Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 430
Niel - Niel
 

I. P. Nielsen & Søn, viktualieforretning.

Grundl. d. 29. juni 1906 af I. P. Nielsen (f. 1875), der stadig er indehaver af forretningen, siden 1944 med sin søn, B. Nielsen (f. 1908), som med­indehaver.

Adresse: Valby Langgade 81, Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Nielsen A/S, tapethandel, rullegardiner og kirschstænger en gros.

Grundl. i 1889 på den nuværende adresse af J. Nielsen (f. 18. aug. 1855, d. 22. juni 1914), efter hvem firmaet fort­sattes af sønnen, A. Hecht-Nielsen (f. 2. juni 1881, d. 22. febr. 1940).

Efter sidstnævnte vi­dereførtes firmaet af dennes søn, den nuvæ­rende direktør T. Hecht-Nielsen (f. 25. juli 1910).

Det er således 3. generation, der nu le­der virksomheden.

I 1948 omdannedes firmaet til et aktiesel­skab.

Bestyrelsen består af T. Hecht-Nielsen, I. B.

Hecht-Nielsen og, sagfører Claus Pedersen (f. 1897).

Adresse: Nørrebrogade 32, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Nielsen's Tømmerhandel.

Grundl. d. 10. maj 1892 af J. Nielsen (f. 1841, d. 1919).

I 1934 overtaget af sønnerne, Anders Klit Nielsen (f. 1893) og Niels Nielsen (f. 1901).

Adresse: Frederikstorv 1, Thisted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JACOB NIELSEN & Co.

Smedefirma, Pengeskabs- og Vægtfabrik, er grundlagt 1856 af Jacob Nielsen (f. 1825, d.1893).

I 1873 indtrådte hans Svigersøn, den nuværende Indehaver, P. O. Petersen (f. 1854) i Firmaet.

Adresse: Adelgade 17, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jacob Nielsen & Co.'s Eftf., smedefirma, pen­geskabs- og vægtfabrik.

Grundl. i 1856 af Ja­cob Nielsen (f. 1825, d. 1893).

Overtaget af svigersønnen, P. O. Petersen (f. 1854, d. 1936); efter denne af sønnerne, Olaf Petersen (f. 1881) og S. Aasberg-Petersen (f. 1894).

Adresse: Adelgade 17, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Chr. Nielsen, købmandsforretning.

Grundl. d. 3. nov. 1908 af J. Chr. Nielsen (f. 1883), som fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Jyderup.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jens V. Nielsen, Rønne Materialhandel.

Grundl. i 1908 af Thor Kaas.

Den 2. marts 1920 over': taget, af Jens V. Nielsen (f. 1887).

Adresse: Store Torv 14, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. Esko Nielsen, smedeforretning.

Grundl. d. 6. maj 1868 af N. Jensen (f. 1842, d. 1922) og d. 1. juli 1906 overtaget af sønnen, Holger Jensen (L 1877).

I 1936 overgik forretningen til A. Bisgaard Andersen (f. 1898); i 1946 til J. Esko Nielsen (f. 1922).

Adresse: Sønder gade 25, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. M. Nielsen's Eftf., buntmagerforretning.

Grundl. ca. 1880 af Chr. Jørgensen.

I 1903 overtaget af J. M. Nielsen og i 1946 af B. Høj­mark (f. 1893).

Adresse: Torvet 14, Ringkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johs. Nielsen, bogtrykkeri.

Grundl. i 1888 af bogtrykker N. P. Nielsen, efter hvem trykke­riet videreførtes af bogtrykker V. Ditzel.

I 1913, overtoges det af den nuværende indeha­ver, bogtrykker Johs. Nielsen (f. 20.maj 1878).

I 1918 erhvervedes ejendommen på den nuværende adresse og i 1920 flyttedes virksom­heden hertil.

I 1931 overtoges trykningen af Hjørring Social-Demokrat og samtidig foreto­ges udvidelse af trykkeriet og installation af nye maskiner.

Siden 1938 har firmaet yderli­gere overtaget trykningen af Frederikshavns Social-Demokrat.

Adresse: Jernbanegade 22, Hjørring.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Nielsen & Falck, frugtessensfabrik.

Grundl. d. 15. marts 1888 af Johannes Nielsen (f. 1854, d. 1903) og E. T. Falck (f. 1865, d. 1914).

Nuværende indehaver: S. E. Nielsen (f. 1875).

Adresse: Amaliegade 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Johannes Nielsen, "Gamma", købmandsforret­ning.

Grundl. d. 1. febr. 1902 af Carl Jensen (d. 1918).

Indehaver (siden 4. sept. 1924): Jo­hannes Nielsen (f 1889).

Adresse: Fridtjof Nansens Plads 5, Kbhvn. ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Nielsen, blomsterforretning.

Grundl. d. 8. dec. 1893 af J. P. Nielsen (f. 1870), der frem­deles er indehaver af forretningen.

Adresse: Vesterbrogade 135, Kbhvn. V:

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. P. Nielsen A/S, manufakturvarer en, gros.

Grundl. d. 1. sept. 1891 af I. P. Nielsen (f. 1860, d. 1918).

Omdannet til aktieselskab i 1908.

Direktion (siden 1940): Aksel Oberg Kel­ler Rønnow (f. 1897) og Ove Kindt (f. 1895).

Adresse: Stenstuegade, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Nielsen, grossererforretning.

Grundl. i 1894 af Julius Nielsen (f. 1866, d. 1932).

Nu­værende indehaver: H. O. Hansen (f. 1888).

Adresse: Nørre Voldgade 54, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Nielsen, Korn- & Tømmerforretning A/S.

Grundl. i 1868 af Julius Nielsen (f. 1848, d. 1920).

Overgået til aktieselskab i 1923.

Di­rektør (siden jan. 1948): J. P. Nissen (f. 1901).

Adresse: Vojens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Nielsen's Korsetfabrik I/S ved Otto og Knud Nielsen.

Grundl. d. 11. marts 1902 af Ju­lius Nielsen (f. 1875, d. 1943); efter dennes død fortsat af hans enke, fru Bertha Wilhelmine Nielsen, og fra 1. febr. 1946 af sønnerne Otto Nielsen (f. 1915) og Knud Nielsen (f. 1919).

Adresse: Søndergade 11, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Julius Nielsen & Søn, tømrerfirma.

Grundl. d. 1. dec. 1874 af Julius Nielsen (f. 1846, d. 1937).

I 1924 overtaget af sønnen, Georg Strigel Niel­sen (f. 1888) (medindehaver 1911); denne op­tog i 1928 P. D. Tang Barfod (f. 1881) som medindehaver.

Adresse: Fortunstræde 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jørgen C. Nielsen, møbelforretning.

Grundl. i 1885.

I 1896 overtaget af Jørgen Christian Nielsen (f. 1865, d. 1944) og i 1944 af dennes sønner, W. Toftegaard Nielsen (f. 1899) og Aage Nielsen (f. 1895).

Adresse: Skomager gade 36, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage