Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 194
Fæll - Gade

 

Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­ger er dannet i 1896 ved en sammenslutning af den sjællandske og den jydske fællesfor­ening. F.D.B.'s opgave er at virke som ind­købs- og produktions-central for de ca. 1900 brugsforeninger i by og på land, der ved fast medlemsskab ejer og - gennem en fællesre­præsentation - også leder fællesforeningens virksomheder.

De ca. 1900 brugsforeninger, der danner F.D.B., er inddelt i 27 kredse, som hver væl­ger en repræsentant til F.D.B.'s repræsentant­skab. Dette vælger bestyrelsens 7 medlemmer, der bl. a. ansætter de faguddannede ledere i F.D.B.'s forskellige afdelinger og tager stilling til alle administrative spørgsmål af betydning.

Den årlige generalforsamling, hvortil hver brugsforening virker med een stemme, er F.D.B.'s højeste myndighed.

Bestyrelsens formand: gårdejer N. C. Poul­sen, Kauslunde. Repræsentantskabets formand: højskoleforstander, civilingeniør J. Th. Arn­fred, Askov, Generalsekretær: L. Fabricius. Førstedirektør: Frederik Nielsen. Direktør:

Ebbe Groes.

Adresse: Njalsgade 15, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fælles-Tømmerlageret A/S.

Grundl. d. 18. sept. 1865 som et interessentskab mellem køb­mændene P. Axelsen (f. 1837, d. 1917), N. Baadsgaard (f. 1833, d. 1897), konsul A. H. Schade og A. B. Wøller. Omdannet til aktie­selskab i 1898. Direktør (siden 1936): Aage Skov (f. 1901).

Adresse: Vennersgade, Nykøbing M.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Ferd. Færch & Co., tømrerfirma og maskin­snedkeri.

Grundl. d. 25. april 1892 af Ferdi­nand Færch (f. 1865, d. 1929). I 1924 optoges J. Kofoed Hansen (f. 1885) som medindehaver; denne overtog i 1929 firmaet som eneinde­haver.

Adresse: Strandvej 13, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

K. Færch's Eftf., møbelforretning.

Grundl. i 1904 af K. Færch (d. 1948). Indehaver (siden 1947): Niels Viggo Thomsen (f. 1894).

Adresse: Nørregade 14, Brønderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

R. Færch A/S, cigar- og tobaksfabrik.

Grundl. d. 23. juli 1869 af Rasmus Færch (f. 1844, d. 1911) og i 1900 overtaget af hans søn, Søren Færch (f. 28. dec. 1870); denne optog i 1924 sønnen Ernst Færch (f. 13. juli 1897) og i 1926 sønnen, Erik Færch (f. 11. nov. 1899, d. 12. maj 1949), i firmaet som medindehavere.

I 1949 overgik firmaet til et aktieselskab med en aktiekapital på 2 ½ mill. kr., med ovennævnte Søren Færch som bestyrelsens formand; bestyrelsen består iøvrigt af fru Gerda Færch (Erik Færchs enke) og oven­nævnte Ernst Færch, der er selskabets adm. direktør.

Adresse: Holstebro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Chr. Færdig & Søn, blikkenslager- og kobber­smedeforretning.

Grundl. i 1840 af H. P. Fær­dig (f. 1816, d. 1905), efter denne overtaget af

Gade sønnen, H. Chr. Verdich (f. 1844, d. 1929), i 1921 overtaget af dennes søn, Jørgen Verdich (f. 1884).

Adresse: Bispegade 1, Haderslev.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Færgegaarden i Faaborg.

Grundl. i 1856 af frøknerne S. og A. Hansen. Fra 1900-08 "Kerns Hotel". Indehaver (siden 1949): Chr. Chs. Schmidt (f. 1881).

Adresse: Chr. IX's Vej 31, Faaborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Hotel Færgegaarden, Juelsminde,

bygget i 1813 af Niels Juel Reedtz, daværende ejer af Pals­gaard. Nuværende ejer: godsejerinde fru Elisa­beth Falbe-Hansen. Direktør: A. Basse (f. 1913).

Adresse: Juelsminde.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Martin Fæster ved Laurs Christensen Fæster, trikotageforretning.

Grundl. d. 1. nov. 1888 af Martin Christensen Fæster f. 1859, d. 1929). Den 1. nov. 1929' overtaget af Laurs Christen­sen Fæster f. 1897).

Adresse: Adelgade 29, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Førsterling's Eftf. ved C. Hardenørn, slagter­forretning.

Grundl. i april 1909 af Wentzel Førsterling (f. 1877). Indehaver (siden 1936):

C. Hardenørn (f. 1883).

Adresse: Frederiksborgvej 4, Kbhvn. NV.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Alfred Gad's Eftf., repræsentationer i jern og stål, rør og sanitet, metaller m. m. Grundl. i 1906 af Alfred Gad (d. 1950) og efter dennes død overtaget af grosserer K. D. Berggren.

Adresse: Skt. Annæ Plads 3, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

G. E. C. GAD

Boghandlerfirma. Bogladen grundlagdes 31. Okt. 1855 af Gottlieb Ernst Clausen Gad (f. 1830, d. 1906), og efterhånden oparbejededes også en Forlags-Virksomhed, hovedsagelig omfattende Udgivelsen af videnskabelige og andre faglige Skrifter. I 1893 erhvervedes Forlagsbureuet i Kjøbenhavn, son tidligere ejedes af O. H. Delbanco, G. E. C. Gad, F. Hegel & Søn og C. C. Lose. Som Deltagere i Firmaet indtrådte i 1897 Grundlæggerens Sønner, Firmaets nuværende Indehavere, Oscar Gad (f. 1869) og Frederik Gad (f. 1871)

Adresse: Vimmelskaftet 32, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

G. E. C. Gad, boghandel og forlag.

Grundl. d. 31. okt. 1855 af Gottlieb Ernst Claus en Gad (f. 1830, d. 1906). Nuværende indehaver: søn­nen, Frederik Gad (f. 1871) (medindehaver 1897, eneindeh. 1920).

Adresse: Vimmelskaftet 32, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Lorents Gad's Bog- og Papirhandel,

Denne forretning er grundl. d. 2. august 1903 af Lo­rents Gad (f. 28. no­vember 1874, d. 4. sep­tember 1950). I 1940 indtrådte sønnen, Hen­ning Gad (f. 28. juli 1910) i firmaet som medindehaver. Den 4. marts 1950 overtog han det som eneindehaver.

 

Lorents Gad

 

Adresse: Valby Langgade 44 A, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Gade & Co., isenkramforretning en gros.

Grundl. i 1911 af A. Gade og A. S. Bækhøj som aktieselskab. Indehaver (siden 30. dec. 1936): A. C. F. Schytter (f. 1885) (medinde­haver 1919).

Adresse: Linnésgade 22, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage