Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                              Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 100
Chri - Chri

 

 

ma.

I 1947 overgik firmaet til F. S c h u r & Co., Horsens A/S (se dette).

P. Christiansens Papirvarefabrik ledes af ovennævnte direktør L. H. P. Jørgensen.

I 1933 overtoges E. E. Berg & Co.’s Bog ­og Stentrykkeri (grundl. 1876), som i 1904 havde overtaget bogtykkerfirmaet Joh. Ludv. Sivertsen (grundl. 1849).

Adresse: Julius Bloms Gade 20, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

P. Christiansen & Søn ved Victor Hansen, brændselsforretning.

Den 19. okt. 1869 begynd­te P. Christiansen (f. 1842 i Onsved) en hør­kram- & brændselsforretning. I 1897 blev for­retningen overdraget til sønnen, C. Christian­sen (f. 1871), og i 1907 afstodes hørkramafde­lingen, medens brændselsforretningen fortsat­tes af C. Christiansen under firmanavnet P. Christiansen & Søn, der endvidere har opret­tet en specialforretning i trækul og trækuls­gryn under firmanavnet Dansk Trækulskom­pagni.

I 1947 overtoges forretningen af grosserer Victor Hansen (f. 1900 i Esbjerg).

Adresse: Korsgade 37, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Paul Christiansen & Søn, bygningsartikler, støbegods.

Grundl. d. 12. dec. 1833 af murer­mester Paul Christiansen (f. 1807, d. i Ameri­ka), i 1883 overtaget af dennes søn, Paul Jo­hannes Christiansen (f. 1850, d. 1935), der i 1919 optog sønnen, Paul Christiansen (f. 1888) som medindehaver af firmaet og i 1922 dennes hustru, fru Rose Christiansen, f. Nielsen, Sidst­nævnte udtrådte i 1937, hvorefter Paul Chri­stiansen overtog firmaet som eneindehaver; i 1950 blev hans søn, Poul Julius Christiansen prokurist i firmaet.

Adresse: Ny Allégade 2, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Rud. Christiansen, hatte- og pelsforretning.

Grundl. i 1885 af Rud. Christiansen (f. 1858, d. 1936). Overtaget i 1934 af sønnen, Aage Christiansen (f. 1901).

Adresse: Jernbanegade 10, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

W. Christiansen, optikerforretning.

Grundl. d. 3. okt. 1895 af Elis Mogensen. Indehaver (si­den 1938): W. Christiansen (f. 1908).

Adresse: Nørrebrogade 57, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vald. Christiansen, møbelforretning.

Grundl. d. 3. jan. 1898 af Rs. Christiansen (f. 1853, d. 1931).

Nuværende indehaver: sønnen, Vald. Christiansen (f. 1888).

Adresse: Falkoner Alle 36, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Vilhelm Christiansen, vinfirma.

Grundl. d. 6. jan. 1888 som kolonialhandel af Vilhelm Chri­stiansen (f. 1863, d. 1934). Nuværende inde­havere: W. F. E. Rasmussen (f. 1902) og C. W. R. Reinhard (f. 1904).

Adresse: Bredgade 6, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christiansfeld Apotek.

Åbnet i 1785, ejedes til 1937 af brødremenigheden.

I 1946 overtaget af Karen Johanne Rømer (f. 1894).

Adresse: Christiansfeld.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christianshavns Apotek (Enhjørning Apotek).

Grundlagt som Københavns femte apotek ved bevilling af 1. marts 1707, udstedt til Bartho­lus Ferdinand Küblich (d. 1711 under Pesten), der indrettede det i Langebrogade nr. 10 (nu Brogade nr. 21).

 

Christianshavns Apotek

 

I 1712 fik Jacob Bartholomæus (f. 1687, an­tagelig d. 1744) bevilling til at fortsætte Küblichs virksomhed, men forlod det i 1718 for at overtage apoteket i Roskilde.

Apoteket var derefter lukket indtil Jacob Bartholomæus i 1723 fortsatte det i Torve­gade nr. 19.

Den senere kammerassessor Mathias de Place (f. 1719, d. 1793), købte apoteket i 1744; det blev solgt ved auktion i 1785 til Frantz Heinrich Müller (f. 1732, d. 1820); denne solgte det i 1795 til Johan Peter Pflugmacher (f. 1756, d. 1833), som drev det til sin død, hvorefter hans søn, Gottfried Ma­thias Pflugmacher, overtog det og solgte det til Jørgen Christian Hauberg (f. 1814, d. 1899), der fik bevilling i 1841. Den 1. okt. 1870 overtoges apoteket af Ludolf Victor Chri­stian Emil Horn (f. 1842, d. 1903); denne solgte det i 1882 til Carl Frederik Friis Peder­sen (f. 1837, d. 1904), der overtog det den 1. april 1883, men i 1889 solgte det til sønnen, H. R. Pedersen (f. 1864) og J. C. A. Juul­mann (f. 1859, d. 1920) til overtagelse d. 1. jan. 1890; førstnævnte var eneindehaver fra 1919 til d. 1. jan. 1928, da han afstod apote­ket til den nuværende indehaver, Louis Foer­som (f. 1890), der i 1931 på grund af Torve­gades udvidelse flyttede det til den nuværen­de Adresse.

Adresse: Torvegade 45, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Christiansholms Fabriker A/S, salt-, kul- og koks-import.

Stiftet d. 25. juni 1880 til over­tagelse af firmaet "Christiansholms Fabriker", som drev fabrikation af salt, koks og cinders på "Christiansholms ø", hvis nordlige del dette firma ejede.

I 1896 overtoges den Øvrige del af øen.

I 1920 afstod es Christiansholms ø til Kbhvns havnevæsen, og virksomheden flytte­des ud i Sydhavnen. Direktør (siden 1918): Asker Thaulow (f. 1884).

Adresse: Nyhavn 4, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage