Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 650
Øste - Østv

 

 

Th. Østergaard's Eftf. A/S, cykler, automobiler, landbrugsmaskiner, støbegods.

Grundl. i 1890 af Th. Østergaard. Omdannet til aktieselskab i 1947.

Aktiekapital: ½ mill. kr.

Direktion: Knud Hansen (f. 1911) og Aage Hansen (f. 1920).

Adresse: Jernbanegade 15-17, Nykøbing F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

W. Østergaard (indehaver Werner Theodor Valeur-Østergaard), special-optiker og fotospecialhandler.

Grundl. d. 14. juni 1875 af J. C. Østergaard (f. 1851, d. 1918) som urmagerforretning.

I 1907 optoges sønnen, forretningens nuværende indehaver, Werner Th. Valeur-Østergaard (f. 1883), som medindehaver.
I 1908 fik sidstnævnte bevilling som guldsmed og forretningen udvidedes til også at omfatte guldsmedevarer. W. Th. Valeur-Østergaard havde på et flerårigt studieophold i udlandet lært special-optik, og i 1918 udvidedes forretningen (hvor der lige fra starten havde været solgt briller) med en special-brilleafdeling med synsprøver, den første i sin art i Danmark. W. Th. Valeur-Østergaard har diplom som specialoptiker og er æresmedlem af Specialoptikernes Landsorganisation.

I 1930 skiltes urmager- og guldsmedeforretningen ud (se Marius Poulsen).

Adresse: Bredgade 22, Herning.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østerlandsk Thehus, kaffe- og tehandel.
Grundl. d. 20. april 1889 af S. V. Jacobsen (f. 1867, d. 1940).

Indehaver siden 1940: sønnen H. Trolle Jacobsen (f. 1901).

Adresse: Nørre Vold gade 9, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østifternes Brandforsikring, se side 647.

 

Østifternes Husmandskreditforening, se Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme på Landet i Østifterne.

 

Østifternes Hypotekforening.

Stiftet d. 27. aug. 1901 med det formål at yde lån mod sekundær panteret i faste ejendomme i købstæder med umiddelbart tilstødende distrikter i de danske østifter (undtagen København) og i flere købstadlignende byer og distrikter.

Nuværende direktion: Martin Guldbrandsen (f. 1893), adm., overretssagfører Jacob Holm (f. 1889) og tømrermester J. M. Hersaa.

Adresse: Rådhuspladsen 59, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østifternes Kreditforening, se side 648.


Østifternes Land Hypotekforening.

Stiftet d. 6. febr. 1906.

Direktionen består af direktør A. Seierøe-Andersen (f. 1887) (adm. direktør siden 1942), arkitekt F. Halleløv (f. 1887) (bygningskyndig direktør siden 1939) og landsretssagfører N. Mærsk-Møller (f. 1908) (juridisk direktør siden 1943).

Adresse: Gyldenløvesgade 3, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østjydske Bryggerier, se side 649.

 

J. L. Østlund & Søn, entreprenørforretning.
Grundl. i 1890 af J. L. Østlund (f. 1855, d. 1918).

Nuværende indehaver: sønnen, S. Østlund (f. 1885).

Adresse: Nørrevænget 15-17, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østre Mølle i Nysted.

Grundl. i 1721. Indehaver siden 1936: Johannes Henrichsen (f. 1886).

Adresse: Nysted.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østrup -Jeppesen's Chocolade- & Dragéefabrik,
Grundl. den 1. april 1900 af R. Østrup-Jeppesen som importforretning af bageri- og conditoriartikler, hvilken virksomhed udskiltes under verdenskrigen 1914-18, idet virksomheden optog fabrikationen af chocolader, konfekturer og sukkervarer.

Den 1. maj 1934 omdannedes firmaet til et aktieselskab med fabrikant Bjørn Østrup-Jeppesen som enedirektør; direktør Østrup-Jeppesen var indtrådt i firmaet den 1.november
1913, og under dennes ledelse optoges fabrikationen af chocolade-, sukker- og drageevarer. Aktieselskabet ophævedes i 1943 og B. Østrup-Jeppesen overtog virksomheden som eneindehaver.

 

Østrup-Jeppesen's Chocolade- & Drageefabrik

 

Foruden betydelige forretninger på det indenlandske marked driver selskabet en omfattende eksport med sine produkter.

Adresse: Rentemestervej 62, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østsjællands Avis, A/S.

Grundl, d. 1. jan. 1851 under navnet Kjøge og Omegns Nyheds- og Avertissements-Tidende af bogtrykker Sally Oettinger (d. 1879).

Overgået til aktieselskab i 1900 ved sammenslutning med Faxe Avis og Stevns Avis, Store Heddinge. Redaktør (siden 1947): Eva Pedersen.

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østsjællands Folkeblad.

Grundl. i 1876 af et aktieselskab med Viggo Hørup som formand.
Overtages af Viggo Hørup og Søren Svarre i sameje.

I 1887 udtrådte Viggo Hørup og Søren Svarre var ejer indtil sin død i 1920.

Overtoges af Erik og Kai Svarre, der ejede det sammen indtil Erik Svarres død i 1943.

Nuværende indehavere: fru Marie Svarre og cand. polit. Kai Svarre, der er redaktør af
bladet. Medleder og forretningsfører: redaktør Ejner Svarre.

Adresse: Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Østvendsyssel Andelssvineslagteri.

Grundl, i 1910. Direktør (siden grundlæggelsen): Johs. H. N. Skensved (f. 1882).

Adresse: Sæby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)
 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage