Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

 

Laage H. O. H. se Laage's Boghandel..............................................................350

Laage-Petersen Aug. se Akts. Holger Petersen..................................................478

--- Fritz se Einar Jørgensen &. Co...................................................................304

Ladefoged M. J. se Randers Maskinsnedkeri og Listefabrik .................................497

--- P. se Jens Christensen &. P. Ladefoged........................................................93

Ladegaard Holger se N. A. Ladegaard..............................................................350

--- M. C. se Ladegaard &. Co. A/S...................................................................350

Lafrentz V. se P. Lafrentz &.Søn.....................................................................350

Lage Otto se Lauritz Andersen &. Co................................................................29

Laglye Jean se Grann &.Laglye ......................................................................202

Lagstrøm E. A. se F. F. Olsen &. Co................................................................459

--- K. A. se F. F. Olsen &. Co.........................................................................459

Lambrecht Alma, frue, se  Heinr. Lambrecht.....................................................351

Landau C. V. E. se C. Landau.........................................................................351

Landschultz Elisabeth, frue, se Møller &. Landschultz .......................................413

--- S. se Møller &. Landschultz.......................................................................413

Landsperg Edel, frue, se Ny­borg Honningfabrik.................................................446

Lang Poul se Jyderup Læder-og Skindhandel.....................................................298

Langager Hugo se S. C. Langager...................................................................353

Langergaard P. se Valsemøllen i Esbjerg A/S....................................................614

Langballe H. A. se C. Langballe & Søn A/S.......................................................353

--- P. O. se Hofman-Bang & Boutard...............................................................249

Lange A. C., frue, se P. Lange........................................................................354

--- Axel B. se Axel B. Lange's Korn- &. Foderstofforretning A/S............................354

--- Carl se Frederik Lange &. Søn....................................................................354

--- Carl se Carl Lange....................................................................................354

--- Carl G. se Carl Lange................................................................................354

--- Einar se Rich. Lange.................................................................................355

--- Ervin se De Danske Eddikebryggerier..........................................................129

--- Fr. Jul. se Frederik Lange &. Søn................................................................354

--- Hans se L. Lange &. Co. Svendborg Jernstøberi A/S.......................................354

--- H. Holten se Hans R. Lange.......................................................................354

--- H. O. se Nordisk Fjerfabrik A/S...................................................................441

--- K. C. L. se Axel B. Lan­ge's Korn- og Foderstofforretning A/S...........................354

--- Knud se Valdemar Lange...........................................................................355

--- Marie, frue, se Valdemar Lange..................................................................355

--- N. P. se M, Jørgensen, Frøavl og Frøhandel, Grejsdalen A/S............................307

--- Paul A. se P. Carl Petersen's Eftf................................................................483

--- Lange Sv. se Julius Lange &.Søn................................................................354

--- Vald. se Valdemar Lange..........................................................................355

Langballe J. A. se Spare- og Laanek. i Aarhus..................................................561

Langeland R. Juul, frue. se Peder Nielsen A/S, Pedershaab.................................435

Langermann Ida, frue, se Knud Langermann.....................................................355

Langhoff Fr. Østrup se F. Langhoff..................................................................355

--- H. se Henriques &. Lø­vengreen's Trikotagefabr. A/S......................................241

--- Hans Jørgen se H. Langhoff & Søn..............................................................355

--- Thor se H. Langhoff & Søn.........................................................................355

Langkilde Hans Erling se Kbhvn.s Brandforsikring..............................................341

Langkjær C. C. se Langkjærs Bogtrykkeri.........................................................356

--- Hans se Langkjærs Bogtrykkeri..................................................................356

Langvad K. se E. Pihl & Søn...........................................................................487

Langvold B. se Georg Bestle A/S......................................................................54

Lanthau Harry se H. Hagerup's Forlag A/S........................................................212

Larsen A, se L. Larsen...................................................................................360

Larsen Aage se Alb. Andersen's Eftf..................................................................24

--- Aage se Irma Fabrikkerne A/S....................................................................270

--- Aage se Svendborg Andels-Svineslagteri......................................................579

--- Aage G. se Chr. Nielsen's Eftf. A/S.............................................................426

--- Aage Selsøe se Carl V. Larsen & Søn..........................................................358

--- A. Bernh. se Eksprestrykkeriet...................................................................146

--- Adolf se Larsen & Jørgensen......................................................................357

--- A. H. se Oluf C. Madsen's Eftf....................................................................383

--- Albinus se Nordisk Annoncebureau A/S........................................................438

--- Alfred se H. P. Larsens Eftf.......................................................................359

--- Anders se Martin Andersen' s Eftf.................................................................29

--- Anders Rosendal se Colberg's Eftf..............................................................105

--- Andrea, frøken, se H. C. Lunge & Søn's Eftf.................................................377

--- A. P. se Karl Larsen A/S............................................................................360

--- A. P. J. se L. Larsen.................................................................................360

--- Arckie se Peter a Porta.............................................................................489

--- Arthur se Aalborg Stempelfabrik....................................................................5

--- Birger se Berg & Larsen..............................................................................51

--- B. Legene se Aabid ved B. L. Larsen..............................................................1

--- Børge se Brødr. Larsen.............................................................................357

--- Børge se Hans & Jørgen Larsen..................................................................359

--- Carl se Grand Hotel Phønix i Nykøbing F......................................................486

--- Carl Langkilde se L P. Larsen & Søn............................................................359

--- Chr. se Arbejdernes Ak­tiebageri i Odense A/S................................................33

--- Chr. se Ærøskøbing Spare- og Laanekasse.................................................. 644

--- Chr. R. se Central-Comp. A/S......................................................................88

--- E, frue, se J. Rasmussen's Eftf...................................................................502

--- Edv. se Landbomejeriet i Fredericia............................................................351

--- Einer se N. Carnø, fh. L. Koppel's Fabrik........................................................87

--- Ejnar se Chr. Larsen & Søn........................................................................358

--- Ejnar se Lauritz Larsen.............................................................................360

--- Ejner se Andersen & Albeck A/S...................................................................22

--- Ejner Rothaus se Søren Larsen & Sønner.....................................................362

--- E. M., frøken, se K. C. Larsen & Co.............................................................360

--- Erik se Aalborg ny Vogn­mandsforretning.........................................................5

--- Erik Hackmand se Sorø Materialhandel........................................................560

--- F. Westphal se Kagerup Trævarefabrik A/S..................................................309

--- G. J. O., frøken, se F. Malmqvist & Søn A/S..................................................387

--- H. se Hof-Bager Olsen's Søn A/S I.L.W.O....................................................460

--- Hans Chr. se Chr. Schjøth's Eftf. A/S...........................................................528

--- Hans L. se Hans L. Larsen, Nyborg Jernstøberi A/S........................................359

--- Hans L. se Jens P. Larsen.........................................................................359

--- Harry se Østjydske Bryggerier....................................................................649

--- Helge se Maskinfabriken Tharup.................................................................391

--- Henry se Andreas Christensen's Eftf.............................................................90

--- Henry se J. W. Kliem................................................................................319

--- Hj. R. se Søren Larsen & Sønner.................................................................362

--- H. N. A. J. se C. A. Mortensen....................................................................406

--- Holger se H. P. Larsen..............................................................................359

Larsen Hubert se Hubert Larsen og Datter........................................................359

    Kompagni og Markfrøkontoret Trifolium........................................................124

--- J. se C. Th. Rom & Co.'s Eftf. A/S...............................................................512

--- Jens A. se Saxkjøbing Savværk A/S............................................................522

--- Jens Fr. se Larsen & Rosenstand................................................................357

--- Jens Peter se Brdr. Nielsen........................................................................424

--- Johannes se Anker og F. F. Nielsen.............................................................424

--- Johnson se Vilh. Bom­holtz' Eftf....................................................................63

--- Johs. se Monopol Herreekvip......................................................................405

Larsen Jørgen (f. 1849)……........................................................................….22

--- Kai Edv. se Dybbøl Posten.........................................................................143

--- Karen, frue, se Niels Larsen's Eftf..............................................................362

--- Karl se Dansk Forsik­rings Akts. "Constantia"................................................122

--- Karl se Oscar Rechendorff.........................................................................505

--- Karl Marius se Møns Kolonialmagasin..........................................................419

--- Kay se Central-Fiske­hallen ved K. R. Larsen & Co...........................................89

--- Kjeld se N. P. Larsen's Bødkerforretning......................................................362

--- K. T. T. se J. Asmussens Eftf.......................................................................36

--- L. se Dansk Fjederklemmefabrik.................................................................122

--- L. se Frederikshavns og Omegn's Sparek.....................................................180

--- Louis se Andreas Jørgen­sen's Eftf. Hans Larsen A/S......................................303

--- L. P. se Landbo.Sparekassen for Fyn...........................................................352

--- L. P. se M. L Larsen & Søn.........................................................................360

--- L. P. K. se P. Berg A/S................................................................................51

--- Lønsmann se Lauritz Larsen......................................................................360

--- Marie, frue, se Johannes Larsen.................................................................360

--- Marius se Nørrejydsk Smøreksportforen.......................................................450

--- Martin se Silkeborg Maskinfabrik................................................................544

--- M. Dorin, frue, se Dorin Larsen...................................................................358

--- Mikael Jul. se De For­enede Sæbefabrikker A/S..............................................172

--- M. K.frue, se Julius Larsen & Søn.................................................................360

--- M. S. se Fr. Larsen......................................................................................358

--- N.Chr. se N. Chr. Larsen, Frederik Bruun's Eftf. A/S.......................................362

--- Nic. se Julius Meincke's Eftf..........................................................................394

--- Niels se Dansk Ammunitionsfabrik A/S..........................................................119

--- N. Mandrup se Korsør Margarinefabrik...........................................................331

--- Normann J. se Saxkjøbing Savværk A/S........................................................522

--- N. P. se Brødr. Madsen, Asnæs Maskinfabrik..................................................382

Larsen O……………………...................................................................………………………76

--- O. A. Voigt se Christola  Maskinfabrik............................................................101

--- O. J. se Fajance- Varehuset A/S....................................................................157

--- Ole W. ø. se W. ø. Larsen.............................................................................363

--- O. M. Th. se Stjerne Apoteket.......................................................................574

--- Oscar se Larsen & Jensen.............................................................................357

--- Otto se Christianslund Badehotel..................................................................101

--- Otto se Niels Larsen's Trilmtagefabrik............................................................362

--- Hubert se Hubert. Larsen

Larsen Otto se Ny Jydske Kjøbstad - Creditforening............................................445

--- O. V. B. se Andreas Jør­gensen's Eftf. Hans Larsen A/S...................................303

--- P. se Oste- og Konserves- forretningen Thy...................................................462

--- P. E. se Landbostandens Sparekasse, Nykøbing F...........................................352

--- Peter se Brødr. Larsen, Vejle Flyteforretning..................................................357

--- Peter se Wæbers Remme­smørelsesfabriks Eftf...............................................642

--- P. F. se Spare- og Laane­kassen for Nibe By og Omegn....................................564

--- P. F. V. se Fr. Larsen....................................................................................358

--- Poul se H. Larsen.J.Thorsøes Eftf...................................................................358

--- Poul se H. P. Larsen.....................................................................................359

--- Poul se N. L. Dehn's Dampvaskeri A/S...........................................................137

--- P. V. se Alfred Fiseher & Co.'s Eftf..................................................................161

--- Ronald se Olsen's Hotel.................................................................................458

--- S. se Nordjysk Hudekompagni.......................................................................444

--- Sven se Chr.Jørgenesen´s Eftf......................................................................304

--- Svend se Chr. Christensen's Eftf......................................................................91

--- Svend Aage Breusch se Andreas Jørgensen's Eftf., Hans Larsen A/S.................303

--- Sv. Aa. Skougaard se Lauritz Larsen...........................................................360

--- Sv. Jul. se Julius Larsen & Søn...................................................................360

--- Søren se Søren Larsen & Sønner.................................................................362

--- Th. Sommer, frue, se Ha­kon Sommer Larsen................................................358

--- Thomas se Thomas Larsen's Kontantforretning.............................................362

--- V. se H. H. Gløy & Søns Eftf......................................................................199

--- Valborg, frue, se Berg & Larsen...................................................................51

--- Vald. se C. H. Clausen's Eftf......................................................................102

--- Vald. se Den Sjællandske Bondestand's Sparekasse......................................549

--- Vald. se H. P. Larsen (Vald. Larsens Metalværk)...........................................361

--- Vald. se V. Larsen & Søn...........................................................................362

--- Valdemar se Peder Larsen & Søn................................................................362

--- Vibeke Rosschou, frøken, se William Larsen.................................................363

--- Victor se V. Larsen & Søn..........................................................................362

--- William se Vesterbroes Stentagpapfabrik.....................................................625

--- Villy se P. Larsen & Søn............................................................................362

--- Wm. se L. Lauritsen & Co. A/S...................................................................364

--- V. S. se Herman Larsen & Søn...................................................................359

--- W. S. se Nielsen & Lydiche........................................................................423

--- W. Ø. se W. Ø. Larsen.............................................................................363

Lassen E. Bundgaard se Re­visionskontoret i Aarhus...........................................506

--- Georg se A. F. Lassen's Søn......................................................................363

--- H. C. se Juls. Schmede's Eftf....................................................................529

--- H. C. se Otto Schwabe & Co......................................................................537

--- H. C. Schierup se Han Herreds Sparekasse...................................................215

--- J. A. se Svendborg Løve­apotek...................................................................581

--- L. C. se Strandmøllen i Roskilde C. A. Lassen & Søn.....................................575

Lassen Niels B. se Kampmann, Møller & Herskind A/S........................................310

--- O. se Carl Weber & Co..............................................................................618

--- Olga, frue, se Holbæk Drivremmefabrik.......................................................251

--- Paul se O. Oehlenschläger's Eftf. A/S.........................................................455

--- Sv. Aa. Amdi se Brødr. Lassen...................................................................363

--- Tyge se Aalborg Amtstidende.......................................................................2

--- Vald. Severin se Brødr. Lassen...................................................................363

Lauemøller Erling se Carl Permin's Vinhdl.........................................................471

    og fh. A/S Vilh. F. Kjær's Vinhdl..................................................................317

--- Laue P. se Carl Permin's Vinhdl..................................................................471

    og fh. A/S Vilh. F. Kjær's Vinhdl..................................................................317

Laugesen S. se Johan E. Gres­sel's Eftf.............................................................203

Laurberg Arne se Ærø Avis.............................................................................644

Lauridsen E. W. se Budde, Schou & Co. Kbhvns Patentbureau...............................79

--- Fr. se A. Andersen's Eftf.............................................................................23

--- Johs. se Boldesager Bryggeri.......................................................................62

--- Kaj se K. Lauridsen & Søn A/S...................................................................364

--- Laurids se Hans Knudsens Planteskole........................................................321

--- O. Vang se Margarinefabrikken Alfa A/S.......................................................389

Lauritsen Carl Jørgen se Carl Lauritsen............................................................364

--- Oluf Bondo se Sydfyenske Dampskibsselsk...................................................584

Lauritzen A. se Stig T. Deichmann A/S.............................................................138

--- Børge Pontoppidan se Chr. Lauritzen A/S.....................................................364

--- Finn Pontoppidan se Chr. Lauritzen A/S.......................................................364

--- Harald se L. C. Lauritzen A/S.....................................................................364

--- Henry Westergaard se N. C. Thomsens Eftf...................................................598

--- H. V. se E. Munksgaards Korsetfabrik A/S....................................................410

--- I, frue, se P. Simonsen  & Co....................................................................548

--- Ivar se J. Lauritzen..................................................................................364

--- Knud se J. Lauritzen.................................................................................364

--- Kristiane, frue, se Carl Lauritzen, Magasin du  Nord......................................364

--- Poul se Central-Trykkeriet i Aalborg..............................................................89

--- S. A. se De Danske Im­prægneringsanstalter A/S...........................................131

--- V. se Laursens Cykleforretning (Volden)......................................................365

Laursen Aage se Frederiks­havns Jernstøberi & Maskinfabrik A/S..........................180

--- Alfred se Jens Laursen & Sønner................................................................365

--- Anders Christian se Jens Laursen & Sønner..................................................365

--- Axel se Aalborg Foderstof-Import A/S............................................................3

--- Charles se Rasmus Larsen & Søn................................................................365

--- Emma Torp. enkefrue, se S. P. Jensen's Eftf.................................................288

--- Erik Chr. se L. Laursen..............................................................................365

--- H. se S. Ulrich's Eftf. ved H. Laursen & Søn..................................................612

--- Harry se A. C. Laursen..............................................................................365

--- Henrik se Forsikrings Akts. Absalon.............................................................16

    og Forsikrings-Akts. "Skandinavia"..............................................................550

--- H. J. se Magnus Nielsen's Isoleringsforretning A/S........................................432

Laursen H. Wilshen se S. Laursen & Søn..........................................................365

--- J. H. se Samsø Posten..............................................................................523

--- Johs. se Jens Laurseri & Sønner.................................................................365

--- J. P. se Holstebro Løve Apotek...................................................................257

--- Laur. se Jens Laursen & Sønner..................................................................365

--- Leo M. se Anton Ovesen A/S......................................................................463

--- N. G. se Faxe Kalkbrud A/S........................................................................157

    og Kbhvns MørtelværkerA/S........................................................................345

--- P. Lund se H. Chr. Hansen & Co.................................................................220

--- T. D. se A. Blom & Søn A/S.........................................................................60

Lausen Chr. se J. N. Mailand A/S....................................................................387

--- J. C. se De Forenede Han­dels- og Oplagspladser A/S.....................................169

    og Korntørrings- & Op­lagsmagasinet i Kbhvn.A/S..........................................330

    og Larsens Plads A/S................................................................................356

--- Johs. H. se H. Lausen's Klædelager............................................................365

Lausten .T. H. se Chr. Thielsen's Eftf..............................................................596

--- Laust se Løgumkloster Bank A/S...............................................................380 

Lausten-Hallsen Hans se Ha­derslev Hjorte Apotek............................................209

Lawaetz Johan D. se Søren Willadsen's Møbelfabrik...........................................631

Led E. se Løgstør Tømmerhandel....................................................................380

Leegaard C. W. se Jacobsen & Leegaard..........................................................272

    og Lauritz Jørgensen & Co.'s Eftf................................................................307

    og Roskilde EksportComp.........................................................................514

Legarth Johs. se Emil Eriksen.........................................................................152

Lehm Oskar se Østergaard & Thaarsti's Eftf. A/S...............................................646

--- Sv. Aa. se C. Lehm...................................................................................366

Lehmann Henrik se Paul Lehmann...................................................................366

--- Thorkild Asbjørn se T. A. Lehmann jun........................................................366

Lehn C. J. S. se Ringkøbing Landbobank A/S.....................................................510

Leidersdorff Aage se A. Leidersdorff................................................................366

Leisner Alexia Winge, frue, se A. Leisner's Eftf.................................................366

Lemche Fritz se Købmandstandens Oplysningsbureau A/S..................................347

--- Hans Jacob Frisch se K. Dorph-Petersen's Vinlager A/S..................................141

Lemkow Jørgen se Petersen, Møller & Hoppe....................................................472

Lemmich C. A. se Adolph Trier & Goldlschmidt A/S.............................................606

Lemming Kaj se Victor E. Lemming.................................................................366

    og Nørholm & Lemming.............................................................................449

Lemvigh-Müller Aage se A. C. Lemvigh-Müller...................................................367

--- C. J. se Lemvigh-Müller & Munck A/S...........................................................367

Lendaa Georg se Madsen & T. Baagøe's Eftf. A/S..............................................381

Lenzberg P. H. se P. & H. Plum A/S.................................................................488

Leonhard Ruben se M. N. Holst.......................................................................256

Leopold H. Dorff se Rex Vin Compagni.............................................................506

Lerche C. F. se Kryolith Mine og Handels Selskab A/S........................................338

--- G. se Peter Jensen A/S.............................................................................288

Lerche O. Baron se Kryolith  Mine og Handels Selskab A/S..................................338

    og J. Saabye & O. Lerche..........................................................................519

--- P. J. se C. F. Lerche................................................................................368 

Lerche-Simonsen Ove se M. Simonsen's Læderhandel........................................548

Lernø Harry se Saba Fodtøj............................................................................520

Lersey Hans se De Forenede Grundejeres Glasforsikrings Akts............................169

    og Joh. L. Madsen's Eftf............................................................................382

Lester Povl H. se Max Levig  & Co.'s Eftf..........................................................368

Leth Axel se H. Hvalsøe & Co.'s Eftf................................................................264

--- Peter se C. A. Leth & Co...........................................................................368

og De Private Assurandører Akts.................................................................492

Levin J. M. se Paul G. Thaarup fh. Harry Levin...................................................595

Levin Martin: D. B. ADLER & Co…........................................................................17

--- Preben se Joseph Levin & Co. A/S..............................................................368

Levinsen O. W. se P. Malling A/S....................................................................387

Lewinsky O. frue, se Hillerød Trælastforretning.................................................244

Lewisohn Max se Kbhvns Fjerrenseri A/S..........................................................342

Levy A. N. G. se N. Chr.Topp's Eftf..................................................................605

Levysohn Ebba, frue. se Engelhardt & Lohse.....................................................149

--- Esther, frue, se Albert Levysohn.................................................................369

--- Grete, frøken, se Albert Levysohn...............................................................369

--- Herbert W. se Engelhardt & Lohse..............................................................149

--- Otto se Theodor Krügers Eftf. A/S..............................................................338

--- R. M. A. se Kemp & Lauritzen....................................................................313

Lichten Liebe Rachel, frue, se  Rex Skotøjsfabrik...............................................506

Liebnitz Edith, frue se C. Ferslev & Co.............................................................159

Liebst K. se P. W. Liebst...............................................................................369

--- von der Lieth Egon se C. F. Riedel & Lindegaard...........................................508

Liisberg Alfred se Thorvald Jensen A/S.............................................................289

--- Carl Johan se N. P. Liisberg & Søn's Eftf......................................................369

Lillelund-Christiansen Mogens se H. P. Lillelund A/S..........................................369

Lind C. se Trier's Bogtrykkeri..........................................................................606

Lind Ejnar se Ribe Apotek..............................................................................507

--- Hans se Randers Krone Apotel...................................................................497

--- Henning Ravnsø se Janus A. Lind's Sønner...................................................370

--- H. P. se Kbhvns Pakkassefabrik A/S............................................................345

--- Jens A. Ravnsø se Janus A. Lind's Sønner....................................................370

--- J. G. se Trier's Bogtrykkeri........................................................................606

--- Johs. Theodor se Vejle Løveapotek.............................................................621

--- Knud P. se Chr. V. Lind.............................................................................369

--- Laurits se Frederiksværk Boghandel............................................................182

--- Marius Nielsen se Sankt Pauls Apotek i Kbhvn..............................................525

Lind-Jensen K. M. F. se Her­ning Trælasthandel A/S............................................242

Lindahl A. se Kbhvns Smer­gelfabrik A/S...........................................................346

--- Poul se Koloniallageret.............................................................................328

Lindberg Gunnar se Anna Lindberg..................................................................370

--- T. K. J. se Ringkøbing Korn-, Foderstof- & Gødningsforretning's Eftf................510

Lindblad Axel se Alfred Horwitz & Co...............................................................261

Linde S. Th. A. se Varme- & Sanitets - Firmaet Chr. Linde..................................617

Lindemann Jørgen se Kjellerup Apotek.............................................................313

Lindemark Otto se Vejle Sankt Thomas Apotek.................................................621

Lindenskov A. frue, se Den Gamle Bagergaard, K. Lindenskov.............................195

Linder P. se Skagen Kul- og Trælastforretning A/S.............................................549

Linder-Madsen F. E.se Schweizer-Magasinet.....................................................538

Lindeskov Jørgen se W. Lindeskov..................................................................370

--Wse W. Lindeskov..................................................................................370

Lindewald Carl se Hermann Pahl A/S...............................................................464

Lindgaard H. se Rødby Trælasthandel A/S........................................................517

Lindgreen Alfr. se Fh. Hen­richsen's elektriske Fabrik..........................................239

Lindgren Oskar A. se F. H. Wich's Eftf. ved Oskar A. Lindgren.............................628

Lindharth Helge se Helge Lindharth A/S...........................................................370

Lindholm Gerda. frue se Bendixsen & Co...........................................................49

--- Hans se Østerbros Apotek.........................................................................646

Linneballe Ernst se Heck­sher & Søn's Eftf.........................................................232

Linnet Palle se Anton Linnet..........................................................................370

Lintrup F. V. se Frederiksborg Apotek..............................................................179

Lippmann Kai se Simonsen & Weel's Eftf. A/S..................................................546

--- Ole se Simonsen & Weel's Eftf. A/S...........................................................546

Lisfeldt Ingeborg, frue, se L & O. Lisfeldt........................................................371

--- Oscar se I. & O. Lisfeldt...........................................................................371

Lissau Max se Chr. Lissau's Cigarfabrik............................................................371

Litichevsky J. se Z. Epet's Eftf........................................................................151

Lodberg Poul E.se Otto Lodberg......................................................................371

Lohrer C. B. se C. B. Lohrer A/S......................................................................371

Lohse C. V. se Frihavnens Skibsprovianteringsfor­retning.....................................183

--- Ellis se Andr. Fred. Høst & Søn A/S.............................................................268

--- Emilio se Brønderslew & Lohse....................................................................77

Lopdrup Jens J. se Aquila................................................................................33

Lorentzen Alex se Kolding Dampvaskeri og kemisk Tøjrensningsanstalt................326

--- Børge se International Farvefabrik A/S........................................................271

--- E. R. se H. J. Kornerup-Koch's Eftf..............................................................330

--- Kai se W. J. Christensen A/S.......................................................................97

--- K. B. se J. N. Lorentzen............................................................................374

Lorenzen H. C. se Haderslev Creditbank A/S.....................................................209

--- K. se Gammelgaards Dampmølle A/S..........................................................195

--- K. se Chr. Ohlsen & Co.'s Eftf....................................................................455

--- V. se Hotel Herning..................................................................................242

    de Lorenzi Carlo se Lorenzi & Scarabello......................................................374

--- Lotz Axel Thyge se Lyngby Isenkramforretning.............................................378

--- E. se I. I. Lotz.........................................................................................374

Lotze Fr. se E. Munksgaards Korsetfabrik A/S...................................................410

Lous Torben se Lous & Pe­tersen.....................................................................374

Louw A.Ch.se Alm. Dansk Vare- Og Industrilotteri.............................................616

Lucassen Niels F. se Det Danske Medicinal- & Ke­mikaliekompagni A/S.................133

Luckow Anna, frue. se J. C. Luckow's Eftf.........................................................374

Ludvigsen Arne Stig se Fre­deriksberg chemiske Fabriker A/S...............................178

--- A. V. N. se J. Smith's Papfabrik A/S............................................................558

--- Børge se Hellesens Enke & V. Ludvigsen A/S................................................237

--- Camilla, frue, se Carl Ludvigsen.................................................................375

--- Jens Peter se J. Ludvigsen........................................................................375

--- Johs. se Handelskompag­niet Hallas & Co. A/S..............................................215

--- M. V. se Horsens Blyval­seværk & Metalforretning A/S....................................259

Ludwigsen N. Børge se Nak­skov Materialhandel................................................420

Lumbye Oscar G. A. se Fr. Lumbye..................................................................375

Lunau M. K. frue, se Rudolf Lunau...................................................................375

Lund Agnes S. L. frue, se N. Madsen...............................................................383

--- Betty, frue. se Jens Lund..........................................................................376

--- C. frue se Magnus Jensens Eftf. F. Lund......................................................286­

--- C. Klitgaard se Næstved Kul- og Koks Kompagni A/S....................................448 

--- Einar se Thomas B.Thrige.........................................................................601

--- Ellen, frøken, se P. K. Lund.......................................................................376

--- E. O. se C. O. Lund &  Sønner....................................................................375

--- F. C. se Bramminge Klædefabrik..................................................................67

--- F. C. C. se Lunds Klædefabrik A/S.............................................................375 

--- G. Chr. se Emil Schou's Eftf......................................................................532

--- Hans se Lund & Rasmussen A/S.................................................................375

--- Hans Chr. G. se Sophus Lund.....................................................................376

--- Henrik se Den Gensidige Kreaturforsikrings-For­ening for Lolland

    og  Falster..............................................................................................196

--- H. H. se Lund & Pedersen.........................................................................375

--- Holger se Martin Lund..............................................................................376

--- Ingeborg. frue. se Jacob Lund....................................................................376

--- Jacob A. se Andreas Madvigs Eftf...............................................................384

--- J. V. se Fr. G. Knudtzon's Bogtrykkeri A/S...................................................324 

--- K. Aa. se J. P. Lund.................................................................................376

--- K. G. se Jernkontoret A/S..........................................................................291

--- L. se, Th. Maigaard's Eftf..........................................................................387

--- Martin se I. D. Koopmann's Svineslagteri A/S...............................................329

--- Peter se N. & Paul Plum A/S......................................................................488

--- Peter se Thule. Livsforsikrings-Akts............................................................602

--- P. J. se Langelands Spa­rekasse..................................................................355

--- Rob. C. F. se Aalborg Diskontobank A/S  .......................................................2

--- Signe, frue, se Brødr. Nielsen....................................................................424

--- Thorkild se Dampskibs­selskabet paa Bornholm af 1866 A/S............................115

--- Vera, frue. se Alfred Lund.........................................................................375

Lundbeck Alf se Skandinavisk Filehuggeri.........................................................550

--- P. se Siemens.........................................................................................542

Lundberg Povl se Aug. Lundberg.....................................................................376

--- S. C. F. C. B. se S. B. Lundberg's Maltfabrik A/S...........................................376

Lundby Kaj se Hans Lundby...........................................................................377

Lunde H. frøken. se Mis­sionshotellet i Næstved................................................403

Lundegaard E. se L. Kraglund.........................................................................331

Lundgren Carl se Hotel Kolding.......................................................................327

Lundholm Lars se C. D. Brøndum's Kolonialhdl...................................................77

Londov Carl se Tølløse Bog- og Papirhandel.....................................................610

Lundsgaard J. se Livsforsikringsselsk. Jylland...................................................303

Lundsteen Daniel se "La Bella".......................................................................350

Lundstrøm Herbert se A. E. Lundstrøm & Søn...................................................377

Luno C. P. Bianco (f.1795, d. 1852)………………............................................……….54

Lunøe H. se Sparekassen for Grenaa og Omegn................................................562

---Jørgen se Carl Holbek & Co. A/S..................................................................250

    og P. & S. Plum A/S....................................................................................488

Lustrup J. J. se Thisted Amts Tidende.............................................................596

Luytkis Knud W. se Waldemar Luytkis.............................................................377

Lübecker H. se Frederiksborg Amts Avis...........................................................179

Lyck Ejnar se Langelandskorn A/S...................................................................355

--- Harald se Harald Lyck, Knud Granlunds Eftf..................................................377

--- H. J. A. se Folkebanken for Als og Sundeved................................................164

--- P. K. se Frøs Herreds Sparekasse...............................................................188

Lüdemann H. M. se Hjør­ring Træskoforretning A/S.............................................248

Lyders E. se Joh. Frimodt...............................................................................184

--- Erik se Forsikringsselsk. Terra A/S...............................................................595

Lykke-Thomsen Valborg, frue, se M. Lykke-Thomsen & Søn.................................377

Lykkeberg Ejnar se P. Lykkeberg.....................................................................377

--- Elisabeth, frue, se P. Lykkeberg.................................................................377

--- Poul F. se P. Lykkeberg.............................................................................377

Lykkegaard Moritz se Max Fuss & Co. A/S.........................................................189

Lykkemark Hemming se N. P. Lykkemark & Sønner............................................378

Lykkemeier Chr. se A. Chr. Lykkemeier............................................................378

Lyng Erik se Rasmus Hansen, Johannes Lyng & Søn...........................................325

Lyngback Olga, frue. se Lyngback & Co............................................................378

Lyngbye Jørgen Svitzer se Em. Z. Svitzer.........................................................583

Lyngfeldt S. J. se S. J. Lyng­feldt's Maskinforretning...........................................378

Lynggaard Hans se Lyng­gaard's Krydderier I/S..................................................378

--- Sofus Toft se Lyng­gaard's Krydderier I/S.....................................................378

Lysholk Jens se Jydsk Trikotagefabrik A/S........................................................301

Lützen Harald se Carl M. Cohr's  Sølvvarefabriker A/S.........................................105

    og H. Olsen Holmelund A/S........................................................................256

Lützen Helene, frue, se A. Lützen...................................................................379

--- Peter se Meinert Lützen............................................................................379

Lützhøft Oscar se Conrad Nielsen's Eftf...........................................................652

Lützhøft-Christiansen Chr. B. se Maskinsnedkeriet Rygaard................................392

Løber P. V. se Georg Løber & Søn A/S..............................................................379

Løgager Aage se Stege Mate­rialhandel, cand.pharm. Haagen Jacobsen's Eftf.........571

Lønberg Kjeld se Carl Løn­berg........................................................................380

Løppenthien Fritz se Forsik­ringsakts. Haand i Haand.........................................208

    og Livsforsikringsselsk. "Danebroge A/S.......................................................117

    og Forsikringsakts. National.......................................................................420

Lørud Anton se Hotel Royal i Thisted...............................................................516

Lørup Knud Thorvald se Ferd H. Lørup & Søn.....................................................380

Løth Chr. se Søren Løth & Sønner...................................................................380

--- Herluf se Søren Løth & Sønner...................................................................380

--- Søren se Søren Løth & Sønner....................................................................380

Løw Frode se B. Løw & Søn............................................................................380

Løve Oscar se Tarm Apotek...........................................................................593

Løvengreen S. Aa. se H. P. Løvengreen's Garveri A/S.........................................381

Løvig A. Pedersen se Ribe- Christensen & Co...................................................507

  


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø
Tilbage