Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side  
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 429
Niel - Niel
 

Georg Nielsen, bogtrykkeri.

Grundl. d. 1. jan. 1907 af Georg Nielsen (f. 1880), der stadig er indehaver af virksomheden.

Adresse: Nygade l A, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Nielsen, maskin-, kedel- og beholderfa­brik.

Grundl. i 1905 af Georg Nielsen (f. 1873, d. 1945).

I 1939 overtaget af sønnen, Hans Nielsen (f. 1902).

Adresse: Jernbanegade 11, Sønderborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Georg Nielsen A/S, kul-, korn-, gødnings- og foderstofforretning.

Grundl. som blandet køb­mandsforretning ca. 1846 af Julius Raupach (f. 1826, d. 1895). I 1888 overtaget af G. Wil­helm Jantzen og Georg Nielsen (f. 1861, d. 1943).

Den 25. juni 1932 omdannet til aktie­selskab med Georg Nielsen som direktør.

Nu­værende direktør: E. B. Knudsen (f. 1904).

Adresse: Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Nielsen, handelsgartneri.

Grundl. i 1878 af H. Nielsen (f. 1837, d. 1917), fortsat fra 1905 af sønnen, Jacob Ferdinand Nielsen (f. 1867) og af dennes søn, Hans Georg Nielsen (f. 1898); i 1949 overtaget af Ad. Hansen.

Adresse: Bredgade 3, Nakskov.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Nielsen, murermesterforretning og cement­varefabrik.

Grundl. d. 1. april 1900 af Hans Nielsen (f. 1873) som murermesterforretning; i 1907 startedes tillige Glostrup Cementvare­fabrik.

Grundlæggeren er stadig indehaver af virksomheden.

Adresse: Glostrup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Nielsen & Søn, snedkerforretning.

Grundl. i 1900 af Hans Nielsen (f. 1875), der fremdeles er indehaver af forretningen sam­men med sønnen, C. E. Nielsen (f. 1905).

Adresse: Stengade 28, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Nielsen, manufakturforretning.

Grundl. d. 16. aug. 1884 af Harald Bryde Nielsen (f. 1862, d. 1936).

Indehaver (siden 1. febr. 1929): Harald Nielsen (f. 1896).

Adresse: Algade 36, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harald Nielsen, urmagerforretning.

Grundl. d. 26. febr. 1844 af Chr. G. Marcussen (f. 18,13).

Indehaver (siden 1944): Harald Nielsen (f. 1910).

Adresse: Rødding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Harry Nielsen, glarmesterforretning.

Grundl. i 1838 af N. C. Schibler (f. 2. sept. 1800. d. 1880).

Indehaver siden 1940: Harry Nielsen (f. 1894).

Adresse: Vestergade 22, Viborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Nielsen, herreekviperingshandel.

Grundl. d. 6. jan. 1874 af Poul Bertelsen.

Indehaver si­den 1946: Henry Nielsen (f. 1900).

Adresse: 0stergade, Assens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Henry Nielsen's Eftf., stenhuggeri.

Grundl. i 1865 af I. B. Lillia (d. 1894).

I 1902 overtaget af Henry Nielsen (f. 1877, d. 1942).

I 1943 blev virksomheden overtaget af et interessentskab bestående af Børge Jensen, Oluf Jensen og Jens Jensen.

Børge Jensen udtrådte i 1946 og samtidig indtrådte N. P. Nielsen (f. 1917) i fir­maet; sidstnævnte er den daglige leder af virksomheden.

Adresse: Banegårdspladsen, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Herman Nielsen & Sønner, maskinfabrik.

Grundl. i 1879 af I. C. Petersen (f. 1840, d. 1902).

Nuværende indehavere: Herman Albert Nielsen (f. 1890) og sønnerne, A. W. Nielsen (f. 1909) og C. H. B. Nielsen (f. 1913).

Adresse: Sanct Anna Gade 15-17, Helsingør.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. L. Nielsen & Søn, tømrerforretning.

Grundl. i 1900 af H. L. Nielsen (f. 1871, d. 1948), der i 1930 optog sønnen, L. Marstrand Nielsen (f. 1903) som medindehaver; denne er siden 1948 eneindehaver.

Adresse: Vester Alle 9, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. O. Nielsen, møbeludsalg.

Grundl. d. 12. marts 1868 af I. I. Schmidt.

Indehaver (siden 1933): H. O. Nielsen (f. 1883).

Adresse: Klingenberg 15, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger F. Nielsen, frøhandel.

Grundl. i 1875 af købmand P. P. Bech (f. 1847, d. 1920); 1907 overtaget af svogeren, købmand Iver E. Schmidt (f. 1853, d. 1932) og i 1922 af dennes svigersøn, Holger F. Nielsen (f. 1893).

Adresse: Vojens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Holger I. Nielsen, grossererfirma (værktøj).

Grundl. d. 31. jan. 1897 af Holger L Nielsen (f. 1867, d. 1935).

Indehaver (siden 1916): A. K. G. SØ holm (f. 1879).

Adresse: Studiestræde 14, Kbhvn. K.          

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Nielsen, skrædderforretning.

Grundl. d. 30. sept. 1898 af H. P. Nielsen (f. 1872), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Skibbrogade 42, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. P. Nielsen I/S, isenkramforretning.

Grundl. ca. 1866 af isenkræmmer Bigler.

I 1905 over­taget af H. P. Nielsen (f. 1880), i 1930 af fru Alice Nielsen, Sv. Nielsen (f. 1908) og Knud Nielsen (f. 1912).

Adresse: Algade, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

H. Reimar Nielsen A/S, trælasthandel, byg­ningsartikler, isenkram, støbegods og sav­værksdrift.

Grundl. i 1873 af N. Hansen; i 1881 overtaget af A. Høyer og i 1923 af H. Reimar Nielsen (f. 1897).

I 1924 overtoges Pe­ter Thomsens støbegodsforretning; i 1928 på­begyndtes driften af et savværk og høvleri: i 1931 overtoges N. Morthensens trælasthandel (grundl. 1857).

I 1942 omdannet til aktiesel­skab.

Direktør: ovennævnte H. Reimar Niel­sen.

Adresse: Godthåbsvej 2, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. M. Nielsen & Co. A/S, bygningsartikler.

Grundl. i 1895 af l. M. Nielsen (f. 1868, d. 1946).

I 1935 omdannede s firmaet til et ak­tieselskab.

Direktør siden 1946: Niels Poul­sen (f. 1895).

Adresse: Nørregade 63, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage