Hjem Tilbageblik Kriminalitet i Danmark igennem tiden Bogliste Opskrifter

Erhvervsdrivende, deres ansatte og andre personligheder

Artikler og Nyheder Links Kommer senere Lokalhistorie Erindringer Diverse


Tilbage til oversigten


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

 
PERSON REGISTER

 

Dette Personregister er ikke fuldstændig,

og Jeg arbejder på at få lavet en ny.

 

 

I. A. BERENDT & Co………………..............................................................….50

Ibsen jun. Even se W. Lang-reuter's Eftf. A/S...................................................356

--- Olga, frue, se Carl Ibsen...........................................................................269

--- R. Kaas se Vognfabrikken Scandia A/S........................................................636

Iisager Harald se A. Iisager & Søn..................................................................269

Ilbo Karen Ingeborg frue se G. Lundholm.........................................................377

Illum Else, frue, se A. C. Illum A/S..................................................................269

--- Svend se A. C. Illum A/S...........................................................................269

--- Thor se Jensen & Møller A/S......................................................................276

Ingemann T. O. se Kjær & Sommerfeldt...........................................................316

Ingholt Poul se Den Danske Landmandsbank....................................................132

Ingstrup Th. M. se Skive Tømerhandel A/S.......................................................553

Ingwersen C. B. se Adam's Transport Co. A/S.....................................................17

Ingvorsen H. Kalligrafen .................................................................................310

Ipsen Carl se Janus Ipsen's Eftf. .....................................................................270

Ipsen Fr. Kr. se Holger Ipsen & Co...................................................................270

--- Holger H. L. se Holger Ipsen & Co................................................................270

--- Kai S. se Carl Ipsen's Ligkistemagasin.........................................................270

--- Kristian se Chr. Dam's Eftf..........................................................................112

--- M. P. se Aakirkeby og Omegns Sparekasse......................................................2

Irgens-Hansen O. se Svend­borg Eddikefabriker ................................................581

Isberg Kamma, frue, se Arnold Mouritzen, Vaskeriet "Milforth"...........................408

Israelsen Alfred se Helsinge Mølle....................................................................238

--- Svend se P. Israelsen.................................................................................270

Iversen Anna Marie Schmidt, frue, se I I Iversen..............................................272

Iversen Chr………..................................................................................…………..68

--- Chr. se Sønderborg Sten- og Billedhuggeri...................................................587

--- Chr. P. se Iversen & Larsen A/S..................................................................270

--- E. se Fabrikken Kosmos A/S.......................................................................157

--- F. se Chr. Dyrberg's Røgeri A/S...................................................................143

--- H. se Staby Spare- og Laanekasse..............................................................568

--- I L. se "Elvi"..............................................................................................148

--- Iver H. se Møller & Knudsen's Eftf...............................................................413

--- Jørgen Peter se L C. Teilmann & Co.'s Eftf....................................................593

--- Knud se Thingvad & Tougaard.....................................................................596

--- Peter S. se Løgstør Læ­derhandel.................................................................380

--- R. M. se Odder Trælasthandel A/S...............................................................452

--- Sv. Aage se M. H. Iversen...........................................................................272

--- Svend se Joh. Bruhn & Co............................................................................71

--- Sv. Agerbæk se Agerbæk Iversen Magasin du Nord......................................270

--- Vilh. se Ringsted Værktøjsmagasin..............................................................511

-- Jacob Bruno se F. C. Jacob, Glasteknik..........................................................272

--- Emma, frøken, se F. C. Jacob, Glasteknik.....................................................272

--- Frans se Johs. Rosted.................................................................................515

--- Jacobsen A. se J. C. Jensen & Co., Odense

     Dampdrejeri & Møbelfabrik........................................................................283

--- A. B. se Stjernholms Trælasthandel A/S......................................................574

--- Andreas se G. Noack................................................................................437

--- Andreas se Theodor Lund & Petersen A/S....................................................376

--- Andr. Møller se C. O. Jen­sen's Maskinfabrik A/S............................................279

--- Astrid, frøken, se Kg!. Frederiks Hospitals Apotek ........................................181

--- Axel Johs. se H. Jacobsens Klædehandel.....................................................273

--- Birger se Københavns Brødfabriker A/S........................................................342

--- Christian se Chr. Jacobsen & Sønner, Dansk Nellikekultur ..............................273

--- C. J. se H. Halmøe's Eftf...........................................................................213

--- C. S. E. se Stjernholms Trælasthandel A/S...................................................574

--- E. F. se F. Bülow & Co................................................................................82

--- E. H. se "Aux petits fours"..........................................................................37

--- Einar se Lollands Tidende........................................................................ 373

--- Ellen, frøken. se Waldemar Jacobsen..........................................................275

--- Ernst Emil se A. Larsen & F. J. Jacobsen......................................................357

--- F. se J. W. Juuk A/S.................................................................................298

--- Flemming se Bocks Boghandel.....................................................................61

--- Georg se Fyens Disconto Kasse.................................................................190

--- H. se Joh. Bruhn & Co................................................................................71


        A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X Y Z  Æ Ø

Tilbage