Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 272
Iver - Jaco
 

 

E. Iversen, købmandsfirma.

Grundl. i 1857 af C. Nandrup (f. 1831, d. 1904); i 1895 overta­get af sønnen, Julius Nandrup (f. 1867, d. 1937); i 1936 overtaget af Einar Iversen (f. 1894).

Adresse: Hj. Af Axeltorv og Torvestræde, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hans Iversen, slagterforretning.

Grundl. d. 1. febr. 1899 af Hans Iversen (f. 1868), der frem­deles er indehaver af forretningen.

Adresse: Vesterbrogade 146 B, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

I. I. Iversen, manufakturhandel.

Grundl. d. 26. aug. 1890 af I. I. Iversen (f. 1861, d. 1937). Efter denne overtaget af Rudolf Schmidt Iver­sen (f. 1888, d. 1945) og efter denne af enken, fru Anna Marie Schmidt Iversen.

Adresse: Nørregade 12, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Iversen, købmandsforretning.

Grundl. i 1904 af Martin Iversen (f. 1874), der fremde­les er indehaver af virksomheden.

Adresse: Klaregade 14, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. H. Iversen, manufakturforretning.

Grundl. d. 18. sept. 1888 af M. H. Iversen (f. 1859, d. 1939).

Indehaver (siden 1939): Sv. Aage Iver­sen (f. 1899).

Adresse: Kordilgade 24, Kalundborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Thomas Iversen & Co., elektroinstallationsfor­retning.

Grundl. i 1910 af Thomas Iversen (f. 1876), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Bülowsvej 44, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

JACOB & Co.

Grossererfirma, er grundlagt 1853, Firmaets nuværende Indehaver er Einar Oscar Frederik Jacobs, som overtog det i 1896.

Adresse: Brolæggerstræde 9, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

F. C. Jacob. Glasteknik.

Grundl. d. 1. maj 1876 af Friedrich Carl Jacob (f. 20. juni 1843 i Thüringer Wald, d. 16. maj 1924).

Indehavere siden 1919: glastekniker Bruno Jacob og frk. Emma Jacob.

Firmaet frem­stiller præcisions-appa­rater og instrumenter af glas til videnskabelig og teknisk brug, og for­handler sådanne af pri­ma udenl. fabrikat.

Fabrikations speciale: termometre spec. til tekn. brug.

Kviksølv - barometre til brug i laboratorier og meteorol. brug.

                

F. C. Jacob

 

 

Måleinstrumenter, f. eks. büretter -pipetter etc. spec. til kemisk brug og til anvendelse i hospitalslaboratorier. Komplicerede apparater m. ombyttelige slibninger.

Exporterer spec. originale danske apparater og instrumenter.

Adresse.: Hauser Plads 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

J. FRED. JACOB

Grossererfirma, er grundlagt som Agenturforretning af J. F. Jacob i 1857. I 1869 stiftede denne i Forbindelse med H. Hartvigson Firmaet J. Fred. Hacob & Co., der tillige drev Farverivirksomhed; to år efter udtrådte Hartvigson og i 1876 indtrådte G. Ruben, hvorefter Firmanavnet forandredes til J. F. Jacob & G. M. Ruben.

I 1879 trådte Firmaet i Likvidation, samtidig udtrådte J. Fred. Jacob og genoptog Agenturforretningen, der ved hans Død overgik til den nuværende Indehaver, Gerhard Larsen.

Adresse: Kjøbmagergade 31, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Jacobsen & Leegaard, maskinforretning & støbegods.

Grundl. i 1872 af Th. Fischer. Se­nere indehavere var P. E. Severin og Schou & Hillers. Den 1. febr. 1916 blev forretningen overtaget af W. P. Jacobsen (f. 1881, d. 1944)

og C. W. Leegaard (f. 1889).

Efter W. P. Ja­cobsen's død i 1944 er C. W. Leegaard ene­indehaver.

Adresse: Rådhustorvet 2, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacobsens & Saabye's Eftf., kolonial en gros.

Grundl. i 1875 af Louis Hansen.

Den 1. april 1919 overtoges firmaet af Hans Jacobsen (f. 21. nov. 1872, d. 8. marts 1949) i kompagni med A. Saabye. Sidstnævn­te udtrådte af firmaet i 1929, medens forret­ningen fortsattes af grosserer Hans Jacob­sen som eneste indeha­ver.

 

Hans Jacobsen

 

Efter Hans Jacob­sens død i 1949 videre­føres firmaet af søn­nen, Herman Jacobsen (f. 1899) og datteren, fru J. Højby Hansen (f. 1908), der begge har været tilknyttet fir­maet siden 1929.

Forretningen hører til de be­tydelige firmaer i kolonial- en gros branchen.

Adresse: Nyhavn 43, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Jacobsen & Søn's Bageri.

Grundl. i 1771 og har i årenes løb haft forskellige indehavere, således A. C. Sommer i 1860’erne, Wiedbrecht i 1873, indtil C. Jacobsen (f. 1870, d. 1921) i 1912 overtog forretningen. Efter hans død vi­dereførtes bageriet af hans enke, Laura Jo­hanne Jacobsen, f. Valentin (f. 1869, d. 1934) og Rudolf Vilhelm Jacobsen (f. 17. jan. 1892), som i 1935 optog J. P. H. Valentin (f. 1899) i firmaet.

Adresse: Dronningensgade 44-46, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Jacobsen, viktualieforretning.

Grundl. i 1870 af viktualiehandler Broust.

Indehaver (siden 1931): Alfred Jacobsen (f. 1882).

Adresse: Torvegade 52, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Aug. Jacobsen, tøjrensningsanstalt, dampfar­veri.

Grundl. i 1874 af L. P. Jacobsen.

Inde­haver siden 1930: fru Marie Jacobsen (f. 1888).

Adresse: Gerritsgade 48, Svendborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

C. JACOBSEN´s EFTERFØLGERE

Bogbinderfirma, er grundlagt i 1821 af Jens Jacobsen (f. 1775, d. 1865), der i 1862 optog Carl Wilhelm Jacobsen (f. 1826) i Firmaet; fra 1886 til 1888 var A. Fraenkel (f. 1851) Indehaver; i 1888 overtoges Virksomheden af de nuværende Indehavere, N. P. Nielsen (f. 1858) og Wald. Pedersen (f. 1857), der forandrede Firmaets Navn til C. Jacobsens Efterfølgere. Forretningen udvidedes i 1885 bl.a. ved at optage som Specialitet Gummering af Etiketter, Opklæbning og Lakering af Kort og Plakater.

Adresse: Linnesgade 22, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

fh. C. Jacobsen's Eftf., bogbinderfirma.

Grundl. i 1821 af Jens Jacobsen (f. 1775, d. 1865), der i 1862 optog Carl Wilhelm Jacobsen (f. 1826) i firmaet; fra 1886 til 1888 var A. Fraenkel (f. 1851) indehaver; i 1888 overtoges virksomhe­den af N. P. Nielsen (f. 1858) og Wald. Pe­dersen (t 1857), der forandrede firmaets navn til C. Jacobsen's Efterfølgere.

Forretningen udvidedes i 1885 bl. a. ved at optage som spe­cialitet gummering af etiketter, opklæbning og lakering af kort og plakater. Nuværende inde­havere: N. Chr. Nielsen (f. 1887) og Carl Ba­stiansen (f. 1892).

Adresse: Linnésgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Carl Jacobsen, herreekviperingsforretning.

Grundl. d. 1. marts 1908 af Carl Jacobsen (f. 1875), der stadig er indehaver af forretningen.

Adresse: Algade 13, Roskilde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage