Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
PERSON REGISTER

V W 

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

 

W. BONFILS…………....................................................................….…………..63

W. J. BERG……………………………........................................................………..52

Waagpetersen Har. se Brødr. Waagepetersen..................................................613

--- Har. Thune se Fiskenet­fabr. "Danmark", J. C. Tvede.....................................162

--- Hilma Louise, frue, se Fiskenetfabr "Danmark" J. C. Tvede............................162

--- Torben se Brødr. Waage-petersen...............................................................613

Wachenschantz Sv. se E. C. Løser....................................................................380

Wad Torkel se Haandværkerbanken i Kbhvn.....................................................208

Wadstrup Aa.. E. se Maskinfabr. Samsø............................................................391

--- Niels M. se Maskinfabr. Samsø.....................................................................391

Wain William (f. 1819, d. 1882)………......................................................……………80

Valdbjørn Hakon A. se Geis­mars Væverier - C. F. Geismar & Co. A/S...................196

Valdorf-Hansen V. H. C. A. se Banken for Ringsted og Omegn...............................44

Valentin Chr. se Chr. Valentins Læderfabr.........................................................614

--- J. P. H. se Jacobsen & Søn's Bageri..............................................................272

--- Per se H. Chr. Huus's Eftf............................................................................263

Valentiner Agnes Cathrine, frue, se Brødrene Wolff............................................637

Valentiner-Branth E. se Vilh. Søborg's Eftf. A/S..................................................586

Valeur Holger se Einar Willumsen A/S................................................................631

Valeur Johs. se Dansk Kautionsforsikrings-Akts..................................................126

--- K. K. se Valeur & Jensen.............................................................................614

--- O. se Danmarks Nationalbank, Aalborg Filial.................................................119

--- Povl se Den Vest- og Søn­derjydske Kreditforen.............................................626

Valeur-Østergaard W. Th. se W. Østergaard.......................................................650

Vallebo Carl se Carl Bang...................................................................................42

Vallentin Helga se Aage Poulsen.......................................................................489

Wallgate L. S. se A/S Reckitt & Colman.............................................................505

Vallø Vilh. se Holtegaards Fabr.........................................................................257

Waltersdorph-Rasmussen C. se N. C. Rasmussen..............................................503

Walther Axel Henry se R. B. Walther ved A. H. Walther & Søn............................614

--- Chr. se Engelsk Beklæd­ningsmagasin. Det gule Hus i Horsens.......................150

--- G. I. se R. B. Walther ved A. H. Walther & Søn.............................................614

Wandel Oscar se Wandel & Wandel..................................................................615

Wandsted Anton se Mineralvandsfabrikken Aalborg...........................................403

Wanell A. se O. Agerbundsen's Eftf....................................................................18

Vang Mogens Caddel se Chr. Rasch.................................................................498

--- N. P. se Lunds Kaffebrænderi.....................................................................375

--- Poul se Wright & Co...................................................................................641

--- R. K. se Thomas Wang...............................................................................615

Vanggaard Herluf se Sæby og Omegn's Sparekasse..........................................585­

Warming Jens se AssensKorn A/S.....................................................................36

Warrer Gabrielle, frue, se Thisted & Warrer......................................................596

--- Sigurd se Aarhus Kul og Koks-Import............................................................11

--- Thorkil se Thisted & Warrer........................................................................596

Wartenberg H. Aa. F. se Chr. Wartenberg.........................................................617

Wassard P. se Olaf Smith A/S...........................................................................558

Waterstradt Laura, frue, se John Waterstradt's Orchidégartneri..........................617

--- Valeska. se John Water­stradt's Orchidégartneri............................................617

Wattne Bjørn se Elzelingen & Co. A/S...............................................................148

Weber Alexander se F. E. Weber & Sønner........................................................618

--- C. se P. H. Schmidt's Eftf.............................................................................531

--- E. se Asmussen &. Weber.............................................................................36

--- Harris se Frugtplantágerne i Gamle Hestehauge...........................................186

--- J. se Asmussen & Weber..............................................................................36

--- Jes se Hans Weber sen...............................................................................618

Vedde Karen se Niels Bruun's Boghdl.................................................................72

--- Sv. se Thorsøe & Vedde..............................................................................601

--- Sv. Aa. J. se Carl Jensen & Søn A/S.............................................................279

Wedel Holger se Emil Jensen Akts....................................................................280

Wedell-Wedellsborg Jul. se Lorentz Petersen A/S..............................................482

Vefling A. frue, se Marie Agerlin.........................................................................18

Wegener Aage se Spare- og Laanek. for Skanderborg By og Omegn...................565

--- Fanny frue, se Wegener..............................................................................618

Wegge Doris Clara Emilie, frue, se Ole Wegge's Boglade.....................................618

--- Sv. Erlin se Ole Wegge's Boglade.................................................................618

Weihe Vald. se Dansk Lakfernisfabrik................................................................126

Weidemann Jørgen se Th. Weidemann..............................................................618

--- Kn. se L. P. Weidemann & Sønner................................................................618

--- L. P. se L. P. Weidemann & Sønner..............................................................618

--- Poul se L. P. Weidemann & Sønner..............................................................618

Wein A, se Anthon Jensen A/S.........................................................................278

Weilbach Johannes Ph. se J. S. V. Weilbach.......................................................619

Weilby A. M. P. se Varde Apotek.......................................................................615

Veile K. se Nykøbing M. og Omegns Sparek.Foren.............................................447

Weile Chr. se L. Weile & Sønner.......................................................................619

--- Elisab. frue, se Elfelt...................................................................................147

--- Kai se L. Weile & Sønner............................................................................619

Veilegaard Christine, frue, se Chr. Veilegaard...................................................619

Weilskov Erik se Nationaltidende.....................................................................421

Weimar Bjarne se Evald Nielsen......................................................................428

Weishaupt J. se Hempelske Bog- og Papirhdl....................................................238

Vejlgaard Johs. se Vejlgaard Skotøj.................................................................623

Welander C. G. se Hans Fenneberg.................................................................159

Wellejus Theodor se Viborg Stifts Folkeblad......................................................627

Wellendorf I, frue, se Olga Bovien's Eftf............................................................66

Welm R. se Tappernøje Dampmølle.................................................................593

Wendelboe Gregers se Magnus Isachsen's Eftf.................................................270

--- P. R. se Mineralvands- fabr. Sifon...............................................................403

Vendsyssel A. M. se Vendsyssel Packing Co. A/S..............................................624

WengelH. J. se Wengel & Co...........................................................................624

--- Joh. Jul. se Ringsted Løve Apotek..............................................................510

Wengler M. frue, se R. Wengler......................................................................621

Venturi Eugenio se Giovanni Venturi...............................................................624

--- Giuseppe se Giovanni Venturi....................................................................624

Wentzel-Hansen J. se Nor­disle Optik & Mekanik...............................................442

Wenz Agnes se A. & C. Wenz..........................................................................624

Wenø Emil se Mogensen & Dessaus Væverier A/S............................................401

--- Ernst se Manufaktur­-Union........................................................................388

--- Stig se Manufaktur-Union..........................................................................388

Verdich Jørgen se Chr. Færdig & Søn...............................................................194

Werner Kn. se T. M. Werner............................................................................625

--- L. P. se Landbobanken i Skive A/S Salling Bank...........................................351

--- Mogens se Baadh & Winther's Eftf................................................................38

Vesgaard K. A. J. se Ebeltoft Materialhdl..........................................................144

West P. H. se Bonnesen & Danstrup..................................................................63

Westerberg C. Chr. se Spejl- og Vinduespoleringsforretningen Bien....................567

Vesterby L. Munch se Jul. Jacobsen.................................................................274

Vestergaard A. se Brødr. N. & Kr. Petersen A/S................................................474

--- Andreas se Chr. Theil's Eftf........................................................................595

Westergaard J. se Nexø og Omegns Bank........................................................421

--- Niels se Det Danske Kul-komp...................................................................131

Westergaard P. K. se P. N. Westergaard A/S....................................................626

--- R. se Marius Knudsen's Eftf.......................................................................324

--- Reimer se L. V. Erichsen A/S.....................................................................151

--- Sv. se Chr. Nielsen & Co. A/S....................................................................426

--- Sv. se Gregers Winkel..............................................................................634

--- Th. se P. Spang's Eftf................................................................................561

--- V. se K. P. Savstrup's Eftf.........................................................................525

Westermann Viggo se Brædstrup Bogtrykkeri....................................................76

Vesterstrøm Axel se Carl A. M. Lund................................................................375

Westh K. frue, se Neksø Kalkværk...................................................................421

Westphall E. se E. & K. Westphall....................................................................626

--- K. se E. & K. Westphall..............................................................................626

Westring Axel se Axel Westring.......................................................................626

Vibe-Hastrup C. se Vibe-Ha­strup's kem. Fabr...................................................627

--- Edv. se Vibe-Hastrup's kem. Fabr...............................................................627

--- Erik se Vibe-Hastrup's kem. Fabr................................................................627

--- Johs. se Vibe-Hastrup's kem. Fabr..............................................................627

--- Ove se Vibe-Hastrup's kem. Fabr...............................................................627

Wiboe Blanca, frue, se O. P. Wiboe.................................................................627

Wibolt Eigil Juel se C. P. Mattat's Stempelfabrik's Eftf.......................................392

Wiborg A. Chr. se Dansk Stolefabr..................................................................129

Wibroe I. C. se Bryggeriet "Thor"......................................................................74

Videriksen P. se Vesterborg Apotek.................................................................625

Wiedemann Alfr. se Horsens Belysnings Komp..................................................259

--- Kn. Johs. se J.Wiedemann..........................................................................628

Vieger K. V. se Høkernes en gros Lager, N. P. Johannesen's Eftf........................267

Wiene Chr. se Wilhelm Weincke......................................................................619

--- Kjeld se Emil Wiene...................................................................................628

Wiese Carl Kjær Schlichtkrull se C. F. Wiese....................................................629

--- Har. se E. T. Wiese & Søn..........................................................................629

Wiggers Erik Bille se Brødr. Wiggers, Svendborg...............................................629

--- Gunnar se Brødr. Wig­gers, Klampenborg.....................................................629

--- Niels se Brødr. Wiggers Klampenborg..........................................................629

Wiingaard A. frue, se Fr. Jensen......................................................................280

--- Egon se Fr. Jensen....................................................................................280

--- Kjeld se Fr. Jensen....................................................................................280

Vildberg-Hansen Kn. se Magnus Hansen..........................................................223

Wilde Kn. se Varehus Wilde A/S......................................................................629

Wildner-Christensen J. P. se J. P. Hjersing.......................................................246

Wildt K. W. se Joh. Chr. Petersen & Søn A/S....................................................480

WILHELM BAU………...........................................................................……….45

Wilhelmsen A. Engelhardt se A. Wilhelmsen.....................................................630

--- Arne se A. Wilhelmsen..............................................................................630

--- Gunnar se A. Wilhelmsen..........................................................................630

Wilkenschildt Ebba, frue, se V. T. Rubart.........................................................516

Villadsen Jens se Jens Villadsens Fabr.............................................................631

--- Johs  se Rechnitzer, Thomsen & Co.'s Eftf...................................................505

--- Viggo se Magasin du Nord.........................................................................384

Willadsen Louis se L Andersen jun. & Co...........................................................27

Willadsen Sv. se Hundested Kontantforr..........................................................263

Villaume Carl Chr. se Skagen  Apotek..............................................................549

Wille M. A. se Jacob Baden...............................................................................40

Villefrance Henry se Brødr. Villefrance.............................................................631

Villemoes Jens se Esbjerg Teglværk A/S..........................................................154

Kn. se Dampskibsselsk. Jyden A/S..................................................................115

--- Magnus se Lemvig Teglværk......................................................................367

Willer Erik se Fritsche & Co.............................................................................185

Willer-Andersen Leif Se Anders J. Andersen.......................................................24

Willer-Petersen Otto se Petersen & Albeck........................................................471

Willer-Svendsen O. se P. Willer & Co. A/S.........................................................631

Willerup A. K. se L. R. Willerup........................................................................631

--- H. K. se L. R. Willerup................................................................................631

--- T. K. se L. R. Willerup................................................................................631

--- Torben Rud. se Willerup's Boghdl............................................................... 631

WILLIAM ANDERSEN & Co…......................................................................…31

Willumsen John Gunnar se John Willumsen & Søn.............................................632

--- Karla, frue, se P. J. Wil­lumsen & Søns Bånd- og Possementfabr.....................632

Wils Viggo se Kolonial-Magasinet......................................................................328

Wilson A. P. se A. Wilson's Kobbersmedie og Metalvarefabr................................632

--- Ejnar A. J. se A. Wilson's Kobbersmedie og Metal­varefabr.............................632

Winblad Carl se Carl Winblad A/S.....................................................................632

--- Carl Axel se Carl Winblad A/S......................................................................632

Vincent Alex se Alex Vincent's Kunstforlag A/S..................................................632

Winckelrnann Chr. se G. Win­ckelrnann & Sønner...............................................632

--- G. K. se G. Winckelmann & Sønner..............................................................632

Vind-Andersen Ejnar se Hans Andersen.............................................................27

Wind Gregers se C. Malmros' Eftf.....................................................................387

Windahl Nielsen se Chr. Nielsen & Søn.............................................................427

Vindelev P. se F. Kryger & Co. A/S...................................................................338

Windeløv Edith, frue, se Her­lufsholm Darnpmølle & Brødfabr..............................241

Windeløw Erik E. se H. Windeløw A/S.............................................................. 632

Windfeld-Hansen E. se Dansk Mineraloliefabr...................................................127

--- J. H. se Windfeld-Hansen's  Bomuldsspinderi A/S..........................................633

Vinding Thorkel Johan se R. H. Vinding's kern. tekn. Fabr..................................633

--- T. J. se Lars Andersen & Søn A/S..................................................................28

Winding Holger se Ole Haslund's Hus A/S.........................................................229

--- Jørgen Steen se Mandrup Poulsen...............................................................490

--- Paul se Jacob Marstrands Bagerier..............................................................390

Vindum Hans Laurits se J. N. Vindum & Søn.....................................................633

Winge Gerda, frue, se Ran­ders Amtsavis, J. M. El­menhoff & Søn's Bogtrykkeri.......495

Winkel Louise, frue, se Vald. Jacobsen..............................................................275

Winkelhorn Tage Grandjean se Nyholm & Frederiksen A/S.................................447

Winslaw E. P. E. J. se Chr. Hee's Eftf................................................................234

Winstrøm Th. se H. Winstrøm..........................................................................634

Wintermark Erik se Kbhvns Møllestensfabr. og Mølle­byggeri, Ferd. Jensens

     Enke N. Nielsen & Co..................................................................................345

Vinther Anker se N. Chr. Støttrup's Eftf.............................................................578

--- P. K. se Vinderup Mølle................................................................................633

Winther A. K. frøken, se Kofoeds Eftf................................................................326

--- Alf. se Ringsted Folketidende.......................................................................510

--- B. M. frue, se W. Manniche's Eftf..................................................................388

--- Chr. se Frihavnens Kaffe-Komp....................................................................183

Winther F.: BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER…...........................................….38

--- F. C. se Winther & Andersen A/S.................................................................634

--- Frits se Osear Winther................................................................................635

--- Gustav se W. Manniche's Eftf......................................................................388

Winther J. H. R……………......................................................…………………………………80

--- Jens se Manufaktur. Union..........................................................................388

--- K. H. se Hans Winther's Læderhdl................................................................634

Winther M. F. O.: BAADH & WINTHER´s EFTERFØLGER…...................................…38

--- Poul se H. Blichfeldt, Flensborg Lager A/S......................................................59

--- Jensen H. V. M. se RosKilde Vognfabr..........................................................514

Wirenfeldt A. se P. Bjørn­bak's Konvolutfabr........................................................58

Wisborg Han's se Chicago, T. M. Skytte & Co......................................................89

Wismann J. E.: H. CHR. BAKKE´s BOGHANDEL................................................….41

Vissing Poul se Det Kongelige octr. alm. Brandassurance-Comp..........................328

Wissing E. se Christian J. Wissing.....................................................................635

--- J. M. se Christian J. Wissing........................................................................635

Visting Peter se Th. & O. Brøchner....................................................................76

Wistisen Karen se Otto Wi­stisen......................................................................635

Wistoft Knud se Jydsk Brandforsikringsforen. for Løsøre og Bygn.......................299

--- Søren se Søren Wistoft & Co.'s Fabr............................................................635

Withen Walter se Fa. Chr. N. Withen................................................................635

Wittenborg Erik se Witten­borgs Automatfabr....................................................635

--- Georg se Wittenborg's Automatfabr............................................................635

Wittenkamp H. se H. P. Wittenkamp & Søn......................................................636

--- Henrik se H. P. Witten­kamp & Søn.............................................................636

Wittig A. B. se Maskinfabr. Rannie A/S............................................................391

Wittrup E. se Kreditforen. af jydske Landejendomsbesiddere............................333

Witzansliy Mich. se Kruckow-Waldorff A/S.......................................................337

Witzke Ingolf se Forsikrings-Akts. "Skandinavia"..............................................550

Wiuff H. se Toftlund og Omegns Sparekasse....................................................604

Wium A. se Dansk Dental Depot.....................................................................122

--- Frits se Fritz Meyer...................................................................................398

Wivel Carl-Eilert se Parfumerie Breining............................................................69

--- Per se Parfumerie Breining..........................................................................69

--- Sv. se Parfumerie Breining..........................................................................69

Voetmann Chr. se J. J. Voetmann...................................................................636

--- Marie, frue, se J. J. Voetmann...................................................................636

Vogel Ove se Christopher Vogel.....................................................................636

Vogelius Aa. se Frederikshavn's Avis...............................................................180

Vognsen C. I. se Edv. Ringe...........................................................................509

Wohlert Alfr. se Kjærs Mølles Udsalg...............................................................317

--- J. se Henriques & Løven­green's Trikotagefabr.............................................241

Voigt C. F. se H. J. Wehle...............................................................................618

Voigt-Petersen H. se Chr. Chri­stensen & Co.'s Eftf..............................................91

--- H. H. se Carl & Martin Larsen.....................................................................357

Woldsen J. F. se C. Mayland A/S.....................................................................394

Wolf Halfdan se Thorvald E. V. Holm...............................................................254

     og Louis Wolf............................................................................................637

Wolf-Jürgensen J. C. se Henningsen & Wolf-Jürgensen.....................................239

Wolff Franz se H. P. Wolff..............................................................................637

--- H. se Lucas & Schaltz A/S.........................................................................374

--- Kn. se Brødr. Wolff...................................................................................637

--- Kn. se Schlichtkrull & Uttental A/S.............................................................528

--- Sv. se Brødr. Wolff....................................................................................637

Wolhardt J. J. L. se Paasch & Larsen, Petersen A/S...........................................464

--- Kaj se Fogs Jernhdl...................................................................................164

Volkert Erik se Brødr. Volkert's Fabr................................................................638  

Wollny Hugo se Geerts Forlag.........................................................................196

Volsing Holger Rasmussen se Riis & Dreyer A/S................................................508

Vonsild Wm.se Chr. Rasmussen's Enke's Eftf....................................................500  

Vorbeek Jørgen se Brødr. Vorbeck A/S.............................................................638

--- Rud. se Brødr. Vorbeck A/S........................................................................638

Worm Børge se G. Worm & Søn......................................................................639

--- Chr. Aug. se Anthony Worm.......................................................................639

--- Erik se Anthony Worm...............................................................................639

--- Georg se G. Worm & Søn...........................................................................639

Worning Aa. se Worning & Petersen A/S..........................................................639

Worsøe S. O. se Th. Gimbel & Co. A/S..............................................................197

Voss Elix se Vagn Munck & Elix Voss................................................................409

--- H. se Nørrebros Messe...............................................................................450

Vossen A. C. J. van se Da­nish-American Gulf Oil Comp.....................................118

Vossebein E. se Vesterbros Møbelmesse..........................................................625

Wowern Johs. v. se Alfred Benzon A/S..............................................................50

Wraa C., frøken, se C. Wraa. Østerbros Fjerrenseri..........................................640

Wroblewski Paul D. se Otto B. Wroblewski.......................................................641

Wulff Carl se P. Wulff A/S...............................................................................641

--- E. frue, se P. W. Vulff................................................................................642

--- H. se Ærøskøbing Trælastforr.....................................................................644

--- Hans se P. Wulff A/S..................................................................................641

--- Karl Joh. se Vilhelm Wulff..........................................................................642

--- M. Laursen se A. Laursen Wulff..................................................................641

--- P. V. se Reymann & Løvengreen.................................................................507

--- Viggo se J. L. Wulff ...................................................................................641

Wulff-Jørgensen F. se Daells Varehus A/S........................................................110

Würtz P. H. se Grand Hotel.............................................................................202

Wæde H. R. se Th. Huld & Søn........................................................................262

Værum Gunnar se Wærum & Co......................................................................642

--- J. se Vognfabr. Scandia A/S........................................................................636

Vøgg Th. se Hans Lundby................................................................................377

Vøhtz Sof. Wilh. se Wilhelm Helstrup's Vinforretn..............................................238

Vørup Chr. se M. C. Hansen Vørup...................................................................642 

 

     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø 

Tilbage