Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse

 1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
Forrige side                                                                                                               Næste side
 
Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder.
Side 127
Dans - Dans
 

Otto Larsen som direktør.

I 1916 blev virksom­heden overtaget af det nuværende aktieselskab, for hvilket Otto Larsen også var direktør. Ef­ter dennes død tiltrådte sønnen, Richard Man­demark (f. 1902), som direktør.

Bestyrelsen består af fru Ellen Vestervig, landsretssagfører F. Buchwald og ovennævnte direktør R. Mandemark.

Selskabet har til formål at drive salg af det i danske fængsler, arresthuse og arbejdsanstal­ter tilvirkede legetøj samt fabrikation og han­del. Selskabet har overtaget den A/S Dansk Legetøj tilhørende eneret til at forhandle lege­tøj i henhold til de med Vestre Fængsel i Kø­benhavn og Øvrige lignende anstalter indgåede kontrakter.

Aktiekapitalen udgør 250.000 kr.

Adresse: Vigerslev Alle 160, Kbhvn. Valby.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Læder- og Skotøjsindustri A/S.

Stiftet 26. okt. 1918. Det overtog følgende virksomhe­der: Victor Larssons Garveri og Læderfabrik i Rudkøbing, grundl. d. 17. okt. 1868, Brdr. Nielsens Skotøjsfabrik i Kbhvn., grundl. i 1908, Th. Lists Skotøjsfabrik i Kbhvn., grundl. i 1909, Otto Jørgensen & Co.'s en gros forret­ning og skotøjsfabrik, grundl. i 1914. I 1926 overtoges A/S Carl 1. Christensen & Co.'s Sko­tøjsfabrik, stiftet i 1899. Direktør (siden 1926): Bjarke Kristensen (f. 1892).

Adresse: Heimdalsgade 14-16, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Fabrikken Dansk Maskinpakning A/S.

Grundl. i 1911 som aktieselskab med vedtægter af 19. april. Nuværende direktør: L. C. O. Nørgaard (f. 1890).

Adresse: Amaliegade 41, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Mineraloliefabrik A/S.

Grundl. d. 24. april 1894 i Århus.

I 1905 flyttedes virksom­heden til København. Overtaget af det nuvæ­rende aktieselskab d. 15. april 1929. Aktieka­pital: ½ mill. kr.

Virksomheden beskæftiger sig med destilla­tion og raffinering af mineralske smøreolier og smøremidler af enhver art. - Selskabet har importtankanlæg på Prøvestenen, København.

Bestyrelsen består af civilingeniør E. Wind­feld-Hansen (f. 1897), der er aktieselskabets direktør siden dets stiftelse i 1929, direktør Finn Lorentzen (f. 1897), der er formand, ci­vilingeniør Haldor Nørgaard (f. 1898) og fru Astrid Smidth (f. 1898).

Adresse: Lyneborggade 9, Kbhvn. S.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Møbelfabrik ved K. Sperling-Iversen.

Grundl. i 1892 af A. Sperling (f. 1860, d. 1947). Siden hans død videreført af K Sperling-Iver­sen (f. 1923).

Adresse: Guldbergsgade 10, Kbhvn. N.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Normal-Tid A/S, udlejning og salg af elektriske ure.

Grundl. d. 15. aug. 1898. Sel­skabets stiftere og første bestyrelse var gros­serer Poul Chr. Holm og ingeniør Theodor Aug. Schäffer. Selskabet lededes af ingeniør Otto Wolff til 1928, da civilingeniør Viggo Børs­holt (f. 7. marts 1892, d. 28. maj 1944) overtog ledelsen. Efter dennes død har hans enke, fru Ida Børsholt, og direktør J. Sørensen (f. 22. juli 1886) administreret selskabet.

Adresse: Vestergade 10 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Oleomargarinfabrik, se C. E. Bast's Efterfølgere's Talgsmelteri A/S.

 

DANSKE OLIEMØLLER OG SÆBEFABRIKKER, A/S

Angående de under Selskabet hørende Virksomheder henvisis til Artiklerne: Carl Petersen´s Fabrikker (i København.) Odense Oliemølle (i Odense) og C. Loehr´s Fabrikker (i Fredericia).

Kilde: Krak: Danmarks ældste forretninger (1910)

 

Dansk Oplysnings- og Incassobureau A/S.

Grundl. i 1899 under navnet A/S Danske Sag­føreres Oplysnings- og Incassobureau af over­retssagfører Holger Jensen (f. 1. juli 1868, d. 6. aug. 1926). Firmanavnet ændredes d. 29. dec. 1934 til A/S Dansk Oplysnings- og Incasso­bureau.

Direktør: J. Petersen (f. 21. sept. 1893).

Adresse: Gothersgade 160, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Oste-Eksport, Nielsen & Bro ved Peter Bro.

Grundl. d. 11. febr. 1909 af H. K Nielsen (f. 1883) og Peter Bro (f. 1888). Sidstnævnte er siden 1927 eneindehaver.

Adresse: Østergade 48, Odense.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Paramenthandel.

Grundl. i 1895 og be­gyndte sin virksomhed i "Bethesda". I 1908 flyttedes forretningen til K.F.U.M.'s bygning i Gothersgade. Selvejende institution, hvis over­skud kommer kirkesagen til gode.

Forretningen omfatter forhandling af kirke­effekter, alterstager, alterkalke, messehagler, præstekjoler, præstekraver m. m. Nuværende bestyrelse: Rigmor Krarup, Kate Hvidberg, Dagmar Friis-Hansen og Karen Kølle. Virk­somhedens leder er frk. M. Paulsen.

Adresse: Gothersgade 115 A, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Paraply-Fabrik ved Jonassen.

Grundl. d. 1. dec. 1900 af C. 1. O. Jonassen (f. 1864, d. 1940). Efter grundlæggerens død i 1940 har sønnen, Erik V. Jonassen (f. 1900), været inde­haver af forretningen; broderen, Aage Oscar Jonassen (f. 1909), er prokurist i firmaet.

Adresse: Bredgade 34 E, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Patent Kontor A/S.

Grundl. d. 1. jan. 1898 af premierløjtnant, senere oberst A. J. T. Carlsen og premierløjtnant A. P. T. Poulsen. Den 16. marts 1900 omdannet til aktieselskab. Nuværende bestyrelse: civilingeniør H. Tillisch, landsretssagfører Bent Carlsen og frk. l. Engelhardt- Madsen.

Adresse: Ny Vestergade 19, Kbhvn. V.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Phyds- og Møbelstof- Fabrik i Kastrup, se C. Olesen A/S.

 

Dansk Rammefabrik ved Hybler Steen Ørsted.

Grundl. d. 3. marts 1898 af V. Christiansen (f. 1871), der i 1946 overdrog forretningen til den nuværende indehaver, Hybler Steen Ørsted (f. 13. sept. 1912).

Adresse: Klosterstræde 18, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Rejsebureau A/S.

Grundl. i 1900. Nu­værende direktør: T. Pedersen (f. 1897).

Adresse: Østergade 3, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Dansk Sandblæseri ved Olaf C. Madsen's Eftf., se Olaf C. Madsen's Eftf., glarmester- og for­gylderforretning.

 

Dansk Selefabrik, Jens Sand, fabrik og systue for seler, sokkeholdere, ærmeholdere samt herre- og drengebælter.

Grundl. d. 1. juni 1898 af Ole Sand (f. 1870, d. 1900). I 1900 overtaget af broderen, Jens Sand (d. 1937) og i 1937 af dennes søn, Poul Sand (f. 1903).

Adresse: Badstuestræde 18, Kbhvn. K

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Forrige side                                                                                                                Næste side

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 

1 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Tilbage