirkholm Herluf se Møns Bank A/S ..................................................................419

Kirschner Arthur se F. Klühs ..........................................................................320

Kirstan Sv. se J. W. Christiansens Eftf..............................................................99

Kisling Johs. se A. E. Kisling..........................................................................315

Kiær Hans se Aarhuus Stiftsbogtrykkerie A/S......................................................12

--- Hector F. se A/S Em. Z. Svitzer's Bjergnings-En­treprise..................................583

--- Jørgen se H. C. Petersen & Co.'s Eftf..........................................................478

Kjefling Læder- og Skofabrik A/B …..............................................................41

Kjeldsen Aage se Hadsund Trævarefabrik.........................................................210

--- Bent se Lars Jacobsen & Søn.....................................................................274

--- E. se Peder P. Hedegaard A/S....................................................................233

--- J. se Chr. Hjortkjær & Co. A/S....................................................................247

--- Jens Marius se Anthon Nielsen A/S ............................................................424

--- Joh. Agerup se J. Kjeldsen's Boghdl............................................................316

--- Nora, frue, se J. Knudsens Eftf...................................................................323

--- Oluf se K. J. Kjeldsen...............................................................................316

--- Osv. se Køle- & Frysehuset København A/S .................................................348

Kjeldsen-Nielsen Harald se Chr. Ørnholms Eftf..................................................645

--- Henry se Chr. Ørnholms Eftf.......................................................................645

Kjeldsteen T. P. se Banken for Vordingborg og Omegn A/S...................................45

Kjellberg Carl se Wilhelm Rønne.....................................................................518

Kjellov E. se Vejle Amts Avis..........................................................................620

Kjems Frode se Titan A/S...............................................................................604

--- Knud se Voldkvarterets Sukkerhus...............................................................637

Kjergaard Finn se Axel Duckert.......................................................................142

Kjerrumgaard Kristine Giv­skov, frøken, se Hans Kjerrumgaard.............................316

Kjersgaard Karen, frue, se S. G. Kjersgaard......................................................316

Kjerulff C. B. se Aug. Hansen's Eftf.................................................................216

Kjær B. se C. B. Lohrer A/S............................................................................371

--- Eva se Peter Kjær....................................................................................317

--- Henning Erik se Kjær & Sommerfeldt...........................................................316

--- Hj. Gunthel se D. R. Simonsen's Vaskeri .....................................................546

--- I. E. se Philipsen & Co..............................................................................485

--- Kn. Aa. Th. se Smallegades Apotek............................................................556

--- Knud O. se Bernh. Kjær............................................................................316

--- M. se Hammersø Hotel.............................................................................214

--- Mogens se Peter Kjær...............................................................................317

--- Otto se Theodor Thorngreen A/S ...............................................................600

--- P. se Ribe Amts Bogtrykkeri......................................................................507

--- Preben Guldberg se Aaboulevarden's Apotek...................................................1

--- W. se A. M. Hirschsprung & Sønner A/S ......................................................246

Kjærby Emmy, frue, se Sønderjydsk Tæppefabrik...............................................587

--- Johs. A. se Sønderjydsk Tæppefabrik .........................................................587

Kjærgaard Adolf se Hingste­forsikringsf. Danmark..............................................245

--- E. se Svaneke Trikotage & Manufakturhandel................................................579

--- Ernst se I. s. Kjærgaard............................................................................318

--- Søren se Holstebro og Omegns Spare- og Laanekasse...................................257

Kjærgaard-Jensen J. se N. N. Skousen's Eftf ....................................................554

Kjærsgaard E. se Peter Kjærsgaard & Søn A/S..................................................318

--- Ingeborg, frue, se A. J. Kjærsgaard's Trævarefabrik......................................318

--- Jørgen S. se A. J. Kjærs­gaard's Trævarefabrik..............................................318

Kjærsgaard-Knudsen J. se Skive Dampvaskeri...................................................552

Kjærulff Arne se Osvald Kjærulff.....................................................................318

Kjærup Ed. I. O. se Høffner Kjærup.................................................................267

Kjølbye E. Th. se Nye Danske af 1864.............................................................446

Kjølstad Aage se Holger Kjølstad ...................................................................318

Kjøngsdal M. H. se Fabrikeri Grand Danois og- Kødfoderfabriken A/S....................157

Klaaborg P. W. se Kolding Rugbrødsfabrik .......................................................327

Klarskov G. se Y. & G. Klarskov......................................................................318

--- Y. se Y. & G. Klarskov..............................................................................318

Klausen Chr. Ravn se Land­bosparekassen for Thy .............................................352

Klein Hugo se Store Nordiske Videnskabsboghdl................................................574

--- S. H. se Cornelius Petersen & Co...............................................................476

--- Vilh. se Klein..........................................................................................318

Kleinert Kurt se Musikhus Kleinert .................................................................319

Klem Georg S. Chr. se Fredensborg Apotek.......................................................177

--- Harald se Klem & Krüger A/S.....................................................................319

Klenow Lennart se Dansk Chromlæderfabrik A/S................................................122

Klentz E. M. se Valdemar Klentz ....................................................................319

Klindt-Jørgensen G. se Lauritz Nielsen, Nyborg A/S...........................................431

Klingenberg Hans O. se H.Klingenberg A/S ......................................................319

Klinker Ernst se Haslev Bog­trykkeri (C. Bagger)................................................229

Klinkvort F. se Homann, Brandt & Co. A/S .......................................................258

Klint I. B., frue, se Chr. J.Hey .......................................................................244

Klintholm Carl Christian se Johan A. Neiiendam's Suk­kerhus

     og Johan A. Neiiendam.............................................................................421

--- Oscar Jacob se Johan A. Neiiendam's Sukkerhus og Johan A. Neilendam...........421

Klitgaard Eskild se C. Klitgaard & Søn.............................................................320

--- V. se Wilhelm Staun A/S..........................................................................568

Kloch Hans J. se S. Kloch,Flensborg Lager........................................................320

Klokker Carl se Klokker's Bageri......................................................................320

--- Hans se Malerfirmaet Otto Bendix ...............................................................49

Kloster Hagbart se Wilhelm Kloster.................................................................320

--- Wilh. se Haandværker­banken i Kjøbenhavn .................................................208

Kludt Vilh. F. se M. H. Kludt...........................................................................320

Klug M. se Arbejdernes Fæl­lesbageri i Svendborg A/S..........................................34

Klæbel Christine, frue, se Viggo Klæbel ..........................................................320

--- Vagn se Østjydske Bryggerier A/S...............................................................649

Knap Th. V. se Løkken Apotek........................................................................380

Knippel C. H. se E. N. Knippel........................................................................320

Knoth Poul Allan se Dich & Co........................................................................138

Knub Jan L. se Kronprin­sensgades Materialhdl..................................................336

Knudsen Alex se Th. Knudsen........................................................................324

Knudsen A. Merrild se Brødr. Knudsen.............................................................321

--- Anna, frue, se C. M. Han­sen's Eftf. ved N. Knudsen.......................................218

--- Axel se K. P. Knudsen .............................................................................323

--- B. B. se Mineralvandsfabriken Balderskilde....................................................41

--- Bertram se Saxildhus, Konditori.................................................................525

--- Birger se Alfred Knudsen  A/S....................................................................321

--- Carl I. se Banken for Aars og Omegn A/S .....................................................43

--- Carl M. se Magnus Knudsen.......................................................................323

--- Chr. se C. F. A. Knudsen...........................................................................321

--- Chr. Jaeob se Næstved Svaneapotek..........................................................449

--- Carl se F. Beengaard- Knudsen's Eftf............................................................48

--- E. R se Georg Nielsen A/S.........................................................................429

--- Finn Smith se O. Smith Knudsen................................................................324

--- Georg se Brødr. Knudsen...........................................................................321

--- Gunnar se Danske Tapetfabr.A/S................................................................136

--- Henri se Th. Knudsen................................................................................324

--- Herluf Se S. W. Knudsen & Søn..................................................................324

--- Jeppe Skjøde se Th. Knudsen A/S, Kolding...................................................324

Knudsen Ivar (f.1861)…………...................................………………………………………………80

--- J. P. se Sønderborg Bys  Sparekasse............................................................587

--- K. se Spare- og Laanek. i Marstal................................................................564

--- Kaj se Alfred Knudsen A/S..........................................................................321

--- K. G. se Fh. Carstensen & Jappes Eftf............................................................87

--- K. L. se Struer Bank A/S.............................................................................576

--- Knud se Holbæk Grav-monumentforretning & Stenhuggeri.............................251

--- K. R. se A. P. Andersen's  Eftf.......................................................................24

--- Kristen se Automobilforretningen Vulkan........................................................37

--- Laurids se Jacob Jensen & Co.'s Trikotagefabrik............................................283

--- M. A. se Magnus Knudsen...........................................................................323

--- Marie, frue, se Johan A. Knudsen...............................................................323

--- M. C. se Tik Tak ved Knudsen & Petersen.....................................................603

--- O. Alban se Harder & Co...........................................................................227

--- Oswald A. se C. Wienberg & Søn's Eftf........................................................628

--- jun. Peter se P. Knudsen & Søn..................................................................324

--- P. Skjøde se De Danske Mejerier, Maskinfabrik.............................................134

--- R. C. Holden se Aage Kier A/S...................................................................314

--- Rich. se Hans Knudsen.............................................................................321

--- S. se Dansk Kortforsyning.........................................................................126

--- S. M. Fiseher se Aug. Christgau, Odense Kaffe­Risteri og The-Import A/S............97

--- Sv. Aa. se Ortveds Hotel...........................................................................462

--- Torben se Fr. Dreyer.................................................................................141

--- V. se C. A. Qvade & Co. A/S......................................................................493

--- V. Friis se Bløchers Eftf..............................................................................61

--- Wilh. se A/S Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik..........................................153

--- Vilhelmine, frue, se Peter Knudsen & Søn....................................................324

Knudtzon Jørgen se Nordiske Kabel- og Traadfabr. A/S......................................443

Knutsson A. H. se C. L. A. Knutsson & Søn.......................................................325

Knutzen Helga Husted Se Husted Knutzen.......................................................324

Koberg C. P. se Rhederi M. Jebsen A/S............................................................276

Koch Johs. se Gudhjem og Omegns Spare- og Laanek........................................206

Koch L. se Wilh. Sonesson & Co. A/S...............................................................560

--- Peter E. se Peter Koch..............................................................................325

Koch-Christensen Th. se "Provianten" .............................................................492

Koch-Hansen A. se Th. Rich & Sønner A/S........................................................507

Koch-Jensen P. se Dagbladet Børsen................................................................84

Kock Alfred se Marinus Kock...........................................................................325

--- Christine, frue, se Marinus Kock.................................................................325

--- Marie, frue, se Ludvig Kock........................................................................325

--- Peter se Aarhus kontante Manufakturforretning...............................................8

Kodahl P. M. se Sofus Jørgensen A/S...............................................................308

Koed Holger se Danmarks Nationalbank...........................................................119

--- Marius se Tagpapfabriken Phønix A/S..........................................................592

--- S. se Excelsior Kunst & Stuk......................................................................155

Koefoed Asger se Frederiks­sundsvejens Bog-, Musik- og Papirhandel...................181

--- Leif se Nordisk Gjenfor­sikrings Selskab A/S..................................................441

--- Mogens se Ribe Boghandel........................................................................507

--- P. A. se P. M. Koefoed jun.........................................................................326

Kofod E. A. se Grønbech & Co. A/S..................................................................205

--- H. M., frue, se Andr. Kofod........................................................................326

Kofoed A. C., frue, se Rønne Kalk og Mørtelværk...............................................518

--- Axel se Sukkerhuset i Rådhusstræde nr. 3 ...................................................578

--- E. G. se Nordisk Gummi &. Guttapercha Co. A/S...........................................441

--- H., frue, se Hotel Neksø...........................................................................421

--- Helma, frue, se Stjernemøllen's Brødfabrik ved W. Kofoed.............................574

--- Jens se Nymølle, Jens Kofoed....................................................................447

--- P. J. se Rønne Tapet- &  Farvehdl...............................................................519

--- Rieh. se Sparekassen for Svaneke og Omegn...............................................566

--- Sv. se Vejle. Bofte- & Møtrikfabrik A/S.........................................................620

Kohtala H. S. se International Harvester Comp. A/S..........................................269

Kokfelt Svend se Einar Holm's  Eftf.'s Eftf........................................................253

Koksbang Svend se Andels­bogtrykkeriet i Odense...............................................22

Kolbæk Svend A/S se Aarup Apotek..................................................................15

Kold I. J. se Løgstør Tømmerhdl.....................................................................380

--- Martin se Kolds Savværk A/S.....................................................................326

--- Poul S. se Johan S. Kold...........................................................................326

Kolding Hans se Nibe Bryg­geri og Mineralvandsfabr...........................................422

Kongsbak Erik se fh. Hjalmar  Petersen's Eftf., Erik Kongsbak.............................478

--- Jacob se J. Chr. Andersen...........................................................................28

--- N. J. se Kongsbak & Cohn.........................................................................329

--- Poul se Kongsbak & Cohn..........................................................................329

Kongshøj Holger se H. Rasmussen´s Eftf.........................................................501

Kongstad C. se Norsk Farsforretning...............................................................445

--- G. R. se J. B. Bruun & Søn A/S.....................................................................72

--- Kaj se Dines Petersen & Co.......................................................................476

Kongsted T. se A/S Frede­rikssund Skibsværft....................................................181

Kopp Hans Angell se Akts. Julius Kopp............................................................329

Koch Jul. se K.F. Marstrand's Eftf....................................................................390

--- Poul se Soldath's Annoncebur....................................................................559

Korch Poul se. J. P. Sehmidt jun. A/S...............................................................530

Korff Peter se Peter Korff jun.........................................................................329

Kornerup Else, frue, se Hornslet Apotek...........................................................258

--- J. se Magasin du Nord..............................................................................384

Korsgaard C. N. se A. Søeborg's Fabr. A/S........................................................586

--- Peder se Dansk Ammoniakfabrik................................,................................119

Kortegaard Olga, frue, se Jydsk Trævarefabr.....................................................301

Korup Sophus P. se P. J. Kall..........................................................................309

Kraft Frederik se Gartneriet Virkelyst...............................................................196

Krag Ludvig se Horsens Karosserifabr..............................................................260

Kragelund Kaj se M. Kragelund's Fabr..............................................................331

     og C. Rafns Fabr. A/S...............................................................................494

--- Poul se Rasmussen's Hotel........................................................................499

Kragh Just Otto se Just Abildgaard's Eftf...........................................................15

--- Niels se A. Duus & Co..............................................................................143

--- P. V. se Ferd. Thygesen's Eftf....................................................................603

Kragh-Heidemann H. C. se Dansk Kinematograf Fabrik A/S.................................126

Kragh-Petersen .Q. se' Sanct Knuds Apotek......................................................524

Kraglund Alfred se N. C. Kraglund ..................................................................331

Krahn E. F. W. se Jørgensen's Hotel................................................................302

Kramer W. se Helsingør Jernstøberi.................................................................238

Kramhøft Otto se Thomas Ths. Sabroe & Co. A/S .............................................520

Krampau Johanne, frue,. se H. V. Krampau.......................................................331

Kramper E. R, frøken, se Rud. Kramper & Co. A/S..............................................331

Kraunsøe V. se William Boas A/S.....................................................................61

Krause Helge se M. H. Krause A/S...................................................................331

Krebs A. Herm. se Herm. P. T. Krebs...............................................................333

Kreffer-Olsen S. se Slagelse Bryghus A/S.........................................................555

Kreiberg H. se Windfeld­-Hansen's Bomuldsspinderi A/S......................................633

Kretzschmer Oskar se Bogtrykkeriet Hafnia........................................................62

     og Axel E. Aamodt's Eftf..............................................................................6

Kreutzberg T. A. se Brødr. Anker......................................................................32

Kristensen Alfr. se Kr. S. Kristensen................................................................334

--- Astrid, frue, se A/S Strømmen....................................................................576

--- Bjarke se Dansk Læder- og Skotøjsindustri A/S............................................127

--- C. A. se Karl K. Kristensen & Søn...............................................................334

--- Dan Højgaard se Richard  Eilersen A/S........................................................146

--- Fr. se Nordsjællands Venstreblad...............................................................444

--- Gerda, frue, se Møller & Knudsen's Eftf.......................................................413

--- H. Damgaard se Struer og Omegns Sparekasse............................................576

--- Karen Marie Elisabeth, frue, se Viggo Kristensen..........................................336

--- K. P. se Fjerritslev Bank A/S......................................................................162

--- Kr. Jul. se Leth Bang, Sct. Clemens Bog- & Pa­pirhandel...................................42

--- P. se Ny Tid............................................................................................445

Kristensen Steen se Hadsten Bank A/S............................................................210

--- Sv. se J. P. Jensen's Enke.........................................................................285

--- Sv. Elbæk se C. V. Jørgensen's Eftf.............................................................304

     og fh. P. G. Langes Eftf............................................................................355

--- Viggo Korsgaard se Viggo Kristensen..........................................................336

Kristensen-Elsøe K. se Hy­gæa, Akts. Kristensen­-Elsøe's Farve- &. Lakfabr............266

--- Sv. se Hygæa, Akts. Kri­stensen-Elsøe's Farve- &. Lakfabr..............................266

Kristiansen E. J., frøken, se H. P. Kristiansen &. Søn.........................................336

--- K. se Anders A. Pindtofte's Maskinfabrik's Eftf..............................................487

Krog Gudmund R. se ,Sorø Bogtrykkeri A/S.......................................................560

--- Kai R. se Sorø Bogtrykkeri A/S...................................................................560

Krog-Meyer H. se Den Sjæl­landske Bondestand's Sparekasse..............................549

Krogen E. se Chr. Hjorth's Eftf........................................................................246

Krogh Anders se Odense Frøkontor..................................................................453

--- Anna, frue, se P. Krogh.............................................................................336

--- Erik se Anton Krogh..................................................................................336

--- H. L. Hansen se Lemvig Apotek..................................................................367

--- Max se A/S Korinth Savværk......................................................................329

Krogsberg Minna, frue, se Jul. Rasmussen........................................................502

Krogsted R. M. se Singer &. Co. Symaskine Akts...............................................549

Kromann A. se Hermann C. Boye &. Co..............................................................66

--- B. se Banken for Bræd­strup og Omegn A/S....................................................43

--- E. se Hermann C. Boye &. Co......................................................................66

--- E. se Johs. Henrichsen's  Eftf.....................................................................239

--- Erik B. se Hermann C. Boye &. Co................................................................66

--- H. A. se Hermann C. Boye &. Co..................................................................66

--- V. S. se Sydjydsk Land­brugsmaskinfabrik A/S...............................................584

Kronander Karl se Tb. Andersen's Eftf...............................................................31

Kronholt Axel Madsen se S. P. Madsen's Enke's Stigefabr...................................384

Kronshage Bernh. se Helsinge Teglværk...........................................................238

Krumhardt Axel se Frederiksværk Apotek..........................................................182

Kruse A. se Silkeborg Materialhdl...................................................................544

--- Alfr. se Sophus Berendsen A/S.....................................................................50

--- Anna Mary, frue, se Elitz W. Kruse.............................................................337

--- Dion Elitz W. se Elitz W. Kruse..................................................................337

--- Gunner se Søren Kruse.............................................................................338

Kruse H. C. J. (f. 1859): P. W. BEER´s EFTERFØLGER….....................................…48

--- Inga, frue, se H. J.Krøyer's Enke................................................................339

--- Jac. se S. Kjersgaard &. Co.......................................................................316

--- Johs. Amtrup se J. Kruse &. Bech...............................................................337

---  L. N. se L. Kruse &. Søn............................................................................337

Kruuse Louise, frue, se P. A. Kruuse, Odense Materialhandel..............................338

Kruuse-Hansen I. se Valdemar Hansen............................................................226

Kruuse-Jensen K. E. se Lagerman junr. A/S......................................................350

Krüger Ernst se Brdr. Krüger...........................................................................338

Kryger D., frue, se A. Kryger..........................................................................338

--- V. se Hof-Bager Olsen's Søn A/S I. L. W. O.................................................460

Kræmmer A. se Aalborg Kreaturforsikring............................................................3

Krøger Helga, frue, se Krøger &. Rasmussen.....................................................338

Krøijer Wilh. se Jul. Krøijer &.Søn...................................................................339

Krøll Knud Erik se Emil Jørgensen...................................................................304

Krøyer Jens se Jens Krøyer............................................................................339

--- T. G. se Aug. Freuchen &. Co. T. G. Krøyer A/S.............................................183

Kuba Anna, frue, se Bruno Kuba.....................................................................339

Kubiak Solveig, frue, se Tjalken, Chr. Poulsen's Eftf .........................................604

Kuhlmann Hans Andreas Otto se Hans Kuhlmann..............................................339

Kunst Alma, frue, se S. Kjersgaard &. Co.........................................................316

Kure A. J. se Andr. Kure &. Søn......................................................................340

--- Knud N. se Andr. Kure &. Søn....................................................................340

--- Peter se Nordlandets Handelshus...............................................................444

Kurtzweil Johanne, frue, se C. Kurtzweil, Gave-Magasinet..................................340

Kvist J. M. se Leopold Gyth............................................................................208

Kvistgaard P. L. se Noes &. Kvistgaard............................................................438

Kyed Johs. se Otterup Mejeri A/S....................................................................463

--- N. se Hammerum Herreds Spare- og Laanek.................................................214

Kühl C. se G. Kühl........................................................................................340

--- P. S. de Fine se Møens Discontobank A/S....................................................419

Kühle H. E. O. E. van der Aa, se Saltum Apotek................................................523

Kümmel L. se Vestjyden................................................................................626

Kyster H. H. se A. Kyster &. Søn.....................................................................340

Kähler G. se Kähler's Teglværk.......................................................................341

     og Svenstrup Teglværk..............................................................................583

--- Gustav se Hasle Klinker- &. Chamottestensfabrik, Bornholms Kaolin-, Cha­motte-     &. Klinkerfabrikker A/S.............................................................................229

--- Herman J. se Herman A. Kähler A/S............................................................341

--- V. se Kähler's Teglværk.............................................................................341

      og Svenstrup Teglværk...............................................................................583

--- V. N. H. J. se Kähler &. Breum...................................................................341

Kæstel J. H. se Hans Henrichsen &. Co. A/S.....................................................239

Käszner Georg se V. Kaszner &. Søn...............................................................341

Købke H. Chr. se Stubbekøbing Apotek............................................................577

Køhl Kaj se Kiosk "Bien"................................................................................314

Køhn Carl se Iver Børresen..............................................................................84

     og O. Lundgren's Eftf...............................................................................377

--- C. F. W. se Elisen &. Køhn........................................................................147

Kølln F. se De Danske Bomuldsspinderier A/S...................................................130

Kørbing J. A. se Det Forenede Dampskibs-Selsk................................................168


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø
Tilbage