Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 126
Dans - DAns
 

Dansk Kaffekompagni i Slagelse A/S.

Grundl. i 1903 af konsul Chr. Eff, Kolding (f. 1868). Omdannet til aktieselskab i 1931. Direktør (si­den 1931): C. P. M. Hansen (f. 1879).

Adresse: Søndre Stationsvej 25, Slagelse.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Kafferisteri A/S.

Grundl. i 1898 af kon­sul Chr. Eff (f. 1868) og konsul Aug. Christgau, Odense, som et interessentskab. I 1908 omdan­net til et aktieselskab. Direktør (siden 1933):

A. C. Ammentorp (f. 1888).

Adresse: Munkegade 1 B, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Karton-Fabrik.

Grundl. i 1873 som stentrykkeri af Anton Valdemar Darré (L 1843, d. 1912). Nuværende indehaver: Sven Bech-Bruun (f. 1906).

Adresse: Nørre Voldgade 21 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Kautionsforsikrings- Aktieselskab.

Stif­tet d. 18. jan. 1895 på initiativ af generalkon­sul W. M. van Haarst (f. 1857, d. 1908), der var selskabets første direktør. Nuværende di­rektion: Johs. Valeur (f. 1889) (siden 1919) og Poul Hertzum (f. 1903) (siden 1939).

Adresse: Gammeltorv 14, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Kinematograf Fabrik A/S, fabrik for filmforevisningsapparater.

Grundl. i 1906. Nu­værende direktør: H. C. Kragh-Heidemann (f. 1876), der tillige er formand for bestyrelsen.

Adresse: Viktoriagade 6 A, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Kjole Klædehus, Anthon Christensen A/S.

Grundl. i 1906 af Nicolai Sand, der drev firmaet som eneindehaver indtil det i 1921 om­dannedes til aktieselskab. Dettes stiftere var nævnte Nicolai Sand, Marius Christensen (f. 1857, d. 1928) og Anthon Christensen (f. 1883), der tillige udgjorde bestyrelse og direktion.

Den nuværende bestyrelse består af lands­retssagfører Axel Bay (f. 1915), der er for­mand, nævnte Anthon Christensen, der er sel­skabets direktør, samt disponent Aage R. Chri­stensen (f. 1913).

Adresse: Falkoner Alle 86, Kbhvn. F.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Kommissionsforretning ved K. H. Sil­ving og A. Silving-Petersen, korn- og foder­stofforretning.

Grundl. i 1896 af H. Andersen (f. 1859, d. 1936). Indehavere (siden 1945): Kai Harry Silving (f. 1901) og Arne Silving-Peter­sen (f. 1909).

Adresse: Peder Skrams Gade 24, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Kontrolbogfabrik A/S.

Grundl. i 1872 af K. Bønnelycke. Overgået til aktieselskab i 1937. Nuværende adm. direktør: Poul Hoppe (f. 1911).

Adresse: Rosengade, Odder.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Kortforsyning, bogtrykkeri.

Grundl. i 1906 af J. Knudsen (f. 1857, d. 1925). Indeha­ver (siden 1929): nevøen S. Knudsen (f. 1884).

Adresse: Vesterbrogade 29, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

DET DANSKE KULKOMPAGNI, A/S

Se Suhr & Søn.

 

Dansk Kunst-Møllestens Fabrik, Laurids Jep­sen.

Grundl. d. 2. nov. 1899 af Laurids Jepsen (d. 1908). I 1910 overtaget af sønnen, Jens Jep­sen (d. 1943) og i 1943 af dennes enke, fru An­na Jepsen (f. 1878).

Adresse: Strandmøllevej 8, Kolding.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Køleteknik.

Grundl. d. 1. jan. 1907 af Emil Borkfelt (f. 1885), der fremdeles er in­dehaver af firmaet.

Adresse: Borgergade 50, Esbjerg.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Lakfernisfabrik ved V. Weihe. Stiftet d. 3. aug. 1900 af kaptajn, fabrikant L. Weihe (f. 17. marts 1849, d. 29. marts 1913). L. Weihe

 

    

L. Weihe              Vald. Weihe

 

indtrådte som ung officer omkring 1875 i sin fætters "H. Danchel's Voksdugsfabrik og Gar­verier" som fabriksbestyrer og fik her en grun­dig og alsidig uddannelse i fabrikation af lak­ker og lakfarver og deres anvendelse. Denne fabrik var beliggende hvor nu Westend ligger. L. Weihe blev i denne virksomhed til omkring 1897, da han overgik som fabriksleder til "van der aa Kyhle's Farve- & Lakfabrik" i Valby, indtil denne i 1900 overgik til firmaet A. Stel­ling. Derefter grundlagde han "Dansk Lakfer­nisfabrik" på Gammel Køge Landevej, den­gang langt ude på landet og kun omgivet af marker og gårde. Grundlæggeren ejede denne virksomhed til sin død i 1913.

I 1905 knyttedes hans søn, Valdemar Weihe (f. 25. jan. 1885), til firmaet som assistent, i 1912 blev han prokurist, i 1913 efter faderens død leder af fabriken, og i 1919 overtog han virksomheden som eneste ansvarlige indehaver.

Fabriken, som i de forløbne år er udvidet og moderniseret med de nyeste maskiner og lak­kogekedler m. m., overtog i 1914 lak- og farve­fabriken "Meier & Hansens Eftf.", Strandlods­vej på Amager, fra fabrikant P. Empacher, og indlagde i 1915 denne virksomhed under Dansk Lakfernisfabrik.

Firmaet har i de senere år oparbejdet en betydelig omsætning af "Wilton-Celluloselak­ker", ligesom firmaets" Wilton- Yachtlakker" er kendte over hele landet.

Fabrikant V. Weihe har i årenes løb beklædt adskillige tillidshverv indenfor branchen og var således fra 1935 til 1948 formand for bran­cheforeningen for Lak- og Farveindustri, fra 1948 æresformand; fabrikant V. Weihe har fra 1948 været medlem af Industriraadet.

Adresse: Gammel Køge Landevej 73, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Legetøjsfabrik A/S.

Grundl. d. 4. okt. 1905 af grosserer Otto Larsen (f. 1875, d. 1931) under Navnet Dansk Legetøj ved Otto Larsen. Firmaet blev omdannet til et aktieselskab i 1909 under navnet A/S Dansk Legetøj med

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage