Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder. 
Side 450
Nørr - Nørr

 

Nørre Aaby Maskinsnedkeri & Møbelfabrik A/S.

Grundl. ca. 1905 af J. P. Larsen.

Omdan­net til aktieselskab i 1919 med J. P. Larsen som direktør.

Direktør (siden 1948): C. C. Jo­hansen (f. 1902).

Adresse: Nørre Aaby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebros Bogtrykkeri, Kr. Eriksen.

Grundl. d. 2. jan. 1866 af Kr. Eriksen (f. 1838, d. 1904).

Indehaver (siden 1929): Kr. Eriksen (f. 1902).

Adresse: Prins Jørgens Gade 5, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebros Cyklefabrik og Ovnlakereri.

Grundl. i 1906 af Axel Jacobsen.

Indehavere (siden 1946): F. Nielsen, R. Olsen og K. Max Peder­sen.

Adresse: Nørrebrogade 114, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebros Dampvaskeri og Farveri samt ke­misk Tøjrensningsetablissement. Valdemar Thorup.

Grundl. i 1868 af N. Thoerkildsen.

In­dehaver siden 1914: Valdemar Thorup (f. 1888).

En søn, Hans Christian Thorup (f. 1915) er prokurist i firmaet.

Adresse: Hejrevej 5, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebro's Maskinfabrik ved Brødrene Rønje.

Grundl. i 1862 af Hans Henrik Jensen og Niels Madsen.

Indehavere (siden 1920): brødrene H. P. H. Rønje (f. 1886) og N. A. Rønje (f. 1889).

Adresse: Rudkøbing.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebros Materialhandel i Aarhus. cand. pharm. Chr. Larsen's Eftf., Ove Edslev.

Grundl. d. 10. maj 1898 af Chr. Larsen (f. 1868, d. 1917).

Efter grundlæggerens død videreført af hans enke, fru Dorthea Larsen.

I 1925 overta­get af Ove Edslev (f. 1896).

Adresse: Nørregade 2, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebros Messe ved P. Voss, manufakturfor­retning.

Grundl. i 1888 af P. Voss.

Nuværende indehaver: H. Voss (f. 1894).

Adresse: Nørrebrogade 25, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebro Mølle i Horsens.

Grundl. ca. 1878 af møller Jens Nielsen, efter hvem den videre­førtes af enken, fru Maren Nielsen, med søn­nen, Carl Nielsen, som bestyrer.

I 1918 overto­ges møllen af Martinus Hansen (f. 1884), som i 1919 indførte dieselmotordrift og i 1945 gik over til elektrisk drivkraft.

Adresse: Nørrebrogade 48, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebros Røgeri.

Grundl. i 1889 af l. C. Pe­tersen (f. 1860, d. 1927).

Indehaver (siden 1. marts 1949): Chr. Eskildsen (f. 1875).

Adresse: Prins Jørgens Gade 7, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrebros Sækkelager ved Niels Christensen.

Grundl. d. 8. aug. 1896 af Jens Olsen (f. ca. 1864, d. 1915).

Indehaver (siden 1910): Niels Christensen (f. 1876).

Adresse: Gartnergade 16, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørregades Bageri.

I 1810 overtog Joachim Stilling Mads Bagers enkes gamle bagergård i Slots sogn i Randers.

I 1848 flyttedes forret­ningen til Søndergade nr. 2 og i 1943 til den nuværende adresse. Indehaver (siden 1948): Magnus Christensen (f. 1916).

Adresse: Nørregade 8, Randers.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørregades Hjemmebageri i Horsens.

Grundl. i 1879 af fru Jensine Sørensen; den 15. okt. 1916 overtoges bageriet af fru Kirstine Teil­mann (f. 1874), og i 1937 overtoges det af den­nes datter, frøken Esther Teilmann.

Adresse: Nørregade 6, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørregades Maskindrejeri, H. Jochimsen.

Grundl. d. 31. maj 1865 af F. W. Eriksen (f. 1836, d. 1912).

I 1898 overtaget af sønnen, Carl Eriksen (f. 1871) og i 1914 af H. Jochimsen (f. 1889).

Adresse: Nørregade 54, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørrejydsk Smøreksportforening, North Jut­land Butter Export Association.

Stiftet den 5. marts 1904 på grundlag af Viborg Amts

 

         

Esper Jepsen                  Marius Larsen

 

Smørsalgsforening, der blev stiftet den 17. de­cember 1897 af følgende mejerier: Skive, Rød­ding, Salling, Ramsing, Trevad, Astrup, Kir­keby, Durup, Hald, Tastumgaard og Dybbæk­dal med en bestyrelse bestående af Carl Han­sen, Vinde Vestergaard, der var formand, P. Odgaard, Tastumgaard og Peder Nielsen, Vejby.

Nørrejydsk Smøreksportforening stiftedes af repræsentanter for fjorten af skiveegnens andelsmejerier og Foreningens første besty­relse bestod af gårdejer Peder Nielsen, Vejby, gårdejer Jens P. Møller, Løvel og gårdejer Søren Bregendahl, Fly.

Den nuværende bestyrelse består af: pro­prietær, kreditforeningsdirektør Esper Jepsen, Brøddinggaard (f. 13. marts 1886), der er for­mand, Gerhard Svenningsen, Ramsing, gård­ejer Chr. Riis, Helleris pr. Uglev, Anthon Pe­dersen, Vammen pr. Viborg, og mejeribestyrer H. S. Omann, Højslev.

Den nuværende direktør Marius Larsen (f. 1. august 1884) tiltrådte stillingen som direk­tør for Foreningen i januar 1910, efter at have været knyttet til virksomheden som bog­holder siden 1906.

Adresse: Østerbro 7, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørre-Nebel Apotek.

Oprettet d. 8. jan. 1872. Apotekets første indehaver var J. B. Smith (L 1826, d. 1885). Indehaver (siden 1941): Viggo Gjaldbæk (f. 1890).

Adresse: Nørre Nebel.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Nørresundby Apotek.

Oprettet d. 16. okt. 1844. Apotekets første indehaver: Lars Conrad Møl­ler (f. 1789, d. 1871).

Indehaver siden 1944: Hans Rasmus Nielsen (f. 1883).

Adresse: Tinghusgade l, Nørresundby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage