Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 150
Enge - Engh
 
 

Otto Engelhardt, blikkenslagerforretning.

Grundl. i 1898 af W. H. Møller. Indehaver (siden 1932): Otto Engelhardt.

Adresse: Nørregade 7, Frederiksværk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engell & Co., købmands- og agenturforretning.

Grundl. i 1899 af købmand Dam. Nuværende indehaver: Niels Engell (f. 1909) (siden 1942).

Adresse: Almegade 26, Rønne.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fred. Engell, herreekviperingsforretning og skrædderi.

Grundl. d. 7. april 1891 af Frede­rik Engell (f. 1862). Indehaver (siden 1923):

Gustav Marius Engell (f. 1890).

Adresse: Nørregade 7, Køge.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsen & Schrøder, bog- og papirhandler­firma.

Grundl. d. 5. april 1864 af H. C. Engel­sen (f. 1844, d. 1914) og C. F. SchrØder (f. 1834, d. 1890).

Nuværende Indehavere: H. C. Engelsen (f. 1898) og G. C. Engelsen (f.1905).

Adresse: Frederiksberggade 15, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings-Magasin ved Edith Friis.

Grundl. d. 29. okt. 1902 af købmand Peter Friis (f. 1878, d. 1945); efter grundlæggerens død videreføres forretningen af hans enke, fru Edith Friis, med sønnen, Tage Friis (f. 1911), som forretningsfører. Forretningen, der er blandt de største i denne branche i Jylland, har siden år 1911 haft en filial i Randers:

Engelsk Herre Magasin, med adresse Middel­gade 5, Randers.

Adresse: Østergade 1, Århus.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings Magasin ved Videbæk Jensen.

Grundl. i 1897 af Malthe Sødring. I 1916 overtaget af Mads Videbæk Jensen (f. 1887).

Adresse: Gravensgade 3, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings-Magasin i Frederiks­havn.

Grundl. d. 6. april 1911 af O. E. P. Bon­nesen (f. 1881, d. 1941). Nuværende indeha­vere: fru A. Bonnesen (f. 1891) og Sv. Bonne­sen (f. 1918).

Adresse: Havnegade 3, Frederikshavn.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings Magasin i Hobro, Schø­ning Rosenvinge.

Grundl. i 1826 af Søren Uh­renholdt (f. 1798, d. 1844). Indehaver (siden 1935): Schøning Rosenvinge (f.1906).

Adresse: Adelgade 17, Hobro.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings Magasin ved Marius Nielsen.

Grundl. i 1911 af C. Sørensen. Inde­haver (siden 1927): Marius Nielsen (f. 1901).

Adresse: Algade 26, Holbæk.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædningsmagasin. Det gule Hus ved Chr. Walther.

Grundl. d. 6. sept. 1906 af Anker Christensen; d. 22. juni 1918 overtaget af Chr. Walther (f. 1888).

Adresse: Søndergade 6-8, Horsens.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings Magasin ved Holger Kel­strup.

Grundl. i 1904 af Holger Kelstrup (f. 1878), som stadig er indehaver af forretnin­gen.

Adresse: 0stergade 26, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædningsmagasin i Nyborg.

Grundl. d. 23. april 1909 af Georg Nielsen (f. 1884), der fremdeles er indehaver af forretningen.

Adresse: Hjørnet af Kongegade og Kors­gade, Nyborg

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædningsmagasin ved N. F. Rodi­an.

Grundl. i 1910 af Ejner Thomsen. Nuvæ­rende indehaver: N. F. Rodian (f. 1887).

Adresse: Algade 15, Nykøbing S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings Magasin i Næstved.

Grundl. i 1903 af Laust Lauridsen; i 1910 overtaget af Vald. Bruun; i 1945 af E. Foge­mann Rasmussen (f. 1908).

Adresse: Jernbanegade 2, Næstved.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædningsmagasin ved Chr. W. Jensen.

Grundl. d. 15. okt. 1907 af J. Chr. Langberg (d. 1912). Efter hans død overtaget af Chr. W. Jensen (f. 1883).

Adresse: Vestergade 8, Silkeborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Beklædnings Magasin i Skive.

Grundl. d. 30. okt. 1905 af H. J. Andersen; i 1936 over­taget af sønnen, Erik Andersen (f. 1909).

Adresse: Øster Torv 8, Skive.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik A/S.

Grundl. d. 18.jan. 1900. Selskabets første direktør: Laurits Marinus Mads Christian Stau (d. 1935). Nuvæ­rende direktion: Sigfred Christian Stau og Hans Beck.

Bestyrelsens formand: højesteretssagfører H. Bech-Bruun.

Aktiekapitalen udgør 1 mill. kr.

Firmaet er grundlagt på Vesterbrogade 89; i 1912 flyttedes til egen ejendom på den nuvæ­rende adresse.

Adresse: Heimdalsgade 35-37, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Engelsk Forniklings- & Forchromningsanstalt, Espensen & Co.

Grundl. i 1900 af Vald. Espen­sen (f. 1873), der stadig er indehaver af fir­maet.

Adresse: Brønshøj Kirkevej 27, Kbhvn. Brønshøj.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fred. Engelund, købmandsforretning.

Grundl. d. 9. maj 1891 af Fred. Engelund (f. 1865, d. 1942). Den 1. maj 1936 overtoges firmaets af sønnen, Fred. Engelund (f. 1898).

Adresse: Sønderbrogade 25, Vejle.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

M. Engesgaard, vinhandel en gros.

Grundl. d. 14. april 1897 af Mads Engesgaard (f. 1871, d. 1945). I 1928 optoges dennes søn, Harald En­gesgaard (f. 1901, d. 1944) som medindehaver. Efter dennes død optoges nevøen, Aage Enges­gaard (f. 1921), som medindehaver. Siden grundlæggerens død har denne og Carl Erik­sen (f. 1906) været firmaets indehavere.

Adresse: Ny torv 7, Aalborg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

CARL ENGHOLM

Skibsinventarforretning, er grundlagt 1841 af J. P. Engholm (f. 1797, d. 1882); i 1872 optog han sin Søn, Carl Engholm (f. 1841) som Kompagnon, og denne var Eneindehaver fra Faderens Død, til han i 1907 overdrog Virksomheden til sin Søn, Carl Engholm (f. 1873) under Firma Carl Engholm. En i 1873 tilkommende Branche med Murmatrialer føres videre af Carl Engholm, Senior., under det gamle Firmanavn, J. P. Engholm.

Adresse: Strandgade 23, København

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

fh. Carl Engholm v. Ernst Møller, skibsinven­tarieforretning. Grundl. i 1841 af J. P. Eng­holm (f. 1797, d. 1882); i 1872 optog han sin søn, Carl Engholm (f. 1841), som kompagnon og denne var eneindehaver fra faderens død,

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage