Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                                Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 125
 

Dansk Galoche- og Gummifabrik A/S- Codan

 

 

 

 

Dansk Galoche- og Gummifabrik A/S- Codan er en fortsættelse af Dansk Afvulkanise­ rings A/S, grundl. 1903 af Al­bert Theilgaard (f. 1877, d. 1936) til udnyttelse af et patent på regenera­tion af affaldsgummi, udtaget af Albert Theil­gaard, der var direktør for selskabet.

 

 

Nørre Farimagsgade nr. 3 - 5

 

I 1905 hævedes aktieselskabet og Alb. Theilgaard overtog virksomheden for egen regning. Han drev den alene indtil 1908, hvor den påny om­dannedes til aktieselskab samtidig med at fa­briksanlæget flyttedes fra sin hidtidige beliggenhed på

Ma­riendalsvej på Frederiksberg til sin nuværende beliggenhed ved Køge. Alb. Theilgaard var direktør for det nye selskab.

I 1925 stiftede en kreds af in­dustrifolk det nuværende ak­tieselskab til overtagelse af de eksisterende fabriksanlæg og samtidig påbegyndtes fabrika­tion af "Codan" gummifodtøj og cykeldæk. Fabrikationen er senere udvidet til også at omfatte badeartikler m. m. og alle arter teknisk gummi, bl.a. gulvbelægninger.

Selskabets første bestyrelse bestod af direktør Percy H. Ipsen (f. 1880), civilingeniør, dr. techn. Paul Bergsøe (f.1872), telefon direktør Fr. Johannsen (f. 1855, d. 1934), civilingeniør Einar Jørgensen (f. 1870, d. 1936), generalkonsul Franz Norstrand (f. 1876, d. 1948), grosserer Stanley Burmeister (f. 1887) og generalkonsul Harald de Coninck Smith (f. 1886).

 

Harald de Coninck Smidt

 

Selskabets adm. direktør blev H. P. Prior (f. 1866, d. 1936) med

grundlæggerens søn­ner, Gustav Theilgaard (f. 1902) og Wigo Theil­gaard (f. 1906), som hhv. teknisk leder og salgschef.

I 1930 til­trådte generalkonsul Harald de Coninck Smith (f. 1886) som administrerende direktør.     

Den nuværende direktion består af ovennævnte H. de Coninck Smith, adm. direktør, G. Theilgaard og W. Theilgaard.

Bestyrelsen består nu af den adm. direktør, generalkonsul H. de Coninck Smith, dr. techn. Paul Bergsøe, højesteretssagfører Frits Bülow (f. 1872), formand, professor Carl Faurholt (f. 1890), direktør E. Bendixsen (f. 1882) og høje­steretssagfører H. Bech-Bruun (f. 1901).

Aktiekapitalen var ved stiftelsen i 1925 på 1 mill. kr., men udvidedes i 1939 til 2 mill. og i 1950 til det nuværende beløb, 4 mill. kr.

Siden selskabets stiftelse i 1925 er arbejder­staben udvidet fra 150 til idag at beskæftige

 

 

 

1400 arbejdere; fabriksanlæget i Køge spæn­der idag over et areal på 26 td. land.

Adresse: Nørre Farimagsgade 3-5, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage